Praktisk

 • Parkering for gjester i området rundt borettslaget

  I gatene rundt borettslaget er det beboerparkering. Dette er en ordning som administreres av kommunen. Denne ordningen betyr at hvis du får gjester som kommer med bil, må de betale for å stå parkert i gaten. For informasjon… Les mer

 • Nabovarsel

  Støy er mindre irriterende om man vet årsaken til støyen og hvor lenge den varer. Vær en god nabo og heng opp et godt nabovarsel senest noen dager før støyen starter. Du må også holde deg innenfor grensene… Les mer

 • Container

  Borettslaget bestiller container som alle beborere kan bruke for å kvitte seg med ting annenhver måned. I containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Alt som regnes som farlig avfall må kastes i egen container for farlig avfall…. Les mer

 • Enerhagen parsellhager

  Borettslaget har to parsellhager på områdene våre. Ta kontakt med hagelaget vårt Enerhagen hvis du vil ha informasjon om disse.

 • Generalforsamlinger

  Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg… Les mer

 • Vedtekter

  Vedtekter for Enerhaugen Borettslag org nr: 948 152 525 Endringshistorikk Vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.03.2006. Endring på ordinær generalforsamling den 04.04.2013. Endring på ordinær generalforsamling den 24.03.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Enerhaugen Borettslag er et samvirkeforetak… Les mer

 • Husordensregler

  Innledning Enerhaugen Borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier leiligheten – ikke OBOS – som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i førsteklasses stand. Alle utgifter må dekkes ved andelseiernes prosentvise… Les mer

 • Leilighetsnummer

  Det er tre forskjellige numre for leiligheten din du trenger å holde styr på Bolignummer Til hver leilighet er det et tilhørende H-nummer (også kalt bolignummer). Dette nummeret er det Oslo kommune v/Plan og bygg som har oversikt… Les mer

 • SMS-varsling

  Du kan melde deg på varsling via SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende. Om du ønsker å motta slik varsling, kan… Les mer

 • Nøkler

  Du trenger kun én nøkkel for å åpne alle fellesdører du skal ha tilgang til. Ekstra nøkler koster kr 250,- per stykk og blir fakturert fra OBOS, som tar kr 94,- i faktureringsgebyr. Du kan nå betale nøkkel… Les mer

 • Støy og stilletider

  Når man bor så tett som i vårt borettslaget, er det viktig med både hensyn, tålmodighet – og gode nabovarsler. Tidspunkt for støyende aktiviteter Det skal være ro i leiligheten din fra klokken 22.00 til klokken 06.00 både… Les mer

 • Garasje

  Se også informasjon om parkering for gjester i området rundt borettslaget For å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no. Kapasitet Borettslaget har 188 garasjeplasser inne og 31 plasser ute. Du kan maksimalt leie én garasjeplass per leilighet. Leiepriser Leiepriser… Les mer

 • Ener’n

  Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Du finner den på dørmatten din fire ganger i året. Dersom det er noe du savner å lese om, eller du har tips til saker vi kan ha med i Ener’n,… Les mer

 • Vaskeri

  Det er vaskekjeller i Enerhauggata 3, 5 og 7, samt i Smedgata 32 og 34. Beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3. I vaskekjellerne er det vaskemaskiner, tørketromler og sentrifuge. Prisen for vaskemaskinene er 15 kroner… Les mer

 • Vaktmestertjeneste

  Enerhaugen Borettslag har en hel- og to deltidsansatte vaktmestere som har som oppgave å stå for den fysiske drift av borettslaget. Disse tar seg av plenklipping, snømåking, strøing og annet viktig arbeid. For kontaktinformasjon, se kontaktsidene.

 • Fellesområder ute

  Borettslagets uteområde omfatter blant annet plenene, beplantning, skogholt, gangveier aktivitetsområder og parsellhager. Følg med på prosjektsidene for å se siste nytt om oppgradering og utvikling av uteområdene. Vaktmesternes sørger for klipping av plenene, mens bed og busker pleies… Les mer

 • Sykkelparkering

  Inne Du kan finne avlåste sykkelrom i de fleste blokkene. Ute Det er sykkelstativ utenfor hver blokk. Hvis du har gamle, ubrukte sykler, fjern dem slik at plassen kan brukes av noen andre. Dette gjelder både i sykkelrommene… Les mer

 • Strøm

  Sikringsskapet ditt står i gangen utenfor leiligheten din. Du kan få nøkkel til skapet fra vaktmester. Alle har automatisk strømmåler. Du har ansvar for å tegne strømavtale for din egen leilighet. På forbrukerrådet sine nettsider kan du lese… Les mer

 • Renhold

  Borettslaget har avtale med et renholdfirma som sørger for renhold av fellesarealene. Alle korridorvinduer blir vasket av renholdsfirma to ganger i året, før 17.mai og på høsten. Klager på renhold sendes til styret@ebrl.no.

 • Merking av postkasser

  Du må merke postkassen din med navn og leilighetsnummer. Bruk hvitt navnskilte med svart skrift. Postkasseskilt kan blant annet bestilles i nettbutikken til Posten. Det er den lille typen som skal passe til våre postkasser. Ønsker du å unngå… Les mer

 • Oppussing

  Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder Alle endring i planløsningen må du søke… Les mer

 • Kabel-TV

  Canal Digital Kabel TV AS er leverandør av kabel-TV tjenester til borettslaget. Du kobler til TVen via dekoderen du har fått fra Canal Digital. Grunnpakken er inkludert i felleskostnadene. Grunnpakken består av ca. 35 faste og 15 valgfrie… Les mer

 • Internett

  Borettslaget har internettilkobling  over fiber. Det er inkludert en hastighet på 100/100 Mbps i husleien (i løpet av kort tid vil alle ha 1000/1000 Mbps til samme pris som i dag). Avtalen er med OpenNet Norge AS. Tips… Les mer

 • Informasjonskanaler

  ebrl.no Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer. Borettslagsavis Borettslaget gir ut internavisa Ener’n fire ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra styret… Les mer

 • Sikkerhet – vektere og kamera

  Vektertjeneste Borettslaget har en avtale om vektertjenester fra Nokas. Vektere går to runder i borettslaget hver kveld/natt for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst og lingende. Dersom du har behov for å tilkalle vekter, ring… Les mer

 • Grilling

  Borettslaget har to fellesgriller for beboerne, én mellom Enerhauggata 5 og 7 og én foran Smedgata 34. Disse grillene står ute hele året, og er samme type som etter hvert er vanlig på rasteplasser og lignende. Du kan… Les mer

 • Fyring

  Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå… Les mer

 • Utleie

  Det er forskjellige regler hvis du skal leie ut hele boligen din eller en del av den. Det finnes også noen unntaksregler. Regler for å leie ut hele boligen Du må sende en søknad for å kunne leie… Les mer

 • Forsikringer

  Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Melding om skade meldes til forsikringsavdelingen i Obos på telefon 22 86 55 00… Les mer

 • Felleskostnader

  Felleskostnadene dekker blant annet: Vedlikehold og rehabiliteringer av bygningsmassen og uteområdene, bygningsforsikring, kommunale avgifter, fyring, renhold, ansatte og nedbetaling av fellesgjeld (renter og avdrag). I tillegg krever borettslaget inn månedlig som egen betalingskategori TV/Bredbånd.

 • Fellesområder inne

  Med fellesarealer menes oppganger, trappehus og korridorer. I henhold til brannforskriftene og husordensreglene er det ikke tillatt å sette fra seg noe i fellesarealene. Det gjelder både sykler, barnevogner, kjelker og andre eiendeler. Fellesarealene er våre rømningsveier som… Les mer

 • Energimerking av bolig

  Det er obligatorisk med energimerking av alle boliger ved salg eller utleie. Det er boligeier som er ansvarlig for å energimerke boligen når den skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en… Les mer

 • Dyrehold

  Vi er et dyrevennlig borettslag og dyrehold er tillatt. Det er fint om du informerer styret skriftlig om du har eller skaffer deg et dyr andre beboere kommer til å se. Ved hundehold må du fylle ut et… Les mer

 • Dører

  Etter at det ble vedtatt endring i vedtekt på generalforsamling våren 2015 er ansvaret for utskifting av ytterdører til leilighetene andelseiers ansvar. I 2015 – 2017 ble alle leilighetsdører fra 1960-tallet skiftet ut. Alle korridordører og inngangsdører til blokkene… Les mer

 • Daglig leder og forretningsfører OBOS

  Borettslaget har en daglig leder ansatt. Visse oppgaver knyttet til daglig forvaltning av borettslaget håndteres også via OBOS. For oppdatert informasjon om kontaktinfo og kontortid se kontaktinformasjon.

 • Brannsikringsutstyr

  I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle leiligheter ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av enten skum-, pulverapparat eller brannslange. Slokke- og varslingsutstyr skal følge med leiligheten ved salg. Det er… Les mer

 • Boder

  De aller fleste leiligheter har bod i kjelleren. Hver bod skal være merket med leilighetsnummer. Det er ikke lov å lagre brannfarlig materiale i bodene Innbrudd kan skje. Ikke oppbevar verdisaker i boden Hver leilighet har også et låsbart… Les mer

 • Balkonger

  Det er viktig at du setter deg inn i de husordensreglene som gjelder for balkongen. Nedenfor følger et utvalg viktige punkter om balkongen din: Ikke gjør endringer av balkongen uten lov Balkongen din er del av byggets fasade. Du… Les mer

 • Vedlikehold og oppussing av bad

  Oppussing av bad skal søkes til styret. Arbeidet må utføres av fagfolk med våtromssertifikat. På nettsiden til Fagrådet for våtrom kan man finne en liste over alle godkjente bedrifter. Beboer er ansvarlig for at gjeldende lover og regler følges…. Les mer

 • Avtrekksvifter

  Kun avtrekksvifter med omluft og kullfilter er lov, mens avtrekksvifter med utluft ikke er lov. Det er ikke tillatt å føre luft fra avtrekksvifte inn i ventilasjonskanalene i bygget. Vi gjør oppmerksom på at i leiligheter med en… Les mer

 • Avfall og kildesortering

  Matavfall Bruk en grønn avfallspose, knytt den godt og kast den i søppelsjakten. Poser får du på døren eller gratis i nærmeste dagligvarebutikk. Tørr, ren plast Bruk blå avfallspose til ren og tørr plastemballasje, og kast den i… Les mer