Bedre sykkelparkering på Enerhaugen

Skrevet av Rune Berge - 5 april 2021 - 15:24  -  Sist oppdatert 5 april 2021 - 15:53

Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye.

Høsten 2020 ble det nedsatt en sykkelkomité, bestående av de frivillige sykkelentusiastene Olav Kvalnes, Maria Sand, Anders Vold, Svein Borgen, Valentin Vandenbussche, i tillegg til styremedlem Inga Marie Holst. Sykkelkomiteen har gjort befaringer og sammenlignet antall parkeringsplasser med kommunens norm for sykkelparkering. Kommunen anbefaler tre sykkelparkeringsplasser per 100 m2 bruksareal, noe som tilsvarer i snitt 2 sykler per leilighet på Enerhaugen. Dersom borettslaget skulle ha fulgt kommunens norm, ville vi ha manglet over 600 parkeringsplasser. EBRL sin kapasitet er 0,44 sykler per leilighet, eller 0,24 dersom man kun regner med parkeringene med tilgjengelighet fra gateplan. Parkeringssituasjonen er ulik mellom blokkene, hvor S32 og S34 kommer dårligst ut, da de har trange sykkelrom som krever trapp og/eller heis.

Stort engasjement for sykkelparkering

Komiteen har også gjennomført en spørreundersøkelse som ca 230 beboere svarte på. Mange svar viser at dette er en sak som engasjerer, og resultatene viser en tydelig tendens til at beboerne ønsker bedre og tryggere parkering.

Mange beboere ga innspill til tiltak for bedre sykkelparkering på Enerhaugen. Komiteen vurderer ulike tiltak og søker om midler fra Grønt Obos og Oslo kommunes klimatilskudd for å forhåpentligvis få dekket 50 % av kostnadene.

For å lese resultatene fra spørreundersøkelsen – trykk her.

Tiltak på kort og lengre sikt

Sykkelkomiteen har følgende forslag til tiltak for bedre sykkelparkering:

På kort sikt:

 • Dørpumper og ramper til sykkelbodene
 • Tryggere sykkelstativ utendørs – sykkelstativ som gjør det mulig å låse fast ramma på sykkelen vil gi tryggere dagparkering
 • Gjøre om overskuddsplasser i garasjene til sykkelparkering (behandles på årets generalforsamling)
 • Prøve ut videoovervåking av utendørsparkering
 • Utvide sykkelboder i E3 – pågår nå
 • Sette opp vegg/gitter ved utendørs sykkelparkering mellom E1 og E3, slik at det blir en låst bod, dersom det gir nok plass til å manøvrere ut sykkel
 • Opprydding i sykkelbodene – med sterk oppfordring om at folk kvitter seg med gamle sykler, og med mål om at sykler som ikke brukes like ofte settes innerst/i mindre tilgjengelige rom, slik at de som bruker dem på daglig basis får mer tilgjengelige plasser. Auksjon av sykler som blir til overs innad i borettslaget.
 • Sette opp bukk for småreparasjoner og dekkskift mellom S34 og S32. Der er allerede vann tilgjengelig.

På lengre sikt:

 • Sette opp sykkelskur på nedsiden av E3 – Må omsøkes hos kommunen og sees i sammenheng for planene for Gartnerløkka. Det er ønskelig med en pent sykkelskur med benker/planter, og kanskje en servicestasjon på siden.
 • Gjøre om tidligere kjølerom med småboder til ytterligere sykkelparkering (må behandles av generalforsamlingen)
 • Gjøre om andre egnede lagerrom som per i dag leies ut til sykkelparkering

Mange beboere svarte i undersøkelsen at de ønsker utendørs sykkelbod. Imidlertid fant sykkelkomiteen raskt at selv store sykkelboder ikke har særlig stor kapasitet i forhold til behovet i borettslaget. For eksempel vil en sykkelbod med plass til 24 sykler koste omtrent 120 000 kroner. I tillegg kommer kostnader til vedlikehold, samt at sykkelboder utendørs til ta mye av verdifullt grøntareal dersom kapasiteten skal monne.

Sykkelparkering i garasjeanleggene

Et godt tilskudd synes derfor å være omgjøring av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er mest ubrukt kapasitet i S34/32 og i E1-garasjene per i dag og sykkelkomiteen mener det er smart å se på dette i forbindelse med det kommende rehabiliteringsprosjektet i garasjeanleggene våre. Det er ikke ønskelig å omgjøre for mange plasser, da garasjeinntektene er viktige for borettslaget og dets kommende prosjekter. Imidlertid gir få bilparkeringsplasser plass til mange sykler.

Ønsker trygg innendørs parkering

Undersøkelsen viser et stort ønske om trygg, tørr, innendørs parkering. Særlig for tyngre sykler som elsykler og lastesykler som ikke kommer inn i bodene, er dette et viktig tiltak. Det er grunn til å tro at det vil bli flere elsykler og lastesykler i årene framover. Planen er å sette opp stativer som er store og stødige, slik at syklene kan låses godt fast, men at stativene likevel er flyttbare, slik at de kan flyttes ved behov. Slik er det mulig å gjøre løsningen dynamisk ut fra beboernes og borettslagets behov. På grunn av takhøyden er det ikke mulig med toetasjes stativer, bortsett fra på én parkeringsplass i E5/E7.

Vil ikke ta ekstra betalt i første omgang

Komiteen har hatt grundige diskusjoner om hvorvidt det skal koste noe å ha sykkelen parkert ulike steder. En fordel med betaling er at det trolig vil frigjøre parkeringsplasser. En stor ulempe med betaling er imidlertid at det krever administrering og tid. Dersom betaling skulle blitt gjort gjennom Obos har de et oppstartsgebyr på 800 kroner. Vinninga går med andre ord fort opp i spinninga. Vi ønsker derfor å utprøve en løsning hvor de ulike parkeringsalternativene er gratis for alle, og håper og tror at folk kjenner på både ansvar og solidaritet for våre felles ressurser.

Sykkelkomiteen ønsker forslag og innspill velkommen. Forslag kan sendes til styret@ebrl.no

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.