Alle andelseierne har nå anledning til å bestille ny trådløs internettruter i henhold til den nye avtalen med OBOS Opennet. Fredag 23. september gikk det ut en SMS med instruksjoner til alle andelseierne som er registrert med riktig mobilnummer hos OBOS. Bestillingen gjøres ved å logge seg inn på minside.obosopennet.no.

De som ikke er i stand til å logge seg inn på «min side» kan ringe OBOS Opennets kundesenter for å legge inn en manuell bestilling på telefon 21 01 61 50. Kundesenteret er åpent mandag til fredag fra klokken 08:00 – 20:00 og lørdager fra klokken 10:00 – 14:00.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulig å bestille en kostnadsfri ruter per andel og at den skal medfølge leiligheten ved et eventuelt salg og eierskifte.

Ruter sendes i posten etter bestilling

Ruter sendes som postpakke etter hvert som bestillingene mottas. Det må beregnes inntil en uke fra bestilling til produktet blir levert i posten. Det medfølger en enkel instruksjon for hvordan du setter opp den nye ruteren og de aller fleste vil enkelt få til dette selv. Det er selvsagt mulig å ringe kundesenteret dersom du står fast.

Trenger du hjelp til å sette opp ny ruter?

Mandag 10. oktober fra klokken 13.00 til 20:00 vil servicepersonell fra OBOS Opennet være tilgjengelig i borettslaget for de som ønsker hjelp til å montere og sette opp den nye ruteren. Dersom du trenger hjelp til oppsett er det viktig at ruter bestilles i god tid. Vi anbefaler at bestillingen gjennomføres senest fredag 30. september for å sikre at den når frem i posten i tide for installasjonen. OBOS Opennets personell vil være tilgjengelig på Vaktmesterkontoret i Smedgata 32 (inngang ved barnehagen) denne dagen.

Fire lokale og to amerikanske kunstnere skal etter avtale med styret fornye den gamle kunstveggen mot Gartnerløkka. Veggmaleriet i borettslaget blir en av totalt tre vegger som dekoreres denne uken. Dette skjer i forbindelse med arrangementet Oslo Byfestival.

Kunstnerne begynner allerede mandag kveld 19. september med forberedelser, og selve utførelsen vil finne sted tirsdag og onsdag. De som har balkong nederst ut mot baksiden kan kanskje lukke vinduene disse dagene pga. evt malingslukt. Det vil ikke lukt mye, men for sikkerhets skyld og sarte neser er dette kanskje lurt. Utover det så vil kunstnerne ikke gjøre mye ut av seg.

Ved spørsmål til prosjektet så kan hovedansvarlig Øivin Horvei kontaktes. Mobilnummer: 93260546.

Borettslaget betaler ingenting for verken arbeidene eller utstyret som benyttes i bytte mot at vi stiller området til disposisjon i en gitt periode.

Illustrasjonsbildet viser et eksempel fra tidligere arbeider i Gamlebyen i Oslo.

Styret har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra fredag 16. september 2022. Det tar litt tid å åpne hele anlegget og det kan derfor ta noen dager før alt blir innregulert riktig. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Vær forsiktig når du «lufter» radiator

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene, spesielt i de øverste leilighetene i høyblokkene. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen. For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en kvart til en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Er du fortsatt i tvil – spør vaktmester om hjelp

Arbeidene i garasjeprosjektet er i full drift etter en lengre sommerferie og mange har sikkert lagt merke til byggearbeidene som påvirker beboerne både innendørs og på utearealene våre. Flere beboere har den siste tiden etterspurt en oppdatering på fremdriften i det pågående prosjektet. Styret har som mål å informere beboerne løpende og selv om vi ikke har fullstendig oversikt per nå, velger vi allikevel å gå ut med den informasjonen vi har.

Styret har blitt lovet en ny fremdriftsplan fra entreprenøren i lang tid, men av ulike årsaker har vi ikke mottatt en fullstendig oppdatering siden tidlig i vår. Entreprenøren har gjort flere organisasjonsmessige endringer i sommer og vi vet at det har oppstått forsinkelser i leveranser som medfører endringer og et behov for å revidere den siste versjonen.

Varsler ytterligere utsettelser

Vi vil derfor allerede nå varsle at hele prosjektet tidligst vil være ferdigstilt i løpet av juni 2023, noe som er tre måneder lengre byggetid enn først antatt. Det er nå estimert overtakelse på E1-garasjen i løpet av oktober måned. E7-garasjen regner vi med å overta etter nyttår slik det ser ut for øyeblikket. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå ytterligere forsinkelser.

Mesteparten av de støyende oppgavene i E1-garasjen er nå ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt installasjon av nettingboder, porter og dører, oppmerking av parkeringsplasser og noen malingsarbeider. Helt til slutt vil vi få på plass boksene til det nye ladeanlegget for elbiler. Styret har satt som et tydelig krav om at det ikke startes opp arbeider i Smedgata-anlegget før vi får overtatt E1-garasjen som har vært under rehabilitering siden i fjor høst. På grunn av den den vanskelige parkeringssituasjonen i området vårt, ønsker vi ikke å sette enda flere beboere i en kinkig situasjon med midlertidig gateparkering.

Ikke uvanlig med forsinkelser

I et rehabiliteringsprosjekt av denne størrelsen, på eldre boligbygg, så vil det alltid være en risiko for at endringer og forsinkelser oppstår underveis. Det dukker opp nye problemstillinger som vi ikke har kontroll på før vi faktisk står med spaden i jorden, noe som medfører at vi må justere og endre på planer fortløpende. I tillegg har krigen i Ukraina og stor mangel på arbeidskraft komplisert fremdriften for entreprenøren i prosjektet.

En fyldigere beskrivelse av de gjenstående arbeidene og forventet fremdrift på de ulike delene av prosjektet vil bli publisert på nettsiden så raskt vi har fått en oppdatert plan fra entreprenøren. Vi forventer å ha dette klart innen midten av september. Vi beklager ulempene som endringene og forsinkelsene medfører for beboerne våre.

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser fra beboere som melder om dårlig kapasitet i sykkelrommene i blokkene våre. Erfaringsvis vet vi at det står mange forlatte sykler fra tidligere beboere og med jevne mellomrom blir det derfor gjennomført en opprydning. Sist gang dette ble gjennomført var i 2018.

Vaktmester vil derfor gjennomføre en opprydningaksjon i borettslaget sine sykkelboder og på utendørsparkeringsplassene våre. Hensikten med sykkelaksjonen er å fjerne forlatte sykler som tar opp unødvendig plass og på den måten gjøre det mer attraktivt å være syklist på Enerhaugen.

Tre ukers frist

Alle syklene blir merket med et eget bånd som må fjernes innen en frist på tre uker. Syklene som fortsatt har bånd på seg etter denne perioden vil bli ansett som «eierløse» og fjernet av vaktmesterne for mellomlagring i borettslaget i inntil 2 måneder. Dersom ingen eiere melder seg i løpet av denne perioden har styret vedtatt at syklene vil bli overlevert til Oslo Kollega, som vi også har samarbeidet med flere ganger tidligere.

Alle syklene blir merket innen kort tid og senest innen 1. september. Syklene som fortsatt har et bånd på seg vil bli fjernet fra og med fredag 23. september (vi klipper låsene om nødvendig). Vaktmesterne mellomlagrer deretter syklene i et lukket område i borettslaget før vi overleverer syklene til Oslo Kollega.

Oslo Kollega er en arbeids- og inkluderingsbedrift med over 50 års fartstid på sitt felt. De jobber på oppdrag fra NAV og hovedsaklig Oslo Kommune. Oslo Kollega har som mål å bidra til å få folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner ut i fast jobb i ordinære virksomheter. De har eget sykkelverksted som vedlikeholder og reparerer sykler og selger de videre til befolkningen til gunstige priser. På den måten bidrar de til å inkludere flere i arbeidslivet, få flere ut i fast jobb, stimulere til økt gjenbruk og et grønnere miljø.

Styret vedtok før sommeren å oppgradere de fleste lampene i borettslaget og erstatte gamle lysstoffrør med moderne og energibesparende ledteknologi. Dagens lamper i korridorer og trappehus er i ferd med å passere 20 års drift og flere av de synger på siste verset og har helt eller delvis sluttet å fungere. Styret har innhentet tilbud på flere lampemodeller og sammenlignet både design, teknologi og pris. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse med tre ulike leverandører og vi inngikk til slutt en avtale med Caverion. Dette selskapet kjenner borettslaget godt fra før og var de som kom best ut på pris.

Det er i hovedsak tre årsaker til at vi gjør dette nå:

 1. Dagens lamper er i ferd med å passere forventet levetid
 2. Ny led-teknologi medfører betydelig strømsparing for borettslaget
 3. Lampene lyser når strømmen forsvinner – styrker brannsikkerheten

Betydelige besparelser i strømforbruk

Kostnaden for å bytte ut i underkant av 600 lamper med sensor, ca 260 av de med nødbatteripakker inkludert demontering og bortkjøring av avfall for deponering kommer på omtrent 1,5 million kroner. Caverion har regnet på mulige besparelser og kommet frem til at borettslaget kan redusere strømforbruket med 200 000 kroner i årlige strømutgifter sammenlignet med i dag. Regnestykket forutsetter at vi tar i bruk den smarte teknologien i lampene som reduserer strømforbruket og det er tatt utgangspunkt i en kilowattpris på omlag to kroner. På toppen av dette kommer reduserte kostnader fordi borettslaget heretter slipper å bytte lyspærer og ikke minst besparelser i tid for vaktmesterkontoret.

De fleste lampene byttes

Alle inngangspartier, beboerkorridorer, heisrepoer og trappehus vil bli utsmykket med de nye lampene. De aller fleste tak- og vegglampene i borettslaget vil bli dermed bli byttet, med unntak av fellesvaskerier og enkelte rom i kjellerne våre som er mindre i bruk. Her vil vi i stedet forsøke å gjenbruke de nyeste led-lampene som vi allerede har installert flere steder de siste årene.

De nye lampene har siden februar måned vært testet ut i liten skala i 5. etasje utenfor heisene i Smedgata 34, samt i deler av beboerkorridoren. Hittil har det ikke vært noen problemer med lampene og vi har mottatt flere positive tilbakemeldinger. Lampene ligner litt på dagens modell, men med et noe mer moderne og slankere design.

Smarte lamper som «snakker sammen»

De nye lampene med betegnelsen Steinel Rs Pro Led har innebygd sensor som gjør at de aktiveres av bevegelse og de «snakker» med hverandre. Det betyr at lampene lyser opp etter hvert som et objekt beveger seg bortover korridoren og de dimmer ned igjen etter kort tid dersom det ikke er bevegelse i rommet. Lampestyrke, dimmetid og andre strømsparingsmuligheter kan enkelt styres med en app som vaktmesterne får tilgang til.

Vi trenger aldri å bytte lyspærer når vi går over til de nye led-lampene, noe som sparer borettslaget for penger og vaktmesterne får bedre tid til å gjøre andre viktige oppgaver.

Styrker brannsikkerheten

De nye lampene vil i tillegg til å være «evigvarende» bli utstyrt med batteripakker i alle korridorer og trapperom slik at vi er sikre på at det lyser selv når strømmen forsvinner. Det er viktig at vi har trygge og tydelig opplyste rømningsveier i forbindelse med brann og et eventuelt strømbrudd. Dette tiltaket vil sammen med de nye røykvarslerne i korridorene våre bidra til å styrke brannsikkerheten betydelig i borettslaget.

Oppstart montering i september

Lampene er bestilt og montørene starter opp med å fjerne de gamle og sette opp nye lamper i uke 36. De har beregnet at de skal være ferdig med prosjektet i løpet av 4 uker, men noen forsinkelser kan selvsagt oppstå. Caverion starter opp i Smedgata 32, deretter Smedgata 34, Enerhauggata 7, 5, 3 og til slutt Enerhauggata 1 som er beregnet ferdig i uke 39.

Montørene mener at dette er en enkel jobb som ikke medfører mye støy, men noe borring kan oppstå dersom det blir behov for det enkelte steder. I utgangspunktet skal de gjenbruke eksisterende infrastruktur og de vil kun strekke nye kabler dersom det er ytterst nødvendig. Montasje vil foregå på dagtid og antakeligvis noe kveldstid på hverdager i perioden, men vi forventer som sagt lite støy.

Styret har i samarbeid med vaktmesterne lagt til rette for at det åpnes et hobbyrom i Smedgata som beboerne kan benytte seg av til maling, snekring og andre hobbyaktiviteter. Lokalet befinner seg i første underetasje i Smedgata 32, det som tidligere fungerte som fellesvaskeri i denne blokka. Rommet har god belysning, nødvendig ventilasjon og tilgang til vask med varmtvann og såpe.

Enkelt innredet

I første omgang har vi innredet lokalet enkelt med arbeidsbenker langs veggene, samt at det er satt av en del plass på gulvet for de som trenger det. I tillegg er det montert en rekke nye stikkontakter til beboernes arbeidsverktøy. Vi har ikke satt ut noen stoler i første omgang, men det ønsker vi å få på plass etter hvert. Kom gjerne med innspill til andre ting som burde være der. Et eget toalett finnes tilgjengelig utenfor lokalet i selve trappeoppgangen. Vi forutsetter at beboerne selv tar med seg nødvendig utstyr og verktøy.

Kontakt vaktmesterne for tilgang

Beboerne i Smedgata 32 har allerede tilgang til rommet, men alle andre kan ta kontakt med vaktmesterkontoret for å få tilgang på nøkler.

Et vedtak fra generalforsamlingen i 2021 om å åpne opp for hobbyaktiviteter i den gamle vaktmestersentralen i Enerhauggata 7 har skapt noen utfordringer fordi det har vist seg å være lite hensiktsmessig med den type aktiviteter her. Det skyldes at dette lokalet er mer komplekst fordi det blant annet inneholder en teknisk varmesentral for fjernvarme og at det vil medføre store investeringer og tilpasninger på grunn av krav til rømningsveier, ventilasjon, belysning, adkomst etc.. Styret mener at lokalet i Smedgata 32 vil være et fullverdig alternativ og ønsker nå beboerne velkommen.

I dag åpner deler av hagen mellom E5 og E7 til bruk for beboerne. Gresset er ikke så sterkt enda og deler av arealet må sås på nytt og trenger mer vanning. Vi ber derfor om at brukerne av hagen utviser litt ekstra hensyn og at det ikke sparkes ball på plenen før den har blitt litt mer hardfør.

Det etableres en gangpassasje ned til nedre del av hagen og grillområdet og resten av plenen vil stenges av med sperrebånd og byggegjerder. Vi håper dette tiltaket vil være til glede for beboerne slik at folk kan nyte de siste sommerdagene og fine dager mot høsten. Benytt sjansen til å ta noen av middagene i hagen og ta gjerne i bruk fellesgrillen.

Oslo Kommune har i dag varslet at de skal gjennomføre en miljøkartlegging øverst på Gartnerløkka, parken nedenfor Enerhauggt 3. Dette skjer allerede fra i morgen, onsdag 10. august. Kommunen beklager sen varsling til borettslaget. Det er i første omgang snakk om å ta ut en del prøver fra området ved Gartnerløkka-parken som forberedelser til den planlagte oppgraderingen av området. Det vil derfor komme en del anleggsmaskiner og det vil være redusert fremkommelighet på brannveien onsdag og torsdag mens arbeidene pågår.

Styret har nylig fornyet internettavtalen til borettslaget. Det betyr at OBOS Opennet fortsetter å levere internett over fiber til beboerne de neste tre årene. Leverandøren forplikter seg til å vedlikeholde og oppgradere borettslagets tekniske infrastruktur og fibersentral i den samme perioden. Dette vil sikre en stabil oppkobling og raskt internett til alle leilighetene våre.

Ny trådløs ruter til alle

Styret har i tillegg fremforhandlet nye betingelser som innebærer at samtlige leiligheter får mulighet til å bestille en kraftig, trådløs ruter, helt kostnadsfritt fra OBOS Opennet. Ruteren beboerne vil få tilbud om, med modellbetegnelsen eero 6, er tilpasset den nyeste Wi-fi 6-standarden. I tillegg til å sørge for sikker og rask trådløs tilkobling, har ruteren et moderne og tiltalende utseende og den tar liten plass.

Fra tid til annen får vi rapporter fra beboere som opplever dårlig forbindelse eller treg internettilkobling. Selv om vi har fiberlinjer inn til samtlige leiligheter med tilnærmet ubegrenset hastighet og kapasitet, skyldes slike problemer som oftest feil på lokalt utstyr eller beboernes egne rutere. Den trådløse ruteren fra OBOS Opennet gjør det enklere for leverandøren å feilsøke og utbedre eventuelle problemer raskt.

Andelseierne kan selv bestille den trådløs ruteren kostnadsfritt i løpet av høsten. Mer informasjon kommer snart.

Prisjustering fra 1. oktober

Den nye avtalen innebærer en prisjustering fra 1. oktober. Ny abonnementspris blir kroner 179 per måned, som tilsvarer en økning på 29 kroner per måned sammenlignet med i dag. Den nye prisen vil forøvrig være låst i avtaleperioden frem til høsten 2025. Den nye månedskostnaden fremkommer på husleiefaktura for oktober 2022.

Styret har ikke lykkes med å finne leverandører som kan matche eller tilby lavere priser med tilsvarende hastigheter (1000 / 1000 MBPS) og er derfor av den oppfatning at borettslaget fortsatt har svært konkurransedyktige betingelser.

Arbeidene med rehabilitering av garasjer og takhager har nå pågått siden november i fjor og det går stadig fremover, men ikke helt i henhold til den første planen vi gikk ut med tidlig i fjor høst. Fordi det er krevende med større rehabilitering av eldre bygg, så vil det dukke opp ukjente forhold og problemstillinger underveis. Slike utfordringer vil medføre endringer i prosjektets fremdrift og derfor vil styret løpende informere beboerne etter hvert som vi får ny informasjon.

Status per juni 2022 er at garasjene i E1 fortsatt ikke er helt ferdigstilt, men nå gjenstår kun den aller siste innspurten. Det som har komplisert fremdriften er først og fremst krevende arbeider med rehabilitering av betongkonstruksjonene og noen utfordringer på grunn av nødvendig utbedring av ventilasjonen som heldigvis er løst. I tillegg opplever vi produksjonsproblemer og ekstra lang leveringstid knyttet til bestilling av nye garasjeporter, dører og ladeanlegg til elbiler. Dette er knyttet til situasjonen i verdensmarkedet, blant annet som følge av pandemien og krigen i Ukraina. Vi håper å kunne åpne den nyoppussede E1-garasjen i slutten av august, men vi tar allikevel forbehold om endringer.

Arbeidene med garasjekjelleren i E7 er godt i gang, men også her har det oppstått komplikasjoner med rehabilitering av bærekonstruksjon og betong. Arbeidene går stadig fremover, men vi kan måtte påregne noen flere forsinkelser før vi er i mål ut på høsten.

Vi kommer ikke til å starte med rehabilitering av S34-garasjen før vi er helt i mål med E1-garasjen.

Hage og uteområder

Hagen mellom E5 og E7 er i ferd med å bli reetablert, men området vil være avsperret i påvente av at jordmassene får satt seg og at gresset får grodd seg til. Vi håper å kunne åpne hagen i løpet av sensommeren slik at beboerne igjen kan benytte grillområdet med sittebenker og lekeapparater. Gresset vil nok trenge hele denne sesongen til å få satt seg ordentlig.

Uteområdene og bakgården i S32/34 vil være delvis avsperret og fortsatt være en byggeplass ut over sommeren. Det skyldes blant annet lang og komplisert byggesaksbehandling hos Oslo Kommune i forbindelse med utbedring av støttemur mot Villa Enerhaugen og oppgradering av sluk og membran i takhagen. Nå som vi har fått igangsettelsestillatelse til å etablere ny støttemur, vil arbeidene i bakgården til S32/34 fortsette i ukene som kommer med økt styrke.

Informasjon om videre fremdrift

Planen kan endre seg underveis og vi vil informere om den videre fremdriften etter hvert som prosjektet skrider fremover. En spesiell utfordring gitt inflasjonen og utfordringene byggebransjen står overfor akkurat nå, er å holde kostnadene innenfor den vedtatte rammen og unngå store forsinkelser. Styret jobber derfor aktivt med å finne gode løsninger for å ivareta både økonomien og sørge for nødvendig fremdrift i prosjektet.

Vi beklager så mye de forsinkelsene som oppstår og ulempene dette medfører for våre beboere. I tillegg ønsker vi å rette en spesielt stor takk til beboerne i E1 som har levd med tidvis mye byggestøy i en lengre periode – hold ut, snart er vi i mål.

Det er meldt sol og høye temperaturer fremover. Styret har derfor besluttet å stenge ned varmen i samtlige blokker med umiddelbar virkning fra fredag 6. mai. Det markerer samtidig slutten på årets fyringssesong. Varme på bad i høyblokkene vil imidlertid opprettholdes i en periode i påvente av en ny løsning for de som mangler andre varmekilder.

Beboere som har behov for ekstra varme i overgangen vår/sommer kan på forespørsel låne elektrisk ovn på vaktmesterkontoret.

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet som nå pågår skal det legges nye traseer for fiberkablene til borettslaget for å hindre at kabler kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene våre. Dagens internettkabler går igjennom noen eldre støpejernsrør i garasjeanleggene som må fjernes.

Omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett for beboerne i Enerhauggata 1, 3, 5 og 7. Beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging og planleggingen er allerede godt i gang og nå er datoene for selve omkoblingen klar.

Her ser du når du blir uten internett

Når fiberkablene blir koblet om i din blokk må du beregne at internett er borte i opptil 16 timer. Arbeidene starter opp klokken 06:00 og vil foregå ut over kvelden til alle ledningene er koblet om.

 • Tirsdag 3. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 5
 • Torsdag 5. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 3
 • Tirsdag 10. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 7
 • Torsdag 12. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 1

Noen vil få internettsignalene tilbake allerede etter en time, mens andre kan måtte vente til langt ut på ettermiddag/kveld. Dersom du ikke har fått internett tilbake i løpet av kvelden den aktuelle dagen så kan du ta kontakt med Obos Opennet påfølgende arbeidsdag for å få hjelp.

Vi gjentar at beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt av disse arbeidene.

Kan oppstå endringer eller feil mens arbeidene pågår

Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå nedetid hos beboere i andre blokker enn det som er forutsatt under her fordi vi dessverre har mangelfull dokumentasjon på kablene i dagens anlegg. Vi håper ikke at det skjer, men vi kan heller ikke garantere eventuelle feil eller endringer. Uansett vil nedetiden per leilighet ikke vare lengre enn en dag. Vi beklager ulempen den planlagte omkoblingen medfører for våre beboere.

Rehabiliteringen av garasjeanleggene våre er et omfattende prosjekt som innebærer både innvendige og utvendige oppgraderinger. Dette berører beboerne våre både med hensyn til støy og redusert fremkommelighet, samt begrensinger på bruken av borettslagets grøntarealer. Fremdriftsplanen tilsier at det omtrent et år igjen av arbeidene og at prosjektet vil endelig avsluttes innen påsken 2023.

Styret får stadig spørsmål om de detaljerte planene for ulike deler av arbeidene som pågår og hvilke garasjer som blir stengt og åpnet på ulike tidspunkt. Det eneste som er helt sikkert er at denne planen endrer seg hele tiden etter hvert som arbeidene skrider fremover. Det er flere grunner til at planene endrer seg, men hovedsaklig er det på grunn av sykdom hos entreprenør, ukjente problemstillinger som dukker opp underveis og fordi vi av og til må gjøre tilpasninger og justeringer.

Hva er siste nytt om garasjene?

Rehabiliteringen av betongfundamentene i E1-garasjen har tatt lengre tid enn forventet og siste nytt er at garasjen vil kunne åpnes i løpet av august måned. Dette er en relativt stor forsinkelse, men foreløpig går det ikke ut over resten av prosjektet og den forventede sluttdatoen. Etter påske vil entreprenøren gå i gang med elektriske arbeider, pussing av betong, maling, legging av nytt dekke, installasjon av nettingboder, dører og porter. Det siste som skjer er at det blir installert et nytt ladeanlegg for el-biler. Til tross for store leveringsproblemer på ladebokser håper vi å få på plass ca 20 ladeplasser i E1-garasjen når den åpner i august.

Arbeidene i E7-garasjen er godt i gang og ligger i rute til ferdigstilling i slutten av september. 

Den siste garasjen i Smedgata 32/34 har forventet oppstart i løpet av august/september. Her vil de starte på øvre garasjeplan og den nederste tas helt til slutt til vinteren 2022/2023.

Hva skjer med uteområdene våre?

På grunn av arbeider med å tekke om takhagene våre for å tette pågående lekkasjer i garasjen så har gresset blitt fjernet i mellom E5/E7, samt i bakgården mellom S32/34. Et nytt lag med jord blir lagt på plass begge steder så snart arbeidene med tekking er ferdig. I prosjektet er det lagt til grunn at plenene skal sås på nytt og det vil derfor ta noe tid før de kan åpnes og tas i bruk av beboerne. Det er en mulighet for at utearealene ikke kan benyttes i løpet av årets sommersesong dersom plenene skal få vokse og bli robust nok til å tåle belastninger. I tillegg vil brakkeriggen legge beslag på deler av utearealene i Enerhauggata så lenge arbeidene pågår. 

Styret har bedt om et tilbud på ferdigplen som kan medføre en raskere åpning av utearealene. Prisen på ferdigplen har dessverre økt vesentlig i løpet av det siste året og styret må derfor vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig og innenfor prosjektets rammer å gå for et slikt alternativ. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om utearealene våre når vi vet mer.

Forsinkelser i Smedgata medfører avstengte områder

Det har dessverre oppstått forsinkelser knyttet til utbedringer i bakgården og takhagen i Smedgata. Forsinkelsene har oppstått på grunn av flere forhold: en svært komplisert og forsinket søknadsprosess med Oslo Kommune (som følge av en sammenslåing av flere kommunale etater) vedrørende utbedring av støttemuren opp mot Villa Enerhaugen, sykdom hos entreprenør og komplikasjoner som har oppstått knyttet til utbedring av sluk og membran i takhagen over garasjen.

Foreløpig har entreprenøren estimert at bakgården og hagen vil være helt eller delvis avstengt frem til midten av juni måned, men de jobber på for at området skal kunne åpnes så snart det lar seg gjøre.

Nedetid på internett

I forbindelse med prosjektet skal vi også legge nye traseer for fiberkablene til borettslaget. Dagens internettkabler går igjennom noen gamle rør i garasjeanleggene som skal fjernes i forbindelse med rehabiliteringene som pågår. Det blir derfor lagt helt nye fiberkabler i en alternativ trasé som ikke kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene.

Denne omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging er allerede i gang og vi forventer at nedetiden vil bli varslet til beboerne omtrent en ukes tid før omkoblingen skjer. Vi har grunn til å tro at dette vil foregå i månedsskiftet april/mai, men vi vil komme tilbake med et mer nøyaktig tidspunkt etter påske.

 

Onsdag 20. april klokken 19:00 avholdes årets generalforsamling i St. Hallvard Kirk. Møtet foregår i Menighetssalen, et lokale vi også har benyttet oss av flere ganger tidligere.

Papirutgave av innkallingen til årsmøtet ble sendt til trykking denne uken og vi rakk dessverre ikke å få den ferdig før helgen. Vi har derfor lagt ut en digital versjon på nettsiden. Vi forventer at papirutgaven vil være klar og deles ut på dørmattene førstkommende mandag 11. april.

Trykk her for å se den digitale innkallingen til årets møte. Tidligere innkallinger og protokoller fra årsmøter i borettslaget finner du her.

Nå som våren er på vei er det mange beboere som begynner å planlegge utesesongen og klargjøring av balkongene. Vi minner om at borettslaget har en avtale med Lumon Norge som eneleverandør av innglassing til andelseiere som ønsker det. Årsaken til at vi har inngått en eksklusiv avtale om leveranse av balkonginnglassing med Lumon Norge er er at vi ønsker ett felles fasadeuttrykk i hele borettslaget.

Fra tid til annen sendes det ut flygeblader i postkassene våre fra konkurrerende firma som ønsker å tilby innglassing, men det er altså kun Lumon Norge som er godkjent av borettslaget og som kan benyttes.

Bør jeg vente med innglassing?

Vi minner om at oppgradering av fasadene våre er et av prosjektene som er høyt prioritert på vedlikeholdsplanen til borettslaget som Multiconsult presenterte for borettslaget i 2018. Du kan lese et redigert utdrag fra denne planen i en spesialutgave av Enern.

Et fremtidig prosjekt vedrørende oppgradering av fasadene våre vil mest sannsynlig inkludere bytte av vinduer og balkongdører, rehabilitering (og eventuelle endringer) av balkong, samt oppgradering av sluk/nedløp fra tak. På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke garantere at dagens balkonginnglassing kan bestå. Andelseierne bes derfor vurderer hvorvidt det er økonomisk hensiktsmessig å installere balkonginnglassing nå.

Styret har vedtatt at årets generalforsamling vil avholdes i St. Hallvard Kirke onsdag 20. april klokken 19:00. Innkallingen blir trykket opp og levert ut på dørmattene i god tid før påske. Vi gleder oss til å møte andelseierne fysisk denne gangen.

PS: Vi tar forbehold om at det må være smittevernfaglig forsvarlig å avholde møtet fysisk og gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Styret har vært i dialog med Telenor på grunn av den mangelfulle TV-leveransen den siste tiden. Vi har krevd kompensasjon for bortfall av TV2-kanalene i desember og deler av januar. Telenor tilbyr borettslaget en engangskompensasjon for den kollektive TV-avtalen som kommer beboerne våre til gode. Alle andelseierne får derfor 150 kroner fratrukket på TV-delen av felleskostnadene for april måned.

TV-pakken fra Telenor koster normalt kroner 249 per måned/leilighet og har dermed blitt redusert til kroner 99 på husleiefakturaen for april måned. Vi gjør oppmerksom på at dette er en engangskompensasjon og at TV-avtalen vil faktureres til ordinærpris fra og med neste måned.

Det skal utføres kontroll av alle brannslukkere (pulverapparatene) tilhørende leilighetene i borettslaget. Du trenger ikke å være hjemme når kontrollen utføres. Pulverapparatet settes ut på dørmatten (ved leilighetsdøren din) i forkant. Kontrollen gjelder 1 stk 6kg brannslukningsapparat pr bolig. Firesafe AS står for gjennomføring av kontrollen på vegne av borettslaget.

Apparatene kontrolleres mandag 14. februar fra klokken 08:00 for henholdsvis Enerhauggata 1, 3 og 5. Tirsdag 15. februar fra klokken 08:00 kontrolleres pulverapparatene i Enerhauggata 7, Smedgata 32 og 34.

Beboere sette ut pulverapparatet på dørmatten sin før klokken 08.00. Sett gjerne ut apparatet noen dager i forveien dersom du ikke er hjemme den aktuelle dagen. Det kontrollerte apparatet tas inn i leiligheten etter kl 16.00 når kontrollen er gjennomført.

Spørsmål om denne kontrollen eller generelt om brannsikkerhet i borettslaget kan rettes til styret.

Garasjeprosjektet har pågått en stund og her kommer en oppdatering på fremdriften. Mange beboere lurer nok på hva som skjer, hvor lenge arbeidene pågår og hvordan det påvirker oss som bor i borettslaget. Vi vet at det er en utfordring at det pågår arbeider mange steder i borettslaget samtidig med ulempene dette medfører i form av støy, redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser. I tillegg er vi i den uheldige situasjonen at Oslo Kommune har redusert gateparkeringen i området som følge av at det bygges ny sykkelvei i Jens Bjelkesgate. De pågående arbeidene i Smedgata langs Villa Enerhaugen bidrar også til støy, redusert fremkommelighet og færre p-plasser.

Enerhauggata 1-garasjen ferdig etter påske

De mest støyende rivearbeidene og de større inngrepene i betongkonstruksjonen i Enerhaugata 1-garasjen er nå ferdigstilt i begge plan. Fremover vil det pågå en prosess med elektrokjemisk behandling  slik at vi får stoppet videre forringelse av betong og armering. Behandlingen tar 4-6 uker og vil heldigvis ikke oppleves som støyende. Deretter vil det bli utført pussing, enklere overflatebehandling og lagt opp strøm og belysning. Den siste fasen av prosjektet i E1-garasjen vil være av litt mer støyende karakter og foregår i april. Det betyr borring i betongen i forbindelse med etablering av sportsboder, installasjon av dører og porter og til slutt et nytt ladeanlegg for elbiler. Vi forventer at E1-garasjen vil være ferdig og klar for «innflytting» i slutten av april. Garasjeansvarlig vil komme tilbake med praktisk informasjon om hvordan vi legger opp kabalen når det nærmer seg overtakelse.

Pågående arbeid på utearealene våre

En viktig del av prosjektet handler om å stoppe aktive vannlekkasjer i garasjeanleggene våre for å sørge for at vi unngår fremtidige problemer i betongkonstruksjonen. Garasjen mellom E5 og E7 ligger under takhagen mellom blokkene våre. Entreprenøren graver derfor dypt i hagen for å avdekke både tak og vegger med tanke på dreneringsarbeider og utbedring av membranen. Dette vil vesentlig redusere risikoen for ytterligere vanninntrenging i konstruksjonen i fremtiden, noe som forlenger levetiden på anlegget vårt.

Tilsvarende gravearbeider er satt i gang i Smedgata 32 og 34. I løpet av de kommende ukene vil entreprenøren frese bort asfalten og grave opp bakgården fordi store deler av garasjen i Smedgata ligger under asfalten og plenen. I Smedgata-garasjen har vi flere områder med fuktig betong og tydelige skader i konstruksjonen som må utbedres.

I løpet av juni måned er det planlagt å tilbakeføre bakgården og reetablere takhagene slik at vi igjen kan grille pølser, spise is og nyte sommerdagene på borettslagets utearealer.

E7-garasjen med oppstart 1. mars

E7-garasjen må tømmes for biler innen 28. februar. Rivearbeidene starter opp tirsdag 1. mars og beboerne i E7 og E5 må påregne støyende betongarbeider i store deler av mars og april måned. Det blir lagt inn en pause i arbeidene i påskehøytiden. Detaljene rundt arbeidene med E7-garasjen vil vi måtte komme tilbake til, men det er planlagt ferdigstillelse innen 1. august.

Mange av leietakerne i E7-garasjen må dessverre finne egne løsninger for midlertidig parkering så lenge arbeidene pågår og vi beklager ulempene dette medfører. Så snart E1-garasjen åpner etter påske vil det åpne opp for mer parkeringskapasitet. Leietakerne vil selvsagt ikke bli belastet for parkering i den mellomperioden de står uten et tilbud fra borettslaget.

S34-garasjen med planlagt oppstart i mai

Vi planlegger for oppstart i øvre garasjeplan i Smedgata i starten av mai og nedre plan stenges i august. De detaljerte planene for Smedgata-garasjen kommer vi tilbake til i god tid før oppstart.

Det vil også pågå støyende aktiviteter i fellesarealene i flere av blokkene våre som følge av at det etableres brannvarsling i tilknytning til garasjeanlegget.

Oppdateringer på en infoskjerm nær deg

Garasjerehabiliteringen skal etter planen bli ferdigstilt i løpet av mars 2023. Vi vet at dette prosjektet oppleves som belastende for mange beboere. Dessverre må vi leve med støyende arbeider og et redusert parkeringstilbud i en god stund fremover. Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå endringer i fremdriften som kan skje i et så omfattende prosjekt.

Styret vil heretter oppdatere beboerne og varsle om støyende arbeider på informasjonsskjermene i inngangspartiet. Vi ønsker å varsle beboerne i god tid om de kommende arbeidene, men noen ganger oppstår det uforutsette situasjoner som gjør at styret må ta raske beslutninger for å komme videre. Vi jobber for at prosjektet skal komme i mål innen tiden og at vi lander trygt innenfor den økonomiske rammen.

Villa Enerhaugen er godt i gang med et større prosjekt som berører mange av våre beboere da de er nærmeste nabo til Smedgata 32 og 34. Det lages nytt opplegg for overvann/drenering og den gamle støttemuren langs Smedgata skal rives og fornyes. Sluttdato for arbeidene er satt til august 2022.

Se vedlagt informasjonsskriv her.

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer samt medlemmer til valgkomiteen. Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende.

Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han har lyst. Det gis vanligvis honorar for verv i borettslaget.

Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 04.02.2022.

E-post: valgkomite@ebrl.no

Medlemmer av valgkomiteen:

 • Frode Lagset, tlf 930 79 997
 • Araceli Emblemsvåg, tlf 467 93 685
 • Hanne M, tlf 479 55 803

Det nærmer seg oppstart av grunnarbeidene i bakgården til Smedgata 32/34. I forbindelse med garasjerehabiliteringen skal takhagen og store deler av bakgården graves opp fordi membran og drenering må utbedres. Hensikten er å forebygge og stoppe mindre lekkasjer, samt hindre fremtidige skader på det etter hvert oppgraderte garasjeanlegget.

I tillegg skal støttemuren i bakgården som grenser opp mot eiendommen til Villa Enerhaugen utbedres da den i svært dårlig forfatning.

Støyende arbeider i vinter

Arbeidene starter opp mandag 31. januar og de mest støyende aktivitetene vil pågå i en periode på omtrent 10 uker med beregnet avslutning rundt påsketider. Entreprenøren jobber på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19 og har normalt fri på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Det vil pågå arbeider som oppfattes som støyende i forbindelse med graving og bortkjøring av masser, fresing av asfalt, pigging av betong og riving av eksisterende mur. I tillegg vil det bli utført reparasjoner i parsellhagen i Smedgata, noe som dessverre betyr at vi må ta bort alle pallekassene i en periode. Vi vil etablere nye pallekarmer og gjenåpne parsellhagen så snart arbeidene er ferdigstilt. Den såkalte «kirkeparsellen» vil ikke bli påvirket av disse arbeidene.

Byggegjerder og barrierer mens arbeidene pågår

Av sikkerhetsmessige årsaker vil deler av bakgården i Smedgata bli avstengt med byggegjerder mens arbeidene pågår. I enkelte perioder vil det ikke være mulig å ferdes i passasjen som i dag går mellom Smedgata og Sørligata. Det betyr at barnehagen må benytte inngangen fra sørsiden i Enerhauggata eller ta veien opp steintrappa i Sørligata.

Sykkelstativene i bakgården fjernes

I forbindelse med gravearbeidene må vi ta bort sykkelstativene i bakgården i Smedgata i en begrenset periode. Vi ber om at syklene flyttes umiddelbart. Siste frist for å flytte sykkel: Onsdag 26. januar.
Mekkestativet flyttes samtidig til «sykkelparkeringen» ved inngangspartiet til Enerhauggata 1 og 3.

Pappcontainerne og pakkebokser flyttes

For at entreprenøren skal få gjennomført oppdraget sitt er vi nødt til å gjøre noen tilpasninger og endringer. Pappcontainerne som i dag er plassert i bakgården vil flyttes midlertidig til fremsiden av Smedgata 34 på høyre side av heissjakt/inngangspartiet. Pakkeboksene fra Posten flyttes til området til høyre for bakre inngang S34, rett ved Sørli Plass.

Hagen og bakgården i Smedgata vil bli ferdigstilt og reetablert i løpet av sommeren. Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser og endringer underveis i prosjektet.

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt dato for gjennomføring av årets generalforsamling og tidspunktet er satt til onsdag 20. april. Per nå planlegges det for en digital gjennomføring, men med mulighet for å avholde møtet fysisk dersom smittesituasjonen på et senere tidspunkt tilsier at det er trygt og praktisk mulig. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling om digital gjennomføring av årsmøtene for større borettslag og sameier i 2022 slik situasjonen er akkurat nå.

Frist for å sende inn forslag

Styret er opptatt av å sikre beboerdemokratiet med høy deltakelse på årsmøtet og vil derfor gå ut med informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi ønsker også å sørge for at alle andelseiere som ønsker det gis anledning til å sende inn sine forslag til generalforsamlingen. Dersom du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest tirsdag 1. februar 2022.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret trenger nødvendig tid til å behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn. Enkelte saker må utredes før styret kan ta stilling til forslaget. I tillegg kommer tilrettelegging og forberedelser i forkant av trykking av generalforsamlingsheftet som sendes ut i god tid før møtet og klargjøring for elektronisk publisering.

Vi minner om at forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må alltid være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

For at årsmøtet skal kunne ta stilling til saken din så er det viktig at den er formulert på en måte som gjør at andelseierne forstår hva du ønsker og det må være et tydelig forslag til vedtak.

 • Skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • Forklar hvorfor du mener dette er viktig
 • Formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • Send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Dersom vi velger å gjennomføre generalforsamlingen digitalt vil den vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 20. april og vil lukkes etter seks dager den 26. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Lovendring gir borettslag adgang til å gjennomføre digitale møter

En egen koronaforskrift i 2020 ga midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Denne midlertidige forskriften har nå blitt gjort permanent i form av en lovendring på våren 2021 som fjernet det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinge. Borettslag gis heretter permanent adgang til å gjennomføre årsmøtene digitalt. Endringen kom som følge av erfaringene mange borettslag og sameier har gjort seg etter endringene i koronaforskriften. En undersøkelse fra OBOS viser tydelig at de midlertidige reglene under pandemien i 2020 førte til en vesentlig økning i møtedeltakelsen.

Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

Styret bør allikevel gjøre en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig og nødvendig å gjennomføre et heldigitalt møte og tilrettelegge for at analoge brukere også får nødvendig informasjon og mulighet til å delta. Styret i Enerhaugen Borettslag er opptatt av at informasjon om møter og innhold skal fortsatt gjøres tilgjengelig på papir slik at eldre og analoge andelseiere får mulighet til å delta.

Det gjenstår fortsatt en god del graving og dreneringsarbeider i hagen mellom E5 og E7, samt betongrehabilitering i E1-garasjen. Vi vil derfor varsle beboerne i E1 særskilt om at det kan forekomme plagsom støy også på nyåret og vi beklager ulempene dette medfører. Mer konkret informasjon kommer over nyttår.

Det blir heldigvis pause i de støyende arbeidene i garasjeprosjektet i romjulen og entreprenøren tar seg en lengre juleferie fra 23. desember. Arbeidene starter opp igjen mandag 3. januar.

Styret ønsker alle beboerne en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi ønsker å varsle om støyende arbeider i Enerhauggata 5 de neste ukene som følge av at elektriker skal legge opp nye kabler i fellesarealer og trappeløp. Et nytt brannvarslingsanlegg i parkeringskjellerne våre etableres i forbindelse med det pågående garasjeprosjektet. Det er arbeider i tilknytning til dette anlegget som nå går i gang. Elektrikerne vil starte med forberedelsene i Enerhauggata 5 allerede førstkommende helg. De støyende arbeidene vil først og fremst forekomme på dagtid i løpet av de to til tre neste ukene frem mot jul.

Brannsikring er en viktig del av prosjektet

En sentral del av prosjektet er å etablere et moderne brannvarslingsanlegg som gjør at vi effektivt kan varsle beboerne våre dersom et eventuelt branntilløp skulle oppstå i garasjeanleggene i fremtiden.

Vi ber også om forståelse for at det generelt vil være en del støyende arbeider i forbindelse med dette prosjektet. Styret har som mål å varsle om spesielt støyende aktiviteter for å sikre forutsigbarhet for beboerne. Vi må allikevel ta forbehold om at støyende arbeider vil kunne forekomme på kort varsel så lenge dette prosjektet pågår.

Generalforsamlingen i 2021 ga styret tillatelse til å selge den tidligere vaktmesterleiligheten i Enerhauggata 7. Leiligheten har blitt betydelig modernisert det siste året og nå er den klar for salg. Gulvet er oppgradert med gjennomgående, lys enstavs eikeparkett helt uten terskler i alle oppholdsrom. Veggoverflater og himlinger har også blitt malt i 2021. Balkongen er for øvrig innglasset og har moderne skyvedør.

Her får du altså en flott leilighet med direkte adkomst fra bakkeplan uten trapper, mye lys og fin utsikt til hagen.  Tips gjerne venner og bekjente som kan være interessert.

Kun en visning er satt opp – mandag 6. desember kl 19:00. Velkommen skal du være.

Trykk her for å se annonsen på Finn.no

Selv om vi må påregne en del støy nå som garasjeprosjektet pågår vil vi varsle om spesielt inngripende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i en periode fremover. Slik det ser ut nå vil entreprenør ta unna de aller mest støyende arbeidene intensivt i begge garasjeplanene i løpet av de neste 4-5 ukene for å bli ferdig med rivejobben. Det betyr pigging og boring i betong knyttet til søylepunkter og fundamenter i både øvre- og nedre del av garasjen i perioden frem til nyttår. Det vil også forekomme noe boring i betongen etter nyttår, men da i mindre omfang i forbindelse med montering av diverse installasjoner.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i denne riveperioden.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere i byggeperioden.

Styret har besluttet å utbedre skadene ved inngangspartiet til E1 og E3, samt rehabilitere trappen ved Tøyen Fitness. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp og utbedre disse områdene som bærer preg av stor slitasje og lite gjennomtenkte løsninger. Tiltakene som gjøres nå vil både estetisk løfte helhetsinntrykket av borettslaget og gjøre områdene tryggere å ferdes i. Styret er opptatt av å gjøre det sikrere for beboere og besøkende å ferdes i området vårt, ikke minst med hensyn til blinde- og svaksynte.

Prosjektene ble lagt ut samlet på anbud tidligere i høst og styret endte til slutt opp med å inngå avtale med Gartnerhagen, en mestergodkjent anleggsgartnerbedrift i Oslo. Prosjektet starter opp i uke 49 og målsetningen er å bli ferdig i løpet av uke 51 (siste uken før jul) dersom alt går etter planen. Kostnaden for utbedring av inngangspartiet til E1/E3, trappen ved Tøyen Fitness inkl. kantsteinsarbeider er samlet sett beregnet til å koste en halv million kroner. Prosjektet vil kostnadsføres på det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet til borettslaget.

Rehabilitering ved inngangspartiet til E1 og E3

Asfalt, betong og kantstein ved inngangspartiet til blokkene og matbutikken har delvis løsnet og blitt ødelagt de siste årene. Skadene har oppstått som følge av slitasje fra tunge kjøretøy, biler og andre ytre påkjenninger over flere tiår.

Følgende arbeider skal gjøres ved inngangspartiet til E1/E3: Betongstøping og utbedringer av trapp mot butikken. Membranarbeider og tekking av betongdekket i forbindelse med underliggende trafostasjon. I tillegg vil sittebenken i betong ved inngangen til matbutikken utbedres med nye trespiler.

Ny trapp ved Tøyen Fitness

Tilsvarende vil vi også utbedre trappen som går fra lokalene til Tøyen Fitness og ned til garasjeinnkjørselen i Sørligata 11 (p-kjeller tilhørende Smedgata 32/34). Her vil eksisterende trappeløsning rives og langsgående asfaltkant fjernes. Målsetningen er at denne traseen skal reetableres i tråd med borettslagets øvrige trapper. Den nye trappen vil bygges opp på nytt ved bruk av smågatestein og granittkantstein. Trappen tilpasses terrenget og vil være mer i henhold til moderne krav.

I tillegg vil de løse kantsteinene i betong langs Sørligata og hagearealet til Smedgata 32 byttes ut med kantstein i granitt.

Det legges opp til mye gjenbruk av materialer i forbindelse med reetablering av trapper og kantstein, noe som både er bra for miljøet og økonomien i prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være noe redusert fremkommelighet og at det kan forekomme støyende gravearbeider på dagtid mens prosjektet pågår.

I forbindelse med garasjerehabiliteringen er Enviro Entreprenør godt i gang med grunnarbeidene i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Det vil derfor forekomme noe støy i forbindelse med graving og bortkjøring av masser i en periode frem til slutten av januar 2022. Arbeidene foregår på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19. Fordi entreprenør jobber lange dager mandag til torsdag vil det ikke være gravearbeider på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Hagen vil bli reetablert i løpet av våren 2022 med gress, sittebenker og lekeapparater med mindre det oppstår forsinkelser i prosjektet.

Adkomstvei, parkering og anleggsbrakker

Det har blitt etablert egen adkomst- og kjørevei for anleggsmaskiner, samt parkeringsplasser for entreprenøren på plenen. I tillegg er det satt opp en brakkerigg i tilknytning til øvre del av hagen. Brakkene skal benyttes som kontor, spise- og pauserom, samt toalett for arbeiderne som jobber på prosjektet.

Slik ser riggplanen ut for området mellom E5 og E7.

I løpet av de neste 15-18 månedene mens prosjektet pågår vil plenen derfor i deler av perioden være avsperret som følge av anleggsarbeider. Anleggsriggen vil bestå av åtte brakker fordelt på to etasjer og vil bli benyttet av arbeiderne, funksjonærer og byggeleder på dagtid.

Flere av de kommunale parkeringsplassene mellom Enerhauggata 5 og 7 vil også bli avstengt i perioden mens prosjektet pågår, så følg med på skilting i området for å unngå bøter eller borttauing av bilen din.

Styret kommer tilbake med løpende informasjon om de kommende arbeidene og hvilke konsekvenser det medfører for beboerne etter hvert som prosjektet skrider fremover.