Aktuelt

Mandager fra klokken 17 – 18 kan du møte representanter fra styret på kontoret i Smedgata 32 (inngang v/ barnehagen). Her får du hjelp og svar på praktiske spørsmål som er relevant for deg som beboer i Enerhaugen Borettslag. Det kan være tema som for eksempel: bruk av fellesvaskeri, leie av garasjeplass, oppussing, varmtvann/fyring, bestilling av nøkler og andre ting du måtte lure på. Det er også mulig å kontakte styret per e-post: styret@ebrl.no, per brev og telefon: 923 02 123.

Velkommen skal du være.

Borettslaget er heldige som har flinke vaktmestere og ikke minst frivillige som også står på om sommeren for at vi som bor her skal ha det fint rundt oss. Vi ønsker å vise frem noen mindre og litt større prosjekter som gjør at det blir triveligere omgivelser for oss på haugen.

På sommeren prioriterer vaktmesterne utendørsprosjekter som blant annet maling, plenklipping, beplantning og luking av ugress. Her er noen av oppgavene de har jobbet med utendørs de siste ukene til glede for små og store.

Dette «luftetårnet» ved plenen langs veggen til Enerhauggata 7 var preget av slitasje, skader og gamle malingsrester. Det ble veldig fint etter at vaktmester Dan Terje reparerte skadene og la på noen nye strøk maling:

Nye planter langs muren

I tett samarbeid med Lise Barthel, vår flittige gartner og mangeårige Enerhaugenbeboer, har vaktmester Daniel jobbet med å grave opp gammel vegetasjon og planter langs muren på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7.

De gamle plantene som hadde en viss verdi har blitt tatt vare på av blomster-Lise og flyttet til et nytt bedd. Planterestene og ugress langs muren ble gravd opp og nye busker har nå kommet på plass.

Bort med ugresset

Vaktmester Daniel har den siste tiden jobbet med å forskjønne inngangspartiet langs Enerhauggata 7 og utenfor det gamle vaktmesterkontoret. Ugress har blitt luket bort, fiberduk og selvvanningssystem kommer på plass sammen med et tykt lag med bark. Dette vil begrense ugresset i fremtiden og beskytte plantene som vi ønsker skal vokse her. I tillegg plantes «Arkitektens trøst» langs veggen utenfor E7 som vil slynge seg oppover veggen og nye Rododendron-busker blir satt i jorden utenfor de store panoramavinduene ved det gamle vaktmesterkontoret.

Flere utendørsprosjekter de neste ukene

Vi er heldige som har mange gode krefter på Enerhaugen som hjelper til med å skape hyggelige uteområder. I tillegg til vaktmesterne og gartner-Lise vil vi også berømme Eivind Åse som styrer parsellene og blomstene langs Smedgata 34/32 og den nystiftede blomsterenggruppa som skal skape gode vekstmuligheter for blomster, bier og humler i borettslaget de neste årene.

De neste prosjektene som står for tur i sommer er blant annet rehabilitering av bord og benker ved grillområdene våre, omgjøring fra «sandkasse» til blomsterbed ved fellesområdet utenfor S34/32, luking og beskjæring av busker utenfor garasjen ved Enerhauggata 1 og maling langs mur og fasader.

Har du et tips om prosjekter som borettslaget og vaktmesterne bør ta tak i utendørs i sommer? Send en e-post til styret@ebrl.no.

Oslo Bysykkel åpner endelig bysykkelstativet som vi vant i OBOS sin konkurranse i fjor. Dette kan vi takke vår beboer Chris for som sendte inn forslaget og høyt engasjement fra beboerne våre.

Det har tatt sin tid med tillatelser med diverse etater, men torsdag ettermiddag står stativet klart og ferdig til bruk. Det vil være 25 låser og stativet står på nedsiden av Enerhauggata 3 (rett ved Gartnerløkka).

Åpning førstkommende torsdag med mulighet til å vinne premier

OBOS og Oslo Bysykkel spanderer is og kake, livemusikk med the Pueblo & Alex, og de vil dele ut gratis dagspass og lodde ut sesongabonnement.

Møt opp torsdag 20. juni kl. 17:00 ved bysykkelstativet for litt sukker, glade toner og muligheten til å vinne sesongkort på bysyklene.

Velkommen skal du være!

De populære bysyklene som preger gatebildet i Oslo vil bli mer synlige på Enerhaugen fremover. Bilde: Oslo Bysykkel.

Litt kaldere enn normalt for årstiden

Starten på mai 2019 har vært litt kaldere enn normalt for årstiden og oppvarming av leilighetene er avsluttet for sesongen. Beboere som ønsker oppvarming av leiligheten kan benytte varmeovn som går på strøm. Vaktmesterne har noen få varmeovner til utlån for beboere som ikke har anledning til å anskaffe sin egen. Ta kontakt med vaktmester@ebrl.no eller tlf 923 02 123.

Les forøvrig mer om fyring i borettslaget på nettsidene våre: www.ebrl.no/fyring/

Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå på hele året for å unngå eventuelle fuktskader.

Leilighetenes ulike beliggenhet i blokka, ulike solforhold med mer fører til variasjoner i temperatur mellom leilighetene. Det er med systemet Enerhaugen har umulig å oppnå perfekt temperatur i alle leiligheter, derfor forventes det at beboere i noen grad enten må supplere med flere varmekilder for egen regning, eller slippe inn kald luft med jevne mellomrom for å oppnå den temperaturen de selv mener er mest behagelig.

Når anlegget startes opp, bør hver beboer lufte alle radiatorer i egen leilighet.

Fyringssesongen
 • Normalt startes fyringssesongen for høsten 15. september. Normalt avsluttes fyringssesongen 15. mai.
 • For varmen til stue- og kjøkkensiden skal styret vurdere oppstart av fyring i løpet av den første kuldeperioden som varer over mer enn to dager etter 15. september. Hva som forstås som kuldeperiode er opp til styret å vurdere.
 • For varmen til soveromsiden skal styret vurdere oppstart av fyring når fyring på stuesiden er startet, og det er sannsynlig at kulden holder seg etter 15. september.
 • All varme skal vurderes stengt fra og med første vedvarende varmeperiode etter midten av april.
 • Fyringen skal starte i stuene og kjøkken, deretter på soverom og til slutt i fellesarealer.
 • Fyring skal stenges først i fellesarealer, deretter på soverom og til slutt i stue og kjøkken.
Romtemperatur
 • Temperaturene som er omtalt her er veiledende for hvordan anlegget skal stilles inn, ikke absolutte grenser for den faktiske temperaturen i hver enkelt leilighet.
 • Styringssystemet skal stilles slik at det er en temperatur mellom 20C og 25C
 • Det skal være svak varme i rørene på badet hele sommeren gjennom.

For å holde husleien så lav som mulig for beboerne venter styret som regel med oppstart av varmeanlegget på høsten inntil vi vet at det er nødvendig og at vi oppnår ønsket effekt. Virkningsgraden på et varmeanlegg av den typen vi har på Enerhaugen er svært lav når utetemperaturen er høy, mens driftskostnadene starter med en gang anlegget setter i gang.

På våren kan vi få motsatt problem, fordi det er komplisert å skru av anlegget. Korte varmeperioder utendørs kan oppstå, mens anlegget fortsatt står på. Dette er vanskelig å unngå, fordi vi ikke kan skru av anlegget den ene uken, for så å skru det på igjen neste uke. Slik er rett og slett ikke anlegget bygget.

Lufting av radiatoren

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Lager radiatorene eller vannrørene lyd, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting – også ellers i året.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
 1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
 2. Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når dere ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
 3. Åpne termostat/ventilen igjen.
 4. Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.

Husk at radiatorer er borettslagets eiendom og skal ikke fjernes.

Velkommen til årets generalforsamling i Enerhaugen Borettslag, onsdag 3. april kl 18:00.

Møtet foregår i møterom «Parken» i første etasje på Aktivitetshuset K1 (Kolstadgata 1, inngang ved Tøyen Skole).

Ta med deg generalforsamlingsheftet du har fått utdelt og husk å fylle ut registreringsblanketten på forhånd. Vel møtt.

Du kan også lese innkallingen digitalt ved å trykke her.

 

Hilsen styret

I forbindelse med etableringen av de nye informasjonstavlene i borettslaget i februar 2019 mottok styret en del spørsmål om de nye tavlene per e-post. Vi har valgt å liste opp alle spørsmålene i denne artikkelen og svarer etter beste evne. Dersom du sitter igjen med flere spørsmål etter å ha lest denne artikkelen er du alltid velkommen til å sende oss en e-post: styret@ebrl.no

Hva skal vi med disse informasjonsskjermene når vi allerede har så mange andre informasjonskanaler i borettslaget fra før?

Styret oppfatter at det er et stort behov for informasjon om det som til enhver tid foregår i borettslaget. Vi har mange kanaler for å informere som blant annet inkluderer nettsidene våre, e-post, brev/rundskriv, Enern, SMS og oppslag. Vi vet at det er mange av beboerne våre som ikke benytter seg av nettsidene våre, spesielt flere eldre har uttrykt bekymring for at de ikke får med seg det som publiseres der. Det er også mange beboere som ikke har tegnet seg for SMS-tjenesten.
Oppslag i blokkene og rundskriv i postkassene er en effektiv kanal som når mange, men det er svært ressurskrevende og vi opplever at oppslag blir fjernet fra tavlene uten at vi er klar over det.

Fordelen med en infoskjerm er at vi når mange beboere raskt og effektivt. Vaktmester eller styret kan fortløpende publisere statusoppdateringer på saker som er under utvikling og velge om informasjonen skal vises i en eller flere blokker med et tastetrykk.

Beboerne kan også publisere meldinger til sin boligblokk ved å sende ut en SMS til et nummer som står på skjermen. På den måten kan beboerne for eksempel varsle om planlagte oppussingsarbeider eller det kommende 50-årslaget som er under planlegging.

Hvorfor fikk ikke beboerne mene noe om dette før beslutningen ble tatt?

Styret er valgt av generalforsamlingen til å forvalte borettslaget sine midler, sørge for forsvarlig drift og vedlikehold og tar veldig mange beslutninger på vegne av beboerne i løpet av et år. Innkjøp av infoskjermer til inngangspartiene våre er å anse som en mindre økonomisk investering og oppgradering av de allerede eksisterende oppslagstavlene. Det er generalforsamlingen som er det demokratiske beslutningsorganet i borettslaget og det er kun unntaksvis i forbindelse med større investeringer og omfattende vedlikehold som innebærer kjøp/salg av eiendom eller låneopptak at det blir innkalt til ekstraordinære generalforsamlinger.

Det vil alltid være ulike synspunkter på de estetiske aspektene ved innkjøp av for eksempel benker, tavler eller postkasser. Styret må derfor etter best evne forsøke å ta beslutninger til beste for beboerne og finne den løsningen som vi tror flest blir fornøyd med.

Plasseringen bekymrer meg også, da det kan se ut som om alt av borettslagsinformasjon blir synlig fra utsiden av blokka. Er dette forsvarlig?

I hovedsak kommer vi til å publisere informasjon her som også er offentlig tilgjengelig på nettsidene våre, men fordelen er at dette er en kanal som enkelt når alle i borettslaget – ikke bare de som oppsøker ebrl.no. Informasjon som vil komme på infoskjermene er løpende oppdateringer om driftsstans på heiser, utsetting av containere, stenging av vann etc.  Det er ikke snakk om publisering av sensitiv informasjon på tavlene.

Vi vil fortløpende vurdere innholdet som blir publisert.

Hva koster informasjonstavlene for borettslaget?

Styret har inngått en avtale om innkjøp av seks skjermer med stålramme og beskyttelsesglass inkludert levering og montering for om lag kr 15 000,- per oppgang. Dette er en svært gunstig avtale da monteringskostnadene inkludert elektrisk installasjon i seg selv er en betydelig kostnad, i tillegg til verdien på selve skjermen.

I tillegg kommer en mindre kostnad til årlig lisens for bruk av den medfølgende programvaren som også inkluderer en egen SMS-løsning for beboerne.

Skal det virkelig være reklame i inngangspartiet vårt, eller er dette noe dere kan velge bort?

Etter det styret har fått vite er det ikke mulig å velge bort reklame på skjermene per i dag.

Leverandøren av tjenesten, Styretavla, har lovet at reklamen som vises på skjermene skal være mest mulig lokalt tilpasset. Det er ikke mulig for store globale aktører å kjøpe reklameplasseringer her. Det er kun en begrenset del av skjermen som er satt av til reklame.

Elektroniske infotavler tas i bruk av flere og på flere steder. Mange sameier, borettslag, legekontor, apotek, kommuner og foretak har allerede tatt i bruk slike informasjonstavler. Reklame er en del av finansieringen av forretningsideen og driften til leverandører av infoskjermer. Vi har undersøkt både priser og betingelser fra flere leverandører. En av grunnene til at valget falt på Styretavla er at de har satt klare begrensninger og føringer på andel reklame per skjerm, i tillegg til at de prioriterer lokale annonsører. Det er også den eneste leverandøren styret har funnet som også inkluderer en løsning der beboerne kan sende inn oppslag til skjermen per SMS.

NRK Super kommer på besøk og skal filme i borettslaget. 

Dette er i forbindelse med en opptak til en ny barneserie.
Opptakene vil skje nede ved kunstveggen og kjellerinngangen til Enerhauggata 3 den 19 mars fra 08:00 til 14:00.

Vi ber derfor beboerne ta litt ekstra hensyn i forbindelse med filmopptakene denne dagen og så får vi glede oss over at borettslaget vårt kommer med i en TV-serie for barn i fremtiden. Vi kommer tilbake med mer konkret informasjon dersom vi får det fra NRK på et senere tidspunkt.

Vi har fått på plass en ny avtale for renhold og det nye selskapet heter NovaRen. De vil starte med å vaske ned alle blokker i løpet av den første måneden og oppstart for avtalen er allerede i begynnelsen av april 2019. Fra og med mai vil de gå i gang med normalt renhold i borettslaget.

Som mange beboere er kjent med så har borettslaget mange korridorer og originale løsninger, så vi må la det nye selskapet få gjort seg litt kjent før vi kan forvente at alt er på stell.

Husk at tilbakemeldinger om dårlig renhold i borettslaget kan sendes til dagligleder@ebrl.no. Vi blir ekstra glad når du dokumenterer dette med bilder og konkrete eksempler.


Viften i S34 byttes ut

Dette gjelder viften som suger luft ut av alle leilighetene, men som nå ikke fungerer lengre. Styret har gjort en vurdering på saken og kommet fram til at det er mer hensiktsmessig å bytte den ut, enn å reparere den 20 år gamle viften.

Dette byttet vil skje så snart det lar seg gjøre, men er avhengig av bestillingstid og ombygging.

Grunnet utskifting av noen ventiler i fyr-rommet, vil vannet bli avstengt 14 mars mellom klokken 09.00 – 15.00 i Enerhauggata 3 og Enerhauggata 1.

Dette er en konsekvens av en tidligere lekkasje på fjernevarmeanlegget til Fortum som borettslaget er tilknyttet.

Vannstengingen kan bli en kortere periode, men grunnet usikkerhet rundt varigheten av arbeidet kan man ikke regne med at vannet er tilbake før 15.00 samme dag.

Vi beklager alle ulemper dette medfører, men presiserer at det er en nødvendighet for videre sikker drift av anlegget.

Har du grønne fingre? Har du lyst til å dyrke egne grønnsaker eller urter?

Det finnes ledige parseller i borettslaget. Hvis du ønsker en egen pallekarm (parsell), ta kontakt med Hagelaget ved å sende en post til hagelaget@ebrl.no

Hagelag-styret søker nye medlemmer!
Om du er ekstra engasjert i det som spirer og gror i borettslaget, så søker Hagelag-styret også nye medlemmer. Ta kontakt!

Inngangspartiene våre blir i disse dager oppgradert med nye elektroniske informasjonstavler. Samtidig som de nye skjermene kommer på plass blir dagens oppslagstavler og korktavler fjernet.

Hva menes med digital informasjonskjerm?

Det blir montert en digital informasjonstavle som henger synlig inne i inngangspartiet til hver blokk. Dette er i praksis en digital oppslagstavle der styret, daglig leder og vaktmester kan informere løpende om saker som angår hele borettslaget, blokka eller f.eks. en enkelt stige. Her vil det blir publisert viktig informasjon som for eksempel kommende vedlikeholdsarbeider, stenging av varmtvann eller vannlekkasjer. I tillegg vil det bli lagt ut informasjon om kommende generalforsamlinger, beboermøter og fellesarrangementer i regi av borettslaget.

Beboere kan også legge ut oppslag og nabovarsel ved å sende en SMS til et eget telefonnummer som deretter blir publisert på TV-skjermen. Infoskjermen vil gjøre det enklere for borettslaget og beboerne å få ut relevant og viktig informasjon raskt. Særlig i forbindelse med større prosjekter de kommende årene vil dette være en viktig bidragsyter til å få ut informasjon til alle beboerne, også de som ikke benytter de andre elektroniske kanalene våre som www.ebrl.no eller Facebook-gruppen til borettslaget.

Byttehyllene blir midlertidig tatt bort

Byttehyllene blir tatt ned i forbindelse med noen omrokeringer i denne prosessen. Hyllene har blitt et populært tilbud blant mange av beboerne våre. Det er dessverre en utfordring at det tidvis samler seg mye søppel i og rundt hyllene og vi ønsker å finne en ny plassering som reduserer dette problemet. I tillegg ønsker vi å erstatte dagens hyller med en ny type som passer bedre inn i inngangspartiene våre.

Vi håper at disse endringene bidrar til at beboerne heretter får raskere informasjon om viktige endringer.

De første oppgraderingene skjer i februar, men vi blir dessverre nødt til å fjerne byttehyllene allerede nå. Mer praktisk informasjon kommer etter hvert.

Generalforsamling 2019 og forslagsfrist

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag onsdag 3. april 2019. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 10. februar 2019.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Slik sender du inn forslag

I forslaget ditt bør du:

 • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over

Du sender forslaget til dagligleder@ebrl.no. Fristen er 10. februar 2019.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo. Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med daglig leder i god tid før forslagsfristen. Daglig leder er normalt tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl 17 og 18 på kontoret i Smedgata 32, men det er også mulig å ta kontakt for å gjøre en avtale utenom ordinær besøkstid.

Valgkomiteen søker flere kandidater til styret i borettslaget

Har du glemt å nominere? Det er ikke for sent å komme med forslag!
Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer, samt medlemmer til valgkomiteen.

Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende, og du kan alltids ombestemme deg etterpå. Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han er villig. Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 17.02.2019.

Hilsen valgkomiteen

E-post: valgkomite@ebrl.no

Sølvi Tennstrand, Enerhauggata 5, mob. 473 49 976

Frode Lagset, Enerhauggata 7, mob. 930 79 997

Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 7, mob. 476 46 830

 

For å gjøre borettslaget skinnende rent til jul har Royal Renhold nå vasket alle vinduer i fellesarealene. De har også igangsatt arbeidet med å bone gulvene i fellesarealene, og arbeidet med rengjøring har allerede startet.

Her er planen for resten av prosessen:

Mandag 17 desember
Smedgata 34 og Enerhauggata 7:
Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Tirsdag 18 desember
Enerhauggata 7:
Boning fortsetter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Onsdag 19 desember
Enerhauggata 5 og Enerhauggata 3:
Fellesarealer skures ned og klargjøres for boning. Matter og andre gjenstander må fjernes fra fellesarealer.Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Torsdag 20 desember
Enerhauggata 5 og Enerhauggata 3:
Boning fortsetter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00.

Torsdag 27 desember
Enerhauggata 1 og Smedgata 32:
Boning starter fra kl 22.00 og vil pågå utover kvelden. Ferdsel i fellesarealene bør unngås mellom 22:00 og 04:00. Gulvene vil bli skuret ned og klargjort, muligens en av juledagene i forkant av boningen.

HEISENE I HØYBLOKKENE
De blir tatt i tur og orden og det vil bli satt opp varsel mens dette arbeidet pågår. Mest mulig av arbeidet med heisene vil foregå på nattestid når de er minst i bruk.

Vi gjør oppmerksom på at gulvene tidvis kan være svært glatte under denne prosessen.

 

 

OBOS opplever for tiden problemer med fakturering av felleskostnader på avtalegiro og efaktura. Årsaken til feilen er foreløpig ukjent. OBOS jobber med å løse problemet og vil sende ut nye giroer til de av borettslagets beboere som har blitt berørt.

Greier du ikke å vente kan du allerede nå få utestående beløp og kid-nummer tilsendt på SMS. Dersom du ønsker det, gjør følgende:

Send en SMS med kodeord OBOS KID til 1929.

Du vil motta utestående saldo og betalingsinformasjon til din mobiltelefon.

Alle spørsmål som omhandler feilfakturering og eller manglende fakturering rettes til:

OBOS Innbetalingsservice
Telefonnummer: 22 86 55 00
E-post: innbetalingsservice@obos.no

Den lille lekebilen som står på plenen mellom E5 og E7 begynte å se ganske trist og sliten ut. Den har nå fått en overhaling, og har blitt både reparert og malt. Den skulle nå klare seg fint gjennom vinteren, til glede for Borettslagets unge og kommende sjåfører.

Kunstveggen i Brannveien flyttes

Kunstveggen i Brannveien fjernes nå grunnet arbeidene som pågår der.
For de som savner dem: den blir ikke helt borte, den flyttes og settes i disse dager opp utenfor E3.

Varme på soveromssidene

Etter en nøye vurdering ble det på styremøtet i kveld, 29.10.18, vedtatt oppstart av fyringsanlegget på soveromssiden av blokkene. Vaktmesterne vil i løpet av morgendagen starte med å skru på varmeanlegget som dekker østsidene av blokkene, det som normalt omtales som soveromssiden. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før alle stigene er åpnet for varme.

Styret minner om at det kan være lurt å lufte radiator i oppstarten da det fort kan oppstå luftlommer i rørene som både lager ulyder (såkalte «surklelyder») og hindrer at anlegget gir full effekt.

Årsaken til at styret avventer med å skru på hele anlegget med en gang er at fyring er en av de aller største utgiftene til borettslaget. Styret ønsker med dette å bidra til at andelseierne reduserer kostnadene i den delen av perioden når anlegget er minst effektivt, nemlig i overgangsfasen mellom den varme og kalde sesongen.

Se ellers www.ebrl.no/fyring for mer informasjon om fyring i borettslaget.

Kort kø for parkering – slå til!

Det er for tiden mange leiligheter ute for salg på Enerhaugen, og av den grunn er har det nå blitt kortere ventetid for å få plass i parkeringsanlegget. Har du ønsket deg en plass kan det være lurt å søke nå!

Vi gjør oppmerksom på at det det dessverre fortsatt er lang ventetid på plasser med lading for el-bil.

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i leilighetene. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Avgir radiatorene eller vannrørene dine lyder, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

SLIK LUFTER DU EN RADIATOR:

 1. Steng termostat/ventil, og vent noen sekunder.
 2. Forsiktig åpne lufteskruen (ca en halv omdreining). Om det er luft i radiatoren vil det komme suselyd.
 3. Lukk lufteskruen umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving.
 4. Åpne termostat/ventilen igjen.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på nærmeste jernvareforretning.

Radiatornøkkel

Bysykkel på Enerhaugen?

OBOS har tidligere arrangert en konkurranse om å vinne et bysykkelstativ og Enerhaugenområdet fikk flest stemmer.

Enerhaugen Borettslag, OBOS og Oslo Bysykkel har hatt dialog, og det ser ut til at vi kan få et sykkelstativ plassert ved Brannveien. Det gjenstår å få saken godkjent av Plan og Bygg før den kan iverksettes. Forhåpentligvis vil beboere på Enerhaugen i framtiden ha mye korter vei til nærmeste bysykkel!

Bysykkel er et veldig populært og voksende tilbud i Oslo, for ca 400 kroner får man tilgang til sykkel fra april til slutten av november (2018 priser).

Du kan lese mer om Bysykkel her: https://oslobysykkel.no

bysykkel

VIKTIG BESKJED TIL ALLE SOM HAR SYKKEL PÅ ENERHAUGEN

Det er tid for en sykkel-opprydding rundt om i borettslaget.

For at vi skal kunne få en oversikt over hvilke sykler som ikke er i bruk, blir alle sykler synlig merket med et grønt bånd. Sykler som fortsatt har grønne bånd vil betraktes som eierløse/forlatte, og blir fjernet fra 18.11.18. Oppryddingen vil starte umiddelbart etter angitt dato.

Vi ser dette som et nødvendig tiltak, da det nok en gang hoper seg opp med gamle, ubrukte og ødelagte sykler. Derfor gjelder dette for alle sykler både i og utenfor sykkelrommene, samt utenfor alle blokker.

Dersom du bruker og vil beholde sykkelen din, RIV AV DET GRØNNE BÅNDET på din sykkel innen 18. november 2018.

Nytt nummer av Enern og presisering angående garasjerehabilitering

Nytt nummer av Enern ble delt ut på alle dørmattene i dag og her kan du oppdatere deg på siste nytt om det som skjer i Enerhaugen Borettslag.

Du kan blant annet lese siste nytt angående garasjerehabiliteringen som ble behandlet på den ekstraordinære generalforsamlingen i mai. Vi i styret har fått tilbakemelding om at denne saken var utydelig og skrevet på en måte som kan misforstås. Det er derfor viktig for oss å presisere at styret kun følger opp de vedtak som ble gjort på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Utdrag fra protokollen i mai: «Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre forprosjekt på tiltak 1 – garasjeanleggene. Resultatet av forprosjektet, finansieringsplan og fremdrift vil legges frem for beboerne på en fremtidig generalforsamling. Det ble stemt over styrets forslag, dette ble vedtatt med overveldende flertall.»

Vi kommer altså tilbake til andelseierne så snart vi har valgt foretak/rådgivere og er ferdig med forprosjekteringen. Generalforsamlingen vil få presentert en plan for rehabiliteringen av garasjeanleggene med en oversikt over kostnader og finansiering før vi går i gang med selve arbeidene.

Les siste nummer av Enern eller se alle tidligere utgaver her.

Oppstart av fyring

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyring for oppvarming førstkommende torsdag, dvs. 27.09.2018.

Bredbånd på Enerhaugen

Oppgraderingen av bredbåndstjenesten i Enerhaugen Borettslag er snart ferdig.
Den 24. september skal fibermodemene være skiftet ut, sentralt utstyr oppgradert, og sambandslinjen skal ha fått økt kapasitet. Videre skal alle ha fått fellestjenesten på opptil 1000 Megabit per sekund.

OpenNet har vært rundt og byttet fibermodem i leilighetene, og sendt informasjon til alle de ikke har kommet inn til.

Om du har spørsmål, kontakt OpenNet på telefon: 21 01 61 50 man – fre kl. 08.00 – 20.00, lør 10.00 – 14.00, eller epost: service@opennet.no

Sykkelaksjon

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser fra beboere som melder om dårlig kapasitet i sykkelrommene i blokkene våre. Ut i fra tidligere erfaringer vet vi at det står mange forlatte sykler i sykkelrommene våre og med jevne mellomrom blir det derfor gjennomført en opprydning.

I løpet av høsten vil vaktmester derfor gjennomføre en sykkelopprydningaksjon i borettslaget sine sykkelboder. Mer praktisk informasjon om aksjonen og hva dette betyr for deg som oppbevarer en eller flere sykler i lokalene våre vil komme så snart alle praktiske detaljer er klart. Informasjon om den kommende aksjonen vil komme i form av oppslag og på nettsiden til borettslaget.

Hensikten med sykkelaksjonen er å fjerne forlatte sykler som tar opp unødvendig plass og på den måten gjøre det mer attraktivt å være syklist på Enerhaugen.

Oppstart fyring

Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som mange andre borettslag i Oslo når det gjelder oppstart av fyringssesongen.Anlegget skrus normalt på i midten av september, men det er styret som gjør en vurdering ut i fra ute-temperatur og værutsikter.

Styret har nylig vurdert situasjonen og har foreløpig vurdert at det er for tidlig å sette i gang anlegget ut i fra temperaturutsiktene de neste dagene.

Styret vil foreta en ny vurdering i starten av neste uke med mindre værsituasjonen og temperaturutsiktene endrer seg vesentlig de neste dagene.

Du kan forøvrig lese mer om fyring i borettslaget her: www.ebrl.no/fyring

 

Publisert tirsdag 18.09-2018

Vi får snart besøk av Renovasjonsetaten

De vil i fire dager gå fra dør til dør for å informere om kildesorteringssystemet i Oslo. De vil også svare på spørsmål og dele ut informasjonsmateriell samt matavfallsbeholdere.

Dette vil skje mellom kl. 16.00 og 20.00 på disse dagene:
onsdag 15/8,  torsdag 16/8, mandag 20/8 og tirsdag 21/8.

matavfall