Beboerguide

 • Borettslaget går over til Vibbo-portalen

  Styret har besluttet å gå over til Vibbo-portalen: www.vibbo.no/enerhaugen. Løsningen er utviklet av OBOS og fungerer som en informasjonskanal, oppslagstavle for både styret og beboerne, elektronisk arkiv, plattform for å gjennomføre digitale og fysiske generalforsamlinger og den inneholder… Les mer

 • Porttelefonanlegg og ringeklokke

  Alle leilighetene i borettslaget er tilkoblet et porttelefonanlegg, som gjør at beboere kan fjernstyre utgangsdører og korridordører når noen ringer på. Det finnes et porttelefonanlegg for hver blokk. Alle leilighetene har et tilhørende svarapparat (Aiphone, modellbetegnelse GH-1AD) der… Les mer

 • Ener`n

  Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Avisen kommer normalt ut på dørmattene før jul hvert år. Dersom det er noe du savner å lese om, eller du har tips til saker vi kan ha med i Ener’n,… Les mer

 • Container

  Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året. I 2023 kommer det container til borettslaget på følgende tidspunkt: April/mai (nøyaktig dato kommer snart) Blandet avfall + elektrisk avfall… Les mer

 • Balkonger

  Det er viktig at du setter deg inn i de husordensreglene som gjelder for balkongen. Nedenfor følger et utvalg viktige punkter om balkongen din: Ikke gjør endringer av balkongen uten lov Balkongen din er del av byggets fasade. Du… Les mer

 • Infoskjermer i hver blokk

  Inngangspartiene våre har en infoskjerm som både styret, vaktmesterne og beboerne i borettslaget kan benytte seg av. Enerhaugen Borettslag består av 472 leiligheter fordelt på fire høyblokker og to lavblokker og derfor skjer det også mye hos oss… Les mer

 • Fellesvaskeri

  Det er fellesvaskeri i Enerhauggata 3, 5 og 7, samt i Smedgata 34. Beboerne i Enerhauggata 1 bruker vaskekjelleren i Enerhauggata 3 og beboerne i Smedgata 32 benytter seg av fasilitetene i Smedgata 34. I vaskekjellerne er det… Les mer

 • Nye byttehyller i borettslaget

  De tidligere «reklamehyllene» som etter hvert ble utviklet til byttehyller ble midlertidig tatt bort i fjor og har nå i januar 2020 gjenoppstått i ny drakt. Hyllene er av sort aluminium, de er beregnet til å ha god… Les mer

 • Hvorfor venter vi med å skru på varmen i borettslaget?

  Fra tid til annen kommer det spørsmål om hvorfor styret venter med å sette på varme eller at varmen er begrenset til deler av bygget. Vi skal derfor forsøke å svare kort på hvorfor vi velger å avvente… Les mer

 • Fyring

  Enerhaugen Borettslag følger samme prinsipp som de fleste borettslag med felles fyring: Ved normal utetemperatur startes fyringsanlegget 15. september og stenges 15. mai hvert år. Etter vedtak på generalforsamling omfatter dette ikke varmen på baderom, som skal stå… Les mer

 • Vedlikehold og oppussing av bad

  Alle originale bad i borettslaget fra 1960-tallet har for lengst oppnådd sin beregnede levetid og bør ut fra dette forhold derfor totalrehabiliteres. For de som ønsker å rehabilitere badene sine, anbefales det å vurdere hvor store ressurser man… Les mer

 • Parkering for gjester i området rundt borettslaget

  I gatene rundt borettslaget er det beboerparkering. Dette er en ordning som administreres av kommunen. Denne ordningen betyr at hvis du får gjester som kommer med bil, må de betale for å stå parkert i gaten. For informasjon… Les mer

 • Nabovarsel

  Støy er mindre irriterende om man vet årsaken til støyen og hvor lenge den varer. Vær en god nabo og heng opp et godt nabovarsel senest noen dager før støyen starter. Du må også holde deg innenfor grensene… Les mer

 • Enerhagen parsellhager

  Borettslaget har 91 parseller fordelt på 75 stk bak St. Hallvard kirke, populært kalt «Kirkeparsellen», og 16 stk i tilknytning til Smedgata 32 (mot Sørligata). En parsell består av to pallekasser som utgjør ca. to kvadratmeter dyrkeflate. I… Les mer

 • Generalforsamlinger

  Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg… Les mer

 • Vedtekter

  Vedtekter for Enerhaugen Borettslag org nr: 948 152 525 Endringshistorikk Vedtatt på ordinær generalforsamling den 30.03.2006. Endring på ordinær generalforsamling den 04.04.2013. Endring på ordinær generalforsamling den 24.03.2015. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Enerhaugen Borettslag er et samvirkeforetak… Les mer

 • Husordensregler

  Innledning Enerhaugen Borettslag er andelseiernes (beboernes) eiendom. Det er altså de som eier leiligheten – ikke OBOS – som i fellesskap er økonomisk ansvarlig for at eiendommen er i førsteklasses stand. Alle utgifter må dekkes ved andelseiernes prosentvise… Les mer

 • Strøm til leiligheten

  Sikringsskapet ditt står i gangen utenfor leiligheten din. Du kan kjøpe nøkkel til skapet fra vaktmester – bestillingsskjema og betaling her. Alle har automatisk strømmåler. Du har ansvar for å tegne strømavtale for din egen leilighet. På forbrukerrådet… Les mer

 • Leilighetsnummer

  Det er tre forskjellige numre for leiligheten din du trenger å holde styr på Bolignummer Til hver leilighet er det et tilhørende H-nummer (også kalt bolignummer). Dette nummeret er det Oslo kommune v/Plan og bygg som har oversikt… Les mer

 • SMS-varsling

  Du kan melde deg på varsling via SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende. Om du ønsker å motta slik varsling, kan… Les mer

 • Nøkler

  Borettslaget har et moderne og sikkert låsesystem fra den finske produsenten iLoq som åpner fellesdører og inngangsdører til de ulike blokkene i borettslaget. Som beboer trenger du kun én nøkkel for å åpne alle dører du skal ha… Les mer

 • Støy og stilletider

  Når man bor så tett som i vårt borettslaget, er det viktig med både hensyn, tålmodighet – og gode nabovarsler. Tidspunkt for støyende aktiviteter Det skal være ro i leiligheten din fra klokken 22.00 til klokken 06.00 både… Les mer

 • Garasje

  Garasje

  Se også informasjon om parkering for gjester i området rundt borettslaget. Har du spørsmål, eller ønsker å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no. Rehabilitering av garasjeanleggene Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020…. Les mer

 • Vaktmestertjeneste

  Vi er glade for at vi har dyktige og serviceinnstilte vaktmestere på Enerhaugen som står på til beste for borettslaget. De har varierte arbeidsoppgaver og bidrar til å vedlikeholde både bygningene og eiendommene våre. Har du for eksempel… Les mer

 • Fellesområder ute

  Borettslagets uteområde omfatter blant annet plenene, beplantning, skogholt, gangveier aktivitetsområder og parsellhager. Følg med på prosjektsidene for å se siste nytt om oppgradering og utvikling av uteområdene. Vaktmesternes sørger for klipping av plenene, mens bed og busker pleies… Les mer

 • Sykkelparkering

  Inne Du kan finne avlåste sykkelrom i de fleste blokkene. Ute Det er sykkelstativ utenfor hver blokk. Hvis du har gamle, ubrukte sykler, fjern dem slik at plassen kan brukes av noen andre. Dette gjelder både i sykkelrommene… Les mer

 • Renhold

  Borettslaget har avtale med et renholdfirma som sørger for renhold av fellesarealene. Alle korridorvinduer blir vasket av renholdsfirma to ganger i året, før 17.mai og på høsten. Klager på renhold sendes til styret@ebrl.no.

 • Merking av postkasser

  Du må merke postkassen din med navn og leilighetsnummer. Bruk hvitt navnskilte med svart skrift. Postkasseskilt kan blant annet bestilles i nettbutikken til Posten. Det er den lille typen som skal passe til våre postkasser. Ønsker du å unngå… Les mer

 • Oppussing

  Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder. Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep… Les mer

 • Kabel-TV

  Telenor er leverandør av kabel-TV til borettslaget. Grunnpakken er inkludert i felleskostnadene til borettslaget og består for tiden av et rikt utvalg med de mest populære, norske TV-kanalene. I tillegg har hver andelsleilighet tilgang på 120 poeng som… Les mer

 • Internett

  Borettslaget har internettilkobling  over fiber. Det er inkludert en hastighet på 1000/1000 Mbps i husleien. Avtalen er med OBOS OpenNet AS. Tips for å fikse problemer med internett Her finner du noen enkle tips for å fikse problemer… Les mer

 • Informasjonskanaler

  Ebrl.no Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer. Borettslagsavis Borettslaget gir ut internavisa Ener’n flere ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra… Les mer

 • Sikkerhet – vektere og kamera

  Vektertjeneste Borettslaget har en avtale om vektertjenester fra Avarn Security (tidl. Nokas). Vektere går to runder i borettslaget hver kveld/natt for å sjekke at dører og vinduer er forsvarlig låst og lignende. Dersom du har behov for å… Les mer

 • Grilling

  Borettslaget har to fellesgriller for beboerne, én mellom Enerhauggata 5 og 7 og én foran Smedgata 34. Disse grillene står ute hele året, og er samme type som etter hvert er vanlig på rasteplasser og lignende. Du kan… Les mer

 • Utleie

  Hvis du som andelseier skal leie ut hele eller deler av boligen din er dette regulert i borettslagsloven og av borettslagets egne vedtekter. Ny borettslagslov trådte i kraft 1.1.2020, hvor det blant annet ble lovfestet at andelseiere har… Les mer

 • Forsikringer

  Forsikringen til borettslaget dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring. Forsikret hos Protector Forsikring ASA. Polisenummer: 1680824-1.1 Melding om skade meldes til… Les mer

 • Felleskostnader

  Felleskostnadene dekker blant annet: Vedlikehold og rehabiliteringer av bygningsmassen og uteområdene, bygningsforsikring, kommunale avgifter, fyring, renhold, ansatte og nedbetaling av fellesgjeld (renter og avdrag). I tillegg krever borettslaget inn månedlig som egen betalingskategori TV/Bredbånd.

 • Fellesområder inne

  Med fellesarealer menes oppganger, trappehus og korridorer. I henhold til brannforskriftene og husordensreglene er det ikke tillatt å sette fra seg noe i fellesarealene. Det gjelder både sykler, barnevogner, kjelker og andre eiendeler. Fellesarealene er våre rømningsveier som… Les mer

 • Energimerking av bolig

  Det er obligatorisk med energimerking av alle boliger ved salg eller utleie. Det er boligeier som er ansvarlig for å energimerke boligen når den skal selges eller leies ut. Energimerket viser hvor energieffektiv boligen er og har en… Les mer

 • Dyrehold

  Vi er et dyrevennlig borettslag og dyrehold er tillat, men i henhold til husordensreglene skal det ved anskaffelse av hund meldes ifra til styret. Det er også viktig at beboere har et bevisst forhold til det å ha et… Les mer

 • Dører

  Etter at det ble vedtatt endring i vedtekt på generalforsamling våren 2015 er ansvaret for utskifting av ytterdører til leilighetene andelseiers ansvar. I 2015 – 2017 ble alle leilighetsdører fra 1960-tallet skiftet ut. Alle korridordører og inngangsdører til blokkene… Les mer

 • Brannsikringsutstyr

  I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn, skal alle leiligheter ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av enten skum-, pulverapparat eller brannslange. Slokke- og varslingsutstyr skal følge med leiligheten ved salg. Det er… Les mer

 • Boder

  De aller fleste leiligheter har bod i kjelleren. Hver bod skal være merket med leilighetsnummer. Det er ikke lov å lagre brannfarlig materiale i bodene Innbrudd kan skje. Ikke oppbevar verdisaker i boden Hver leilighet har også et låsbart… Les mer

 • Avtrekksvifter

  Kun avtrekksvifter med omluft og kullfilter er lov, mens avtrekksvifter med utluft ikke er lov. Det er ikke tillatt å føre luft fra avtrekksvifte inn i ventilasjonskanalene i bygget. Vi gjør oppmerksom på at i leiligheter med en… Les mer

 • Avfall og kildesortering

  Det finnes søppelsjakt i hver etasje for kasting av restavfall, matavfall og plastemballasje. Det er stor fallhøyde i sjaktene våre, så sørg for at du pakker søppel godt slik at det ikke forårsaker gris og søl når det… Les mer