Avfall og kildesortering

Matavfall

Bruk en grønn avfallspose, knytt den godt og kast den i søppelsjakten. Poser får du på døren eller gratis i nærmeste dagligvarebutikk.

Tørr, ren plast

Bruk blå avfallspose til ren og tørr plastemballasje, og kast den i søppelsjakten. Plastavfall som ikke er rent skal i restavfallet.

Vanlig, tørt husholdningsavfall

Det finnes søppelsjakt i hver etasje. Søppelet må pakkes godt inn, helst i dobbelpose hvor utsiden er hvit (vreng posen). Det er stor fallhøyde.

Glass/metall

Det er oppstilt glasscontainere flere steder i nærmeste omegn: Sørli plass, ved Tøyen T-banestasjon og ved Grønland torg.

Aviser, blader, papp og papir

Papircontainere er oppstilt ved alle blokkene. Tømmes ukentlig.

Klær

Frelsesarmeen har oppstilt container for brukte klær i Borggt.2.

Storsøppel som møbler, byggeavfall, juletrær o.l.

Skal aldri lagres i fellesarealene og vil i så fall bli kjørt bort på eiers regning. Ved spesielle behov, kontakt vaktmestrene for hjelp til midlertidige løsninger.

Containere

Containere stilles opp ved alle blokkene med ca. 2 måneders mellomrom. Sjekk datoer for når det er container ved å følge denne lenka eller se oppslag i oppgangen din.

Det er også mulig å levere avfall på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.