Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye.

Høsten 2020 ble det nedsatt en sykkelkomité, bestående av de frivillige sykkelentusiastene Olav Kvalnes, Maria Sand, Anders Vold, Svein Borgen, Valentin Vandenbussche, i tillegg til styremedlem Inga Marie Holst. Sykkelkomiteen har gjort befaringer og sammenlignet antall parkeringsplasser med kommunens norm for sykkelparkering. Kommunen anbefaler tre sykkelparkeringsplasser per 100 m2 bruksareal, noe som tilsvarer i snitt 2 sykler per leilighet på Enerhaugen. Dersom borettslaget skulle ha fulgt kommunens norm, ville vi ha manglet over 600 parkeringsplasser. EBRL sin kapasitet er 0,44 sykler per leilighet, eller 0,24 dersom man kun regner med parkeringene med tilgjengelighet fra gateplan. Parkeringssituasjonen er ulik mellom blokkene, hvor S32 og S34 kommer dårligst ut, da de har trange sykkelrom som krever trapp og/eller heis.

Stort engasjement for sykkelparkering

Komiteen har også gjennomført en spørreundersøkelse som ca 230 beboere svarte på. Mange svar viser at dette er en sak som engasjerer, og resultatene viser en tydelig tendens til at beboerne ønsker bedre og tryggere parkering.

Mange beboere ga innspill til tiltak for bedre sykkelparkering på Enerhaugen. Komiteen vurderer ulike tiltak og søker om midler fra Grønt Obos og Oslo kommunes klimatilskudd for å forhåpentligvis få dekket 50 % av kostnadene.

For å lese resultatene fra spørreundersøkelsen – trykk her.

Tiltak på kort og lengre sikt

Sykkelkomiteen har følgende forslag til tiltak for bedre sykkelparkering:

På kort sikt:

 • Dørpumper og ramper til sykkelbodene
 • Tryggere sykkelstativ utendørs – sykkelstativ som gjør det mulig å låse fast ramma på sykkelen vil gi tryggere dagparkering
 • Gjøre om overskuddsplasser i garasjene til sykkelparkering (behandles på årets generalforsamling)
 • Prøve ut videoovervåking av utendørsparkering
 • Utvide sykkelboder i E3 – pågår nå
 • Sette opp vegg/gitter ved utendørs sykkelparkering mellom E1 og E3, slik at det blir en låst bod, dersom det gir nok plass til å manøvrere ut sykkel
 • Opprydding i sykkelbodene – med sterk oppfordring om at folk kvitter seg med gamle sykler, og med mål om at sykler som ikke brukes like ofte settes innerst/i mindre tilgjengelige rom, slik at de som bruker dem på daglig basis får mer tilgjengelige plasser. Auksjon av sykler som blir til overs innad i borettslaget.
 • Sette opp bukk for småreparasjoner og dekkskift mellom S34 og S32. Der er allerede vann tilgjengelig.

På lengre sikt:

 • Sette opp sykkelskur på nedsiden av E3 – Må omsøkes hos kommunen og sees i sammenheng for planene for Gartnerløkka. Det er ønskelig med en pent sykkelskur med benker/planter, og kanskje en servicestasjon på siden.
 • Gjøre om tidligere kjølerom med småboder til ytterligere sykkelparkering (må behandles av generalforsamlingen)
 • Gjøre om andre egnede lagerrom som per i dag leies ut til sykkelparkering

Mange beboere svarte i undersøkelsen at de ønsker utendørs sykkelbod. Imidlertid fant sykkelkomiteen raskt at selv store sykkelboder ikke har særlig stor kapasitet i forhold til behovet i borettslaget. For eksempel vil en sykkelbod med plass til 24 sykler koste omtrent 120 000 kroner. I tillegg kommer kostnader til vedlikehold, samt at sykkelboder utendørs til ta mye av verdifullt grøntareal dersom kapasiteten skal monne.

Sykkelparkering i garasjeanleggene

Et godt tilskudd synes derfor å være omgjøring av parkeringsplasser i garasjeanlegget. Det er mest ubrukt kapasitet i S34/32 og i E1-garasjene per i dag og sykkelkomiteen mener det er smart å se på dette i forbindelse med det kommende rehabiliteringsprosjektet i garasjeanleggene våre. Det er ikke ønskelig å omgjøre for mange plasser, da garasjeinntektene er viktige for borettslaget og dets kommende prosjekter. Imidlertid gir få bilparkeringsplasser plass til mange sykler.

Ønsker trygg innendørs parkering

Undersøkelsen viser et stort ønske om trygg, tørr, innendørs parkering. Særlig for tyngre sykler som elsykler og lastesykler som ikke kommer inn i bodene, er dette et viktig tiltak. Det er grunn til å tro at det vil bli flere elsykler og lastesykler i årene framover. Planen er å sette opp stativer som er store og stødige, slik at syklene kan låses godt fast, men at stativene likevel er flyttbare, slik at de kan flyttes ved behov. Slik er det mulig å gjøre løsningen dynamisk ut fra beboernes og borettslagets behov. På grunn av takhøyden er det ikke mulig med toetasjes stativer, bortsett fra på én parkeringsplass i E5/E7.

Vil ikke ta ekstra betalt i første omgang

Komiteen har hatt grundige diskusjoner om hvorvidt det skal koste noe å ha sykkelen parkert ulike steder. En fordel med betaling er at det trolig vil frigjøre parkeringsplasser. En stor ulempe med betaling er imidlertid at det krever administrering og tid. Dersom betaling skulle blitt gjort gjennom Obos har de et oppstartsgebyr på 800 kroner. Vinninga går med andre ord fort opp i spinninga. Vi ønsker derfor å utprøve en løsning hvor de ulike parkeringsalternativene er gratis for alle, og håper og tror at folk kjenner på både ansvar og solidaritet for våre felles ressurser.

Sykkelkomiteen ønsker forslag og innspill velkommen. Forslag kan sendes til styret@ebrl.no

Borettslaget har i dag en avtale om kabel-TV fra Telenor (tidl. Canal Digital). TV-løsningen til borettslaget er klar for reforhandling. Vi ønsker derfor å gjennomføre en kort spørreundersøkelse om TV-tilbudet i borettslaget for å forstå hva beboerne våre er opptatt av.

Trykk her for å svare på undersøkelsen.

Andelseiere som er 67 år eller eldre vil få tilsendt undersøkelsen på papir, men kan også velge å svare digitalt. Undersøkelse som besvares på papir leveres i postkassen til vaktmester og styret i Smedgata 32 (inngang ved barnehagen). Spørreundersøkelsen avsluttes 8. mars 2021.

Bakgrunn for undersøkelsen

I følge relativt ferske tall fra Norsk Mediebarometer har andelen som ser på lineær-TV (tradisjonelt fjernsyn) falt dramatisk fra 82 % i 2010 til kun 48 % i 2019. En slik nedgang på hele 34 prosentpoeng i løpet av en tiårsperiode viser at norske TV-vaner er i sterk endring.

Samtidig ser vi at borettslaget sitt TV-tilbud stadig går opp i pris og Telenor har nå varslet en økning på kroner 30 per måned/leilighet fra 1. april 2021, altså hele 16 % økning.

Styret ønsker å kartlegge hvor stor andel av beboerne som benytter seg av TV-tilbudet som per i dag er inkludert i husleien. Vi har derfor satt sammen en enkel undersøkelse som består av syv spørsmål. Svarene vi får fra beboerne vil være en del av totalvurderingen til styret om hvorvidt TV er en tjeneste som blir betalt via husleien som i dag, hvor omfattende tilbudet bør være eller om man heller bør gå over til individuelle løsninger.

Telenor varsler at prisen på TV-abonnementet øker med kr 30,- per måned/leilighet med virkning fra 1. april 2021. Den nye månedskostnaden er heretter kr 220,- per måned/leilighet og vil fremkomme på fakturaen for husleie som gjelder april. Prisjusteringen kommer i følge Telenor som følge av økte innholds- og distribusjonskostnader.

Selv om avtalen har økt vesentlig i pris de seneste årene er styret av den oppfatning at borettslaget fortsatt har en gunstig TV-avtale. Vi følger imidlertid nøye med på endringene som nå skjer i TV-markedet. Endrede seervaner og økt konkurranse har tvunget frem økt valgfrihet og nye abonnementsløsninger. Styret ønsker å sikre beboerne et best mulig tilbud og vurderer selvsagt også andre tilbydere enn Telenor. Dersom borettslaget på et tidspunkt bytter leverandør eller gjør vesentlige endringer på dagens TV-avtale vil dette bli formidlet til beboerne i god tid før endringene trer i kraft. 

Velg kanaler og innhold på Telenor.no

I TV-abonnementet fra Telenor har beboerne stor grad av valgfrihet i kanaler og strømmetjenester. Hver beboer har 100 poeng tilgjengelig til fordeling etter eget ønske. Oversikt over poengkostnader og alle valgmulighetene (TV-kanaler og strømmetjenester) finner du på «mine sider» (innlogging kreves).

På www.telenor.no logger du deg inn på «mine sider» og velger «TV». Her får du en oversikt over hvilke kanaler du har i dag og hva du har mulighet for å fjerne eller legge til. De mest populære, norske kanalene er inkludert for alle og kan ikke velges bort (f.eks. NRK, TV2, TV Norge og TV3). Kanskje du ønsker flere sportskanaler, barnekanaler eller strømmetjenester som HBO eller Viaplay?

Visste du at Telenor kabel-tv har en egen app?

Har du Apple-TV, Chromecast og smarttelefon? I så fall kan du laste ned Telenor sin T-We-app og du får tilgang til samme innhold som på den tradisjonelle dekoderen. Heretter kan du se TV både med og uten dekoder tilgjengelig.

Trenger du hjelp til å velge nye kanaler/innhold eller innlogging til «mine sider»? Ring Telenor kundeservice på telefon 915 09 000.

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer, samt medlemmer til valgkomiteen.

Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende, og du kan alltids ombestemme deg etterpå. Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han er villig. Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 19. februar 2021.

Hilsen valgkomiteen.

Sølvi Tennstrand, Enerhauggata 5, mob. 473 49 976
Frode Lagset, Enerhauggata 7, mob. 930 79 997
Tonje Reinsvollsveen, Enerhauggata 5, mob. 476 46 830

Epost: valgkomite@ebrl.no

Oppdatering 25. januar 2021
Borettslaget er godt i gang med å rense alle ventilasjonskanalene i blokkene fordi stikkprøver viser at kanalene våre er svært tette og det er mange år siden sist dette ble utført. Etter en grundig vurdering har borettslaget inngått avtale med Din Ventilasjon AS som vil rense og kontrollere alle avtrekkskanalene i borettslaget. Det innebærer at de må ha tilgang til samtlige leiligheter for å komme til avtrekksluker på bad og kjøkken.

Vi er klar over at enkelte av våre beboere er i risikogrupper som må være ekstra forsiktig med hensyn til korona. Vi har derfor tatt alle mulige forhåndsregler for å sikre at vi gjennomfører dette i henhold til både krav og anbefalinger fra folkehelsemyndighetene.

Hva gjør vi for å sikre at dette er trygt for både beboere og de ansatte?

 • Servicetekniker som kommer på besøk for å gjennomføre rens av kanalene vil i forkant av hvert eneste oppdrag ta på seg en ny, ren heldekkende drakt, engangshansker og ha på seg maske med ekstra filter. Beskyttelsesdrakt, maske og hansker vil alltid bli byttet til rent utstyr før teknikere går på besøk til en ny beboer.
 • Alle overflater/berøringspunkter vil bli rengjort med desinfeksjonsmiddel før servicetekniker forlater leiligheten.
 • Servicepersonalet vil gjøre alt for å beskytte både beboere og seg selv for å unngå potensiell smitte. Tiltakene som settes inn for å sikre god hygiene og smittevern er strengere enn kravene fra helsemyndighetene.
 • Det kommer en person på besøk per leilighet og vedkommende benytter i snitt 20 minutter på å fullføre jobben.
 • Alle kontaktflater vil bli rengjort av servicetekniker før vedkommende forlater leiligheten.
 • Vi forventer at beboere holder minimum to meter avstand til tekniker eller forlater leiligheten mens jobben utføres dersom det ikke er mulig å holde nødvendig avstand.
 • Driftsleder Daniel tar imot nøkler for beboere som ikke selv ønsker eller har anledning til å være hjemme mens arbeidet utføres i leiligheten.
 • Serviceteknikerne som jobber hos oss er friske, har ikke vært i utlandet den siste tiden (heller ikke i jul/romjul) og har gjennomført nødvendig testing. Dersom medarbeidere opplever å bli utsatt for smitte eller har symptomer på covid19 blir de umiddelbart satt i karantene.

Årsaken til at vi renser kanalene våre er for å sikre beboerne bedre innemiljø og luft, forebygge brann og sørge for god luftsirkulasjon. Jobben utføres av svært kompetent og serviceinnstilt personal på en trygg måte for beboerne.

Ønsker du ikke besøk av servicetekniker på grunn av koronasituasjonen?

Selv om borettslaget har tatt alle mulige forbehold for å sikre at det skal være trygt å få besøk så må vi respektere at enkelte beboere allikevel velger å si nei til besøk. Vi ser på muligheten for en oppsamlingsrunde senere til våren for de som ikke har anledning til å slippe inn teknikerne i denne runden.

Allikevel håper vi at flest mulig tar godt i mot serviceteknikerne som kommer slik at vi blir ferdig med prosjektet og får renset kanalene våre. Vi håper du møter de med høflighet og respekt. Takk for at du bidrar til å gjøre Enerhaugen til et flott borettslag.

Mange av beboerne på Enerhaugen bruker sykkel, og flere har meldt inn at de ønsker bedre og tryggere sykkelparkering. Det har tidligere blitt gjort en del arbeid, blant annet har det kommet på plass flere sykkelrom i E7, det har blitt etablert sykkelrom i S32, og de fleste av rommene har blitt utbedret med flere stativer, blitt malt og ryddet. Mye gjenstår imidlertid, og styret har derfor nedsatt en sykkelkomité som ser på ulike måter å forbedre parkeringen, både utendørs og innendørs.

Ønsker innspill fra beboerne

Komitéen ønsker innspill fra alle beboerne, og har derfor laget en spørreundersøkelse. Vi håper så mange som mulig har anledning til å svare på undersøkelsen, det gir oss et bedre grunnlag til å finne gode løsninger.

Trykk her for å gå til undersøkelsen. 

Undersøkelsen er tilgjengelig på nett fram til søndag 7. februar 2021.

Rubicon TV skal lage en ny sesong av HBO serien “Beforeigners”, og de vil spille inn flere scener i nabolaget vårt den 25., 26. og 28. januar. TV-produksjonen har fått tillatelse av styret i borettslaget og en av scenene skal blant annet delvis spilles inn i kjelleren i Enerhauggata 3.

Det vil bli en del folk, lysrigg og utstyr i området når det filmes. Det vil også være en ambulanse i utrykning i Enerhauggata (26. januar) samt bål på gangveien på nedsiden av blokk nummer 3 (25. januar). Denne er i forbindelse med filming og utføres av fagfolk tilknyttet produksjonen.

TV-innspillingen vil medføre noen konsekvenser for gateparkering og trafikkavvikling i Enerhauggata. Det vil nemlig ikke være mulig å ha biler parkert mellom Enerhauggt 3, 5 og 7 disse dagene (det gjelder begge sider av veien). Gata vil også sperres for gjennomkjøring i perioder med omkjøring via Jens Bjelkes gate og Sørligata. Produksjonsselskapet beklager ulempene dette medfører.

Trykk her for å lese nabovarselet fra Rubicon for mer detaljert informasjon om hva som skal skje og hvordan dette påvirker deg.

Borettslaget har inngått en avtale med Posten Bring om leveranse av pakker i en boks som står i bakgården til Smedgata 32/34, ved siden av papircontainerne. Avtalen gjør at du kan velge å få varer som bestilles på nett levert til Pakkeboksen. Enn så lenge er det kun Posten Bring som benytter seg av løsningen, men de ser på mulighetene for at også andre fraktleverandører og/eller samarbeidspartnere kan benytte løsningen i fremtiden.

Hva betyr det for deg, og hvordan fungerer det?

Neste gang du bestiller varer fra en leverandør som tilbyr hjemlevering kan du velge å få levert varene til den nye pakkeboksen, «Pakkeboks Enerhaugen». Dette fordrer at leverandøren har en avtale med Posten Bring. Pakken blir da levert i en av boksene i bakgården og kan åpnes ved hjelp av en app på telefonen din. Det betyr at du kan hente varene døgnet rundt og når det passer best for deg.

Les mer om Pakkeboks og last ned appen Pakkeboks på Postens sider: https://www.posten.no/motta/hente-selv/pakkeboks

Hva innebærer det for borettslaget?

Løsningen koster ingenting for borettslaget, men vi låner til gjengjeld bort en del av arealet i bakgården vår til formålet. Avtalen borettslaget har inngått med Posten er frem til 2026, men den åpner også opp for en kortere oppsigelsesperiode dersom vi ønsker å avslutte samarbeidet før den tid. Posten tar seg av det praktiske, som installasjon, vedlikehold og eventuelle reparasjoner. Pakkeboksen trenger ikke strøm- eller nettilgang og har batteridrift som håndterer den tekniske løsningen. Vi har mulighet for å flytte boksene til en ny plassering i samarbeid med Posten, men nå vil vi først teste ut dagens plassering for å samles litt erfaringer før vi eventuelt gjør noen justeringer. Vi håper tilbudet blir populært blant beboerne våre og er villig til å gjøre endringer ved behov.

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt at også årets generalforsamling gjennomføres digitalt fra 7. – 15. april. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling for større borettslag om å gjennomføre møter digitalt av smittevernmessige hensyn.

Frist for å sende inn forslag

Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 1. februar 2021.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

 • skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til og hvorfor du mener dette er viktig
 • formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 7. april og vil lukkes etter åtte dager den 15. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Midlertidig forskrift om digitale møter kan bli permanent

Regjeringen åpnet opp for et midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen i 2020 i en egen koronaforskrift. Forskriften gir midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Regjeringen foreslo høsten 2020 at den midlertidige løsningen gjøres til en fast ordning og forslaget har nylig vært ute på høring. Lovforslaget kommer som følge av de erfaringer man har gjort seg etter koronaforskriften. Inntil lovforslaget er behandlet ferdig i Stortinget forventer OBOS at myndighetene også i 2021 vil gi borettslag midlertidig adgang til å avholde digital generalforsamling som følge av pandemien.

Den tidligere vaktmesterleiligheten til Alf har nylig blitt satt i stand. Driftsleder Daniel har med god hjelp av de andre vaktmesterne byttet gulv på soverommene, malt alle rom, gjort utbedringer på balkongen og fått på plass ny belysning. Styret har besluttet å leie ut leiligheten på en tidsbegrenset periode på inntil ett år i påvente av en beslutning fra generalforsamlingen om hva som skal skje videre.

Kjenner du noen som trenger et midlertidig sted å bo og som vil flytte til Enerhaugen borettslag? Vi vil gjerne ha inn en hyggelig person som kan ta vare på den fine leiligheten i en begrenset periode. Du finner annonsen på Finn.no – trykk her for å se leiligheten.

Borettslaget har fått henvendelser om at luftkanalene på bad og kjøkken enkelte steder har dårlig luftgjennomstrømning. Det er derfor nylig gjennomført kontroll og stikkprøver for å sjekke tilstanden i borettslaget. Det viste seg at flere av kanalene er tette og tiltak må derfor settes inn. Sist gang ventilasjonskanalene ble renset var for åtte år siden. Kanalene bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Målet er å oppnå bedre luftavtrekk og inneklima i leilighetene våre.

Driftsleder har på oppdrag fra styret gjennomført en anbudsrunde med tilhørende befaring. Vi har fått inn sammenlignbare tilbud fra tre spesialister på området. I denne prosessen har vi utfordret alle aktørene på spesielt to forhold. Det dreier seg om tiltak knyttet til koronasituasjonen og hensynet til asbestholdige materialer i luftesjaktene våre.

Etter en grundig vurdering har borettslaget inngått avtale med Din Ventilasjon AS som vil rense og kontrollere alle avtrekkskanalene i borettslaget. Det innebærer at de må ha tilgang til samtlige leiligheter for å komme til avtrekksluker på bad og kjøkken.

Arbeidene starter opp i januar 2021

Arbeidene vil starte opp andre uken i januar og pågå i 4-6 uker. Selskapet jobber seg systematisk gjennom alle leiligheter i en blokk før de går videre til neste. Det legges en konkret plan med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet. Informasjon om dette vil komme ut til beboerne i god tid før arbeidene starter opp. Dersom det planlagte tidspunktet ikke passer vil det være mulig for beboerne å gjøre nye avtaler med selskapet på en alternativ dato. Din Ventilasjon AS har lovet å være svært fleksible for å finne gode løsninger. Vi understreker at du som andelseier er pålagt å slippe inn håndverkere som skal gjennomføre nødvendig service for borettslaget. Andelseiere som ikke holder avtaler kan måtte betale et gebyr for kostnader knyttet til gjentakende forsøk.

Setter inn egne koronatiltak

Avtrekkskanalene til borettslaget er konstruert i samme periode som bygningene på 1960-tallet. Det planlegges derfor for en del HMS-tiltak som skal sikre en god og trygg gjennomføring av jobben. Selskapet og dets samarbeidspartnere vil stille enda høyere krav til kvalitet i gjennomføringen enn de retningslinjene som allerede foreligger fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet. Det vil blant annet bli installert egne kraftige vifter med spesielle filter som suger opp alle løse partikler mens arbeidene pågår. Din Ventilasjon AS benytter nylonbørster som sikrer skånsom behandling av alle overflater og arbeiderne vil benytte hansker, beskyttelsesmasker og desinfisere alle berøringspunkter i leilighetene. 

Har du spørsmål allerede nå?

Selv om selskapet har inngått samarbeidsavtale med to andre firmaer vil beboerne og borettslaget kun forholde seg til Din Ventilasjon AS som fast kontaktpunkt. Ved spørsmål til jobben så vil det være mulig å ringe eller sende en e-post. Geir Eriksen er daglig leder i Din Ventilasjon AS og han treffer du på telefonnummer 993 56 295 og per epost: geir@dinventilasjon.no

Den konkrete planen med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet er ikke klar enda, men så snart den foreligger kan Remi Ødegaard kontaktes for å gjøre eventuelle endringer og tilpasninger, telefon 40 00 26 61 eller epost: remi@dinventilasjon.no

Styret vedtok i sist møte, 2. november 2020, en justering av felleskostnadene til borettslaget gjeldende fra 1. januar 2021. Endringen er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Felleskostnadene vil øke med 2 % fra dagens nivå og endringen trer i kraft fra januar 2021. Internett og TV-delen av husleien er ikke berørt i denne omgang.

Noen regneeksempler som viser hvordan dette påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet
I dag betaler andelseier kr 3840 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 3910 per måned, altså en økning på kr 70 per måned.

Mellomstor leilighet
I dag betaler andelseier kr 5140 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 5236 per måned, altså en økning på kr 96 per måned.

Stor leilighet
I dag betaler andelseier kr 5840 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 340). I januar 2021 endres beløpet til kr 5950 per måned, altså en økning på kr 110 per måned.

Dette er kun ment som eksempler på tre ulike leiligheter, men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser. Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense kan det være lurt å ta kontakt med banken allerede nå for å endre denne.

Etter en nøye vurdering ble det på styremøtet i kveld, 02.11.20, vedtatt oppstart av fyringsanlegget på soveromssiden av blokkene fra og med mandag 9. november. Vaktmesterne vil derfor starte med å skru på varmeanlegget som dekker østsidene av blokkene, det som normalt omtales som soveromssiden fra og med denne datoen. Vær oppmerksom på at det kan ta noe tid før alle stigene er åpnet for varme.

Styret minner om at det kan være lurt å lufte radiator i oppstarten da det fort kan oppstå luftlommer i rørene som både lager ulyder (såkalte «surklelyder») og hindrer at anlegget gir full effekt.

Årsaken til at borettslaget avventer med å skru på hele anlegget med en gang er at fyring er en av de aller største utgiftene til borettslaget og styret følger retningslinjene for fyringsanlegget som sier at stuesiden settes på først. Styret ønsker med dette å bidra til at andelseierne reduserer kostnadene i den delen av perioden når anlegget er minst effektivt, nemlig i overgangsfasen mellom den varme og kalde sesongen.

Se ellers www.ebrl.no/fyring for mer informasjon om fyring i borettslaget.

I forbindelse med koronasituasjonen har vi dessverre blitt nødt til å legge ned tilbudet med «åpent styrerom» inntil smittesituasjonen i Oslo blir bedre. Åpent styrerom har vanligvis vært tilbud til deg som beboer/andelseier i Enerhaugen Borettslag på mandager fra kl 17. Vi vil gå ut med ny informasjon så snart vi gjenoppretter ordningen.

Du kan fortsatt få hjelp og svar på praktiske spørsmål som er relevant for deg som beboer i Enerhaugen Borettslag, men du blir nødt til å gjøre en avtale på forhånd dersom du ønsker å møte en representant for styret. Det er også mulig å kontakte styret skriftlig per e-post for å få svar på ulike tema som for eksempel: bruk av fellesvaskeri og kjøp av vaskebrikke, leie av parkeringsplass, oppussing, varmtvann/fyring, bestilling av nøkler og andre ting du måtte lure på.

Du kommer i kontakt med styret per e-post: styret@ebrl.no og telefon: 923 02 123 (tast 1 for styret). 

Prosjektet langs Brannveien som borettslaget har jobbet med i flere år ble nylig godkjent av Plan og Bygningsetaten i Oslo Kommune. Vi har derfor fått tillatelse til å sette spaden i jorda og iverksette de spennende planene våre. Arbeidene med å etablere nytt utsiktsplatå og Oslos lengste buldrevegg er i gang.

Braathen Landskap er utførende entreprenør og prosjektet følges opp av OBOS Prosjekt i tett samarbeid med styret.

Se nabovarsel for uke 40 til 43 og riggplan fra Braathen som forklarer hva som skal skje de nærmeste ukene og hvordan det påvirker beboerne våre. Vi gjør oppmerksom på at anleggsarbeiderne til Braathen vil benytte seg av toalettfasilitetene i vaskeriet tilhørende Enerhauggata 7.

Les mer i siste nummer av Enern for mer detaljer om de spennende planene for dette området som er nedenfor høyblokkene våre.

Skisse/illustrasjon fra Lala Tøyen som viser utsiktsplatå og buldrevegg når prosjektet er ferdig. Vi tar forbehold om endringer som kan oppstå underveis i prosjektet.

Med rekordhøy deltakelse som omfattet mer enn 50 % av andelseierne er den digitale ekstraordinære generalforsamlingen om rehabilitering av garasjeanleggene nå avsluttet. 98 % av de som deltok på møtet stemte digitalt og to prosent av deltakerne sendte inn papirstemmeseddel. Antall stemmer som kom inn til støtte for styrets forslag var 176 som dermed gir et klart flertall og tilslutning til prosjektet.

Hele protokollen med alle detaljene kan lastes ned på www.vibbo.no/enerhaugen

Styret vil nå gå i dialog med entreprenør for å avklare oppstart og fremdrift vedrørende garasjeprosjektet og rørfornying av bunnledningene. Informasjon om prosjektene vil bli publisert løpende på infoskjermene og på nettsiden til borettslaget.

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra førstkommende fredag, 25.09.2020. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring. Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.
For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Septemberutgaven av borettslagsavisen Enern er nå tilgjengelig digitalt. I dette nummeret kan du blant annet lese siste nytt om Brannveien, om oppussing av fasaden til Smedgata 32, om det nye kunstgalleriet i nabolaget og andre små og store saker som foregår i borettslaget.

Du finner en PDF-versjon av papirutgaven her.

Den digitale, ekstraordinære generalforsamlingen om rehabilitering av garasjeanleggene åpner mandag 21. September kl 12:00. Andelseiere som har registrert riktig telefonnummer og gitt samtykke til digital kommunikasjon hos OBOS vil få en invitasjon på SMS når møtet åpner. Dersom du ikke har mottatt invitasjon til å delta i løpet av mandag formiddag er det fordi a) OBOS ikke har registrert riktig telefonnummer på deg eller b) du har ikke gitt samtykke til elektronisk kommunikasjon. Det er allikevel mulig å avgi stemme digitalt dersom du ikke har mottatt invitasjon. Du kan logge deg inn allerede nå og registrere samtykke:

www.vibbo.no/enerhaugen
NB: Det kan være du blir bedt om å bekrefte identiteten din ved bruk av bank-ID eller bank-ID mobil.

Selve møtet vil pågå i åtte dager og lukkes automatisk tirsdag 29. September kl 12. Det er mulig å kommentere på saker og avgi eller endre stemmegiving helt frem til møteslutt. Andelseiere som ønsker å levere manuell stemme på papir kan legge stemmeseddel i postkassen utenfor vaktmesterkontoret i Smedgata 32. Stemmeseddel må være fysisk levert innen kl 12 (det holder ikke med poststempel). Dersom andelseiere deltar både digitalt og på papir så vil den digitale stemmen telle og papirstemmen blir forkastet.

Styret har bedt om spørsmål og kommentarer fra andelseierne i forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen vedrørende rehabilitering av garasjeanleggene. Det kom inn totalt fem henvendelser innen fristen mandag 14. september og styret har nå svart ut alle spørsmålene.

Trykk her for å lese spørsmål og svar. Vi gjør oppmerksom på at dette skrivet også vil bli trykket opp i neste nummer av Enern som kommer ut mandag 21. september.

Styret har besluttet at fasaden til Smedgata 32 skal få et nødvendig løft i form av vask og flere strøk med maling. Det har de siste årene begynt å danne seg svertesopp, spesielt på nord- og østsiden og fasaden har ikke vært malt på mange år. Det vil derfor bli satt opp stillas i løpet av denne uken og vaktmesterne vil deretter gå i gang med vask og maling. Målet er å bli raskest mulig ferdig og vi håper at stillasene kan tas ned innen en måneds tid. Fasaden vil bli malt i samme farge som er benyttet på muren i hagen, altså en lysere gulfarge. Les mer om fargevalget i denne saken.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere mens arbeidene pågår. Vi er derimot helt sikre på at det ferdige resultatet blir kjempefint og at det vil vesentlig løfte inntrykket av blokka.

Styret kaller inn til en ekstraordinær generalforsamling som vil omhandle rehabilitering av garasjeanleggene. Opprinnelig skulle saken blitt behandlet på et møte i mars, men som følge av Covid19-situasjonen ble dette utsatt på ubestemt tid. Vi har gjort noen mindre justeringer på saken siden sist og styret legger den nå frem på nytt i digital versjon av smittevernhensyn. 

Du kan lese sakspapirene allerede nå – trykk her for å laste ned dokumentet. 

Den ekstraordinære, digitale generalforsamlingen vil avholdes 21. til 29. september.  Du kan allerede nå, i forkant av møtet, sende inn spørsmål til styret med frist for innsending av spørsmål satt til mandag 14. september. Les mer om dette lengre ned i denne artikkelen. 

Hva med de andre sakene som også var planlagt behandlet på mars-møtet?

Saken om rehabilitering av bunnledningene anser styret som helt ordinært og nødvendig vedlikehold. Prosjektet kan gjennomføres ved bruk av borettslagets oppstarte midler og krever ikke låneopptak. På bakgrunn av dette krever ikke saken om rehabilitering av bunnledningene behandling i ekstraordinær generalforsamling. Det er også en forutsetning at bunnledningene rehabiliteres i forkant av garasjeprosjektet for å redusere kompleksitet og kostnader. Styret kommer tilbake med mer informasjon om bunnledningsprosjektet, men slik det ser ut nå kan det gjennomføres ved hjelp av pumpeteknologi som reduserer de negative konsekvensene for beboerne mens arbeidene pågår. På grunn av coronoasituasjonen har det vært viktig for styret å ta hensyn til smittevern og derfor unngå felles dusj- og toalettkabiner i bakgården. Det betyr at styret legger opp til at beboerne i størst mulig grad kan benytte vann og avløp som normalt i egen leilighet mens arbeidene pågår.

Salg av tjenesteleilighet og tilhørende motforslag om kortidsutleie av tjenestebolig vil tas opp på en senere generalforsamling. Styret vil derfor legge ut tjenesteleiligheten for utleie i en begrenset periode i påvente av at sakene blir avklart.

Spørsmål og kommentarer fra andelseierne ønskes i forkant

Garasjeprosjektet er komplekst og omhandler mye mer enn de estetiske og praktiske utbedringene av parkeringskjellerne våre. Prosjektet handler også om utbedring av skadene i bærende betongkonstruksjoner, oppgradering av brannsikkerheten (elektrisk anlegg, sprinkling, varsling, branndører etc.), drenering og utbedring av ventilasjon. Hjellnes Consult anbefalte i 2017 at skadene i betongkonstruksjonene ble utbedret innen tre år, og det er derfor ønskelig å komme i gang med arbeidet så snart som mulig.

Digitale møter fra OBOS er fortsatt en relativt ny tjeneste med sine tekniske begrensninger og det er ikke like lett å få til en dialog eller diskusjon sammenlignet med å ta opp saker i et fysisk møte. Derfor ønsker styret innspill, kommentarer og spørsmål fra andelseierne i forkant av møtet. Styret vil svare ut alle spørsmål og publisere dette skriftlig i forkant av generalforsamlingen. Vi ber derfor andelseierne om å lese nøye igjennom dokumentasjonen og skrive ned alle spørsmål og sende disse inn til styret. Spørsmål og kommentarer kan sendes inn per e-post: styret@ebrl.no eller i postkassen til styret (postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret i Smedgata 32). Husk å få med navn og leilighetsnummer. Styret vil publisere spørsmål og svar i forkant av møtet.

Frist for innsending av spørsmål er mandag 14. september. 

Praktisk informasjon om den digitale generalforsamlingen

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner mandag 21. september og vil lukkes etter åtte dager den 28. september. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet. Det vil også være mulig å avgi stemme på papir for de av andelseierne som ikke har anledning til å delta digitalt. Stemmesedler på papir kan leveres i postkassen utenfor vaktmester/styre-kontoret utenfor Smedgata 32 (inngang ved barnehagen).

Styret kommer tilbake med mer praktisk informasjon i forkant av møtet.

Mange har sikkert fått med seg at vaktmesterne holder på å legge nye malingstrøk på muren i hagen til Smedgata 32/34. Dette henger sammen med et større prosjekt som også innebærer at fasaden på lavblokka Smedgata 32 skal vaskes og etter hvert males på grunn av mye svertesopp, spesielt den delen av bygget som vender mot nord.

I forbindelse med det pågående arbeidet begynte styret å se på «gulfargen» for å finne riktig fargekode. Etter flere befaringer i borettslaget så viser det seg at det er minst fire ulike «gultoner» som har blitt benyttet opp gjennom årene og at det er vanskelig å finne tilbake til riktig fargekode. Den gulfargen som er benyttet og malt med de senere årene (blant annet på utsiden av muren mot Sørligata) er en mer beige variant med en del rødt i seg. Muren fremstår derfor noen ganger litt «rosa eller lilla», alt ettersom hvordan lyset treffer blokka og lysforholdene gjennom døgnet. Styret er også av den oppfatning at dagens farge på muren ligger litt for nært den som er benyttet på naboborettslaget i Sørligata 10.

Muren og fasaden til Smedgata 32 fremstår i dag med flere ulike fargenynaser i gult, brunt og grått.

Mange ulike fargenyanser i borettslaget
Hvis vi fortsetter å se på fargebruken så er det også brukt ulike bruntoner på nedre del av mur og fasader i bygningsmassen, og vi har mange ulike andre farger (lys brun/gråbrun, mørk brun, svartbrun, offwhite, grønn, sorte beslag, hvite beslag, rosa beslag, stålblå rekkverk, sorte rekkverk, hvite rekkverk osv., samt mange ulike varianter og valører av disse fargene). Totalt har borettslaget i dag en bygningsmasse med ca. 30 ulike fargevarianter. Kombinasjonen av mange ulike toner og nyanser og en lite gjennomtenkt fargepalett er noe styret nå ønsker å gjøre noe med.

Ikoniske blokker med særpreg
Høyblokkene på Enerhaugen er ikoniske i bybildet og de har et spesielt særpreg med de tydelige betongrastene i frontfasadene som har en lys gul/kremgul farge. Det er høyblokkene som på mange måter er identiteten til borettslaget.

Etter flere befaringer og konsultasjon med arkitekter så bestemte styret seg for å redusere antall farger og systematisere valg av farger. Den kremgule fargen som i dag er mest synlig på betongsrastene på høyblokkene er heretter valgt som standard på betongflater i borettslaget. Styret mener at dette grepet knytter bygningsmassen bedre sammen, vel vitende om at fargen neppe faller i smak hos alle. Det vil mens arbeidene pågår kanskje være litt «rart» og uvant, men vi håper beboerne vil se at det ferdige resultatet hever inntrykket og setter en ny standard for borettslaget.

De ikoniske rastene på høyblokken har en lys, kremgul farge.

Innvendige dører og fellesarealer får også et løft
Det vises også til arbeidet som ble påbegynt i fjor høst i forbindelse med maling av alle innvendige dører som tidligere hadde opptil seks ulike farger (lys grå, grøn, dyp rød, sort m.m.). Fellesdører er nå malt i den samme fargevarianten som ble benyttet rundt heisdørene i inngangspartiene.

Deler av fellesarealene våre som sykkelrom og bodområder har også fått nye strøk med maling på gulv og vegger. Samlet sett gir disse tiltakene borettslaget et mye mer ryddig og helhetlig inntrykk. Arbeidene vil fortsette utover høsten og vinteren for de blokkene som fortsatt gjenstår.

Når blokkenes fasader en gang i fremtiden skal rehabiliteres mener styret at det vil være nødvendig med en ny, helhetlig plan for fargevalg i hele borettslaget. Inntil videre forsøker vi å gjøre det beste vi kan med få midler ved å «rydde» litt opp med god hjelp av vaktmestrene våre som står for utførelsen.

Vinteren 2020 ble det gjennomført en omfattende måling av radonnivået i borettslaget. Målingene ble gjennomført i en tre måneder lang periode fra januar til mars på mer enn 100 utvalgte steder, både i fellesarealer og leiligheter i de lavere etasjene i alle blokkene i henhold til retningslinjene for slike målinger. Med unntak av en enkelt leilighet og noen tekniske rom som ikke regnes som permanente oppholdsrom viste målerne verdier langt under grensenivåene fastsatt av myndighetene. Den ene leiligheten som hadde verdier i «gul sone» blir fulgt opp av borettslaget og ellers er det ingen spesielle tiltak som er nødvendig å gjennomføre per i dag.

Dette er andre gang på fem år at det har blitt gjennomført målinger av radon i borettslaget og denne gangen har vi gjort en ekstra grundig vurdering og evaluering som bekrefter at borettslaget er trygt å bo i med hensyn til radon.

Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året.

I 2021 kommer det container til borettslaget på følgende datoer:

 • Uke 5:   01.02 til 05.02 Blandet avfall + elektrisk avfall
 • Uke 18: 03.05 til 07.05 Blandet, elektrisk og farlig avfall
 • Uke 34: 23.08 til 27.08 Blandet avfall + elektrisk avfall
 • Uke 44: 01.11 til 05.11 Blandet avfall + elektrisk avfall

Containerne står som hovedregel fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det blir satt ut nye containere fortløpende. Containerne blir plassert ved Enerhauggata 5 og tilsvarende i bakgården til Smedgata 32 og 34.

I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Vi har egne, litt mindre containere til elektrisk avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).

Innsamling farlig avfall (NYHET)

Malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære containere eller søppelsjakter.

Vi har fått til et samarbeid med Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall, to ganger i året: vår og høst. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang.

Datoene for innsamling av farlig avfall blir publisert i listen over her så snart det er klart.

Husk at det er alltid mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

Kast riktig så slipper vi dyre gebyrer

Dersom elektrisk avfall feilaktig kastes i container for ordinært avfall eller farlig avfall kastes ulovlig i containerne medfører dette ekstra gebyrer og kostnader for borettslaget. I ytterste konsekvens kan dette føre til en reduksjon eller bortfall av dette populære containertilbudet i fremtiden.

På grunn av flere innbrudd i nedre garasjen S32 den siste tiden har vi grunn til å tro at en eller flere garasjeportåpnere (fjernkontroller) er på avveie. I dag har vi derfor deaktivert alle fjernkontrollene tilhørende nedre garasje.

Inntil videre vil vi be alle som leier p-plass i den aktuelle garasjen om å benytte den ordinære nøkkelen for å åpne port, eller det automatiske systemet for portåpning, Gate Control (app/telefon/SMS). Dersom du leier plass i garasjen i S32 og ikke har tilgang til Gate Control så kan du ta kontakt med garasje@ebrl.no for bestilling. Systemet er gratis å installere og bruke. I tillegg gir dette systemet borettslaget større kontroll på hvem som skal ha adgang til garasjeanlegget våre.

Styret kommer tilbake med med informasjon om hva som skjer med de gamle fjernkontrollene og hvilke andre tiltak som vil bli satt i verk.

Vi beklager ulempene dette medfører, men vi er opptatt av å få kontroll på hvem som skal og ikke skal ha adgang til garasjen.

I perioden fra 18 mai og fire uker fremover til midten av juni vil det foregå oppskuring og boning av alle korridorer til leilighetene i borettslaget. Arbeidene utføres av NovaRen, borettslagets faste leverandør av renholdstjenester.

Denne gangen har vi valgt å gå grundig til verks med oppskuring av gulvene der alle tidligere lag med bonevoks fjernes og deretter legges det nye lag med en voks som er mer matt i uttrykket. Renholdselskapet mener at denne metoden vil gi det beste resultatet og at løsningen vil holde seg bedre over tid.

Hvordan vil arbeidene gjennomføres?

Først vil gulvene skures helt ned ved hjelp av spesielle maskiner og skuremidler. Det kan bli veldig glatt mens prosessen pågår og det anbefales å vente noen minutter til renholderne har gjort seg ferdig på et område og fått tørket bort alt av skuremidler før du beveger deg inn i korridoren. Så snart oppskuringen er ferdig må gulvene tørke i omtrent et døgn før neste steg av prosessen starter. Det er helt i orden å gå på gulvet i tørkeperioden.

Neste steg er når selve boning starter og i denne perioden blir det smurt på flere lag med bonsvoks. Når gulvet bones så krever gulvet tørketid på omtrent 30 minutter pr strøk. Det er veldig viktig at ingen går på gulvet når boningen tørker for å unngå at polishen blir ødelagt. Det blir hengt opp lapper i de aktuelle korridorene dagen før boningen starter med informasjon til beboerne i den aktuelle etasjen/korridoren med tidspunkter.

Når starter boningen i min korridor?

Det er vanskelig å si helt nøyaktig når renholderne kommer til din etasje/korridor, men jobben blir utført i denne rekkefølgen med følgende foreløpige tidsskjema:

Uke 21: Smedgata 32 og 34 (S34 bones mandag i uke 22)
Uke 22: Enerhauggata 7 og 5
Uke 23: Enerhauggata 3 og 1

På grunn av alle helligdagene i mai og eventuelle komplikasjoner som kan oppstå underveis så kan tidsskjemaet bli endret på kort varsel.

Renholdsselskapet informerer løpende om mer nøyaktige tidspunkter og kunngjør eventuelle endringer ved oppslag. Styret vil forsøke å oppdatere informasjon om tidspunkter på nettsiden, men gjør oppmerksom på at det er ditt ansvar som beboer å følge med på oppslag i egen korridor. Arbeidene vil som hovedregel foregå på dagtid.

Husk å fjerne løse gjenstander

Alle beboere bes fjerne alt av løse gjenstander og dørmatter i fellesarealene slik at renholderne kan gjennomføre jobben. Dørmatter og mindre gjenstander som er i veien når arbeidene starter blir flyttet til området ved heis og/eller trappeoppgang. Større gjenstander som ikke er tillatt å oppbevare i fellesarealer i henhold til brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (vedrørende rømningsveier etc.) blir fjernet og kastet uten videre varsel.

Årets ordinære generalforsamling ble gjennomført digitalt i år som følge av Koronasituasjonen. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon hos OBOS fikk anledning til å delta med manuell stemmegivning på papir.

Årets møte hadde rekordstor deltakelse – hele 45 % av andelseierne har deltatt enten digitalt eller på papir. Normalt har borettslaget hatt i underkant av 20 % deltakelse ved ordinære omstendigheter. Styret skal evaluere årets digitale møte og gi tilbakemeldinger til OBOS som har stått for den tekniske løsningen. Styret er også glad for å få konkrete tilbakemeldinger fra andelseierne – send oss en e-post til styret@ebrl.no.

Protokollen fra møtet er nå klar og den er publisert her. Her finner du også innkallinger og protokoller fra ordinære og ekstraordinære generalformsamlinger helt tilbake til 2005.

Borettslaget har inngått avtale med renovasjonsetaten i Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall. I perioden 3. juni til og med 9. juni vil det bli satt ut flere containere for innsamling av farlig avfall i borettslaget.

Hva mener vi med farlig avfall?

Rengjøringsmidler, spraybokser, gassbeholdere, batterier, malingsrester, lakk, lim, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler går oftest under denne avfallskategorien. Dette er spesialprodukter som skal oppbevares og avhendes på riktig måte. Det er ikke tillatt å kaste slike varer i vanlig husholdningsavfall.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle containerne/boksene vil være utstyrt med en kodelås for å sørge for at ikke uvedkommende eller barn får tilgang til innholdet. Boksene blir plassert ut i nærheten av inngangspartiet eller i umiddelbar nærhet. Når de er fulle så er det ikke anledning å sette noe utenfor eller ved siden av. Da må du forsøke en av de andre boksene i nærheten eller ta kontakt med vaktmester. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og må ikke være tilgjengelig for barn eller andre som kan skade seg. Kode til låsene vil bli distribuert på infoskjermene i inngangspartiet og per SMS for de som er tilknyttet borettslaget sin SMS-tjeneste.

Evaluering av containertilbud

Ordningen med container for farlig avfall vil bli evaluert etter denne første runden. Styret vil i fremtiden forsøke å samkjøre tiltaket i forbindelse med de andre containerne dersom det er praktisk mulig.

I forbindelse med at årets generalforsamling skal gjennomføres digitalt så har det blitt sendt ut en SMS i dag, tirsdag 14. april (fra telefonnummer 2030), til alle andelseiere som har registrert sitt mobilnummer hos OBOS. Dersom du ikke har mottatt en SMS så er det fordi OBOS ikke har registrert telefonnummeret ditt eller har feil nummer i sin database.

Du kan enkelt registrere e-postadresse og mobilnummer hos OBOS medlemsservice på telefon 22 86 59 90 (kl 8 – 16) eller ved å sende en epost: medlemsservice@obos.no

Du vil ikke kunne delta i det digitale møtet dersom ditt mobilnummer ikke er registrert hos OBOS på forhånd.

Ps: Vi vil legge til rette for manuell stemmegivning for de som ikke har mobiltelefon.