Vedlikehold og oppussing av bad

Oppussing av bad skal søkes til styret. Arbeidet må utføres av fagfolk med våtromssertifikat. På nettsiden til Fagrådet for våtrom kan man finne en liste over alle godkjente bedrifter. Beboer er ansvarlig for at gjeldende lover og regler følges.

Ved oppussing av bad anbefaler styret at det skiftes sluk i henhold til nye våtromsforskrifter. Om du bytter ut et originalt sluk fra 1960-tallet, kan du få refundert 5000 kroner hvis du sender styret en kvittering som viser at arbeidet er utført av godkjente fagfolk.

Dersom badet i leiligheten er av opprinnelig stand, vil dusjing rett på gulvet føre til fuktskader og lekkasje. I slike bad skal det enten dusjes i badekar eller i dusjkabinett med avløp til sluk. Det er ikke tillatt å koble egne vifter på borettslaget sin avtrekkskanal.

Den enkelte andelseier har et ansvar for å foreta nødvendig vedlikehold slik at badet er i god stand.  Ved manglende vedlikehold og/eller at det utføres arbeider på badet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan andelseier bli erstatningsansvarlig overfor borettslaget og skadelidende naboer.