Aktuelt

I perioden fra 18 mai og fire uker fremover til midten av juni vil det foregå oppskuring og boning av alle korridorer til leilighetene i borettslaget. Arbeidene utføres av NovaRen, borettslagets faste leverandør av renholdstjenester.

Denne gangen har vi valgt å gå grundig til verks med oppskuring av gulvene der alle tidligere lag med bonevoks fjernes og deretter legges det nye lag med en voks som er mer matt i uttrykket. Renholdselskapet mener at denne metoden vil gi det beste resultatet og at løsningen vil holde seg bedre over tid.

Hvordan vil arbeidene gjennomføres?

Først vil gulvene skures helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Det kan bli veldig glatt mens prosessen pågår og det anbefales å vente noen minutter til renholderne har gjort seg ferdig på et område og fått tørket bort alt av skuremidler før du beveger deg inn i korridoren. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter. Det er helt i orden å gå på gulvet i tørkeperioden.

Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt. Det blir hengt opp lapper i de aktuelle korridorene dagen før boningen starter med informasjon til beboerne i den aktuelle etasjen/korridoren med tidspunkter.

Når starter boningen i min korridor?

Det er vanskelig å si helt nøyaktig når renholderne kommer til din etasje/korridor, men jobben blir utført i denne rekkefølgen med følgende foreløpige tidsskjema:

Uke 21: Smedgata 32 og 34 (S34 bones mandag i uke 22)
Uke 22: Enerhauggata 7 og 5
Uke 23: Enerhauggata 3 og 1

På grunn av alle helligdagene i mai og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis så kan tidsskjemaet bli endret på kort varsel.

Renholdsselskapet informerer løpende om mer nøyaktige tidspunkter og kunngjør eventuelle endringer ved oppslag. Styret vil forsøke å oppdatere informasjon om tidspunkter på nettsiden, men gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar som beboer å følge med på oppslag i egen korridor. Arbeidene vil som hovedregel foregå på dagtid.

Husk å fjerne løse gjenstander

Alle beboere bes fjerne alt av løse gjenstander og dørmatter i fellesarealene slik at renholderne kan gjennomføre jobben. Dørmatter og mindre gjenstander som er i veien når arbeidene starter blir flyttet til området ved heis og/eller trappeoppgang. Større gjenstander som ikke er tillatt å oppbevare i fellesarealer i henhold til brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (vedrørende rømningsveier etc.) blir fjernet og kastet uten videre varsel.

Årets ordinære generalforsamling ble gjennomført digitalt i år som følge av Koronasituasjonen. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon hos OBOS fikk anledning til å delta med manuell stemmegivning på papir.

Årets møte hadde rekordstor deltakelse – hele 45 % av andelseierne har deltatt enten digitalt eller på papir. Normalt har borettslaget hatt i underkant av 20 % deltakelse ved ordinære omstendigheter. Styret skal evaluere årets digitale møte og gi tilbakemeldinger til OBOS som har stått for den tekniske løsningen. Styret er også glad for å få konkrete tilbakemeldinger fra andelseierne – send oss en e-post til styret@ebrl.no.

Protokollen fra møtet er nå klar og den er publisert her. Her finner du også innkallinger og protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalformsamlinger helt tilbake til 2005.

Etter en lengre prosess med forhandlinger har styret valgt å forlenge avtalen med Telenor (tidl. Canal Digital) som leverandør av kabel-TV og strømmetjenester til beboerne. Den nye, oppdaterte avtalen trer i kraft umiddelbart og vil i første omgang gjelde frem til og med år 2024. Borettslaget fikk også en mulighet til å binde seg for en enda lengre periode på fem år. Styret mener at det på nåværende tidspunkt ikke er forsvarlig å forplikte seg for mer enn tre år om gangen sett i lys av utviklingen i TV-markedet. Den nye avtalen medfører at vi fortsatt benytter samme teknologi og at tilbudet ligner på dagens løsning, med enkelte forbedringer (ny boks).

Ny TV-boks til alle

Avtalen sikrer at alle husstandene i borettslaget får tilsendt en ny TV-boks med opptaksfunksjon og fjernkontroll, en såkalt T-We boks 2. Den nye TV-boksen er raskere og kan vise TV-signaler i høyere kvalitet (HDR og 4K). I tillegg har fjernkontrollen støtte for talesøk og boksen har innebygd støtte for trådløst nettverk (wi-fi) som er noe flere beboere har uttrykt at de savner i dag.
Boksen vil bli sendt ut til alle beboerne våre fra og med midten av mai og det vil gå ut ca 100 bokser hver uke fremover inntil alle har blitt delt ut. På grunn av kapasitetsbegrensninger hos posten er det ikke mulig å sende ut utstyret til alle beboerne på samme tid. Det er viktig at samtlige beboere henter ut og tar i bruk den nye boksen så snart som mulig.

Kan jeg få hjelp med montering?

Ja, de som ønsker det kan bestille monteringshjelp fra Telenor. I utgangspunktet er det svært enkelt å ta i bruk den nye boksen. Det er bare å pakke den ut av esken, koble boksen til stikkontakten, feste antennekabelen mellom boks og antennekontakten i veggen og skru den på (nøyaktig samme fremgangsmåte som nåværende boks).
Ved behov for monteringshjelp og enkel brukerveiledning tilbyr Telenor dette til alle på direkte forespørsel. Vi gjør deg oppmerksom å at du må selv hente ut TV-boksen hos Posten når du får den tilsendt (post i butikk eller anvist hentepunkt). Deretter tar du kontakt med Telenor kundeservice for å bestille monteringshjelp, telefon: 915 09 000. Denne monteringstjenesten er kostnadsfri for våre beboere. Du kan benytte den gamle boksen inntil den nye er montert, men det vil påløpe kr 25,- per måned ved bruk av gammel boks fra og med 1. januar 2022.

Hva gjør jeg med den gamle TV-boksen?

Sammen med den nye boksen medfølger en returlapp slik at du har mulighet til å sende denne kostnadsfritt tilbake til Telenor. Dersom du heller ønsker å beholde den selv så trenger du ikke returnere den – da er den din til odel og eie.
Ønsker du å se på TV i flere rom enn i stua, for eksempel på soverommet, kan velge å benytte den gamle boksen i tillegg til den nye du får tilsendt. Dette vil medføre en ekstra kostnad, i form av en kortavgift på kroner 25,- per måned. Kortavgiften for å benytte gammel boks blir belastet den enkelte andelseier på egen faktura og kommer i tillegg til TV-abonnementet som belastes over felleskostnadene.

Dersom du ikke aktiverer den nye boksen og heller ønsker å fortsette med den gamle så må vi gjøre deg oppmerksom på at det vil påløpe kroner 25,- per måned i ekstra kortavgift. Ved å benytte den nye boksen vil det derimot ikke tilkomme en slik kortavgift.

Vi har forhandlet frem en løsning med Telenor slik at de tilbyr gratis kortavgift for å benytte både nye og gammel boks ut året. Fra 1. januar 2022 vil det derimot, som nevnt tidligere, påløpe kortavgift (kroner 25 per måned) for å benytte den gamle boksen.

Populære strømmetjenester inkludert – bytt så ofte du vil

Mange av våre beboere oppgir i undersøkelsen at de selv betaler for ulike strømmetjenester, i tillegg til TV-abonnementet fra borettslaget. Vi mistenker derfor at enkelte beboere betaler mer enn nødvendig fordi svært mange strømmetjenester og kanaler allerede inkluderes i avtalen med Telenor. Avtalen gir alle beboerne et utvalg av de aller mest populære norske tv-kanalene og 100 «poeng» som kan byttes inn i andre kanaler eller strømmetjenester.

De mest populære strømmetjenestene som beboerne kan velge fra er blant annet HBO Nordic, Viaplay, Discovery + (tidligere Dplay) og Paramount +. Her er det mulig å bytte mellom ulike strømmetjenester og kanaler etter behov ved å logge seg inn på «min side» hos Telenor.no. I utgangspunktet er det ingen begrensinger på antall bytter, så her er det mulig å ha HBO den ene dagen og Viaplay neste dag. Vi oppfordrer beboerne til å gå igjennom sine egne private TV-abonnement og si opp avtaler som medfører at man betaler ekstra for tjenester som allerede er inkludert.

Borettslaget har inngått avtale med renovasjonsetaten i Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall. I perioden 3. juni til og med 9. juni vil det bli satt ut flere containere for innsamling av farlig avfall i borettslaget.

Hva mener vi med farlig avfall?

Rengjøringsmidler, spraybokser, gassbeholdere, batterier, malingsrester, lakk, lim, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler går oftest under denne avfallskategorien. Dette er spesialprodukter som skal oppbevares og avhendes på riktig måte. Det er ikke tillatt å kaste slike varer i vanlig husholdningsavfall.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle containerne/boksene vil være utstyrt med en kodelås for å sørge for at ikke uvedkommende eller barn får tilgang til innholdet. Boksene blir plassert ut i nærheten av inngangspartiet eller i umiddelbar nærhet. Når de er fulle så er det ikke anledning å sette noe utenfor eller ved siden av. Da må du forsøke en av de andre boksene i nærheten eller ta kontakt med vaktmester. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og må ikke være tilgjengelig for barn eller andre som kan skade seg. Kode til låsene vil bli distribuert på infoskjermene i inngangspartiet og per SMS for de som er tilknyttet borettslaget sin SMS-tjeneste.

Evaluering av containertilbud

Ordningen med container for farlig avfall vil bli evaluert etter denne første runden. Styret vil i fremtiden forsøke å samkjøre tiltaket i forbindelse med de andre containerne dersom det er praktisk mulig.

I forbindelse med at årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt så har det blitt sendt ut en SMS i dag, tirsdag 14. april (fra telefonnummer 2030), til alle andelseiere som har registrert sitt mobilnummer hos OBOS. Dersom du ikke har mottatt en SMS så er det fordi OBOS ikke har registrert telefonnummeret ditt eller har feil nummer i sin database.

Du kan enkelt registrere e-postadresse og mobilnummer hos OBOS medlemsservice på telefon 22 86 59 90 (kl 8 – 16) eller ved å sende en epost: medlemsservice@obos.no

Du vil ikke kunne delta i det digitale møtet dersom ditt mobilnummer ikke er registrert hos OBOS på forhånd.

Ps: Vi vil legge til rette for manuell stemmegivning for de som ikke har mobiltelefon.

Styret i Enerhaugen Borettslag har vedtatt å avholde en digital generalforsamling for å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus. OBOS oppfordrer alle boligselskap om å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, men ber samtidig styret begrense omfanget til lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker (innkommende forslag og andre forslag fra styret) foreslås utsatt til senere møter.

Regjeringen har også nylig foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Forskriften vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.

Den digitale generalforsamlingen i Enerhaugen Borettslag åpner 28. april og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes. Andelseiere som har registrert mobilnummer og e-postadresse hos OBOS vil få en elektronisk invitasjon til å delta. Innkalling med årsregnskap, beretning og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

På Enerhaugen bor vi tett og det er ekstra mange som er hjemme på dagtid som følge av Koronakrisen. Noen familier sjonglerer skole, barnehage og hjemmekontor – alt under samme tak. Andre er syke eller har satt seg selv i karantene. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi reduserer støy til et minimumsnivå.

Styret oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Derfor håper vi at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen vi er i. Vi er veldig takknemlig for alle som bidrar til å gjøre livet litt enklere for de som ikke har noe annet valg enn å holde seg hjemme.

Det har kommet mange fine bidrag og rørende henvendelser fra beboere som ønsker å hjelpe til med å handle matvarer, lage middag eller være en samtalepartner for naboer i denne vanskelige perioden. Takk for at du stiller opp og bidrar til å gjøre Enerhaugen til et fint sted å bo.

Flere beboere har etterspurt muligheten for å se hva som står på infoskjermene selv om man ikke er fysisk i inngangspartiet. Nå kan du til enhver tid holde deg oppdatert på nabovarsler og viktige beskjeder til din blokk på nettsiden vår.

Trykk her for å se informasjonsskjermen i din blokk.

Vi har også frisket opp nettsiden vår med nye ikoner og menyer som skal gjøre det enklere å finne relevant informasjon.

Er det noe du savner? Ta kontakt med styret: styret@ebrl.no

Borettslaget er opptatt av sikkerheten til både beboerne og de ansatte. Vi oppfordrer deg derfor til å følge rådene fra myndighetene og Oslo Kommune som oppdateres løpende.

For å ivareta helsen til både beboere og ansatte har vi satt inn noen midlertidige tiltak som gjelder inntil ny beskjed er gitt:

 • Åpent Styrerom på mandager der du som beboer vanligvis kan møte representanter fra styret er avlyst inntil videre. Styret er tilgjengelig på telefon: 923 02 123 (tast 1) og på e-post: styret@ebrl.no
 • Vaktmesterne vil for sin egen og andres helse begrense sin kontakt med beboere i den spesielle situasjonen vi er i. Det betyr at vaktmesterne ikke har anledning til å komme inn i beboere sine leiligheter med mindre det er absolutt nødvendig. Som absolutt nødvendig definerer vi for eksempel alvorlige lekkasjer på vann eller radiator.
 • Vi ønsker ikke besøk av beboere på vaktmesterkontoret i denne perioden. Vaktmester er i kontortid alltid tilgjengelig på e-post: vaktmester@ebrl.no eller telefon 923 02 123 (tast 2).

Det er flere i borettslaget enn normalt som er hjemme på dagtid: noen har hjemmekontor, andre er syke og enkelte har hjemmekarantene. Mange foreldre er både hjemme med barn og er på jobb på samme tid. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi forsøker å redusere støy til et minimumsnivå. Det betyr at vi oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Vi ser helst at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen med flere syke beboere og en endret arbeidssituasjon for mange beboere og deres familier.

Vi oppfordrer også beboerne til å hjelpe hverandre, men samtidig holde nødvendig avstand. Kanskje du kan hjelpe din nærmeste nabo med å handle inn dagligvarer de neste ukene? Husk også på at eldre og beboere med redusert immunforsvar er i risikogruppen og at vi derfor hjelper hverandre best med å holde god avstand og passe ekstra godt på håndhygienen.

Borettslaget har satt i gang ekstra tiltak i forbindelse med Koronautbruddet for å informere beboerne, samt hindre videre spredning. I inngangspartiet på alle blokkene er det slått opp plakater fra helsemyndighetene med informasjon om hvordan vi alle sammen kan redusere risikoen for smitte. Vanlig håndvask med såpe og vann er blant de beste virkemidlene for å hindre virussmitte. Som et ekstra tiltak har vi i dag montert antibac-dispensere i alle oppgangene som kan benyttes av beboere og gjester i borettslaget.

Styret har inngått avtale med renholdselskapet for å iverksette ekstra hygienetiltak i tiden som kommer. Vi får hyppig vask og desinfisering av dørhåndtak, heistablå/knapper og alle kontaktflater i tilknytning til fellesarealer.

Styret håper at alle beboerne blir med på på «dugnaden» for å bidra til at borettslaget er et trygt sted å være, spesielt med tanke på personer i sårbare risikogrupper.

Slike antibac-dispensere er satt opp i inngangspartiet i alle blokkene.

På grunn av den spesielle situasjonen knyttet til spredningen av Koronaviruset har styret i dag besluttet å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen som var planlagt avholdt tirsdag 17. mars. Møtet utsettes på ubestemt tid og styret kommer tilbake med nye datoer.

Det er beklagelig at vi har kommet i en slik situasjon, men vi mener at situasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre møtet som planlagt. Styret er opptatt av å følge de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra kommunen og helsemyndighetene.

Viften som nylig ble installert i Smedgata 34 er feildimensjonert og vi har dessverre ikke fått den kapasiteten vi ble lovet. Flere beboere har påpekt at ventilasjonen i leilighetene har vært dårlig de siste månedene. Leverandøren har gått med på å installere en ny vifte med bedre kapasitet og arbeidene med å få den på plass starter i løpet av neste uke.

Vi sender ut mer informasjon så snart vi vet konkret når Caverion starter på jobben, hvor lenge arbeidene vil vare og hvilke konsekvenser dette vil få for nedetid på luftanlegget til beboerne.

Varmeanlegget i E3 ble tappet ned og fylt opp igjen før helgen i forbindelse med renovering av en leilighet. I tillegg ble det foretatt en innregulering av anlegget i samarbeid med Inva og Fortum. Vi opplever at det for tiden er mye luft i radiatoranlegget, men vi understreker at fjernvarmen er på og alle rør får tilført energi. Det er derfor spesielt viktig at flest mulig og spesielt de beboerne som bor øverst i blokka, lufter sine radiatorer. Selv om du ikke opplever at det er kaldt hos deg så kan luft i anlegget skape utfordringer i andre leiligheter.

Les hvordan du lufter radiatorene i denne saken.

Både varmt- og kaldtvannet blir stengt på dagtid i Smedgata 34 (hele blokken) på grunn av arbeider: onsdag, torsdag og fredag denne uken (vinterferien) fra kl 09:00 – 16:00. På grunn av en forsinkelse i prosjektet må vi også dessverre stenge vannet mandag 24. februar. Smedgata 32 blir også berørt, men her er det kun varmtvannet som blir stengt av i den aktuelle perioden.

Vannforsyningen må anses som ute av drift mens arbeidene pågår. Rørlegger minner om at ingen må gå ifra åpne kraner da vannet kan komme tilbake når som helst i arbeidsperioden.

Årsaken til stengingen av vannet er at borettslaget utfører nødvendig service på varmt- og kaldtvannsopplegget i blokkene (stoppekraner, ventiler etc.).

Vi beklager ulempene dette medføre for våre beoere.

Fra 1. april 2020 vil prisen på TV-abonnementet til Enerhaugen Borettslag øke med 20 kroner per måned inkl. mva. per boenhet. Årets prisjustering tar i følge Telenor høyde for økt valgfrihet i tjenestene, innholdskostnader samt konsumprisindeksjusteringer. Det betyr at TV vil fra 1. april koste kr 190,- per måned. Den nye prisen blir automatisk justert på faktura for husleie fra april måned.

Mer valgfrihet og mulighet for strømmetjenester

Som et «plaster på såret» lover Telenor mer valgfrihet, fleksibilitet til å se innhold når og hvor du vil. En poengmodell er lansert nylig der alle beboerne selv kan velge hvilke kanaler og strømmetjenester som skal være inkludert i TV-tilbudet. Nytt av året er også at strømmetjenestene HBO Nordic og Viasat Film (Viaplay) kan velges som en del av TV-abonnementet.

Velg dine egne kanaler/innhold på Telenor.no

I abonnementet har alle beboerne 100 poeng tilgjengelig til fordeling. Oversikt over poengkostnader og alle valgmulighetene (TV-kanaler og strømmetjenester) finner du på «mine sider» (innlogging kreves).

På www.telenor.no logger du deg inn på «mine sider» og velger «TV». Her får du en oversikt over hvilke kanaler du har i dag og hva du har mulighet for å fjerne eller legge til. De mest populære, norske kanalene er inkludert for alle og kan ikke velges bort (f.eks. NRK, TV2, TV Norge og TV3). I tillegg kan du velge ditt eget innhold. Kanskje du ønsker flere sportskanaler, barnekanaler eller at du foretrekker strømmetjenesten HBO for å få tilgang til mange populære TV-serier?

Nytt brukergrensesnitt og app

Løpende oppgraderinger i brukergrensesnittet på dekodere og apper skal gjøre det enklere å finne og få anbefalt godt innhold blant TV-kanalene og strømmeinnholdet som finnes tilgjengelig. Har du Apple-TV? I så fall kan du laste ned Telenor sin T-We-app og du får tilgang til samme innhold som på den gamle dekoderen.

Trenger du hjelp til å velge nytt innhold eller innlogging til «mine sider»? Ring Telenor kundeservice på telefon 915 09 000.

Det er fellesvaskeri i Enerhauggata 3, 5 og 7, samt i Smedgata 34. Beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34. I vaskekjellerne er det vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuge.

 • Prisen for vaskemaskinene er 15 kroner per vask
 • Prisen for tørketrommel er 15 kroner (inntil 60 minutter)
 • Bruk av separat sentrifuge er gratis

Alle vaskeriene fikk nytt reservering- og betalingssystem høsten 2019. Det nye systemet heter SmartLaundry og du kan lese mer informasjon om det lengre ned i denne artikkelen.

Åpningstider fellesvaskerier

Du kan bruke vaskeriene i disse tidene:

 • Mandag – søndag klokken 07:00 – 23:00
 • Vaske- og tørkeperiode er på to timer per maskin (120 minutter)

Vaskeriregler alle må følge

Vi har satt noen regler for bruk av maskinene i fellesvaskeriene våre. Dersom du følger disse enkle reglene bidrar du til å minimere skader på utstyr og at det blir en hyggelig opplevelse for neste person som overtar maskinene:

 • Det er ikke tillatt å vaske mopper, gulvtepper og lignende (disse kan tette filtrene, lage skade mm.) eller farge tøy. BH’er med spiler må vaskes i vaskepose.
 • Etter bruk skal du rengjøre vaskemaskin og tømme lofiltre på tørketrommelen, i tillegg til å rydde etter deg i vaskeriet.
 • Maskinene trives best med flytende vaskemiddel, så bruk gjerne det.
 • Reduser gjerne bruken av tøymykner og skyllemiddel for bedre miljø og helse.

SmartLaundry for reservasjon og betaling

SmartLaundry er navnet på systemet for reservering og betaling i vaskeriet og det har mange fordeler både for deg som beboer og for borettslaget.

Det er i hovedsak tre ting som er nytt med SmartLaundry:
1) Påfylling av vaskeripenger er nå en selvbetjent løsning på internett.
2) Vasketid reserveres hjemmefra eller på automat i fellesvaskeriet
3) Brikke erstatter vaskekort. Kjøpes hos styret/driftsleder.

Det er enkelt å betale for vask og fylle på vaskeripenger. Påfylling av vaskeripenger kan gjøres hele døgnet på internett ved bruk av bankkort eller du kan få hjelp av styret eller driftsleder etter avtale.

Du reserverer vasketid hjemmefra via din smarttelefon eller PC, eventuelt direkte på automaten i vaskeriet. I bookingløsningen ser du når vaskemaskiner og tørketromler er ledig og du reserverer det tidspunktet som er best for deg. Du kan velge om du ønsker å reservere en eller to vaskemaskiner, samt tørketrommel. Vi anbefaler ikke forhåndsreservasjon av tørketrommel, men det er mulig.

Dersom flere i familien benytter vaskeriet så kan du enkelt bestille flere brikker som igjen er koblet til samme konto. Mister du en brikke så kan denne sperres mot misbruk og vaskeripengene du tidligere har fylt på blir dermed ikke borte. Ny erstatningsbrikke vil kobles til kontoen din slik at du kan fortsette å bruke av vaskeripengene dine. Driftsleder Daniel bistår med sperring og registrering av ny brikke. Ny brikke eller erstatningsbrikke koster for tiden 150 kroner.

Hvordan skaffer jeg meg vaskekonto?

Du registrerer deg som bruker av det nye systemet på denne nettsiden: http://www.smartlaundry.no

Ved registrering av ny bruker vil du få spørsmål om å fylle inn en vaskerikode og der skal du skrive inn EBRL3 (Enerhaugt 3), EBRL5 (Enerhauggt 5), EBRL7 (Enerhauggt 7) eller EBRL34 (Smedgt 34). På siste steget i registreringen der du fyller inn personlige opplysninger (navn, adresse osv.) finnes det et eget felt som heter «KORTKODE». Dette feltet kan du hoppe over.

Vi minner om at beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34.

Bruksanvisning for registrering av brukerkonto til vaskeri – trykk her

Hvordan får jeg tildelt brikke?

Systemet er selvbetjent, men driftsleder er behjelpelig med hjelp til å registrere vaskekonto, deler ut brikker, fyller på vaskepenger og gir enkel veiledning etter avtale. Driftsleder Daniel er tilgjengelig mandag til fredag innenfor åpningstiden til vaktmesterkontoret: vaktmester@ebrl.no

Vippsoverføring kr 150,- til kjøp av vaskebrikke.

Hva koster brikken og hva er kostnaden for å benytte vaskeriet?

Ny brikke koster kr 150,- per stk og prisene på bruk av maskinene følger av dagens prisliste – kr 15,- per vask og kr 15,- per 60 minutter tørking.
Løsningen tillater flere brikker registrert på samme brukerkonto.

Vippsoverføring kr 150,- til kjøp av vaskebrikke.

Fyll på vaskerikonto med ditt betalingskort

Inne på din personlige profil på Smartlaundry.no får du mulighet til å fylle på penger på din vaskekonto. Her kan du overføre penger med de vanligste betalingskortene som er tilgjengelig i Norge (Visa, Mastercard, Bankaxept).

Vi gjør oppmerksom på at betalingsløsningen krever sikker identifisering ved bruk av bank-ID eller bank-ID mobil.

Fakturaløsning fra OBOS og Vipps

De som ikke har anledning til å benytte betalingskort kan få tilsendt faktura fra OBOS på vegne av borettslaget. Vi gjør oppmerksom på at valg av faktura for betaling av vaskerikort og/eller vaskeripenger medfører et gebyr etter OBOS sine satser (p.t. kr 94,- per faktura). Vi oppfordrer beboere som benytter faktura om å sette inn et større beløp av gangen da dette krever mye manuell håndtering av både OBOS og borettslaget, samt at gebyret belastes uansett beløpsstørrelse. Kjøp av vaskepenger ved bruk av faktura gjøres etter avtale med driftsleder, eller ved å sende en forespørsel per e-post. Husk å få med navn, adresse, leilighetsnummer og ønsket beløp til vaktmester@ebrl.no

Har du tilgang til Vipps-appen på din smarttelefon? Styret har en løsning for Vipps-betaling i samarbeid med OBOS. Ønsker du å overføre penger med Vipps? Da kan du benytte ett av disse alternativene:

Vippsoverføring kr 250,- til vaskekonto

Vippsoverføring kr 500,- til vaskekonto

Etter innbetaling med Vipps så kan du sende oss en e-post til vaktmester@ebrl.no så går det raskere med innbetaling til din vaskekonto da dette er en manuell operasjon.

Borettslaget har dessverre ikke mulighet til å ta i mot kontant betaling.

Reservasjon av vasketid

Du reserverer tid for vasking på automaten i vaskeriet eller på din personlige profil på www.smartlaundry.no (innlogging med eget brukernavn og passord).

Ved reservasjon av vasketid blir du trukket halve beløpet i depositum (kr 7,-). Dette beløpet får du ikke tilbake dersom du lar være å benytte deg av din forhåndsreserverte vaskeperiode med mindre du kansellerer den på forhånd. Kansellering må skje senest en time før planlagt periode.

Kan jeg vaske uten å reservere tid på forhånd?

Ja, så lenge det er ledig kapasitet i vaskeriet vil du få mulighet til å vaske uten å ha reservert i forveien. Du velger «Vask» eller «Tørk» på displayet i vaskeriet. Dersom maskinen er reservert av andre eller allerede er tatt i bruk vil den gi beskjed om at den er opptatt. Du blir kun trukket penger fra vaskekonto dersom maskinen er ledig og du har bekreftet bruk av valgt maskin på displayet i vaskeriet.

Vi anbefaler ikke forhåndsreservasjon av tørketrommel, men det er mulig.

Jeg har ikke smart-telefon eller tilgang til PC. Hvordan kan jeg benytte vaskeriet?

Driftsleder Daniel vil være behjelpelig med å registrere beboere i systemet, samt påfylling av vaskepenger og veiledning etter avtale.

Automaten i vaskeriet virker ikke. Hva gjør jeg?

Dersom automaten for å bestille vask og tørk i vaskeriet har hengt seg opp, eller sluttet å respondere så er det mulig å starte systemet på nytt. Trykk på «svenskeknappen» (rund trykknapp) som du finner på undersiden av automaten. Etter at automaten har startet på nytt skal det være mulig å logge seg på. Dersom dette ikke fungerer eller du opplever andre feil kan du ta kontakt med styret eller Jako for hjelp.

Avtalen med Matleveranser i Enerhauggt 1 er avsluttet

Nå som det nye systemet er i bruk vil det ikke lengre være mulig å fylle på vaskepenger hos Matleveranser i Enerhauggata 1. Påfylling av vaskeripenger gjør du heretter selv via profilen din på Smartlaundry.no eller på kontoret i Smedgata 32 etter avtale med styret og driftsleder.

Se for øvrig egen brukerveiledning for registrering av profil/brukerkonto og manual for bruk av vaskeriet – trykk her.

Vi svarer på spørsmål og tar imot tilbakemeldinger om SmartLaundry på e-post: vaktmester@ebrl.no

På grunn av en nødvendig oppgradering i borettslaget sin fibersentral vil det være sporadiske brudd på internettforbindelsen de neste dagene. Brudd på forbindelsen vil kunne oppstå i kortere og lengre perioder på dagtid tirsdag 18. februar og onsdag 19. februar mens arbeidene pågår.

Bakgrunnen for disse arbeidene er at borettslaget den siste tiden har opplevd flere strømbrudd i fibersentralen som forsyner alle leilighetene med internett. For å sikre mer stabil leveranse av internett til borettslaget er det derfor nødvendig med oppgradering av teknisk utstyr.

Vi kan aldri garantere at det ikke skjer flere brudd på internettforbindelsen etter dette, men vi håper at denne oppgraderingen vil sikre mer stabil drift.

De tidligere «reklamehyllene» som etter hvert ble utviklet til byttehyller ble midlertidig tatt bort i fjor og har nå i januar 2020 gjenoppstått i ny drakt. Hyllene er av sort aluminium, de er beregnet til å ha god holdbarhet og de har et funksjonalistisk og nøytralt uttrykk. Hyllene blir hengt på plass i alle blokkene i disse dager.

Styret har foreslått noen enkle regler for bruken av hyllene slik at dette blir et populært og nyttig tilbud til alle.

Reglene er enkle

Ser du noe du har bruk for? Vær så god – forsyn deg! 

Ønsker du å gi bort noe? Da gjelder følgende:

 • Hylla er for ting som du mener andre kan ha glede av – det skal være i god stand!
 • Tilbudet er kun for ting som får plass i hyllene. For større gjenstander, anbefaler vi Facebook-gruppen «Enerhaugen Markedsplass» – der pleier fine ting å få bein å gå på ganske raskt.
 • Er hylla full? Vent noen dager til det blir plass igjen.
 • Følg med om gjenstanden du har satt her blir stående. Dersom de ikke blir borte innen en uke, ber vi om at du tar det ut av hylla selv og f.eks. tar det med til en gjenbruksstasjon.

Takk for at du tar hensyn til både naboer og miljø ved å være en flittig og ryddig bruker av byttehylla.

Styret vil evaluere bruken av hyllene i løpet av vinteren og gjøre eventuelle nødvendige justeringer dersom ordningen ikke fungerer optimalt.

Allerede etter få timer ble det plassert ut mange fine gjenstander i hylla til Enerhauggata 7

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag tirsdag 28. april 2020. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 9. februar 2020.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen er i slutten av april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:
 • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • send forslaget til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 9. februar 2020.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med styret i god tid før forslagsfristen. Styret er normalt tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl 17 og 18 på kontoret i Smedgata 32, men det er også mulig å ta kontakt per e-post: styret@ebrl.no

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Ny leverandør av bygningsforsikring

Borettslaget har gjennomført en anbudsrunde på forsikring og har nylig inngått ny avtale på forsikring av bygningene våre. Fra og med 29. desember 2019 er det Protector Forsikring som er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader som oppstår på bygningsmassen vår. Skader som er innmeldt tidligere blir ferdigbehandlet av den foregående forsikringsleverandøren (Gjensidige).

Du kan lese mer om de praktiske detaljene rundt bygningsforsikringen vår her.

Husk at du som andelseier/beboer i tillegg må sørge for å ha egen avtale på forsikring av innbo. Andelseier må selv regne med å betale egenandelen for å benytte borettslaget sin bygningsforsikring, for tiden kr 10.000,-

Det vil bli utført noen mindre gravearbeider nederst i takhagen ved den gule muren mellom E5 og E7 fra og med torsdag 3. oktober 2019. Hensikten med gravingen er å se nærmere på tilstanden for overvannshåndtering og drenering i hagen.

Det vil også bli igangsatt et mindre prosjekt som omfatter betongreparasjoner på muren/brystningen i et begrenset område langs brannveien. Målet er å forhindre at skadeomfanget øker ytterligere. Borettslaget har inngått avtale med Conrehab AS og det kan oppstå noe støy på dagtid mens arbeidene pågår. Prosjektet har begrenset omfang og vi håper på ferdigstilling i løpet av oktober. Oppdatert fremdriftsplan publiseres fortløpende på infoskjermene og på nettsidene våre.

Daniel ansatt som Driftsleder

Borettslaget har i dag, 27. september 2019,  ansatt Daniel Paus Sangolt som driftsleder i ett års engasjement. Daniel kommer fra stillingen som vaktmester hos oss og starter i sin nye jobb allerede 1. oktober. Borettslaget fikk inn mange søknader til jobben og i tillegg til Daniel valgte styret å invitere to eksterne søkere til intervju. Til tross for at alle tre var godt kvalifisert til jobben så mente styret at Daniel skilte seg mest positivt ut og var den klart foretrukne kandidaten. Vi er glad for å kunne tilby Daniel ett års permisjon fra sin nåværende stilling og at at han har valgt å takke ja til nye utfordringer som driftsleder.

Daniel vil fortsatt utføre vaktmesteroppgaver, men har fra nå av hovedansvar for den daglige driften av borettslaget og vaktmesterkontoret, i tillegg til oppfølging av større prosjekter og kontakten med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Aleksander slutter samtidig som daglig leder hos og vi vil takke ham for den fine jobben han har gjort for borettslaget og ønske ham lykke til videre. Daniel vil i sin nye jobb overta de fleste av oppgavene til daglig leder og vil samarbeide tett med styret.

Borettslaget er i ferd med å lyse ut et 12 måneders vikariat som vaktmester.

Borettslaget gratulerer Daniel med ny jobb som driftsleder.

Borettslaget er i ferd med å oppgradere sikkerheten i borettslaget og nå er det Enerhauggata 5 sin tur. Et nytt sikkerhetssystem for korridordørene våre erstatter den såkalte «plastkoppen». Bakgrunnen er gjentatte uønskede hendelser de siste årene og styret har mottatt flere oppfordringer fra beboerne om å oppgradere sikkerheten. Beboerne i Smedgata har testet løsningen det siste halve året og erfaringene herfra er gode.

Plastkoppene sin funksjon er å sikre at beboerne har en tilbakerømningsmulighet dersom det for eksempel skulle oppstå brann i tilknytning til fellesarealene våre. Dessverre opplever vaktmesterne til stadighet at koppene fjernes og de bruker mye tid og ressurser på å erstatte disse.

Styret har det siste året testet en ny løsning i utvalgte blokker i borettslaget der det har vært uønskede episoder for å se om det kan bidra til å øke sikkerheten. All erfaring fra så langt viser at den nye løsningen fungerer svært bra og vi utvider derfor løsningen til å omfatte hele borettslaget. Følg med på oppslag på infoskjermen i din blokk for nærmere opplysninger om når dette systemet blir installert hos deg.

Slik fungerer ny løsning

Den nye løsningen er designet for å kun benyttes ved en nødsituasjon. Du vil se en grønn, opplyst boks merket med «Emergency Door Release». Det hvite glasset kan trykkes inn og døren vil da åpnes. Når dette skjer vil en høy alarm starte for å varsle om at rømningsveien er i bruk. Styret og vaktmester har nøkkel for å tilbakestille denne alarmen og må kontaktes dersom alarmen blir utløst.

Plastkoppene som kunne rives av ved rømning blir nå fjernet siden de ikke lengre er nødvendige ved den nye løsningen.

Slik ser de nye boksene ut når de er på plass.

Tilrettelagt for brannvarslingsanlegg

Borettslaget har per i dag ikke et fellesanlegg for brannvarsling, men har de siste årene gjort tiltak for å øke brannsikkerheten ved å skifte ut alle de originale leilighetsdørene og korridordørene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at hver leilighet forblir en egen branncelle som hindrer/forsinker spredning av brann.

Neste steg for å øke brannsikkerheten ytterligere, slik styret ser det, er å installere et felles brannanlegg i alle fellesarealene i borettslaget. De nye sikkerhetsmekanismene som nå innføres er kompatibelt med brannvarslingsanlegg som benyttes i borettslag og offentlige bygg slik at vi med enkle grep kan koble dette til et eventuelt fellesanlegg i fremtiden.

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra førstkommende torsdag, 26.09.2019. Borettslaget følger retningslinjene for fyring og i første omgang aktiveres radiatorene på stue/kjøkken-siden av blokkene.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode så vil radiator på soveromsdelen av blokkene aktiveres. Helt til slutt vil vi sette på radiatorene i fellearealene.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.
For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren

 1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
  2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
  3) Åpne termostat/ventilen igjen.
  4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Fra tid til annen kommer det spørsmål om hvorfor styret venter med å sette på varme eller at varmen er begrenset til deler av bygget. Vi skal derfor forsøke å svare kort på hvorfor vi velger å avvente med å sette i gang oppvarming av byggene våre.

Fyringsutgiftene er den største enkeltutgiftsposten til borettslaget og det er Fortum Fjernvarme (tidl. Hafslund) som leverer energi til varmtvann og alle radiatorene på Enerhaugen. Fjernevarmeprisene styres etter samme prinsipp som strøm og kostnadene ved forbruk av fjernvarme tilsvarer derfor strømpris inkl. avgifter og nettleie. Utgiftene til fjernvarme øker dermed i takt med strømprisene. I perioden fra 2015 – 2019 har for eksempel kilowattprisen for fjernvarme økt med 68 prosent, noe som er mye mer enn normal prisstigning, og det medfører dermed dyrere oppvarmingskostnader for borettslaget.

Styret ønsker å begrense energikostnadene så langt det er mulig ved å fyre mer etter behov og mindre etter gammel vane. Fyringsanlegget er veldig ineffektivt og dyrt i overgangen mellom sommer og høst, eller vinter og vår. Beboere som ønsker oppvarming av leiligheten i overgangen mellom årstidene kan benytte egen varmekilde som går på strøm. Vaktmesterne har elektriske varmeovner til utlån for beboere som ikke har anledning til å anskaffe sin egen. Ta kontakt med vaktmester@ebrl.no eller tlf 923 02 123.

Les forøvrig mer om fyring i borettslaget på nettsidene våre: www.ebrl.no/fyring/

Det er flere beboere som ønsker bytte ut det store balkongvinduet med ny og moderne skyvedør på sin balkong. Styret vedtok før sommeren at det ikke blir satt i gang nye runder før en eventuell større rehabilitering av fasadene i fremtiden. Det er heller ikke tillatt å gjennomføre bytte av vindu i egen regi.

Litt om ansvarsforhold
I følge vedtektene våre er det borettslaget som har vedlikeholdsplikt og ansvaret for å skifte ut vinduer. Styret har tidligere åpnet opp for at beboerne selv kan bestille og betale for utskifting av det store stuevinduet ved balkongen og erstatte dette med en spesiell type skyvedør. Dette har vært gjennomført i styrets regi flere ganger tidligere basert på etterspørsel, sist gang i 2014. Bakgrunnen for dette er at mange beboere ikke ønsker å vente til en felles, fremtidig rehabilitering av fasader og vinduer i regi av borettslaget.

Beboere som tidligere har byttet til skyvedør har gjort dette for egen regning og risiko under de forutsetningene styret har satt.  Når styret legger frem en fremtidig plan for rehabilitering av fasader og vinduer i borettslaget må generalforsamlingen ta stilling til en eventuell økonomisk kompensasjon for andelseierne som har gjort denne oppgraderingen selv i nyere tid.

Vanskelig å finne entreprenør som tar slike oppdrag

På bakgrunn av flere henvendelser fra beboere de siste årene har styret jobbet med å finne frem til en eller flere entreprenører som er villig til å ta på seg slike oppdrag for borettslaget. Dessverre har det denne gangen ikke lykkes styret med å få til en avtale. Borettslaget har vært i dialog med svært mange av de seriøse og største dør- og vindus-entreprenørene som tar denne type oppdrag inkludert de firmaene vi tidligere har benyttet i borettslaget.

Tilbakemeldingene vi har fått så langt er at det vil være uforsvarlig, spesielt på grunn av strengere HMS-krav de siste årene, å gjennomføre arbeidene ved bruk av lift på bakken eller kran på taket slik det har vært gjort ved tidligere prosjekter. Palmgren, som oppgraderte 20 slike balkongvinduer i 2014, melder at jobben var svært komplisert og at de vil stille strengere krav til sikkerhet neste gang. Omfanget og dimensjonene på det store stuevinduet og skyvedørene er av en størrelse som krever at arbeidene heretter vil måtte gjennomføres ved bruk av fastmontert stillas og at det benyttes stillasheis. De entreprenørene vi har vært i dialog med mener at denne løsningen vil være alt for dyr med mindre det gjennomføres samlet for alle vinduene i borettslaget.

Styret mener at det derfor vil være mer hensiktsmessig å se på muligheten for å gjøre en felles oppgradering av de store stuevinduene i forbindelse med en større rehabilitering av betong og fasader.

Posten snur og tilrettelegger for Enerhaugen

Som du har tidligere har kunne lese her på ebrl.no har Posten varslet at postutlevering fra Coop Mega Tøyen opphører 1. september. Posten informerte derfor om at alle pakker og brev som ikke passer inn i postkassen i en periode heretter vil bli utlevert på en Rema 1000-butikk på Hovin i Oslo (som er svært langt unna Enerhaugen). Styret har vært i dialog med Posten Norge for å høre om det er mulig å finne en midlertidig løsning som er enklere for alle beboerne på Enerhaugen.

Fredag ettermiddag (23. august) kom Posten tilbake til styret med et svar i saken og de varsler nå en endring som innebærer at Coop Extra i Borggata fra og med 3. september vil kunne tilby utlevering av pakker. Dette er et midlertidig tiltak i påvente av at Rema 1000 åpner ny Post i Butikk i Mega sine gamle lokaler på nyåret. Samtidig opprettes en ny Post i Butikk på Coop Prix Kampen som vil utføre banktjenester, utlevering av rekommanderte sendinger, postoppkrav og innlevering av brev og pakker.

I forbindelse med at Coop Mega på Tøyen legges ned 1. desember 2019 så er det besluttet nedstengning av Post i butikk-avdelingen allerede 1. september i år. I følge et skriv fra Posten så vil det medføre at kundene tilhørende postnummer 0651 (altså oss på Enerhaugen) heretter blir nødt til å hente pakker på Post i Butikk på Rema 100 Hovin. Dette er et utleveringsted som er langt unna Enerhaugen og vi har derfor tatt kontakt med ansvarlig hos Posten for vårt område for å få en nærmere forklaring.

Ansvarlig hos Posten Norge for vårt område, kan overfor borettslaget bekrefte at det dessverre blir slik på grunn av kapasitetshensyn. Postutleveringen på Coop Mega Tøyen er blant de største i landet og det er ikke mulig per i dag å fordele om all posten til en av de andre butikkene i nærheten. Derfor har blant annet vårt postnummer blitt midlertidig henvist til en avdeling på Hovin som vil ta unna våre pakker inntil Rema 1000 åpner sin butikk i januar 2020.

Posten ser at situasjonen ikke er optimal med tanke på avstanden fra Tøyen til Hovin i Oslo og de vil se på muligheter for å finne bedre løsninger.  Posten tilbyr «fritt valg av postkontor» og alle som netthandler kan bestille utleveringssted i nærheten av der de bor. Et aktuelt utleveringssted i nærheten av Enerhaugen Borettslag er Coop Extra Borggata, Postkontoret på Grønland og Coop Prix på Kampen.

Posten vil komme tilbake med mer informasjon dersom det lar seg gjøre å finne et bedre alternativ og beklager ulempene dette medfører for kundene på Tøyen i en begrenset periode.

Borettslaget er heldige som har flinke vaktmestere og ikke minst frivillige som også står på om sommeren for at vi som bor her skal ha det fint rundt oss. Vi ønsker å vise frem noen mindre og litt større prosjekter som gjør at det blir triveligere omgivelser for oss på haugen.

På sommeren prioriterer vaktmesterne utendørsprosjekter som blant annet maling, plenklipping, beplantning og luking av ugress. Her er noen av oppgavene de har jobbet med utendørs de siste ukene til glede for små og store.

Dette «luftetårnet» ved plenen langs veggen til Enerhauggata 7 var preget av slitasje, skader og gamle malingsrester. Det ble veldig fint etter at vaktmester Dan Terje reparerte skadene og la på noen nye strøk maling:

Nye planter langs muren

I tett samarbeid med Lise Barthel, vår flittige gartner og mangeårige Enerhaugenbeboer, har vaktmester Daniel jobbet med å grave opp gammel vegetasjon og planter langs muren på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7.

De gamle plantene som hadde en viss verdi har blitt tatt vare på av blomster-Lise og flyttet til et nytt bedd. Planterestene og ugress langs muren ble gravd opp og nye busker har nå kommet på plass.

Bort med ugresset

Vaktmester Daniel har den siste tiden jobbet med å forskjønne inngangspartiet langs Enerhauggata 7 og utenfor det gamle vaktmesterkontoret. Ugress har blitt luket bort, fiberduk og selvvanningssystem kommer på plass sammen med et tykt lag med bark. Dette vil begrense ugresset i fremtiden og beskytte plantene som vi ønsker skal vokse her. I tillegg plantes «Arkitektens trøst» langs veggen utenfor E7 som vil slynge seg oppover veggen og nye Rododendron-busker blir satt i jorden utenfor de store panoramavinduene ved det gamle vaktmesterkontoret.

Flere utendørsprosjekter de neste ukene

Vi er heldige som har mange gode krefter på Enerhaugen som hjelper til med å skape hyggelige uteområder. I tillegg til vaktmesterne og gartner-Lise vil vi også berømme Eivind Åse som styrer parsellene og blomstene langs Smedgata 34/32 og den nystiftede blomsterenggruppa som skal skape gode vekstmuligheter for blomster, bier og humler i borettslaget de neste årene.

De neste prosjektene som står for tur i sommer er blant annet rehabilitering av bord og benker ved grillområdene våre, omgjøring fra «sandkasse» til blomsterbed ved fellesområdet utenfor S34/32, luking og beskjæring av busker utenfor garasjen ved Enerhauggata 1 og maling langs mur og fasader.

Har du et tips om prosjekter som borettslaget og vaktmesterne bør ta tak i utendørs i sommer? Send en e-post til styret@ebrl.no.

Oslo Bysykkel åpner endelig bysykkelstativet som vi vant i OBOS sin konkurranse i fjor. Dette kan vi takke vår beboer Chris for som sendte inn forslaget og høyt engasjement fra beboerne våre.

Det har tatt sin tid med tillatelser med diverse etater, men torsdag ettermiddag står stativet klart og ferdig til bruk. Det vil være 25 låser og stativet står på nedsiden av Enerhauggata 3 (rett ved Gartnerløkka).

Åpning førstkommende torsdag med mulighet til å vinne premier

OBOS og Oslo Bysykkel spanderer is og kake, livemusikk med the Pueblo & Alex, og de vil dele ut gratis dagspass og lodde ut sesongabonnement.

Møt opp torsdag 20. juni kl. 17:00 ved bysykkelstativet for litt sukker, glade toner og muligheten til å vinne sesongkort på bysyklene.

Velkommen skal du være!

De populære bysyklene som preger gatebildet i Oslo vil bli mer synlige på Enerhaugen fremover. Bilde: Oslo Bysykkel.