Aktuelt

Septemberutgaven av borettslagsavisen Enern er nå tilgjengelig digitalt. I dette nummeret kan du blant annet lese siste nytt om Brannveien, om oppussing av fasaden til Smedgata 32, om det nye kunstgalleriet i nabolaget og andre små og store saker som foregår i borettslaget.

Du finner en PDF-versjon av papirutgaven her.

Den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen om rehabilitering av garasjeanleggene åpner mandag 21. September kl 12:00. Andelseiere som har registrert riktig telefonnummer og gitt samtykke til digital kommunikasjon hos OBOS vil få en invitasjon på SMS når møtet åpner. Dersom du ikke har mottatt invitasjon til å delta i løpet av mandag formiddag er det fordi a) OBOS ikke har registrert riktig telefonnummer på deg eller b) du har ikke gitt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Det er allikevel mulig å avgi stemme digitalt dersom du ikke har mottatt invitasjon. Du kan logge deg inn allerede nå og registrere samtykke:

www.vibbo.no/enerhaugen
NB: Det kan være du blir bedt om å bekrefte identiteten din ved bruk av bank-ID eller bank-ID mobil.

Selve møtet vil pågå i åtte dager og lukkes automatisk tirsdag 29. September kl 12. Det er mulig å kommentere på saker og avgi eller endre stemmegiving helt frem til møteslutt. Andelseiere som ønsker å levere manuell stemme på papir kan legge stemmeseddel i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i Smedgata 32. Stemmeseddel må være fysisk levert innen kl 12 (det holder ikke med poststempel). Dersom andelseiere deltar både digitalt og på papir så vil den digitale stemmen telle og papirstemmen blir forkastet.

Styret har bedt om spørsmål og kommentarer fra andelseierne i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene. Det kom inn totalt fem henvendelser innen fristen mandag 14. september og styret har nå svart ut alle spørsmålene.

Trykk her for å lese spørsmål og svar. Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet også vil bli trykket opp i neste nummer av Enern som kommer ut mandag 21. september.

Styret har besluttet at fasaden til Smedgata 32 skal få et nødvendig løft i form av vask og flere strøk med maling. Det har de siste årene begynt å danne seg svertesopp, spesielt på nord- og østsiden og fasaden har ikke vært malt på mange år. Det vil derfor bli satt opp stillas i løpet av denne uken og vaktmesterne vil deretter gå i gang med vask og maling. Målet er å bli raskest mulig ferdig og vi håper at stillasene kan tas ned innen en måneds tid. Fasaden vil bli malt i samme farge som er benyttet på muren i hagen, altså en lysere gulfarge. Les mer om fargevalget i denne saken.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere mens arbeidene pågår. Vi er derimot helt sikre på at det ferdige resultatet blir kjempefint og at det vil vesentlig løfte inntrykket av blokka.

Styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling som vil omhandle rehabilitering av garasjeanleggene. Opprinnelig skulle saken blitt behandlet på et møte i mars, men som følge av Covid19-situasjonen ble dette utsatt på ubestemt tid. Vi har gjort noen mindre justeringer på saken siden sist og styret legger den nå frem på nytt i digital versjon av smittevernhensyn. 

Du kan lese sakspapirene allerede nå – trykk her for å laste ned dokumentet. 

Den ekstraordinære, digitale generalforsamlingen vil avholdes 21. til 29. september.  Du kan allerede nå, i forkant av møtet, sende inn spørsmål til styret med frist for innsending av spørsmål satt til mandag 14. september. Les mer om dette lengre ned i denne artikkelen. 

Hva med de andre sakene som også var planlagt behandlet på mars-møtet?

Saken om rehabilitering av bunnledningene anser styret som helt ordinært og nødvendig vedlikehold. Prosjektet kan gjennomføres ved bruk av borettslagets oppstarte midler og krever ikke låneopptak. På bakgrunn av dette krever ikke saken om rehabilitering av bunnledningene behandling i ekstraordinær generalforsamling. Det er også en forutsetning at bunnledningene rehabiliteres i forkant av garasjeprosjektet for å redusere kompleksitet og kostnader. Styret kommer tilbake med mer informasjon om bunnledningsprosjektet, men slik det ser ut nå kan det gjennomføres ved hjelp av pumpeteknologi som reduserer de negative konsekvensene for beboerne mens arbeidene pågår. På grunn av coronoasituasjonen har det vært viktig for styret å ta hensyn til smittevern og derfor unngå felles dusj- og toalettkabiner i bakgården. Det betyr at styret legger opp til at beboerne i størst mulig grad kan benytte vann og avløp som normalt i egen leilighet mens arbeidene pågår.

Salg av tjenesteleilighet og tilhørende motforslag om kortidsutleie av tjenestebolig vil tas opp på en senere generalforsamling. Styret vil derfor legge ut tjenesteleiligheten for utleie i en begrenset periode i påvente av at sakene blir avklart.

Spørsmål og kommentarer fra andelseierne ønskes i forkant

Garasjeprosjektet er komplekst og omhandler mye mer enn de estetiske og praktiske utbedringene av parkeringskjellerne våre. Prosjektet handler også om utbedring av skadene i bærende betongkonstruksjoner, oppgradering av brannsikkerheten (elektrisk anlegg, sprinkling, varsling, branndører etc.), drenering og utbedring av ventilasjon. Hjellnes Consult anbefalte i 2017 at skadene i betongkonstruksjonene ble utbedret innen tre år, og det er derfor ønskelig å komme i gang med arbeidet så snart som mulig.

Digitale møter fra OBOS er fortsatt en relativt ny tjeneste med sine tekniske begrensninger og det er ikke like lett å få til en dialog eller diskusjon sammenlignet med å ta opp saker i et fysisk møte. Derfor ønsker styret innspill, kommentarer og spørsmål fra andelseierne i forkant av møtet. Styret vil svare ut alle spørsmål og publisere dette skriftlig i forkant av generalforsamlingen. Vi ber derfor andelseierne om å lese nøye igjennom dokumentasjonen og skrive ned alle spørsmål og sende disse inn til styret. Spørsmål og kommentarer kan sendes inn per e-post: styret@ebrl.no eller i postkassen til styret (postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret i Smedgata 32). Husk å få med navn og leilighetsnummer. Styret vil publisere spørsmål og svar i forkant av møtet.

Frist for innsending av spørsmål er mandag 14. september. 

Praktisk informasjon om den digitale generalforsamlingen

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner mandag 21. september og vil lukkes etter åtte dager den 28. september. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet. Det vil også være mulig å avgi stemme på papir for de av andelseierne som ikke har anledning til å delta digitalt. Stemmesedler på papir kan leveres i postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret utenfor Smedgata 32 (inngang ved barnehagen).

Styret kommer tilbake med mer praktisk informasjon i forkant av møtet.

Mange har sikkert fått med seg at vaktmesterne holder på å legge nye malingstrøk på muren i hagen til Smedgata 32/34. Dette henger sammen med et større prosjekt som også innebærer at fasaden på lavblokka Smedgata 32 skal vaskes og etter hvert males på grunn av mye svertesopp, spesielt den delen av bygget som vender mot nord.

I forbindelse med det pågående arbeidet begynte styret å se på «gulfargen» for å finne riktig fargekode. Etter flere befaringer i borettslaget så viser det seg at det er minst fire ulike «gultoner» som har blitt benyttet opp gjennom årene og at det er vanskelig å finne tilbake til riktig fargekode. Den gulfargen som er benyttet og malt med de senere årene (blant annet på utsiden av muren mot Sørligata) er en mer beige variant med en del rødt i seg. Muren fremstår derfor noen ganger litt «rosa eller lilla», alt ettersom hvordan lyset treffer blokka og lysforholdene gjennom døgnet. Styret er også av den oppfatning at dagens farge på muren ligger litt for nært den som er benyttet på naboborettslaget i Sørligata 10.

Muren og fasaden til Smedgata 32 fremstår i dag med flere ulike fargenynaser i gult, brunt og grått.

Mange ulike fargenyanser i borettslaget
Hvis vi fortsetter å se på fargebruken så er det også brukt ulike bruntoner på nedre del av mur og fasader i bygningsmassen, og vi har mange ulike andre farger (lys brun/gråbrun, mørk brun, svartbrun, offwhite, grønn, sorte beslag, hvite beslag, rosa beslag, stålblå rekkverk, sorte rekkverk, hvite rekkverk osv., samt mange ulike varianter og valører av disse fargene). Totalt har borettslaget i dag en bygningsmasse med ca. 30 ulike fargevarianter. Kombinasjonen av mange ulike toner og nyanser og en lite gjennomtenkt fargepalett er noe styret nå ønsker å gjøre noe med.

Ikoniske blokker med særpreg
Høyblokkene på Enerhaugen er ikoniske i bybildet og de har et spesielt særpreg med de tydelige betongrastene i frontfasadene som har en lys gul/kremgul farge. Det er høyblokkene som på mange måter er identiteten til borettslaget.

Etter flere befaringer og konsultasjon med arkitekter så bestemte styret seg for å redusere antall farger og systematisere valg av farger. Den kremgule fargen som i dag er mest synlig på betongsrastene på høyblokkene er heretter valgt som standard på betongflater i borettslaget. Styret mener at dette grepet knytter bygningsmassen bedre sammen, vel vitende om at fargen neppe faller i smak hos alle. Det vil mens arbeidene pågår kanskje være litt «rart» og uvant, men vi håper beboerne vil se at det ferdige resultatet hever inntrykket og setter en ny standard for borettslaget.

De ikoniske rastene på høyblokken har en lys, kremgul farge.

Innvendige dører og fellesarealer får også et løft
Det vises også til arbeidet som ble påbegynt i fjor høst i forbindelse med maling av alle innvendige dører som tidligere hadde opptil seks ulike farger (lys grå, grøn, dyp rød, sort m.m.). Fellesdører er nå malt i den samme fargevarianten som ble benyttet rundt heisdørene i inngangspartiene.

Deler av fellesarealene våre som sykkelrom og bodområder har også fått nye strøk med maling på gulv og vegger. Samlet sett gir disse tiltakene borettslaget et mye mer ryddig og helhetlig inntrykk. Arbeidene vil fortsette utover høsten og vinteren for de blokkene som fortsatt gjenstår.

Når blokkenes fasader en gang i fremtiden skal rehabiliteres mener styret at det vil være nødvendig med en ny, helhetlig plan for fargevalg i hele borettslaget. Inntil videre forsøker vi å gjøre det beste vi kan med få midler ved å «rydde» litt opp med god hjelp av vaktmestrene våre som står for utførelsen.

Vinteren 2020 ble det gjennomført en omfattende måling av radonnivået i borettslaget. Målingene ble gjennomført i en tre måneder lang periode fra januar til mars på mer enn 100 utvalgte steder, både i fellesarealer og leiligheter i de lavere etasjene i alle blokkene i henhold til retningslinjene for slike målinger. Med unntak av en enkelt leilighet og noen tekniske rom som ikke regnes som permanente oppholdsrom viste målerne verdier langt under grensenivåene fastsatt av myndighetene. Den ene leiligheten som hadde verdier i «gul sone» blir fulgt opp av borettslaget og ellers er det ingen spesielle tiltak som er nødvendig å gjennomføre per i dag.

Dette er andre gang på fem år at det har blitt gjennomført målinger av radon i borettslaget og denne gangen har vi gjort en ekstra grundig vurdering og evaluering som bekrefter at borettslaget er trygt å bo i med hensyn til radon.

Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året.

I 2022 kommer det container til borettslaget på følgende datoer:

 • Uke 19: 9. mai til 13. mai Blandet avfall + elektrisk avfall + farlig avfall
 • Uke 41: 10. okt til 14. okt Blandet avfall + elektrisk avfall + farlig avfall

Containerne står som hovedregel fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det blir satt ut nye containere fortløpende. Containerne blir plassert ved Enerhauggata 5 og  Smedgata 32/34. I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Vi har egne, litt mindre containere til elektrisk avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).

NB: På grunn av det omfattende garasjeprosjektet i 2022 kan det oppstå endringer på dato og/eller plassering av containerne. Følg med på nettsiden til borettslaget eller på informasjonsskjermene i inngangspartiene for siste nytt om containerordningen.

Svarte og fargede søppelsekker ikke tillatt

Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste avfall i sorte og fargede søppelsekker i containerne. Norsk Gjenvinning skal sortere og deponere avfallet vårt riktig og dermed må innholdet i containerne være synlig. Sorte og fargede sekker medfører høye gebyrer for borettslaget. Det er fortsatt tillatt å kaste søppel i gjennomsiktige sekker.

Transparente søppelsekker selges hos de fleste dagligvarebutikker og multivarehus. Vi minner om at det heller ikke er tillatt å kaste bildekk og annet farlig avfall i containerne.

Innsamling farlig avfall

Malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære containere eller søppelsjakter.

Vi har fått til et samarbeid med Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall, to ganger i året: vår og høst. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang.

Datoene for innsamling av farlig avfall blir publisert i listen over her så snart det er klart.

Husk at det er alltid mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

Kast riktig så slipper vi dyre gebyrer

Dersom elektrisk avfall feilaktig kastes i container for ordinært avfall eller farlig avfall kastes ulovlig i containerne medfører dette ekstra gebyrer og kostnader for borettslaget. I ytterste konsekvens kan dette føre til en reduksjon eller bortfall av dette populære containertilbudet i fremtiden.

På grunn av flere innbrudd i nedre garasjen S32 den siste tiden har vi grunn til å tro at en eller flere garasjeportåpnere (fjernkontroller) er på avveie. I dag har vi derfor deaktivert alle fjernkontrollene tilhørende nedre garasje.

Inntil videre vil vi be alle som leier p-plass i den aktuelle garasjen om å benytte den ordinære nøkkelen for å åpne port, eller det automatiske systemet for portåpning, Gate Control (app/telefon/SMS). Dersom du leier plass i garasjen i S32 og ikke har tilgang til Gate Control så kan du ta kontakt med garasje@ebrl.no for bestilling. Systemet er gratis å installere og bruke. I tillegg gir dette systemet borettslaget større kontroll på hvem som skal ha adgang til garasjeanlegget våre.

Styret kommer tilbake med med informasjon om hva som skjer med de gamle fjernkontrollene og hvilke andre tiltak som vil bli satt i verk.

Vi beklager ulempene dette medfører, men vi er opptatt av å få kontroll på hvem som skal og ikke skal ha adgang til garasjen.

I perioden fra 18 mai og fire uker fremover til midten av juni vil det foregå oppskuring og boning av alle korridorer til leilighetene i borettslaget. Arbeidene utføres av NovaRen, borettslagets faste leverandør av renholdstjenester.

Denne gangen har vi valgt å gå grundig til verks med oppskuring av gulvene der alle tidligere lag med bonevoks fjernes og deretter legges det nye lag med en voks som er mer matt i uttrykket. Renholdselskapet mener at denne metoden vil gi det beste resultatet og at løsningen vil holde seg bedre over tid.

Hvordan vil arbeidene gjennomføres?

Først vil gulvene skures helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Det kan bli veldig glatt mens prosessen pågår og det anbefales å vente noen minutter til renholderne har gjort seg ferdig på et område og fått tørket bort alt av skuremidler før du beveger deg inn i korridoren. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter. Det er helt i orden å gå på gulvet i tørkeperioden.

Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt. Det blir hengt opp lapper i de aktuelle korridorene dagen før boningen starter med informasjon til beboerne i den aktuelle etasjen/korridoren med tidspunkter.

Når starter boningen i min korridor?

Det er vanskelig å si helt nøyaktig når renholderne kommer til din etasje/korridor, men jobben blir utført i denne rekkefølgen med følgende foreløpige tidsskjema:

Uke 21: Smedgata 32 og 34 (S34 bones mandag i uke 22)
Uke 22: Enerhauggata 7 og 5
Uke 23: Enerhauggata 3 og 1

På grunn av alle helligdagene i mai og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis så kan tidsskjemaet bli endret på kort varsel.

Renholdsselskapet informerer løpende om mer nøyaktige tidspunkter og kunngjør eventuelle endringer ved oppslag. Styret vil forsøke å oppdatere informasjon om tidspunkter på nettsiden, men gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar som beboer å følge med på oppslag i egen korridor. Arbeidene vil som hovedregel foregå på dagtid.

Husk å fjerne løse gjenstander

Alle beboere bes fjerne alt av løse gjenstander og dørmatter i fellesarealene slik at renholderne kan gjennomføre jobben. Dørmatter og mindre gjenstander som er i veien når arbeidene starter blir flyttet til området ved heis og/eller trappeoppgang. Større gjenstander som ikke er tillatt å oppbevare i fellesarealer i henhold til brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (vedrørende rømningsveier etc.) blir fjernet og kastet uten videre varsel.

Årets ordinære generalforsamling ble gjennomført digitalt i år som følge av Koronasituasjonen. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon hos OBOS fikk anledning til å delta med manuell stemmegivning på papir.

Årets møte hadde rekordstor deltakelse – hele 45 % av andelseierne har deltatt enten digitalt eller på papir. Normalt har borettslaget hatt i underkant av 20 % deltakelse ved ordinære omstendigheter. Styret skal evaluere årets digitale møte og gi tilbakemeldinger til OBOS som har stått for den tekniske løsningen. Styret er også glad for å få konkrete tilbakemeldinger fra andelseierne – send oss en e-post til styret@ebrl.no.

Protokollen fra møtet er nå klar og den er publisert her. Her finner du også innkallinger og protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalformsamlinger helt tilbake til 2005.

Borettslaget har inngått avtale med renovasjonsetaten i Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall. I perioden 3. juni til og med 9. juni vil det bli satt ut flere containere for innsamling av farlig avfall i borettslaget.

Hva mener vi med farlig avfall?

Rengjøringsmidler, spraybokser, gassbeholdere, batterier, malingsrester, lakk, lim, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler går oftest under denne avfallskategorien. Dette er spesialprodukter som skal oppbevares og avhendes på riktig måte. Det er ikke tillatt å kaste slike varer i vanlig husholdningsavfall.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle containerne/boksene vil være utstyrt med en kodelås for å sørge for at ikke uvedkommende eller barn får tilgang til innholdet. Boksene blir plassert ut i nærheten av inngangspartiet eller i umiddelbar nærhet. Når de er fulle så er det ikke anledning å sette noe utenfor eller ved siden av. Da må du forsøke en av de andre boksene i nærheten eller ta kontakt med vaktmester. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og må ikke være tilgjengelig for barn eller andre som kan skade seg. Kode til låsene vil bli distribuert på infoskjermene i inngangspartiet og per SMS for de som er tilknyttet borettslaget sin SMS-tjeneste.

Evaluering av containertilbud

Ordningen med container for farlig avfall vil bli evaluert etter denne første runden. Styret vil i fremtiden forsøke å samkjøre tiltaket i forbindelse med de andre containerne dersom det er praktisk mulig.

I forbindelse med at årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt så har det blitt sendt ut en SMS i dag, tirsdag 14. april (fra telefonnummer 2030), til alle andelseiere som har registrert sitt mobilnummer hos OBOS. Dersom du ikke har mottatt en SMS så er det fordi OBOS ikke har registrert telefonnummeret ditt eller har feil nummer i sin database.

Du kan enkelt registrere e-postadresse og mobilnummer hos OBOS medlemsservice på telefon 22 86 59 90 (kl 8 – 16) eller ved å sende en epost: medlemsservice@obos.no

Du vil ikke kunne delta i det digitale møtet dersom ditt mobilnummer ikke er registrert hos OBOS på forhånd.

Ps: Vi vil legge til rette for manuell stemmegivning for de som ikke har mobiltelefon.

Styret i Enerhaugen Borettslag har vedtatt å avholde en digital generalforsamling for å redusere risiko for ytterligere smitte av koronavirus. OBOS oppfordrer alle boligselskap om å gjennomføre generalforsamlingen digitalt, men ber samtidig styret begrense omfanget til lovpålagte saker; godkjenning av årsregnskap og årsrapport, valg av tillitsvalgte og honorar til tillitsvalgte. Andre saker (innkommende forslag og andre forslag fra styret) foreslås utsatt til senere møter.

Regjeringen har også nylig foreslått en forskrift som gir midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen. Forskriften vil gi midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne.

Den digitale generalforsamlingen i Enerhaugen Borettslag åpner 28. april og vil være tilgjengelig i åtte dager før den avsluttes. Andelseiere som har registrert mobilnummer og e-postadresse hos OBOS vil få en elektronisk invitasjon til å delta. Innkalling med årsregnskap, beretning og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler kan levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

På Enerhaugen bor vi tett og det er ekstra mange som er hjemme på dagtid som følge av Koronakrisen. Noen familier sjonglerer skole, barnehage og hjemmekontor – alt under samme tak. Andre er syke eller har satt seg selv i karantene. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi reduserer støy til et minimumsnivå.

Styret oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Derfor håper vi at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen vi er i. Vi er veldig takknemlig for alle som bidrar til å gjøre livet litt enklere for de som ikke har noe annet valg enn å holde seg hjemme.

Det har kommet mange fine bidrag og rørende henvendelser fra beboere som ønsker å hjelpe til med å handle matvarer, lage middag eller være en samtalepartner for naboer i denne vanskelige perioden. Takk for at du stiller opp og bidrar til å gjøre Enerhaugen til et fint sted å bo.

Flere beboere har etterspurt muligheten for å se hva som står på infoskjermene selv om man ikke er fysisk i inngangspartiet. Nå kan du til enhver tid holde deg oppdatert på nabovarsler og viktige beskjeder til din blokk på nettsiden vår.

Trykk her for å se informasjonsskjermen i din blokk.

Vi har også frisket opp nettsiden vår med nye ikoner og menyer som skal gjøre det enklere å finne relevant informasjon.

Er det noe du savner? Ta kontakt med styret: styret@ebrl.no

Borettslaget er opptatt av sikkerheten til både beboerne og de ansatte. Vi oppfordrer deg derfor til å følge rådene fra myndighetene og Oslo Kommune som oppdateres løpende.

For å ivareta helsen til både beboere og ansatte har vi satt inn noen midlertidige tiltak som gjelder inntil ny beskjed er gitt:

 • Åpent Styrerom på mandager der du som beboer vanligvis kan møte representanter fra styret er avlyst inntil videre. Styret er tilgjengelig på telefon: 923 02 123 (tast 1) og på e-post: styret@ebrl.no
 • Vaktmesterne vil for sin egen og andres helse begrense sin kontakt med beboere i den spesielle situasjonen vi er i. Det betyr at vaktmesterne ikke har anledning til å komme inn i beboere sine leiligheter med mindre det er absolutt nødvendig. Som absolutt nødvendig definerer vi for eksempel alvorlige lekkasjer på vann eller radiator.
 • Vi ønsker ikke besøk av beboere på vaktmesterkontoret i denne perioden. Vaktmester er i kontortid alltid tilgjengelig på e-post: vaktmester@ebrl.no eller telefon 923 02 123 (tast 2).

Det er flere i borettslaget enn normalt som er hjemme på dagtid: noen har hjemmekontor, andre er syke og enkelte har hjemmekarantene. Mange foreldre er både hjemme med barn og er på jobb på samme tid. Det er derfor viktig at vi tar vare på hverandre og at vi forsøker å redusere støy til et minimumsnivå. Det betyr at vi oppfordrer beboere som pusser opp til å ta litt ekstra hensyn til sine naboer og redusere støyende aktiviteter i den grad det er mulig. Vi ser helst at planlagte oppussingsprosjekter som ikke har startet enda vurderes utsatt som følge av den spesielle situasjonen med flere syke beboere og en endret arbeidssituasjon for mange beboere og deres familier.

Vi oppfordrer også beboerne til å hjelpe hverandre, men samtidig holde nødvendig avstand. Kanskje du kan hjelpe din nærmeste nabo med å handle inn dagligvarer de neste ukene? Husk også på at eldre og beboere med redusert immunforsvar er i risikogruppen og at vi derfor hjelper hverandre best med å holde god avstand og passe ekstra godt på håndhygienen.

Borettslaget har satt i gang ekstra tiltak i forbindelse med Koronautbruddet for å informere beboerne, samt hindre videre spredning. I inngangspartiet på alle blokkene er det slått opp plakater fra helsemyndighetene med informasjon om hvordan vi alle sammen kan redusere risikoen for smitte. Vanlig håndvask med såpe og vann er blant de beste virkemidlene for å hindre virussmitte. Som et ekstra tiltak har vi i dag montert antibac-dispensere i alle oppgangene som kan benyttes av beboere og gjester i borettslaget.

Styret har inngått avtale med renholdselskapet for å iverksette ekstra hygienetiltak i tiden som kommer. Vi får hyppig vask og desinfisering av dørhåndtak, heistablå/knapper og alle kontaktflater i tilknytning til fellesarealer.

Styret håper at alle beboerne blir med på på «dugnaden» for å bidra til at borettslaget er et trygt sted å være, spesielt med tanke på personer i sårbare risikogrupper.

Slike antibac-dispensere er satt opp i inngangspartiet i alle blokkene.

På grunn av den spesielle situasjonen knyttet til spredningen av Koronaviruset har styret i dag besluttet å utsette den ekstraordinære generalforsamlingen som var planlagt avholdt tirsdag 17. mars. Møtet utsettes på ubestemt tid og styret kommer tilbake med nye datoer.

Det er beklagelig at vi har kommet i en slik situasjon, men vi mener at situasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å gjennomføre møtet som planlagt. Styret er opptatt av å følge de til enhver tid gjeldende råd og anbefalinger fra kommunen og helsemyndighetene.

Viften som nylig ble installert i Smedgata 34 er feildimensjonert og vi har dessverre ikke fått den kapasiteten vi ble lovet. Flere beboere har påpekt at ventilasjonen i leilighetene har vært dårlig de siste månedene. Leverandøren har gått med på å installere en ny vifte med bedre kapasitet og arbeidene med å få den på plass starter i løpet av neste uke.

Vi sender ut mer informasjon så snart vi vet konkret når Caverion starter på jobben, hvor lenge arbeidene vil vare og hvilke konsekvenser dette vil få for nedetid på luftanlegget til beboerne.

Varmeanlegget i E3 ble tappet ned og fylt opp igjen før helgen i forbindelse med renovering av en leilighet. I tillegg ble det foretatt en innregulering av anlegget i samarbeid med Inva og Fortum. Vi opplever at det for tiden er mye luft i radiatoranlegget, men vi understreker at fjernvarmen er på og alle rør får tilført energi. Det er derfor spesielt viktig at flest mulig og spesielt de beboerne som bor øverst i blokka, lufter sine radiatorer. Selv om du ikke opplever at det er kaldt hos deg så kan luft i anlegget skape utfordringer i andre leiligheter.

Les hvordan du lufter radiatorene i denne saken.

Både varmt- og kaldtvannet blir stengt på dagtid i Smedgata 34 (hele blokken) på grunn av arbeider: onsdag, torsdag og fredag denne uken (vinterferien) fra kl 09:00 – 16:00. På grunn av en forsinkelse i prosjektet må vi også dessverre stenge vannet mandag 24. februar. Smedgata 32 blir også berørt, men her er det kun varmtvannet som blir stengt av i den aktuelle perioden.

Vannforsyningen må anses som ute av drift mens arbeidene pågår. Rørlegger minner om at ingen må gå ifra åpne kraner da vannet kan komme tilbake når som helst i arbeidsperioden.

Årsaken til stengingen av vannet er at borettslaget utfører nødvendig service på varmt- og kaldtvannsopplegget i blokkene (stoppekraner, ventiler etc.).

Vi beklager ulempene dette medføre for våre beoere.

Fra 1. april 2020 vil prisen på TV-abonnementet til Enerhaugen Borettslag øke med 20 kroner per måned inkl. mva. per boenhet. Årets prisjustering tar i følge Telenor høyde for økt valgfrihet i tjenestene, innholdskostnader samt konsumprisindeksjusteringer. Det betyr at TV vil fra 1. april koste kr 190,- per måned. Den nye prisen blir automatisk justert på faktura for husleie fra april måned.

Mer valgfrihet og mulighet for strømmetjenester

Som et «plaster på såret» lover Telenor mer valgfrihet, fleksibilitet til å se innhold når og hvor du vil. En poengmodell er lansert nylig der alle beboerne selv kan velge hvilke kanaler og strømmetjenester som skal være inkludert i TV-tilbudet. Nytt av året er også at strømmetjenestene HBO Nordic og Viasat Film (Viaplay) kan velges som en del av TV-abonnementet.

Velg dine egne kanaler/innhold på Telenor.no

I abonnementet har alle beboerne 100 poeng tilgjengelig til fordeling. Oversikt over poengkostnader og alle valgmulighetene (TV-kanaler og strømmetjenester) finner du på «mine sider» (innlogging kreves).

På www.telenor.no logger du deg inn på «mine sider» og velger «TV». Her får du en oversikt over hvilke kanaler du har i dag og hva du har mulighet for å fjerne eller legge til. De mest populære, norske kanalene er inkludert for alle og kan ikke velges bort (f.eks. NRK, TV2, TV Norge og TV3). I tillegg kan du velge ditt eget innhold. Kanskje du ønsker flere sportskanaler, barnekanaler eller at du foretrekker strømmetjenesten HBO for å få tilgang til mange populære TV-serier?

Nytt brukergrensesnitt og app

Løpende oppgraderinger i brukergrensesnittet på dekodere og apper skal gjøre det enklere å finne og få anbefalt godt innhold blant TV-kanalene og strømmeinnholdet som finnes tilgjengelig. Har du Apple-TV? I så fall kan du laste ned Telenor sin T-We-app og du får tilgang til samme innhold som på den gamle dekoderen.

Trenger du hjelp til å velge nytt innhold eller innlogging til «mine sider»? Ring Telenor kundeservice på telefon 915 09 000.

Det er fellesvaskeri i Enerhauggata 3, 5 og 7, samt i Smedgata 34. Beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34. I vaskekjellerne er det vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuge.

 • Prisen for vaskemaskinene er 15 kroner per vask
 • Prisen for tørketrommel er 15 kroner (inntil 60 minutter)
 • Bruk av separat sentrifuge er gratis

Alle vaskeriene fikk nytt reservering- og betalingssystem høsten 2019. Det nye systemet heter SmartLaundry og du kan lese mer informasjon om det lengre ned i denne artikkelen.

Åpningstider fellesvaskerier

Du kan bruke vaskeriene i disse tidene:

 • Mandag – søndag klokken 07:00 – 23:00
 • Vaske- og tørkeperiode er på to timer per maskin (120 minutter)

Vaskeriregler alle må følge

Vi har satt noen regler for bruk av maskinene i fellesvaskeriene våre. Dersom du følger disse enkle reglene bidrar du til å minimere skader på utstyr og at det blir en hyggelig opplevelse for neste person som overtar maskinene:

 • Det er ikke tillatt å vaske mopper, gulvtepper og lignende (disse kan tette filtrene, lage skade mm.) eller farge tøy. BH’er med spiler må vaskes i vaskepose.
 • Etter bruk skal du rengjøre vaskemaskin og tømme lofiltre på tørketrommelen, i tillegg til å rydde etter deg i vaskeriet.
 • Maskinene trives best med flytende vaskemiddel, så bruk gjerne det.
 • Reduser gjerne bruken av tøymykner og skyllemiddel for bedre miljø og helse.

SmartLaundry for reservasjon og betaling

SmartLaundry er navnet på systemet for reservering og betaling i vaskeriet og det har mange fordeler både for deg som beboer og for borettslaget.

Det er i hovedsak tre ting som er nytt med SmartLaundry:
1) Påfylling av vaskeripenger er nå en selvbetjent løsning på internett.
2) Vasketid reserveres hjemmefra eller på automat i fellesvaskeriet
3) Brikke erstatter vaskekort. Kjøpes hos styret/driftsleder.

Det er enkelt å betale for vask og fylle på vaskeripenger. Påfylling av vaskeripenger kan gjøres hele døgnet på internett ved bruk av bankkort eller du kan få hjelp av styret eller driftsleder etter avtale.

Du reserverer vasketid hjemmefra via din smarttelefon eller PC, eventuelt direkte på automaten i vaskeriet. I bookingløsningen ser du når vaskemaskiner og tørketromler er ledig og du reserverer det tidspunktet som er best for deg. Du kan velge om du ønsker å reservere en eller to vaskemaskiner, samt tørketrommel. Vi anbefaler ikke forhåndsreservasjon av tørketrommel, men det er mulig.

Dersom flere i familien benytter vaskeriet så kan du enkelt bestille flere brikker som igjen er koblet til samme konto. Mister du en brikke så kan denne sperres mot misbruk og vaskeripengene du tidligere har fylt på blir dermed ikke borte. Ny erstatningsbrikke vil kobles til kontoen din slik at du kan fortsette å bruke av vaskeripengene dine. Driftsleder Daniel bistår med sperring og registrering av ny brikke. Ny brikke eller erstatningsbrikke koster for tiden 150 kroner.

Hvordan skaffer jeg meg vaskekonto?

Du registrerer deg som bruker av det nye systemet på denne nettsiden: http://www.smartlaundry.no

Ved registrering av ny bruker vil du få spørsmål om å fylle inn en vaskerikode og der skal du skrive inn EBRL3 (Enerhaugt 3), EBRL5 (Enerhauggt 5), EBRL7 (Enerhauggt 7) eller EBRL34 (Smedgt 34). På siste steget i registreringen der du fyller inn personlige opplysninger (navn, adresse osv.) finnes det et eget felt som heter «KORTKODE». Dette feltet kan du hoppe over.

Vi minner om at beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34.

Bruksanvisning for registrering av brukerkonto til vaskeri – trykk her

Hvordan får jeg tildelt brikke?

Systemet er selvbetjent, men driftsleder er behjelpelig med hjelp til å registrere vaskekonto, deler ut brikker, fyller på vaskepenger og gir enkel veiledning etter avtale. Driftsleder Daniel er tilgjengelig mandag til fredag innenfor åpningstiden til vaktmesterkontoret: vaktmester@ebrl.no

Vippsoverføring kr 150,- til kjøp av vaskebrikke.

Hva koster brikken og hva er kostnaden for å benytte vaskeriet?

Ny brikke koster kr 150,- per stk og prisene på bruk av maskinene følger av dagens prisliste – kr 15,- per vask og kr 15,- per 60 minutter tørking.
Løsningen tillater flere brikker registrert på samme brukerkonto.

Vippsoverføring kr 150,- til kjøp av vaskebrikke.

Fyll på vaskerikonto med ditt betalingskort

Inne på din personlige profil på Smartlaundry.no får du mulighet til å fylle på penger på din vaskekonto. Her kan du overføre penger med de vanligste betalingskortene som er tilgjengelig i Norge (Visa, Mastercard, Bankaxept). Her kan du også benytte Vipps-betaling i tillegg til bankkort.

Vi gjør oppmerksom på at betalingsløsningen krever sikker identifisering ved bruk av bank-ID eller bank-ID mobil.

Fakturaløsning fra OBOS

De som ikke har anledning til å benytte betalingskort kan få tilsendt faktura fra OBOS på vegne av borettslaget. Vi gjør oppmerksom på at valg av faktura for betaling av vaskerikort og/eller vaskeripenger medfører et gebyr etter OBOS sine satser (p.t. kr 94,- per faktura). Vi oppfordrer beboere som benytter faktura om å sette inn et større beløp av gangen da dette krever mye manuell håndtering av både OBOS og borettslaget, samt at gebyret belastes uansett beløpsstørrelse. Kjøp av vaskepenger ved bruk av faktura gjøres etter avtale med driftsleder, eller ved å sende en forespørsel per e-post. Husk å få med navn, adresse, leilighetsnummer og ønsket beløp til vaktmester@ebrl.no

Borettslaget har dessverre ikke mulighet til å ta i mot kontant betaling.

Reservasjon av vasketid

Du reserverer tid for vasking på automaten i vaskeriet eller på din personlige profil på www.smartlaundry.no (innlogging med eget brukernavn og passord).

Ved reservasjon av vasketid blir du trukket halve beløpet i depositum (kr 7,-). Dette beløpet får du ikke tilbake dersom du lar være å benytte deg av din forhåndsreserverte vaskeperiode med mindre du kansellerer den på forhånd. Kansellering må skje senest en time før planlagt periode.

Kan jeg vaske uten å reservere tid på forhånd?

Ja, så lenge det er ledig kapasitet i vaskeriet vil du få mulighet til å vaske uten å ha reservert i forveien. Du velger «Vask» eller «Tørk» på displayet i vaskeriet. Dersom maskinen er reservert av andre eller allerede er tatt i bruk vil den gi beskjed om at den er opptatt. Du blir kun trukket penger fra vaskekonto dersom maskinen er ledig og du har bekreftet bruk av valgt maskin på displayet i vaskeriet.

Vi anbefaler ikke forhåndsreservasjon av tørketrommel, men det er mulig.

Jeg har ikke smart-telefon eller tilgang til PC. Hvordan kan jeg benytte vaskeriet?

Driftsleder Daniel vil være behjelpelig med å registrere beboere i systemet, samt påfylling av vaskepenger og veiledning etter avtale.

Automaten i vaskeriet virker ikke. Hva gjør jeg?

Dersom automaten for å bestille vask og tørk i vaskeriet har hengt seg opp, eller sluttet å respondere så er det mulig å starte systemet på nytt. Trykk på «svenskeknappen» (rund trykknapp) som du finner på undersiden av automaten. Etter at automaten har startet på nytt skal det være mulig å logge seg på. Dersom dette ikke fungerer eller du opplever andre feil kan du ta kontakt med styret eller Jako for hjelp.

Avtalen med Matleveranser i Enerhauggt 1 er avsluttet

Nå som det nye systemet er i bruk vil det ikke lengre være mulig å fylle på vaskepenger hos Matleveranser i Enerhauggata 1. Påfylling av vaskeripenger gjør du heretter selv via profilen din på Smartlaundry.no eller på kontoret i Smedgata 32 etter avtale med styret og driftsleder.

Se for øvrig egen brukerveiledning for registrering av profil/brukerkonto og manual for bruk av vaskeriet – trykk her.

Vi svarer på spørsmål og tar imot tilbakemeldinger om SmartLaundry på e-post: vaktmester@ebrl.no

På grunn av en nødvendig oppgradering i borettslaget sin fibersentral vil det være sporadiske brudd på internettforbindelsen de neste dagene. Brudd på forbindelsen vil kunne oppstå i kortere og lengre perioder på dagtid tirsdag 18. februar og onsdag 19. februar mens arbeidene pågår.

Bakgrunnen for disse arbeidene er at borettslaget den siste tiden har opplevd flere strømbrudd i fibersentralen som forsyner alle leilighetene med internett. For å sikre mer stabil leveranse av internett til borettslaget er det derfor nødvendig med oppgradering av teknisk utstyr.

Vi kan aldri garantere at det ikke skjer flere brudd på internettforbindelsen etter dette, men vi håper at denne oppgraderingen vil sikre mer stabil drift.

De tidligere «reklamehyllene» som etter hvert ble utviklet til byttehyller ble midlertidig tatt bort i fjor og har nå i januar 2020 gjenoppstått i ny drakt. Hyllene er av sort aluminium, de er beregnet til å ha god holdbarhet og de har et funksjonalistisk og nøytralt uttrykk. Hyllene blir hengt på plass i alle blokkene i disse dager.

Styret har foreslått noen enkle regler for bruken av hyllene slik at dette blir et populært og nyttig tilbud til alle.

Reglene er enkle

Ser du noe du har bruk for? Vær så god – forsyn deg! 

Ønsker du å gi bort noe? Da gjelder følgende:

 • Hylla er for ting som du mener andre kan ha glede av – det skal være i god stand!
 • Tilbudet er kun for ting som får plass i hyllene. For større gjenstander, anbefaler vi Facebook-gruppen «Enerhaugen Markedsplass» – der pleier fine ting å få bein å gå på ganske raskt.
 • Er hylla full? Vent noen dager til det blir plass igjen.
 • Følg med om gjenstanden du har satt her blir stående. Dersom de ikke blir borte innen en uke, ber vi om at du tar det ut av hylla selv og f.eks. tar det med til en gjenbruksstasjon.

Takk for at du tar hensyn til både naboer og miljø ved å være en flittig og ryddig bruker av byttehylla.

Styret vil evaluere bruken av hyllene i løpet av vinteren og gjøre eventuelle nødvendige justeringer dersom ordningen ikke fungerer optimalt.

Allerede etter få timer ble det plassert ut mange fine gjenstander i hylla til Enerhauggata 7

Det blir avholdt ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag tirsdag 28. april 2020. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest søndag 9. februar 2020.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen er i slutten av april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen fristen.

Slik sender du inn forslag
I forslaget ditt bør du:
 • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • send forslaget til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 9. februar 2020.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med styret i god tid før forslagsfristen. Styret er normalt tilgjengelig for beboerne hver mandag mellom kl 17 og 18 på kontoret i Smedgata 32, men det er også mulig å ta kontakt per e-post: styret@ebrl.no

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Ny leverandør av bygningsforsikring

Borettslaget har gjennomført en anbudsrunde på forsikring og har nylig inngått ny avtale på forsikring av bygningene våre. Fra og med 29. desember 2019 er det Protector Forsikring som er ansvarlig for å utbedre eventuelle skader som oppstår på bygningsmassen vår. Skader som er innmeldt tidligere blir ferdigbehandlet av den foregående forsikringsleverandøren (Gjensidige).

Du kan lese mer om de praktiske detaljene rundt bygningsforsikringen vår her.

Husk at du som andelseier/beboer i tillegg må sørge for å ha egen avtale på forsikring av innbo. Andelseier må selv regne med å betale egenandelen for å benytte borettslaget sin bygningsforsikring, for tiden kr 10.000,-

Det vil bli utført noen mindre gravearbeider nederst i takhagen ved den gule muren mellom E5 og E7 fra og med torsdag 3. oktober 2019. Hensikten med gravingen er å se nærmere på tilstanden for overvannshåndtering og drenering i hagen.

Det vil også bli igangsatt et mindre prosjekt som omfatter betongreparasjoner på muren/brystningen i et begrenset område langs brannveien. Målet er å forhindre at skadeomfanget øker ytterligere. Borettslaget har inngått avtale med Conrehab AS og det kan oppstå noe støy på dagtid mens arbeidene pågår. Prosjektet har begrenset omfang og vi håper på ferdigstilling i løpet av oktober. Oppdatert fremdriftsplan publiseres fortløpende på infoskjermene og på nettsidene våre.

Daniel ansatt som Driftsleder

Borettslaget har i dag, 27. september 2019,  ansatt Daniel Paus Sangolt som driftsleder i ett års engasjement. Daniel kommer fra stillingen som vaktmester hos oss og starter i sin nye jobb allerede 1. oktober. Borettslaget fikk inn mange søknader til jobben og i tillegg til Daniel valgte styret å invitere to eksterne søkere til intervju. Til tross for at alle tre var godt kvalifisert til jobben så mente styret at Daniel skilte seg mest positivt ut og var den klart foretrukne kandidaten. Vi er glad for å kunne tilby Daniel ett års permisjon fra sin nåværende stilling og at at han har valgt å takke ja til nye utfordringer som driftsleder.

Daniel vil fortsatt utføre vaktmesteroppgaver, men har fra nå av hovedansvar for den daglige driften av borettslaget og vaktmesterkontoret, i tillegg til oppfølging av større prosjekter og kontakten med eksterne leverandører og samarbeidspartnere. Aleksander slutter samtidig som daglig leder hos og vi vil takke ham for den fine jobben han har gjort for borettslaget og ønske ham lykke til videre. Daniel vil i sin nye jobb overta de fleste av oppgavene til daglig leder og vil samarbeide tett med styret.

Borettslaget er i ferd med å lyse ut et 12 måneders vikariat som vaktmester.

Borettslaget gratulerer Daniel med ny jobb som driftsleder.