Vedlikehold og oppussing av bad

Skrevet av Rune Berge - 1 januar 2019 - 12:28  -  Sist oppdatert 21 desember 2020 - 14:05

Alle originale bad i borettslaget fra 1960-tallet har for lengst oppnådd sin beregnede levetid og bør ut fra dette forhold derfor totalrehabiliteres. For de som ønsker å rehabilitere badene sine, anbefales det å vurdere hvor store ressurser man ønsker å legge ned i et nytt bad. Dersom du har et eldre bad, men ikke dusjer direkte på gulvet kan du kanskje komme langt med noen enkle grep for å få et litt mer moderne og funksjonelt bad (ny maling, skifte ut baderomsmøbler etc.).

Husk inspeksjonsluke til rørsjaktene
Vi minner om at fellesrør for vann og avløp passerer igjennom badene i blokka. Noen rør går igjennom sjakter og disse må ikke fjernes eller flyttes i forbindelse med oppussing. Dersom vann- eller kloakkrør bygges inn eller lukkes i egne kanaler så må det legges til rette for inspeksjonsluker. Dette for å få adkomst til rør uten å måtte gjøre større inngrep på bad i forbindelse med lekkasjesøk eller andre nødvendige ettersyn på rør.

Dusjing direkte på gulv
Hvis du har bad fra byggeår, vil dusjing rett på gulvet kunne føre til fuktskader og lekkasje. I slike bad skal det enten dusjes i badekar eller i dusjkabinett med avløp til sluk. Hvis du unnlater å foreta pliktig vedlikehold, eller utfører arbeider på badet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan du bli erstatningsansvarlig, både overfor borettslaget og skadelidende nabo.

Refusjon ved skifte av sluk
Ved rehabilitering av bad anbefales det at sluk skiftes. Om du bytter ut et originalt sluk fra byggeår (1960-tallet), kan du få refundert kr 5000 ved å fremlegge kvittering for styret som viser at arbeidet er utført av godkjent foretak.

Regelverk og søknadsplikt
Oppussing av bad er ikke et søknadspliktig tiltak. Dette med mindre at brannskillet brytes. Dvs. at du f.eks. pigger hull i gulv mot nabo ifm. skifte av sluk o.l., i så fall må du søke kommunen om tillatelse på forhånd. Husk også at endring av planløsning (utvidelse av bad, sammenslåing av rom mv.) må godkjennes av styret på forhånd.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig vil vi minne om at alle materielle krav i plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder. Det vil si at bl.a. fall til sluk, ivaretakelse av lekkasjevann, bruksvann i våtromssone og vanntette sjikt skal ivaretas. Det vises spesielt til TEK17 §§13-15 og 15-5 fjerde ledd. Det vises også til dokumentasjonskravene i TEK17 kapitel 2. https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/

Det er ikke lov eller forskriftskrav å følge ulike private bransjenormer som f.eks. «våtromsnormen». Slike normer kan likevel være en ekstra «garanti» for å finne frem til seriøse foretak som har erfaring med våtromsrehabilitering, og er derfor noe man privatrettslig kan avtale og legges til grunn for kontrakt.

Denne artikkelen ble sist oppdatert desember 2020.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.