Praktisk

 • Årsmøter

  Årsmøte protokoll 2017 Årsmøte innkalling 2017 Årsmøte protokoll 2016 Årsmøte innkalling 2016 Årsmøte protokoll 2015 Årsmøte innkalling 2015 Årsmøte protokoll 2014 Årsmøte innkalling 2014 Årsmøte innkalling 2013 Årsmøte protokoll 2013 Årsmøte innkalling 2012 Årsmøte protokoll 2012 Årsmøte innkalling… Les mer

 • Vedtekter

  Vedtekter for Enerhaugen Borettslag org nr: 948 152 525 Endringshistorikk Vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.03.2006. Endring på ordinær generalforsamling den 04.04.2013. Endring på ordinær generalforsamling den 24.03.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Enerhaugen Borettslag er et samvirkeforetak… Les mer

 • Husordensregler

  Innledning Enerhaugen Borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier leiligheten – ikke OBOS – og som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i førsteklasses stand. Alle utgifter må dekkes ved andelseiernes… Les mer

 • Leilighetsnummer

  Til hver leilighet er det et tilhørende H-nummer (også kalt bolignummer). Dette nummeret er det Oslo kommune v/Plan og bygg som har oversikt over. Nummeret finnes også på ligningsoppgaven som sendes alle i slutten av januar hvert år, og… Les mer

 • SMS-varsling

  Det er mulig å motta varsling på SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende. Om du ønsker å motta slik varsling, kan… Les mer

 • Nøkler

  Beboerne trenger kun én nøkkel for å åpne alle fellesdører man skal ha tilgang til. Ekstra nøkler koster kr 250,- per stykk og blir fakturert fra OBOS, som tar kr 94,- i faktureringsgebyr. Skriv ut og fyll ut bestillingsskjema… Les mer

 • Støy

  Når man bor så tett som i vårt borettslaget, er det viktig med både hensyn, tålmodighet – og gode nabovarsler. I følge husordensreglene skal det være ro i leiligheten fra kl. 22.00 til kl. 06.00. Støy (boring, banking… Les mer

 • Garasje

  For å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no. Kapasitet Borettslaget har 188 garasjeplasser inne og 31 plasser ute. Du kan maksimalt leie én garasjeplass per leilighet. Leiepriser Følgende leiepriser (pr. måned) gjelder: Garasjeplass: kr. 600 (øker til 800 kroner… Les mer

 • Ener’n

  Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Den utgis til alle beboere ca 4 ganger i året. Dersom det er noe du savner å lese om eller har tips til aktuelle saker vi kan ha med i Ener’n… Les mer

 • Vaskeri

  Det finnes vaskekjeller i Enerhauggata 3, 5 og 7, samt i Smedgata 32 & 34. Beboerne i Enerhauggata 1 benytter vaskekjelleren i Enerhauggata 3. I vaskekjellerne er det vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuge. Betaling for vask skjer ved hjelp… Les mer

 • Vaktmestertjeneste

  Enerhaugen Borettslag har en hel- og to deltidsansatte vaktmestere som har som oppgave å stå for den fysiske drift av borettslaget. Disse tar seg av plenklipping, snømåking, strøing og annet viktig arbeid. For kontaktinformasjon, se kontaktsidene.

 • Fellesområder ute

  Borettslagets uteområde omfatter blant annet plenene, beplantning, skogholt, gangveier. Det er styret som fatter endelig beslutning om beplantning, vedlikehold og disponering av hageanlegget. Styret har i 2015 satt igang et arbeid, med bistand fra landskapsarkitekt, for å utforme… Les mer

 • Sykkelparkering

  Inne: Det finnes avlåst sykkelrom i de fleste blokkene. Ute: Det er sykkelstativ utenfor hver blokk. Vi oppfordrer beboerne til å fjerne gamle, ubrukte sykler, slik at disse ikke opptar unødvendig plass. Dette gjelder både i sykkelrommene inne… Les mer

 • Strøm

  I Norge er strømsalg og kobling til strømnettet adskilt i ulike selskaper. Derfor får du en regning fra nettselskapet Hafslund og en fra strømleverandør. Strømleverandør kan hver beboer velge selv. I Enerhaugen borettslag er vi tilknyttet Hafslunds nett. Nettleien har… Les mer

 • Renhold

  Renhold av fellesarealene besørges av et renholdsfirma. Alle korridorvinduer blir vasket av renholdsfirma to ganger i året, før 17.mai og på høsten. Klager på renhold sendes til styret@ebrl.no.

 • Merking av postkasser

  Postkassene må merkes med navn og leilighetsnummer. For å få et enhetlig ytre, brukes det hvite navnskilt. Postkasseskilt kan blant annet bestilles i nettbutikken til Posten. Det er den lille typen som skal passe til våre postkasser. Ønsker du… Les mer

 • Oppussing

  Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet, og det har vi stor forståelse for. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder:… Les mer

 • Kabel-TV

  Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-TV tjenester til borettslaget. Tilkobling av TV kan gjøres enten ved å koble antennekabel direkte i vegguttaket (analoge kanaler) eller via en dekoder og programkort fra Canal Digital. Uavhengig av… Les mer

 • Internett

  Borettslaget har internettilkobling  over fiber. Det er inkludert en hastighet på 100/100 Mbps i husleien (i løpet av kort tid vil alle ha 1000/1000 Mbps til samme pris som i dag). Avtalen er med OpenNet Norge AS. Ved… Les mer

 • Informasjonskanaler

  Nettside Borettslaget har egen nettside, www.ebrl.no. Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, relevante dokumenter (vedtekter,husordensregler, årsmøtemeldinger), beboerguide, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid m.m. Borettslagsavis Borettslaget utgir ca 4 ganger i året internavisa Ener’n…. Les mer

 • Sikkerhet

  Vektertjeneste Borettslaget har en avtale om vektertjenester fra Nokas. Vektere går to runder i borettslaget hver kveld/natt for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst etc. Ved tilkalling av vekter ved alvorlig husbråk el.l. benyttes 907… Les mer

 • Grilling

  Borettslaget har to fellesgriller for beboerne, én mellom Enerhauggata 5 og 7 og én foran Smedgata 34. Disse grillene står ute hele året, og er samme type som etter hvert er vanlig på rasteplasser og lignende. Du kan… Les mer

 • Fyring

  Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå… Les mer

 • Bruksoverlating / utleie

  Leie ut hele boligen Bruksoverlating (fremleie) er kun tillat dersom andelseier eller annen nærstående har tatt boligen i bruk og bodd der minst ett av de siste to årene, og kan innvilges for opp til tre år. Fremleie må søkes… Les mer

 • Forsikringer

  Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Melding om skade meldes til forsikringsavdelingen i Obos på telefon 22 86 55 00… Les mer

 • Felleskostnader

  Felleskostnadene dekker blant annet: Vedlikehold og rehabiliteringer av bygningsmassen og uteområdene, bygningsforsikring, kommunale avgifter, fyring, renhold, ansatte og nedbetaling av fellesgjeld (renter og avdrag). I tillegg krever borettslaget inn månedlig som egen betalingskategori TV/Bredbånd.

 • Fellesområder inne

  Med fellesarealer menes oppganger, trappehus og korridorer. I henhold til brannforskriftene og husordensreglene er det ikke tillatt å sette fra seg noe i fellesarealene. Det gjelder både sykler, barnevogner, kjelker og andre eiendeler. Fellesarealene er våre rømningsveier som… Les mer

 • Energimerking av bolig

  Det er obligatorisk med energimerking av alle boliger ved salg eller utleie. Det er boligeier som er ansvarlig for å energimerke boligen når den skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en… Les mer

 • Dyrehold

  Vi er et dyrevennlig borettslag og dyrehold er tillatt. Det er fint om du informerer styret skriftlig om du har eller skaffer deg et dyr andre beboere kommer til å se. Ved hundehold må du fylle ut et… Les mer

 • Dører

  Etter at det ble vedtatt endring i vedtekt på generalforsamling våren 2015 er ansvaret for utskifting av ytterdører til leilighetene andelseiers ansvar. Da en brannteknisk tilstandsrapport for borettslaget har vist at mange dører i dag ikke tilfredsstiller gjeldende… Les mer

 • Daglig leder og forretningsfører OBOS

  Borettslaget har en daglig leder ansatt. Visse oppgaver knyttet til daglig forvaltning av borettslaget håndteres også via OBOS. For oppdatert informasjon om kontaktinfo og kontortid se kontaktinformasjon.

 • Brannsikringsutstyr

  I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle leiligheter ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av enten skum-, pulverapparat eller brannslange. Slokke- og varslingsutstyr skal følge med leiligheten ved salg. Det er… Les mer

 • Boder

  De aller fleste leiligheter har bod i kjelleren. Hver bod skal være merket med leilighetsnummer. Bodene skal ikke inneholde brannfarlig materiale. Til hver leilighet medfølger det også et låsbart skap/bod i det tidligere kjølerommet. Det er ikke lov å… Les mer

 • Balkonger

  Det er viktig at du setter deg inn i de husordensreglene som gjelder for balkongen. Nedenfor følger et utvalg viktige punkter om balkongen din: Balkongen din er del av byggets fasade. Det er derfor ikke anledning til å endre farge… Les mer

 • Bad

  I løpet av de neste fem til ti årene har vi planlagt at vi må rehabilitere alle badene på Enerhaugen i forbindelse med at vi antar det er behov for store utskiftinger av rør. Vi i styret anbefaler… Les mer

 • Avtrekksvifter

  Kun avtrekksvifter med omluft og kullfilter er lov, mens avtrekksviftefter med utluft skal ikke benyttes. Det er ikke tillatt å føre luft fra avtrekksvifte inn i ventilasjonskanalene i bygget. Dette vil medføre sjenerende lukt i andre leiligheter som… Les mer

 • Avfall og kildesortering

  Matavfall Bruk en grønn avfallspose, knytt den godt og kast den i søppelsjakten. Poser får du på døren eller gratis i nærmeste dagligvarebutikk. Tørr, ren plast Bruk blå avfallspose til ren og tørr plastemballasje, og kast den i… Les mer