Boning i borettslaget

Skrevet av Rune Berge - 12 mai 2020 - 0:02  -  Sist oppdatert 24 mai 2020 - 22:24

I perioden fra 18 mai og fire uker fremover til midten av juni vil det foregå oppskuring og boning av alle korridorer til leilighetene i borettslaget. Arbeidene utføres av NovaRen, borettslagets faste leverandør av renholdstjenester.

Denne gangen har vi valgt å gå grundig til verks med oppskuring av gulvene der alle tidligere lag med bonevoks fjernes og deretter legges det nye lag med en voks som er mer matt i uttrykket. Renholdselskapet mener at denne metoden vil gi det beste resultatet og at løsningen vil holde seg bedre over tid.

Hvordan vil arbeidene gjennomføres?

Først vil gulvene skures helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Det kan bli veldig glatt mens prosessen pågår og det anbefales å vente noen minutter til renholderne har gjort seg ferdig på et område og fått tørket bort alt av skuremidler før du beveger deg inn i korridoren. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter. Det er helt i orden å gå på gulvet i tørkeperioden.

Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt. Det blir hengt opp lapper i de aktuelle korridorene dagen før boningen starter med informasjon til beboerne i den aktuelle etasjen/korridoren med tidspunkter.

Når starter boningen i min korridor?

Det er vanskelig å si helt nøyaktig når renholderne kommer til din etasje/korridor, men jobben blir utført i denne rekkefølgen med følgende foreløpige tidsskjema:

Uke 21: Smedgata 32 og 34 (S34 bones mandag i uke 22)
Uke 22: Enerhauggata 7 og 5
Uke 23: Enerhauggata 3 og 1

På grunn av alle helligdagene i mai og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis så kan tidsskjemaet bli endret på kort varsel.

Renholdsselskapet informerer løpende om mer nøyaktige tidspunkter og kunngjør eventuelle endringer ved oppslag. Styret vil forsøke å oppdatere informasjon om tidspunkter på nettsiden, men gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar som beboer å følge med på oppslag i egen korridor. Arbeidene vil som hovedregel foregå på dagtid.

Husk å fjerne løse gjenstander

Alle beboere bes fjerne alt av løse gjenstander og dørmatter i fellesarealene slik at renholderne kan gjennomføre jobben. Dørmatter og mindre gjenstander som er i veien når arbeidene starter blir flyttet til området ved heis og/eller trappeoppgang. Større gjenstander som ikke er tillatt å oppbevare i fellesarealer i henhold til brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (vedrørende rømningsveier etc.) blir fjernet og kastet uten videre varsel.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.