Asbestsanering oppstart 9. januar

Skrevet av Rune Berge - 27 desember 2022 - 13:47  -  Sist oppdatert 3 januar 2023 - 10:29

Det er avdekket asbest flere steder i Smedgata-garasjen og denne skal fjernes og garasjen skal samtidig rengjøres for mulig asbeststøv. I forbindelse med asbestsaneringen som vil foregå i januar og februar 2023, vil samtlige dører og porter til parkeringsanlegget bli stengt like etter nyttår. Vi minner samtidig om at alle biler, sykler, motorsykler og dekk/rekvisita må ut av Smedgata-garasjen innen mandag morgen den 9. januar (Utsatt fra 3. januar).

Ikke tillatt å oppholde seg i garasjen

Alle dører og porter inn til begge garasjeplan i Smedgata vil bli skiltet: «ASBEST – ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE». Skilt vil være montert inntil asbestsanering er avsluttet med prøvetaking og analyser til dokumentert rengjøring er sluttført. Det er altså ikke tillatt å ta seg inn i garasjeanlegget og bryting av sperring vil kunne medføre asbestsanering av tilliggende områder. Sagt med andre ord, dersom beboere tar seg inn i garasjen mens saneringen pågår, så vil garasjeprosjektet ta lengre tid og bli vesentlig dyrere for borettslaget.

Dører vil kun bli sikret med tanke på selve saneringen. Det vil fortsatt være mulig å ta seg ut av dører og porter i garasjen i tilfelle evakuering ved for eksempel brann.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.