Balkonger

Det er viktig at du setter deg inn i de husordensreglene som gjelder for balkongen. Nedenfor følger et utvalg viktige punkter om balkongen din:

Ikke gjør endringer av balkongen uten lov

Balkongen din er del av byggets fasade. Du har ikke lov til å endre farge på vegger eller sette inn andre vinduer og dører enn de som er godkjent av styret.

Dersom du ønsker å male den hvite eller brune veggen, er fargekodene henholdsvis S0502-Y og S8010-Y10R. Kontakt vaktmester ved spørsmål.

Rømningsluken

Det skal til enhver tid være mulig for beboere å bruke rømningsluken som går via balkongene i høyblokkene. Hvis du sperrer for åpning av brannluken kan du i verste fall blokkere eneste rømningsvei for dine naboer.

Avløp

Avløpet på balkongen din er dimensjonert for regn- og smeltevann. Ikke hell store mengder vann til vasking eller vanning rett i sluket. Vi setter pris på at du holder balkongen din ren, men unngå å helle vann på gulvet.

Innglassing

Borettslaget jobber med å lage en plan for vedlikehold. Rehabilitering av fasader og balkonger inngår i denne. Derfor anbefaler vi at ingen kjøper innglassing av balkongene sine inntil videre.

Du kan glasse inn balkongen din hvis du bor i en av høyblokkene og bruker Lumon Norge AS som leverandør. Du må søke om godkjenning fra styret før du glasser inn balkongen din.

Dersom du har innglasset balkong er det ikke lov å installere oppvarming på balkongen, hverken i form av varmeovner, varmekabler eller lignende. Dersom du varmer opp luften slik at den blir varmere enn ute, forårsaker dette kondens på vegger og tak som fører til fuktskade. Du kan holdes økonomisk ansvarlig hvis du forårsaker skade på bygget.

Solskjerming

På balkongen skal det kun benyttes utvendig solskjerming fra Lady, slik at alle balkonger i borettslaget er like. Vi har en avtale med Lady persienner om rabatt for beboere i Enerhaugen borettslag. Du kan bestille utvendig solskjerming for balkongen på www.lady.no.

Vi har avtale med Lumon Norge AS om levering av innvendig solskjerming (solgardiner). Også med Lumon har vi en rabattavtale for våre beboere. Innvendig solskjeming for balkongen kan bestilles: magnus.fischer@lumon.com eller www.lumon.no.

Grilling

Av hensyn til naboene, ikke grill på balkongen din. Bruk heller en av de flotte fellesgrillene.

Støy

Husk at husordensreglene også gjelder på balkongen. Det er svært lytt fra balkong til foranliggende blokk. Vis derfor hensyn og ta ansvar for dine gjester når du oppholder seg på balkongen.

Røyking

Bruk askebeger når du røyker. Slå aldri av asken utenfor rekkverket; den faller som oftest ned på balkongen til naboen under deg. Sigarettrøyk kan være til sjenanse ved innsig hos naboer, så vis hensyn og forståelse.

Dersom du har skyvedør

Døren er stor og tung og lyden forplanter seg lett til andre deler av bygget. Det er derfor fint om du skyver døren forsiktig frem og tilbake og unngår slamring.