Boder

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2016 - 12:32  -  Sist oppdatert 18 januar 2021 - 16:57

De aller fleste leiligheter har bod i kjelleren. Hver bod skal være merket med leilighetsnummer.

  • Det er ikke lov å lagre brannfarlig materiale i bodene
  • Innbrudd kan skje. Ikke oppbevar verdisaker i boden
  • Hver leilighet har også et låsbart skap/bod i det tidligere kjølerommet
  • Beboere som ikke har fått overlevert nøkler til hengelås fra tidligere eier, kan ta kontakt med vaktmester som kan hjelpe med å åpne boden

Det er ikke lov å oppbevare løse gjenstander i fellesarealet utenom de låsbare bodene. Løse gjenstander kan bli fjernet av vaktmester uten varsel.

Leie av ekstra boder og/eller hobbyrom

Borettslaget har bygget 16 ekstra boder i et tidligere bomberom i Enerhauggata 5. En av begrunnelsene for å bygge disse var at leilighet 8-14, alle i nr. 5, ikke har bod. Disse leilighetene har derfor fått førsteprioritet på leie av ekstra bod. Bodene er en del mindre enn de vanlige bodene.

Leieprisen er kr. 150,- pr. måned, og det tilkommer engangsavgift til Obos på kr. 731,- for registreringsarbeidet (per 2020).

I tillegg er det ett rom i henholdsvis Enerhauggata 3,5,7 og i Smedgata 34 som leies ut til hobbyaktiviteter. Pris kr 300 pr. måned. Alle boder/rom er for tiden utleid og det finnes en venteliste.

Styret er per 2021 i gang med et arbeid for å revidere leiepriser og betingelser for leie av boder og hobbyrom. Mer informasjon om dette arbeidet blir publisert her så snart det er klart og det går selvsagt ut informasjon til de som leier hos oss i dag om eventuelle endringer.

Ansvarlig for all utleie av boder/hobbyrom er Eivind Åse. Se kontaktsider for mer informasjon.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.