Aktuelt

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer samt medlemmer til valgkomiteen. Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende.

Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han har lyst. Det gis vanligvis honorar for verv i borettslaget.

Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 04.02.2022.

E-post: valgkomite@ebrl.no

Medlemmer av valgkomiteen:

 • Frode Lagset, tlf 930 79 997
 • Araceli Emblemsvåg, tlf 467 93 685
 • Hanne M, tlf 479 55 803

Det nærmer seg oppstart av grunnarbeidene i bakgården til Smedgata 32/34. I forbindelse med garasjerehabiliteringen skal takhagen og store deler av bakgården graves opp fordi membran og drenering må utbedres. Hensikten er å forebygge og stoppe mindre lekkasjer, samt hindre fremtidige skader på det etter hvert oppgraderte garasjeanlegget.

I tillegg skal støttemuren i bakgården som grenser opp mot eiendommen til Villa Enerhaugen utbedres da den i svært dårlig forfatning.

Støyende arbeider i vinter

Arbeidene starter opp mandag 31. januar og de mest støyende aktivitetene vil pågå i en periode på omtrent 10 uker med beregnet avslutning rundt påsketider. Entreprenøren jobber på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19 og har normalt fri på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Det vil pågå arbeider som oppfattes som støyende i forbindelse med graving og bortkjøring av masser, fresing av asfalt, pigging av betong og riving av eksisterende mur. I tillegg vil det bli utført reparasjoner i parsellhagen i Smedgata, noe som dessverre betyr at vi må ta bort alle pallekassene i en periode. Vi vil etablere nye pallekarmer og gjenåpne parsellhagen så snart arbeidene er ferdigstilt. Den såkalte «kirkeparsellen» vil ikke bli påvirket av disse arbeidene.

Byggegjerder og barrierer mens arbeidene pågår

Av sikkerhetsmessige årsaker vil deler av bakgården i Smedgata bli avstengt med byggegjerder mens arbeidene pågår. I enkelte perioder vil det ikke være mulig å ferdes i passasjen som i dag går mellom Smedgata og Sørligata. Det betyr at barnehagen må benytte inngangen fra sørsiden i Enerhauggata eller ta veien opp steintrappa i Sørligata.

Sykkelstativene i bakgården fjernes

I forbindelse med gravearbeidene må vi ta bort sykkelstativene i bakgården i Smedgata i en begrenset periode. Vi ber om at syklene flyttes umiddelbart. Siste frist for å flytte sykkel: Onsdag 26. januar.
Mekkestativet flyttes samtidig til «sykkelparkeringen» ved inngangspartiet til Enerhauggata 1 og 3.

Pappcontainerne og pakkebokser flyttes

For at entreprenøren skal få gjennomført oppdraget sitt er vi nødt til å gjøre noen tilpasninger og endringer. Pappcontainerne som i dag er plassert i bakgården vil flyttes midlertidig til fremsiden av Smedgata 34 på høyre side av heissjakt/inngangspartiet. Pakkeboksene fra Posten flyttes til området til høyre for bakre inngang S34, rett ved Sørli Plass.

Hagen og bakgården i Smedgata vil bli ferdigstilt og reetablert i løpet av sommeren. Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser og endringer underveis i prosjektet.

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt dato for gjennomføring av årets generalforsamling og tidspunktet er satt til onsdag 20. april. Per nå planlegges det for en digital gjennomføring, men med mulighet for å avholde møtet fysisk dersom smittesituasjonen på et senere tidspunkt tilsier at det er trygt og praktisk mulig. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling om digital gjennomføring av årsmøtene for større borettslag og sameier i 2022 slik situasjonen er akkurat nå.

Frist for å sende inn forslag

Styret er opptatt av å sikre beboerdemokratiet med høy deltakelse på årsmøtet og vil derfor gå ut med informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi ønsker også å sørge for at alle andelseiere som ønsker det gis anledning til å sende inn sine forslag til generalforsamlingen. Dersom du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest tirsdag 1. februar 2022.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret trenger nødvendig tid til å behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn. Enkelte saker må utredes før styret kan ta stilling til forslaget. I tillegg kommer tilrettelegging og forberedelser i forkant av trykking av generalforsamlingsheftet som sendes ut i god tid før møtet og klargjøring for elektronisk publisering.

Vi minner om at forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må alltid være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

For at årsmøtet skal kunne ta stilling til saken din så er det viktig at den er formulert på en måte som gjør at andelseierne forstår hva du ønsker og det må være et tydelig forslag til vedtak.

 • Skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • Forklar hvorfor du mener dette er viktig
 • Formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • Send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Dersom vi velger å gjennomføre generalforsamlingen digitalt vil den vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 20. april og vil lukkes etter seks dager den 26. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Lovendring gir borettslag adgang til å gjennomføre digitale møter

En egen koronaforskrift i 2020 ga midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Denne midlertidige forskriften har nå blitt gjort permanent i form av en lovendring på våren 2021 som fjernet det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinge. Borettslag gis heretter permanent adgang til å gjennomføre årsmøtene digitalt. Endringen kom som følge av erfaringene mange borettslag og sameier har gjort seg etter endringene i koronaforskriften. En undersøkelse fra OBOS viser tydelig at de midlertidige reglene under pandemien i 2020 førte til en vesentlig økning i møtedeltakelsen.

Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

Styret bør allikevel gjøre en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig og nødvendig å gjennomføre et heldigitalt møte og tilrettelegge for at analoge brukere også får nødvendig informasjon og mulighet til å delta. Styret i Enerhaugen Borettslag er opptatt av at informasjon om møter og innhold skal fortsatt gjøres tilgjengelig på papir slik at eldre og analoge andelseiere får mulighet til å delta.

Det gjenstår fortsatt en god del graving og dreneringsarbeider i hagen mellom E5 og E7, samt betongrehabilitering i E1-garasjen. Vi vil derfor varsle beboerne i E1 særskilt om at det kan forekomme plagsom støy også på nyåret og vi beklager ulempene dette medfører. Mer konkret informasjon kommer over nyttår.

Det blir heldigvis pause i de støyende arbeidene i garasjeprosjektet i romjulen og entreprenøren tar seg en lengre juleferie fra 23. desember. Arbeidene starter opp igjen mandag 3. januar.

Styret ønsker alle beboerne en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi ønsker å varsle om støyende arbeider i Enerhauggata 5 de neste ukene som følge av at elektriker skal legge opp nye kabler i fellesarealer og trappeløp. Et nytt brannvarslingsanlegg i parkeringskjellerne våre etableres i forbindelse med det pågående garasjeprosjektet. Det er arbeider i tilknytning til dette anlegget som nå går i gang. Elektrikerne vil starte med forberedelsene i Enerhauggata 5 allerede førstkommende helg. De støyende arbeidene vil først og fremst forekomme på dagtid i løpet av de to til tre neste ukene frem mot jul.

Brannsikring er en viktig del av prosjektet

En sentral del av prosjektet er å etablere et moderne brannvarslingsanlegg som gjør at vi effektivt kan varsle beboerne våre dersom et eventuelt branntilløp skulle oppstå i garasjeanleggene i fremtiden.

Vi ber også om forståelse for at det generelt vil være en del støyende arbeider i forbindelse med dette prosjektet. Styret har som mål å varsle om spesielt støyende aktiviteter for å sikre forutsigbarhet for beboerne. Vi må allikevel ta forbehold om at støyende arbeider vil kunne forekomme på kort varsel så lenge dette prosjektet pågår.

Generalforsamlingen i 2021 ga styret tillatelse til å selge den tidligere vaktmesterleiligheten i Enerhauggata 7. Leiligheten har blitt betydelig modernisert det siste året og nå er den klar for salg. Gulvet er oppgradert med gjennomgående, lys enstavs eikeparkett helt uten terskler i alle oppholdsrom. Veggoverflater og himlinger har også blitt malt i 2021. Balkongen er for øvrig innglasset og har moderne skyvedør.

Her får du altså en flott leilighet med direkte adkomst fra bakkeplan uten trapper, mye lys og fin utsikt til hagen.  Tips gjerne venner og bekjente som kan være interessert.

Kun en visning er satt opp – mandag 6. desember kl 19:00. Velkommen skal du være.

Trykk her for å se annonsen på Finn.no

Selv om vi må påregne en del støy nå som garasjeprosjektet pågår vil vi varsle om spesielt inngripende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i en periode fremover. Slik det ser ut nå vil entreprenør ta unna de aller mest støyende arbeidene intensivt i begge garasjeplanene i løpet av de neste 4-5 ukene for å bli ferdig med rivejobben. Det betyr pigging og boring i betong knyttet til søylepunkter og fundamenter i både øvre- og nedre del av garasjen i perioden frem til nyttår. Det vil også forekomme noe boring i betongen etter nyttår, men da i mindre omfang i forbindelse med montering av diverse installasjoner.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i denne riveperioden.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere i byggeperioden.

Styret har besluttet å utbedre skadene ved inngangspartiet til E1 og E3, samt rehabilitere trappen ved Tøyen Fitness. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp og utbedre disse områdene som bærer preg av stor slitasje og lite gjennomtenkte løsninger. Tiltakene som gjøres nå vil både estetisk løfte helhetsinntrykket av borettslaget og gjøre områdene tryggere å ferdes i. Styret er opptatt av å gjøre det sikrere for beboere og besøkende å ferdes i området vårt, ikke minst med hensyn til blinde- og svaksynte.

Prosjektene ble lagt ut samlet på anbud tidligere i høst og styret endte til slutt opp med å inngå avtale med Gartnerhagen, en mestergodkjent anleggsgartnerbedrift i Oslo. Prosjektet starter opp i uke 49 og målsetningen er å bli ferdig i løpet av uke 51 (siste uken før jul) dersom alt går etter planen. Kostnaden for utbedring av inngangspartiet til E1/E3, trappen ved Tøyen Fitness inkl. kantsteinsarbeider er samlet sett beregnet til å koste en halv million kroner. Prosjektet vil kostnadsføres på det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet til borettslaget.

Rehabilitering ved inngangspartiet til E1 og E3

Asfalt, betong og kantstein ved inngangspartiet til blokkene og matbutikken har delvis løsnet og blitt ødelagt de siste årene. Skadene har oppstått som følge av slitasje fra tunge kjøretøy, biler og andre ytre påkjenninger over flere tiår.

Følgende arbeider skal gjøres ved inngangspartiet til E1/E3: Betongstøping og utbedringer av trapp mot butikken. Membranarbeider og tekking av betongdekket i forbindelse med underliggende trafostasjon. I tillegg vil sittebenken i betong ved inngangen til matbutikken utbedres med nye trespiler.

Ny trapp ved Tøyen Fitness

Tilsvarende vil vi også utbedre trappen som går fra lokalene til Tøyen Fitness og ned til garasjeinnkjørselen i Sørligata 11 (p-kjeller tilhørende Smedgata 32/34). Her vil eksisterende trappeløsning rives og langsgående asfaltkant fjernes. Målsetningen er at denne traseen skal reetableres i tråd med borettslagets øvrige trapper. Den nye trappen vil bygges opp på nytt ved bruk av smågatestein og granittkantstein. Trappen tilpasses terrenget og vil være mer i henhold til moderne krav.

I tillegg vil de løse kantsteinene i betong langs Sørligata og hagearealet til Smedgata 32 byttes ut med kantstein i granitt.

Det legges opp til mye gjenbruk av materialer i forbindelse med reetablering av trapper og kantstein, noe som både er bra for miljøet og økonomien i prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være noe redusert fremkommelighet og at det kan forekomme støyende gravearbeider på dagtid mens prosjektet pågår.

I forbindelse med garasjerehabiliteringen er Enviro Entreprenør godt i gang med grunnarbeidene i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Det vil derfor forekomme noe støy i forbindelse med graving og bortkjøring av masser i en periode frem til slutten av januar 2022. Arbeidene foregår på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19. Fordi entreprenør jobber lange dager mandag til torsdag vil det ikke være gravearbeider på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Hagen vil bli reetablert i løpet av våren 2022 med gress, sittebenker og lekeapparater med mindre det oppstår forsinkelser i prosjektet.

Adkomstvei, parkering og anleggsbrakker

Det har blitt etablert egen adkomst- og kjørevei for anleggsmaskiner, samt parkeringsplasser for entreprenøren på plenen. I tillegg er det satt opp en brakkerigg i tilknytning til øvre del av hagen. Brakkene skal benyttes som kontor, spise- og pauserom, samt toalett for arbeiderne som jobber på prosjektet.

Slik ser riggplanen ut for området mellom E5 og E7.

I løpet av de neste 15-18 månedene mens prosjektet pågår vil plenen derfor i deler av perioden være avsperret som følge av anleggsarbeider. Anleggsriggen vil bestå av åtte brakker fordelt på to etasjer og vil bli benyttet av arbeiderne, funksjonærer og byggeleder på dagtid.

Flere av de kommunale parkeringsplassene mellom Enerhauggata 5 og 7 vil også bli avstengt i perioden mens prosjektet pågår, så følg med på skilting i området for å unngå bøter eller borttauing av bilen din.

Styret kommer tilbake med løpende informasjon om de kommende arbeidene og hvilke konsekvenser det medfører for beboerne etter hvert som prosjektet skrider fremover.

Vi ønsker å varsle om støyende arbeider i Enerhauggata 7 de neste ukene som følge av at elektriker skal legge opp nye kabler i fellesarealer og trappeløp. Et nytt brannvarslingsanlegg i parkeringskjellerne våre etableres i forbindelse med det pågående garasjeprosjektet. Det er arbeider i tilknytning til dette anlegget som nå går i gang. Elektrikerne vil starte med forberedelsene i Enerhauggata 7 allerede førstkommende helg. De støyende arbeidene vil først og fremst forekomme på dagtid fra og med mandag 22. november og i ukene frem mot jul.

Brannsikring er en viktig del av prosjektet

En sentral del av prosjektet er å etablere et moderne brannvarslingsanlegg som gjør at vi effektivt kan varsle beboerne våre dersom et eventuelt branntilløp skulle oppstå i garasjeanleggene i fremtiden.

Vi ber også om forståelse for at det generelt vil være en del støyende arbeider i forbindelse med dette prosjektet. Styret har som mål å varsle om spesielt støyende aktiviteter for å sikre forutsigbarhet for beboerne. Vi må allikevel ta forbehold om at støyende arbeider vil kunne forekomme på kort varsel så lenge dette prosjektet pågår.

Selv om vi må påregne en del støyende arbeider etter hvert som arbeidene med garasjeprosjektet skrider frem så vil vi varsle om spesielt støyende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i neste uke. Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 46 (16. – 18. november) skal asfaltdekket på øvre garasjeplan i E1 freses bort med maskiner. Det vil også forekomme pigging i betong knyttet til søylepunkter der maskinene ikke kommer til.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i perioder. Vi beklager ulempene dette medfører og vi vil også anbefale beboerne i E1 om ikke å ha hjemmekontor disse dagene.

Etter flere år med grundig planlegging og forberedelser er vi nå klare til å gå i gang med garasjerehabiliteringsprosjektet. Prosjektet vil foregå over en periode på 15 måneder (redusert fra opprinnelig 18 måneder) med oppstart i uke 45. Borettslaget har inngått avtale med Eide Entreprenør som totalt sett kom best ut i anbudskonkurransen med syv konkurrerende foretak vinteren 2020. Norconsult har vært rådgiver for borettslaget i forprosjektet og vil fortsatt bistå oss med prosjektledelse så lenge arbeidende pågår.

Øvre plan Enerhauggata 1 er først ut

Mandag 8. november starter Eide Entreprenør opp med rivearbeidene i øvre garasjeanlegg i Enerhauggata 1. Garasjeansvarlig vil kontakte de som leier parkering i Enerhauggata 1 øvre plan snarest med informasjon om de praktiske konsekvensene dette medfører.

Det planlegges for ca 3 måneder jobbing i øvre plan av E1 før entreprenør går videre til nedre plan av E1-garasjen i februar neste år.

Etablering av brakkerigg og graving i hagen

Samtidig med oppstart i øvre plan på E1-garasjen vil det bli etablert en brakkerigg for entreprenøren i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Her vil det også pågå gravearbeider på nedre deler av takhagen vår, altså den delen av plenen som ligger over garasjeanlegget tilhørende Enerhauggata 7. Gravearbeidene vil pågå fra november 2021 – mars 2022 og det vil ikke være mulig å benytte utearealene på plenen i denne perioden. Årsaken til at plenen graves opp er fordi vi er nødt til å legge ny membran som sikrer at garasjene våre forblir tørre i fremtiden. Hagen vil bli opparbeidet på nytt med plen, sittegrupper og beplantning så snart det lar seg gjennomføre.

Videre fremdrift

Entreprenøren vil starte gravearbeider i hagen mellom Smedgata 32 og 34 i løpet av vinteren 2022. Garasjene i Enerhauggata 1 vil ferdigstilles i løpet av vinteren 2022. Enerhauggata 7 er neste i køen våren 2022. På sensommeren 2022 vil øvre garasje Smedgata 32/34 stenges og rehabiliteres og ut over høsten 2022 er det nedre plan Smedgata 32/34 som er sist ut.

Vi kommer tilbake med en mer detaljert fremdriftsplan og de praktiske konsekvensene dette medfører etter hvert som prosjektet kommer i gang.

Midlertidig parkering tilbys så langt det er mulig

Styret er opptatt av å ivareta dagens leietakere i garasjeanleggene mens arbeidene pågår. Så langt det er mulig vil leietakerne tilbys midlertidig parkeringsplass ved ledighet i de garasjene som til enhver tid ikke er under rehabilitering, eller på borettslagets utendørsparkering bak E7. Likevel kan flere av de som leier garasjeplass måtte påberegne å ha bilene stående gateparkert i rehabiliterings-/byggeperioden. Det vises her til ordningen med beboerparkering. Det vil ikke bli innkrevd leie i den perioden leietaker av parkeringsplass må parkere utenfor borettslagets parkeringstilbud.

Bakgrunnen for prosjektet

Siden oppstarten av forprosjektet høsten 2018, har styret jobbet tett sammen med Norconsult for å avklare nødvendige tiltak basert på tilstandsanalysen som ble gjennomført på oppdrag fra generalforsamlingen i 2016. Dette har resultert i følgende anbefalte tiltak i borettslagets tre garasjeanlegg:

• Betongrehabilitering
• Drenering rundt garasjeanleggene
• Membran på innvendige betongdekker og under takhager
• Oppgradering av elektrisk anlegg
• Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. varslingsanlegg i fellesarealer (også boligetasjene) og fornyelse av sprinkleranlegg
• Ladestasjoner til elbiler
• Montering av nettingboder i forbindelse med parkeringsplasser
• Utskifting av garasjeporter og branndører
• Delvis oppgradering av ventilasjonen

Styret har nylig vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget og parkeringsleie gjeldende fra 1. januar 2022. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Prisene på parkeringsleie ble sist justert i 2018. I tillegg varsler Telenor økt pris for kabel-TV.

 • Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3,5 % fra 01.01.22 i tråd med generell prisstigning og utviklingen i konsumprisindeksen.
 • Prisen på parkering i borettslaget justeres opp med kroner 50 per måned fra 01.01.22. Det betyr at innendørs parkeringsplass i garasjene vil heretter belastes kr 850 per måned. Opplagsplasser og motorsykkelplasser vil koste kroner 450,- per måned. Ny pris på utendørs parkering (Enerhauggata 7) vil koste kr 550,- per måned.
 • Tillegget for lading av elbil med stikkontakt øker samtidig fra kr 150 til 250 pr måned (NB: ingen ledige elbil-plasser og lang venteliste). Et nytt og bedre tilbud for lading av elbiler vil være på plass etter at vi har fullført den planlagte rehabiliteringen av garasjeanleggene våre.
 • Telenor varsler ny abonnementspris for kabel-TV i borettslaget fra 1. januar 2022. Prisen øker med kroner 29 per måned og den nye prisen blir dermed kroner 249. Telenor-avtalen innebærer at alle beboerne får et rikt utvalg faste og valgfrie TV-kanaler, strømmetjenester og leie av T-We boks 2 med opptaksfunksjon.

  Den nye abonnementsprisen til Telenor kabel-tv vil være «låst» og ikke kunne økes de neste to årene som følge av den reforhandlede kontrakten med borettslaget. Kabel-TV og internett fremkommer som egne fakturalinjer på giro for felleskostnadene.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 3,5 % og ny pris på kabel-TV påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 3870 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 4022 per måned (felleskostnader kr 3623 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 152 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5170 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 5367 per måned (felleskostnader kr 4968 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 197 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 5870 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 6092 per måned (felleskostnader kr 5693 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 222 per måned.

Det er posten for felleskostnader og TV/Kabelanlegg som vil bli justert opp fra januar 2022. Internett-kostnaden blir ikke berørt denne gangen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms), men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Alle leilighetene i borettslaget er tilkoblet et porttelefonanlegg, som gjør at beboere kan fjernstyre utgangsdører og korridordører når noen ringer på. Det finnes et porttelefonanlegg for hver blokk. Alle leilighetene har et tilhørende svarapparat (Aiphone, modellbetegnelse GH-1AD) der beboerne kan snakke med de som ringer på og slippe inn de som kommer på besøk. Det finnes et ringepanel ved hovedinngangen til hver blokk og et panel utenfor hver leilighetskorridor der besøkende kan kalle opp leilighetene (ringeklokkenummer + bjelletast).

Med hensyn til sikkerheten er det viktig at beboere ikke slipper inn ukjente eller personer som av ulike grunner ikke skal ha adgang til borettslaget.

Opplever du feil på anlegget tar du kontakt med vaktmester eller styret. Før du kontakter borettslaget kan du gjerne sjekke at volumknapp og ringeknapp er riktig innstilt (disse er normalt på undersiden av svarapparatet).

 

Ikke tillatt å frakoble eller omkoble anlegget på egenhånd

Anlegget er svært følsomt og en feilkobling på et svarapparat i en leilighet vil kortslutte hele anlegget slik at potensielt hundre leiligheter blir berørt. Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å flytte på svarapparatet eller midlertidig ønsker å koble ut anlegget i forbindelse med oppussing tar kontakt med vaktmester først. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å koble ut anlegget på en trygg måte og noen ganger søker vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med reparasjon av uautorisert utkobling og/eller planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet ansvarlig andelseier.

Ringeknapp ved leilighetsdør

Fra gammelt av har alle leilighetene installert en egen ringeknapp utenfor inngangsdøren og vi er glad for at denne fortsatt fungerer hos mange beboere. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke lengre kan reparere feil som oppstår på denne innretningen da dette er utdatert teknologi. Beboere bes heller investerer i egne trådløse ringeknapper som enkelt kan erstatte den originale innretningen. Slike trådløse ringeknapper selges rimelig på flere store multivarehus som for eksempel Clas Ohlson, Jula og Jernia.

Vi inntar nå aller siste fase i prosjektet på Petrine Ryghs Vei (området sør for Enerhauggata 3, 5 og 7) som vil bestå av noe støy fra maskinbruk i uke 41 og 42 (ukene etter høstferien).

Arbeidsoppgaver som skal utføres er:

 • Fjerning av kork.
 • Legging av nytt fallunderlag.
 • Fjerning av masser under tredekket og remontere spiler på vegg
 • Fjerne flettverksgjerdet og montere nytt rekkverk på Enerhaugplassen

Arbeidstid: Hverdager mellom kl. 07.00-15.30, lørdager kl. 07.00 -1300. Av hensyn til beboerne kommer vi ikke til å utføre støyende arbeider i tidsrommet før kl. 0800.

Har dere spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med Solveig Torp på tlf: 41507297.

Med vennlig hilsen
Braathen Landskapsentreprenør AS

Det oppstod noen komplikasjoner i forbindelse med arbeidene på bunnledningene i Enerhauggata 3 og vi må derfor stenge vann og avløp for tre stiger/rørstammer for å fullføre jobben. Toalett- og dusjbrakker vil være tilgjengelig for beboerne som er berørt i hagen mellom E5 og E7 på dagtid. Kode for å komme inn i brakkene er som tidligere: stjernetast 232323 stjernetast.

Stige 15, 18 og 19

Alle som har et internt leilighetsnummer (ringeklokkenummer) i Enerhauggata 3 som slutter på 15, 18 eller 19 vil bli berørt av en ny, men heldigvis kortere nedstenging av vann og avløp. De resterende stigene/stammene i E3 vil ikke bli berørt av denne nedstengingen.

Vann og avløp stenges for stige 15, 18 og 19 fra klokken 9 – 16 på tirsdag 5. oktober og onsdag 6. oktober . Det vil være mulig å benytte vann og kloakk/avløp etter arbeidsdagens slutt på tirsdagen (etter klokken 16) og frem til onsdag morgen når arbeidet fortsetter kl 09:00. Vi håper at TT-teknikk blir ferdig litt før tiden på onsdag, men det vil vi først vite i løpet av neste uke og vi varsler beboerne per SMS og på infoskjermen i inngangspartiet så snart det er avklart.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper at alt går etter planen slik at de blir raskt ferdig med jobben.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget når det foregår arbeid som påvirker deg? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

I høstferien er vi i Enerhaugen Borettslag så heldige at vi får besøk av et omreisende barneteater som skal opptre for oss på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7. Små og store barn kan få oppleve et fyrverkeri av en forestilling og vi håper flest mulig tar seg tid til dette mandag ettermiddag i høstferien.

Hvor: På plenen mellom Smedgata 32 og 34
Når: Mandag 4. oktober kl 15:00
Gratis for alle. Forestillingen støttes med midler fra Oslo Kommune.

Hvem er Campingkompaniet?

Campingkompaniet er et omreisende teaterkompani som blei stifta i 2016 av skuespillerne Sofia Knudsen Estifanos og Lisa Birkenes Thun. Kompaniet har som overordna mål å tilby lavterskel kvalitetskultur til folk der de er, og hver sommer siden 2017 har Sofia og Lisa turnert Norge på langs og tvers i den veldig fargerike bilen sin for å gjøre nettopp det. Campingkompaniet spiller fargerike og fjasete fortellerteater-versjoner av kjente folkeeventyr, og er ekstremt fleksible på hva som kan være en scene – samfunnshus, blackboxer, sætre, amfier, lavvoer, parkeringsplasser, rundkjøringer, lekeplasser, hager, gårdstun og bakgårder har alle vært besøkt.
Nabolagsturne-konseptet de nå reiser rundt med er støtta av Oslo kommune, og årets er den tredje av sitt slag. En hvilken som helst Oslo-boer kan enkelt bestille kompaniet hjem til sitt nærområde helt gratis. Og vi gleder oss til å komme og spille hos deg!

Askeladden og de BESTE hjelperne

Årets forestilling heter «Askeladden og de BESTE hjelperne», er regissert av Mats Eldøen og Cathrine Frost Andersen og er en co-produksjon med Det Andre Teatret. Den forener det gøyeste fra to verdener: farger, konfetti, og fortellerglede fra Campingkompaniet og impro og lek fra Det Andre Teatret. Forestillinga handler om Ester Askeladd som legger ut for å bygge et skip som går like godt til lands som til vanns og i lufta med, slik at hun kan vinne Prinsessa og halve kongeriket. På veien møter hun både en og to og tre hjelpere hun kan spørre om råd. Men viser det seg kanskje at de beste hjelperne finnes i publikum? Vi får se!

Styret har i dag besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra tirsdag 21.09.2021. Det tar litt tid å åpne hele anlegget og det kan derfor ta noen dager før alt blir innregulert riktig. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen. For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten
5) Er du fortsatt i tvil – spør vaktmester om hjelp

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 7 i dag, fredag 17. september, rundt klokken 13. Beboerne i E7 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

Vi gjør oppmerksom på at det vil foregå arbeid med rørfornying av overvannsledningene fra tak og takhagene våre i uke 38, 39 og 40 i alle blokkene våre. Det vil ikke berøre vannforsyning eller avløp i leilighetene, men det kan forekomme noe begrenset støy mens arbeidene pågår.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget når det foregår arbeid som påvirker deg? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020. Styret forventet på dette tidspunktet at prosjektet kunne igangsettes innen kort tid. En viktig forutsetning for å komme i gang med garasjeprosjektet var at vi først fikk gjennomført bunnledningsrehabiliteringen. Fordi bunnledningene i stor grad ligger under garasjene våre, er det mest hensiktsmessig å gjøre det i den rekkefølgen.

Ut over senhøsten 2020 endret covid19-situasjonen seg raskt til det negative med stigende smittetall i Oslo. Styret vurderte det derfor som ikke helsemessig forsvarlig å sette i gang et prosjekt som ville medføre nedstenging av vann og avløp i alle blokkene. Av denne grunn ble rehabilitering av garasjene også forskjøvet.

Økte priser på råvarer og materialer

I løpet av pandemien økte etterspørselen etter bygningsmaterialer over hele verden, i tillegg til en enorm etterspørsel på fraktmarkedet og mangel på arbeidskraft. Dette medførte en uventet og unormal høy prisstigning på råvarer og materialer, noe som etter hvert ble kjent i massemediene. I perioden oktober 2020 til og med mai 2021 økte de industrielle råvarepriser med mer enn 60 % (kilde: ECRI Index 2021). Dette medfører at prosjektet vil kunne overskride kostnadsrammen på 45 millioner kroner som den ekstraordinære generalforsamlingen vedtok.
Styret ble gjort kjent med priskonsekvensen for prosjektet i løpet av sommeren 2021 og har siden vært i tett dialog med entreprenør for å forstå omfanget og ikke minst sikre at det ikke vil komme flere uventede kostnadsøkninger i fortsettelsen. Ny kostnadsramme er beregnet til å lande på i underkant av 50 millioner kroner.

Prosjektet inneholder både arbeid som er prosjektert gjennomført, og opsjoner på arbeid som må gjøres hvis det avdekkes behov for å utvide arbeidsomfanget underveis. Opsjonene er en trygghet for at vi får en god pris også på arbeider som kan komme til utførelse på bakgrunn av funn som gjøres underveis. Videre må man i ethvert rehabiliteringsprosjekt regne med at det dukker opp uforutsette kostnader underveis.

Den oppdaterte kostnadsrammen inkluderer rehabilitering av garasjer inkludert opsjoner, innstallering av brannvarsling i alle fellesarealer i blokkene, El-billading, prosjektledelse, SHA-oppfølging og sikkerhetsmargin.

Økt kostnadsramme medfører ikke høyere lån

Styret mener at prosjektet er nøkternt planlagt og nøye prosjektert, og at det ikke er noen elementer som egner seg å ta ut av prosjektet. Styret presiserer at økningen av kostnadsrammen ikke vil medføre hverken økt låneopptak eller i seg selv føre til økte felleskostnader for beboerne.
Sett i lys av at prisstigningen på råvarer og materialer er allment kjent i media og det overveldende flertallet som vedtok prosjektet på den ekstraordinære generalforsamlingen i fjor, mener forvaltningskonsulenten vår i OBOS at Styret fortsatt er innenfor sine fullmakter til å sette i gang prosjektet.

Det planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021. Fremdriftsplanen vil bli kommunisert så snart den er klar.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 5 i dag, fredag 10. september, rundt klokken 13. Beboerne i E5 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 7 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag klokken 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 3 i dag, fredag 3. september, rundt klokken 12. Beboerne i E3 kan nå derfor benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi straks skrur på vannet igjen. Vær litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 5 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Enerhauggata 1 i dag, fredag 27. august, litt etter klokken 15. Beboerne i E1 kan nå benytte vann og avløp som normalt igjen. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå luftlommer i rørene når vi nå skrur på vannet igjen. Vær derfor litt forsiktig første gangen du åpner vannkranene i leiligheten. Vannet kan bli litt grumsete i en kort overgangsfase, men det er ikke farlig å drikke.

I neste uke er det Enerhauggata 3 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Som vi har informert om flere ganger tidligere skal borettslaget rehabilitere avløpsrørene i bunnen av blokkene (bunnledningene). I den forbindelse vil vann og avløp bli stengt av i en uke per blokk med oppstart i august:

 • Uke 32 (09.08-13.08): Smedgata 32
 • Uke 33 (16.08-20.08): Smedgata 34
 • Uke 34 (23.08-27.08): Enerhauggata 1
 • Uke 35 (30.08-03.09): Enerhauggata 3
 • Uke 36 (06.09-10.09): Enerhauggata 5
 • Uke 37 (13.09-17.09): Enerhauggata 7

Selv om vi har et utendørs do- og dusjtilbud til alle beboerne som er berørt av nedstengingen så antar vi at det er enkelte beboere, særlig eldre og syke, som ønsker dofasiliteter i egen leilighet i denne perioden. I samarbeid med ansvarlig entreprenør, Tt-Teknikk, tilbyr vi utleie av campingtoalett som plasseres på bad/toalett i leiligheten og hentes/tømmes når uken er ferdig og prosjektet er avsluttet i din blokk.

Bestillingsfrist og leiepris

Leie av campingtoalett som leveres, hentes og tømmes koster kroner 3000 per leilighet. Tjenesten bestilles per e-post eller telefon direkte til entreprenør. Siste frist for bestilling er 7 dager før oppstart i din blokk (altså mandagen uken før). Borettslaget vil sende ut faktura for leie av toalett til den enkelte etter at prosjektet er ferdig i slutten av september.

Kontaktinfo bestilling: Kjetil Ellinghaugen tlf 912 41 234 og e-post: ke@tt-teknikk.no

Campingtoalettet har en septiktank som rommer 22 liter og den medfølgende
spyletanken har en kapasitet på 12 liter.

Vi gjør oppmerksom på at tilsvarende campingtoaletter også kan kjøpes til gunstige priser hos flere multivarehus i Oslo som f.eks. Jula, Biltema og Clas Ohlson.

Vi ble ferdig med rørfornying av avløpsrørene i bunn av blokka i Smedgata 34 i dag, fredag 20. august kl 12:30, ca fire timer før varslet tid. Beboerne i S34 kan nå benytte vann og avløp som normalt.

I neste uke er det Enerhauggata 1 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i normal drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/
Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Toalett og dusjbrakke er nå flyttet til hagen mellom E5 og E7 og blir stående der til og med uke 37.

Bunnledningsprosjektet går etter planen og vi ble ferdig med Smedgata 32 i dag ca fire timer før varslet tid. Beboerne i S32 kan nå benytte vann og avløp som normalt.

I neste uke er det Smedgata 34 som står for tur. Vann og avløp stenges for beboerne i denne blokka førstkommende mandag kl 08:00 og forventes tilbake i drift fredag ettermiddag. Vi sender ut melding til alle beboerne i S34 som er påmeldt SMS-tjenesten med relevant informasjon underveis i prosjektet. Oppdaterte meldinger blir også publisert på infoskjermen i oppgangen.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/
Du kan når som helst melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

TT-Teknikk har fått oppdraget fra borettslaget med å rense og fornye avløpsrørene i bunnen av alle blokkene.

Vaktmesterkontoret avvikler hoveddelen av ferien sin i slutten av juli og begynnelsen av august. Det betyr at vi har redusert bemanning på kontoret i uke 28 til 31. Det må påregnes lengre responstid enn normalt på e-post og telefon i denne perioden.

Styret vil også kun være sporadisk tilgjengelig i fellesferien og ber om forståelse for noe lengre saksbehandlingstid enn normalt.

Styret og vaktmesterne ønsker alle beboerne en riktig fin sommerferie.

Vannlekkasje? Ring rørlegger og begrens skadeomfanget

Til slutt en viktig påminnelse om at dersom du opplever vannlekkasje ber vi deg ta direkte kontakt med rørlegger og begrense skadeomfanget mest mulig (herunder tørke opp vannet raskt og sørge for å få stoppet vanntilførselen). Husk også å varsle styret og eventuelle naboer som kan bli berørt av skaden. Forsikring bør også kontaktes i alvorlige skadesaker etter dialog med styret, men det aller viktigste er alltid å stoppe lekkasjen og begrense omfanget.

 

Styret inviterte til digitalt beboermøte onsdag 16. juni om rehabilitering av bunnledningene som starter opp etter fellesferien. Bjørn Eriksen fra TT-Teknikk som er utførende entreprenør var til stede for å gå igjennom prosessen og svare på spørsmål.

Vi takker for alle beboerne som tok seg tid til å delta i møtet og det kom inn mange gode spørsmål. Alle spørsmål og svar fra møtet er oppsummert skriftlig i et eget PDF-dokument som du kan laste ned her.

Dokumentet er enklest å lese på en større dataskjerm og er dessverre ikke mobiltilpasset.

Etter en lengre prosess med forhandlinger har styret valgt å forlenge avtalen med Telenor (tidl. Canal Digital) som leverandør av kabel-TV og strømmetjenester til beboerne. Den nye, oppdaterte avtalen trer i kraft umiddelbart og vil i første omgang gjelde frem til og med år 2024. Borettslaget fikk også en mulighet til å binde seg for en enda lengre periode på fem år. Styret mener at det på nåværende tidspunkt ikke er forsvarlig å forplikte seg for mer enn tre år om gangen sett i lys av utviklingen i TV-markedet. Den nye avtalen medfører at vi fortsatt benytter samme teknologi og at tilbudet ligner på dagens løsning, med enkelte forbedringer (ny boks).

Ny TV-boks til alle

Avtalen sikrer at alle husstandene i borettslaget får tilsendt en ny TV-boks med opptaksfunksjon og fjernkontroll, en såkalt T-We boks 2. Den nye TV-boksen er raskere og kan vise TV-signaler i høyere kvalitet (HDR og 4K). I tillegg har fjernkontrollen støtte for talesøk og boksen har innebygd støtte for trådløst nettverk (wi-fi) som er noe flere beboere har uttrykt at de savner i dag.
Boksen vil bli sendt ut til alle beboerne våre fra og med slutten av mai og det vil gå ut ca 100 bokser hver uke fremover inntil alle har blitt delt ut. På grunn av kapasitetsbegrensninger hos posten er det ikke mulig å sende ut utstyret til alle beboerne på samme tid. Det er viktig at samtlige beboere henter ut og tar i bruk den nye boksen så snart som mulig.

Kan jeg få hjelp med montering?

Ja, de som ønsker det kan bestille monteringshjelp fra Telenor. I utgangspunktet er det svært enkelt å ta i bruk den nye boksen. Det er bare å pakke den ut av esken, koble boksen til stikkontakten, feste antennekabelen mellom boks og antennekontakten i veggen og skru den på (nøyaktig samme fremgangsmåte som nåværende boks).
Ved behov for monteringshjelp og enkel brukerveiledning tilbyr Telenor dette til alle på direkte forespørsel. Vi gjør deg oppmerksom å at du må selv hente ut TV-boksen hos Posten når du får den tilsendt (post i butikk eller anvist hentepunkt). Deretter tar du kontakt med Telenor kundeservice for å bestille monteringshjelp, telefon: 915 09 000. Denne monteringstjenesten er kostnadsfri for våre beboere. Du kan benytte den gamle boksen inntil den nye er montert, men det vil påløpe kr 25,- per måned ved bruk av gammel boks fra og med 1. januar 2022.

Hva gjør jeg med den gamle TV-boksen?

Sammen med den nye boksen medfølger en returlapp slik at du har mulighet til å sende denne kostnadsfritt tilbake til Telenor. Dersom du heller ønsker å beholde den selv så trenger du ikke returnere den – da er den din til odel og eie.
Ønsker du å se på TV i flere rom enn i stua, for eksempel på soverommet, kan velge å benytte den gamle boksen i tillegg til den nye du får tilsendt. Dette vil medføre en ekstra kostnad, i form av en kortavgift på kroner 25,- per måned. Kortavgiften for å benytte gammel boks blir belastet den enkelte andelseier på egen faktura og kommer i tillegg til TV-abonnementet som belastes over felleskostnadene.

Dersom du ikke aktiverer den nye boksen og heller ønsker å fortsette med den gamle så må vi gjøre deg oppmerksom på at det vil påløpe kroner 25,- per måned i ekstra kortavgift. Ved å benytte den nye boksen vil det derimot ikke tilkomme en slik kortavgift.

Vi har forhandlet frem en løsning med Telenor slik at de tilbyr gratis kortavgift for å benytte både nye og gammel boks ut året. Fra 1. januar 2022 vil det derimot, som nevnt tidligere, påløpe kortavgift (kroner 25 per måned) for å benytte den gamle boksen.

Populære strømmetjenester inkludert – bytt så ofte du vil

Mange av våre beboere oppgir i undersøkelsen at de selv betaler for ulike strømmetjenester, i tillegg til TV-abonnementet fra borettslaget. Vi mistenker derfor at enkelte beboere betaler mer enn nødvendig fordi svært mange strømmetjenester og kanaler allerede inkluderes i avtalen med Telenor. Avtalen gir alle beboerne et utvalg av de aller mest populære norske tv-kanalene og 100 «poeng» som kan byttes inn i andre kanaler eller strømmetjenester.

De mest populære strømmetjenestene som beboerne kan velge fra er blant annet HBO Nordic, Viaplay, Discovery + (tidligere Dplay) og Paramount +. Her er det mulig å bytte mellom ulike strømmetjenester og kanaler etter behov ved å logge seg inn på «min side» hos Telenor.no. I utgangspunktet er det ingen begrensinger på antall bytter, så her er det mulig å ha HBO den ene dagen og Viaplay neste dag. Vi oppfordrer beboerne til å gå igjennom sine egne private TV-abonnement og si opp avtaler som medfører at man betaler ekstra for tjenester som allerede er inkludert.

Styret har vedtatt at bunnledningsnett til borettslaget skal rehabiliteres mot slutten av sommerferien (avløpsnettet i bunnen av alle blokkene). Vann og avløp stenges i en uke per blokk (mandag til fredag) med oppstart etter årets fellesferie. Det er viktig at du setter deg inn i når vann og avløp stenges i din blokk og hva det vil bety for deg.

Rehabilitering av bunnledningene

Bunnledningsnettet i borettslaget er fra byggeårene på 1960-tallet og har oppnådd sin forventede levetid iht. levetidsbetraktninger av bygningsdeler iht. SINTEF Byggforsk. Bunnledningsnettet er enkelt forklart de horisontale rørene i bunnen av alle blokkene våre (ofte i garasjekjellerne) som fører kloakkvannet fra leilighetene ut i det kommunale avløpsnettet. I forbindelse med rehabilitering av garasjeanleggene er det derfor nødvendig at bunnledningene rehabiliteres før vi oppgraderer selve garasjeanleggene og legger membran på dekkene.

Bunnledningene inspiseres først ved hjelp av kamerainspeksjon for kartlegging av tilstand, og rehabiliteres deretter ved å trekke en «strømpe» innvendig i eksisterende rør som herdes. Dette er en anerkjent metode som medfører at man slipper å grave opp alle bunnledninger. Enkelt forklart er det som om vi legger et nytt plastrør inni det gamle røret. Hvis det mot formodning skulle vise seg at det er brudd noen steder, eller at rør har sklidd ut av sin posisjon, er det nødvendig lokalt å pigge/grave opp, og utbedre røret akkurat i disse punktene. Dette forekommer imidlertid svært sjeldent.

Entreprenøren er ledende innenfor fagfeltet

Etter tilbudsrunde i 2019/2020 ble TT-Teknikk AS valgt som entreprenør til å gjennomføre rørfornying av bunn- og uttrekksledninger for spillvann (avløp) i borettslaget. Entreprenøren er en av de ledende innenfor fagfeltet, og har over 25 års erfaring.

Oppstart og utførelse av arbeidene

Arbeidene vil foregå i to perioder. Arbeidet med overvann fra takene vil utføres før sommerferien. Dette arbeidet vil ikke berøre noen beboere utenom at dere vil merke at det arbeides i garasjeanleggene, og hvor det kan bli aktuelt å flytte noen biler. Dette kommer vi i så fall tilbake til, og den enkelte bileier vil bli kontaktet.

Den største delen av arbeidet og som berører beboere vil starte etter sommerferien i uke 32, dvs. mandag 9. august, og gjennomføres iht. vedlagte plan:

Uke 32 (09.08-13.08): Smedgata 32 (lavblokk med garasjeanlegg)
Uke 33 (16.08-20.08): Smedgata 34 (høyblokk)

WC- og dusjfasiliteter plasseres i bakgården til Smedgata 32/34 i uke 32 og 33.

Uke 34 (23.08-27.08): Enerhauggata 1 (lavblokk med garasjeanlegg)
Uke 35 (30.08-03.09): Enerhauggata 3 (høyblokk)
Uke 36 (06.09-10.09): Enerhauggata 5 (høyblokk)
Uke 37 (13.09-17.09): Enerhauggata 7 (høyblokk)

WC- og dusjfasiliteter flyttes til hagen mellom Enerhauggata 5 og 7 for ukene 34-37.

Tt-teknikk sin servicebil i aksjon i et annet borettslag.

Konsekvenser for beboerne

Arbeidene som starter i uke 32 og varer frem til uke 37 innebærer at vann og avløp må stenges helt i en uke per boligblokk. Det innebærer at wc, dusj eller vann på kjøkken ikke kan benyttes, og vil være stengt i fem ukedager (mandag – fredag) pr. blokk iht. oppsatt plan. Vann og avløp åpnes til helgen for normalt bruk, normalt fredag kl. 16.

Om avløpet benyttes i stengt periode, vil dette kunne føre til tilbakeslag av kloakk i leiligheter – som igjen vil føre til forsinkelser med de ulempene det medfører, samt store ekstrakostnader for borettslaget.

Det vil bli plassert ut en brakke med felles WC og dusjfasiliteter i bakgården i S32/34 og i hagen mellom E5 og E7. Dette midlertidige dusj- og WC-anlegget må benyttes når vann og avløp er stengt i nevnte perioder.

For de som ønsker dette kan det om ønskelig leies «camping-wc» fra entreprenør som man har stående på badet. Vann til f.eks. matlaging vil måtte påregnes tappet opp på forhånd. «Bruktvann» må lagres i for eksempel dunk/bøtte (må IKKE helles ut i avløp/do) e.l. Det vil senere komme mer informasjon om nøyaktig plassering av wc- og dusjbrakke, informasjon om leie av «camping-wc», samt smitteverntiltak ifm. bruk av denne.

De som har muligheter oppfordres til å vurdere om det er hensiktsmessig å reise på hytta, besøke familie/venner eller på andre måter være borte mens arbeidene pågår.

Informasjonsmøte

Det vil bli satt opp et informasjonsmøte (på teams eller zoom) før arbeidene begynner, og hvor representant for entreprenør vil være til stede. I tillegg vil det bli utarbeidet en beboermappe om prosessen som vil bli distribuere til alle beboere.

Vi kan ikke garantere at det ikke oppstår forsinkelser eller andre hindringer i prosjektet, men vi vil sammen med entreprenør gjøre alt vi kan for å unngå større endringer i den oppsatte planen. Det er viktig at beboerne følger aktivt med på oppdatert informasjon som publiseres på nettsiden eller infoskjermene i inngangspartiet i hver blokk.

Trykk her for å lese mer om rørfornying i TT-teknikk sin brosjyre.

Alternativer som er vurdert

Styret har også jobbet mye med muligheten for å slippe å stenge ned vann- og avløp. Dette ved at alt avløpsvann (kloakk) kunne pumpes forbi bunnledningene som skal rehabiliteres. Dette hadde medført at vi hadde sluppet utendørs wc- og dusjbrakke. Etter flere befaringer og vurderinger av entreprenør og underentreprenør ville en slik omlegging innebære kjerneboring i bærende betongkonstruksjoner/vegger, og at flere branndører ville måtte stå åpne. Dette foruten svært store kostnader (millionklassen). En slik løsning ville også medført at flere boder ville måtte tømmes for å få tilgjengelighet til avløpsrørene (soilrør), samt store etterarbeider med gjenstøping- og maling mv. av hull i konstruksjoner.

Etter kontakt med brann- og redningsetaten (OBRE) og plan- og bygningsetaten (PBE) ville dette også medført søknadsplikt og ansvarsbelegging av ansvarlige inkl. ansvarlig for brannkonsept, samt døgnvakt pga. åpne branndører i kjellere og garasjeanlegget. En viss risiko for komplikasjoner og å ikke lykkes med «ompumpingen» var også tilstede. Løsningen med utendørs wc- og dusjbrakke er derfor vurdert som den mest hensiktsmessige løsningen, alle forhold tatt i betraktning.

Styret beklager ulempene dette prosjektet medfører for beboerne.