I dag åpner deler av hagen mellom E5 og E7 til bruk for beboerne. Gresset er ikke så sterkt enda og deler av arealet må sås på nytt og trenger mer vanning. Vi ber derfor om at brukerne av hagen utviser litt ekstra hensyn og at det ikke sparkes ball på plenen før den har blitt litt mer hardfør.

Det etableres en gangpassasje ned til nedre del av hagen og grillområdet og resten av plenen vil stenges av med sperrebånd og byggegjerder. Vi håper dette tiltaket vil være til glede for beboerne slik at folk kan nyte de siste sommerdagene og fine dager mot høsten. Benytt sjansen til å ta noen av middagene i hagen og ta gjerne i bruk fellesgrillen.

Oslo Kommune har i dag varslet at de skal gjennomføre en miljøkartlegging øverst på Gartnerløkka, parken nedenfor Enerhauggt 3. Dette skjer allerede fra i morgen, onsdag 10. august. Kommunen beklager sen varsling til borettslaget. Det er i første omgang snakk om å ta ut en del prøver fra området ved Gartnerløkka-parken som forberedelser til den planlagte oppgraderingen av området. Det vil derfor komme en del anleggsmaskiner og det vil være redusert fremkommelighet på brannveien onsdag og torsdag mens arbeidene pågår.

Styret har nylig fornyet internettavtalen til borettslaget. Det betyr at OBOS Opennet fortsetter å levere internett over fiber til beboerne de neste tre årene. Leverandøren forplikter seg til å vedlikeholde og oppgradere borettslagets tekniske infrastruktur og fibersentral i den samme perioden. Dette vil sikre en stabil oppkobling og raskt internett til alle leilighetene våre.

Ny trådløs ruter til alle

Styret har i tillegg fremforhandlet nye betingelser som innebærer at samtlige leiligheter får mulighet til å bestille en kraftig, trådløs ruter, helt kostnadsfritt fra OBOS Opennet. Ruteren beboerne vil få tilbud om, med modellbetegnelsen eero 6, er tilpasset den nyeste Wi-fi 6-standarden. I tillegg til å sørge for sikker og rask trådløs tilkobling, har ruteren et moderne og tiltalende utseende og den tar liten plass.

Fra tid til annen får vi rapporter fra beboere som opplever dårlig forbindelse eller treg internettilkobling. Selv om vi har fiberlinjer inn til samtlige leiligheter med tilnærmet ubegrenset hastighet og kapasitet, skyldes slike problemer som oftest feil på lokalt utstyr eller beboernes egne rutere. Den trådløse ruteren fra OBOS Opennet gjør det enklere for leverandøren å feilsøke og utbedre eventuelle problemer raskt.

Andelseierne kan selv bestille den trådløs ruteren kostnadsfritt i løpet av høsten. Mer informasjon kommer snart.

Prisjustering fra 1. oktober

Den nye avtalen innebærer en prisjustering fra 1. oktober. Ny abonnementspris blir kroner 179 per måned, som tilsvarer en økning på 29 kroner per måned sammenlignet med i dag. Den nye prisen vil forøvrig være låst i avtaleperioden frem til høsten 2025. Den nye månedskostnaden fremkommer på husleiefaktura for oktober 2022.

Styret har ikke lykkes med å finne leverandører som kan matche eller tilby lavere priser med tilsvarende hastigheter (1000 / 1000 MBPS) og er derfor av den oppfatning at borettslaget fortsatt har svært konkurransedyktige betingelser.

Arbeidene med rehabilitering av garasjer og takhager har nå pågått siden november i fjor og det går stadig fremover, men ikke helt i henhold til den første planen vi gikk ut med tidlig i fjor høst. Fordi det er krevende med større rehabilitering av eldre bygg, så vil det dukke opp ukjente forhold og problemstillinger underveis. Slike utfordringer vil medføre endringer i prosjektets fremdrift og derfor vil styret løpende informere beboerne etter hvert som vi får ny informasjon.

Status per juni 2022 er at garasjene i E1 fortsatt ikke er helt ferdigstilt, men nå gjenstår kun den aller siste innspurten. Det som har komplisert fremdriften er først og fremst krevende arbeider med rehabilitering av betongkonstruksjonene og noen utfordringer på grunn av nødvendig utbedring av ventilasjonen som heldigvis er løst. I tillegg opplever vi produksjonsproblemer og ekstra lang leveringstid knyttet til bestilling av nye garasjeporter, dører og ladeanlegg til elbiler. Dette er knyttet til situasjonen i verdensmarkedet, blant annet som følge av pandemien og krigen i Ukraina. Vi håper å kunne åpne den nyoppussede E1-garasjen i slutten av august, men vi tar allikevel forbehold om endringer.

Arbeidene med garasjekjelleren i E7 er godt i gang, men også her har det oppstått komplikasjoner med rehabilitering av bærekonstruksjon og betong. Arbeidene går stadig fremover, men vi kan måtte påregne noen flere forsinkelser før vi er i mål ut på høsten.

Vi kommer ikke til å starte med rehabilitering av S34-garasjen før vi er helt i mål med E1-garasjen.

Hage og uteområder

Hagen mellom E5 og E7 er i ferd med å bli reetablert, men området vil være avsperret i påvente av at jordmassene får satt seg og at gresset får grodd seg til. Vi håper å kunne åpne hagen i løpet av sensommeren slik at beboerne igjen kan benytte grillområdet med sittebenker og lekeapparater. Gresset vil nok trenge hele denne sesongen til å få satt seg ordentlig.

Uteområdene og bakgården i S32/34 vil være delvis avsperret og fortsatt være en byggeplass ut over sommeren. Det skyldes blant annet lang og komplisert byggesaksbehandling hos Oslo Kommune i forbindelse med utbedring av støttemur mot Villa Enerhaugen og oppgradering av sluk og membran i takhagen. Nå som vi har fått igangsettelsestillatelse til å etablere ny støttemur, vil arbeidene i bakgården til S32/34 fortsette i ukene som kommer med økt styrke.

Informasjon om videre fremdrift

Planen kan endre seg underveis og vi vil informere om den videre fremdriften etter hvert som prosjektet skrider fremover. En spesiell utfordring gitt inflasjonen og utfordringene byggebransjen står overfor akkurat nå, er å holde kostnadene innenfor den vedtatte rammen og unngå store forsinkelser. Styret jobber derfor aktivt med å finne gode løsninger for å ivareta både økonomien og sørge for nødvendig fremdrift i prosjektet.

Vi beklager så mye de forsinkelsene som oppstår og ulempene dette medfører for våre beboere. I tillegg ønsker vi å rette en spesielt stor takk til beboerne i E1 som har levd med tidvis mye byggestøy i en lengre periode – hold ut, snart er vi i mål.

Det er meldt sol og høye temperaturer fremover. Styret har derfor besluttet å stenge ned varmen i samtlige blokker med umiddelbar virkning fra fredag 6. mai. Det markerer samtidig slutten på årets fyringssesong. Varme på bad i høyblokkene vil imidlertid opprettholdes i en periode i påvente av en ny løsning for de som mangler andre varmekilder.

Beboere som har behov for ekstra varme i overgangen vår/sommer kan på forespørsel låne elektrisk ovn på vaktmesterkontoret.

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet som nå pågår skal det legges nye traseer for fiberkablene til borettslaget for å hindre at kabler kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene våre. Dagens internettkabler går igjennom noen eldre støpejernsrør i garasjeanleggene som må fjernes.

Omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett for beboerne i Enerhauggata 1, 3, 5 og 7. Beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging og planleggingen er allerede godt i gang og nå er datoene for selve omkoblingen klar.

Her ser du når du blir uten internett

Når fiberkablene blir koblet om i din blokk må du beregne at internett er borte i opptil 16 timer. Arbeidene starter opp klokken 06:00 og vil foregå ut over kvelden til alle ledningene er koblet om.

 • Tirsdag 3. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 5
 • Torsdag 5. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 3
 • Tirsdag 10. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 7
 • Torsdag 12. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 1

Noen vil få internettsignalene tilbake allerede etter en time, mens andre kan måtte vente til langt ut på ettermiddag/kveld. Dersom du ikke har fått internett tilbake i løpet av kvelden den aktuelle dagen så kan du ta kontakt med Obos Opennet påfølgende arbeidsdag for å få hjelp.

Vi gjentar at beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt av disse arbeidene.

Kan oppstå endringer eller feil mens arbeidene pågår

Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå nedetid hos beboere i andre blokker enn det som er forutsatt under her fordi vi dessverre har mangelfull dokumentasjon på kablene i dagens anlegg. Vi håper ikke at det skjer, men vi kan heller ikke garantere eventuelle feil eller endringer. Uansett vil nedetiden per leilighet ikke vare lengre enn en dag. Vi beklager ulempen den planlagte omkoblingen medfører for våre beboere.

Rehabiliteringen av garasjeanleggene våre er et omfattende prosjekt som innebærer både innvendige og utvendige oppgraderinger. Dette berører beboerne våre både med hensyn til støy og redusert fremkommelighet, samt begrensinger på bruken av borettslagets grøntarealer. Fremdriftsplanen tilsier at det omtrent et år igjen av arbeidene og at prosjektet vil endelig avsluttes innen påsken 2023.

Styret får stadig spørsmål om de detaljerte planene for ulike deler av arbeidene som pågår og hvilke garasjer som blir stengt og åpnet på ulike tidspunkt. Det eneste som er helt sikkert er at denne planen endrer seg hele tiden etter hvert som arbeidene skrider fremover. Det er flere grunner til at planene endrer seg, men hovedsaklig er det på grunn av sykdom hos entreprenør, ukjente problemstillinger som dukker opp underveis og fordi vi av og til må gjøre tilpasninger og justeringer.

Hva er siste nytt om garasjene?

Rehabiliteringen av betongfundamentene i E1-garasjen har tatt lengre tid enn forventet og siste nytt er at garasjen vil kunne åpnes i løpet av august måned. Dette er en relativt stor forsinkelse, men foreløpig går det ikke ut over resten av prosjektet og den forventede sluttdatoen. Etter påske vil entreprenøren gå i gang med elektriske arbeider, pussing av betong, maling, legging av nytt dekke, installasjon av nettingboder, dører og porter. Det siste som skjer er at det blir installert et nytt ladeanlegg for el-biler. Til tross for store leveringsproblemer på ladebokser håper vi å få på plass ca 20 ladeplasser i E1-garasjen når den åpner i august.

Arbeidene i E7-garasjen er godt i gang og ligger i rute til ferdigstilling i slutten av september. 

Den siste garasjen i Smedgata 32/34 har forventet oppstart i løpet av august/september. Her vil de starte på øvre garasjeplan og den nederste tas helt til slutt til vinteren 2022/2023.

Hva skjer med uteområdene våre?

På grunn av arbeider med å tekke om takhagene våre for å tette pågående lekkasjer i garasjen så har gresset blitt fjernet i mellom E5/E7, samt i bakgården mellom S32/34. Et nytt lag med jord blir lagt på plass begge steder så snart arbeidene med tekking er ferdig. I prosjektet er det lagt til grunn at plenene skal sås på nytt og det vil derfor ta noe tid før de kan åpnes og tas i bruk av beboerne. Det er en mulighet for at utearealene ikke kan benyttes i løpet av årets sommersesong dersom plenene skal få vokse og bli robust nok til å tåle belastninger. I tillegg vil brakkeriggen legge beslag på deler av utearealene i Enerhauggata så lenge arbeidene pågår. 

Styret har bedt om et tilbud på ferdigplen som kan medføre en raskere åpning av utearealene. Prisen på ferdigplen har dessverre økt vesentlig i løpet av det siste året og styret må derfor vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig og innenfor prosjektets rammer å gå for et slikt alternativ. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om utearealene våre når vi vet mer.

Forsinkelser i Smedgata medfører avstengte områder

Det har dessverre oppstått forsinkelser knyttet til utbedringer i bakgården og takhagen i Smedgata. Forsinkelsene har oppstått på grunn av flere forhold: en svært komplisert og forsinket søknadsprosess med Oslo Kommune (som følge av en sammenslåing av flere kommunale etater) vedrørende utbedring av støttemuren opp mot Villa Enerhaugen, sykdom hos entreprenør og komplikasjoner som har oppstått knyttet til utbedring av sluk og membran i takhagen over garasjen.

Foreløpig har entreprenøren estimert at bakgården og hagen vil være helt eller delvis avstengt frem til midten av juni måned, men de jobber på for at området skal kunne åpnes så snart det lar seg gjøre.

Nedetid på internett

I forbindelse med prosjektet skal vi også legge nye traseer for fiberkablene til borettslaget. Dagens internettkabler går igjennom noen gamle rør i garasjeanleggene som skal fjernes i forbindelse med rehabiliteringene som pågår. Det blir derfor lagt helt nye fiberkabler i en alternativ trasé som ikke kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene.

Denne omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging er allerede i gang og vi forventer at nedetiden vil bli varslet til beboerne omtrent en ukes tid før omkoblingen skjer. Vi har grunn til å tro at dette vil foregå i månedsskiftet april/mai, men vi vil komme tilbake med et mer nøyaktig tidspunkt etter påske.

 

Onsdag 20. april klokken 19:00 avholdes årets generalforsamling i St. Hallvard Kirk. Møtet foregår i Menighetssalen, et lokale vi også har benyttet oss av flere ganger tidligere.

Papirutgave av innkallingen til årsmøtet ble sendt til trykking denne uken og vi rakk dessverre ikke å få den ferdig før helgen. Vi har derfor lagt ut en digital versjon på nettsiden. Vi forventer at papirutgaven vil være klar og deles ut på dørmattene førstkommende mandag 11. april.

Trykk her for å se den digitale innkallingen til årets møte. Tidligere innkallinger og protokoller fra årsmøter i borettslaget finner du her.

Nå som våren er på vei er det mange beboere som begynner å planlegge utesesongen og klargjøring av balkongene. Vi minner om at borettslaget har en avtale med Lumon Norge som eneleverandør av innglassing til andelseiere som ønsker det. Årsaken til at vi har inngått en eksklusiv avtale om leveranse av balkonginnglassing med Lumon Norge er er at vi ønsker ett felles fasadeuttrykk i hele borettslaget.

Fra tid til annen sendes det ut flygeblader i postkassene våre fra konkurrerende firma som ønsker å tilby innglassing, men det er altså kun Lumon Norge som er godkjent av borettslaget og som kan benyttes.

Bør jeg vente med innglassing?

Vi minner om at oppgradering av fasadene våre er et av prosjektene som er høyt prioritert på vedlikeholdsplanen til borettslaget som Multiconsult presenterte for borettslaget i 2018. Du kan lese et redigert utdrag fra denne planen i en spesialutgave av Enern.

Et fremtidig prosjekt vedrørende oppgradering av fasadene våre vil mest sannsynlig inkludere bytte av vinduer og balkongdører, rehabilitering (og eventuelle endringer) av balkong, samt oppgradering av sluk/nedløp fra tak. På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke garantere at dagens balkonginnglassing kan bestå. Andelseierne bes derfor vurderer hvorvidt det er økonomisk hensiktsmessig å installere balkonginnglassing nå.

Styret har vedtatt at årets generalforsamling vil avholdes i St. Hallvard Kirke onsdag 20. april klokken 19:00. Innkallingen blir trykket opp og levert ut på dørmattene i god tid før påske. Vi gleder oss til å møte andelseierne fysisk denne gangen.

PS: Vi tar forbehold om at det må være smittevernfaglig forsvarlig å avholde møtet fysisk og gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Styret har vært i dialog med Telenor på grunn av den mangelfulle TV-leveransen den siste tiden. Vi har krevd kompensasjon for bortfall av TV2-kanalene i desember og deler av januar. Telenor tilbyr borettslaget en engangskompensasjon for den kollektive TV-avtalen som kommer beboerne våre til gode. Alle andelseierne får derfor 150 kroner fratrukket på TV-delen av felleskostnadene for april måned.

TV-pakken fra Telenor koster normalt kroner 249 per måned/leilighet og har dermed blitt redusert til kroner 99 på husleiefakturaen for april måned. Vi gjør oppmerksom på at dette er en engangskompensasjon og at TV-avtalen vil faktureres til ordinærpris fra og med neste måned.

Det skal utføres kontroll av alle brannslukkere (pulverapparatene) tilhørende leilighetene i borettslaget. Du trenger ikke å være hjemme når kontrollen utføres. Pulverapparatet settes ut på dørmatten (ved leilighetsdøren din) i forkant. Kontrollen gjelder 1 stk 6kg brannslukningsapparat pr bolig. Firesafe AS står for gjennomføring av kontrollen på vegne av borettslaget.

Apparatene kontrolleres mandag 14. februar fra klokken 08:00 for henholdsvis Enerhauggata 1, 3 og 5. Tirsdag 15. februar fra klokken 08:00 kontrolleres pulverapparatene i Enerhauggata 7, Smedgata 32 og 34.

Beboere sette ut pulverapparatet på dørmatten sin før klokken 08.00. Sett gjerne ut apparatet noen dager i forveien dersom du ikke er hjemme den aktuelle dagen. Det kontrollerte apparatet tas inn i leiligheten etter kl 16.00 når kontrollen er gjennomført.

Spørsmål om denne kontrollen eller generelt om brannsikkerhet i borettslaget kan rettes til styret.

Garasjeprosjektet har pågått en stund og her kommer en oppdatering på fremdriften. Mange beboere lurer nok på hva som skjer, hvor lenge arbeidene pågår og hvordan det påvirker oss som bor i borettslaget. Vi vet at det er en utfordring at det pågår arbeider mange steder i borettslaget samtidig med ulempene dette medfører i form av støy, redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser. I tillegg er vi i den uheldige situasjonen at Oslo Kommune har redusert gateparkeringen i området som følge av at det bygges ny sykkelvei i Jens Bjelkesgate. De pågående arbeidene i Smedgata langs Villa Enerhaugen bidrar også til støy, redusert fremkommelighet og færre p-plasser.

Enerhauggata 1-garasjen ferdig etter påske

De mest støyende rivearbeidene og de større inngrepene i betongkonstruksjonen i Enerhaugata 1-garasjen er nå ferdigstilt i begge plan. Fremover vil det pågå en prosess med elektrokjemisk behandling  slik at vi får stoppet videre forringelse av betong og armering. Behandlingen tar 4-6 uker og vil heldigvis ikke oppleves som støyende. Deretter vil det bli utført pussing, enklere overflatebehandling og lagt opp strøm og belysning. Den siste fasen av prosjektet i E1-garasjen vil være av litt mer støyende karakter og foregår i april. Det betyr borring i betongen i forbindelse med etablering av sportsboder, installasjon av dører og porter og til slutt et nytt ladeanlegg for elbiler. Vi forventer at E1-garasjen vil være ferdig og klar for «innflytting» i slutten av april. Garasjeansvarlig vil komme tilbake med praktisk informasjon om hvordan vi legger opp kabalen når det nærmer seg overtakelse.

Pågående arbeid på utearealene våre

En viktig del av prosjektet handler om å stoppe aktive vannlekkasjer i garasjeanleggene våre for å sørge for at vi unngår fremtidige problemer i betongkonstruksjonen. Garasjen mellom E5 og E7 ligger under takhagen mellom blokkene våre. Entreprenøren graver derfor dypt i hagen for å avdekke både tak og vegger med tanke på dreneringsarbeider og utbedring av membranen. Dette vil vesentlig redusere risikoen for ytterligere vanninntrenging i konstruksjonen i fremtiden, noe som forlenger levetiden på anlegget vårt.

Tilsvarende gravearbeider er satt i gang i Smedgata 32 og 34. I løpet av de kommende ukene vil entreprenøren frese bort asfalten og grave opp bakgården fordi store deler av garasjen i Smedgata ligger under asfalten og plenen. I Smedgata-garasjen har vi flere områder med fuktig betong og tydelige skader i konstruksjonen som må utbedres.

I løpet av juni måned er det planlagt å tilbakeføre bakgården og reetablere takhagene slik at vi igjen kan grille pølser, spise is og nyte sommerdagene på borettslagets utearealer.

E7-garasjen med oppstart 1. mars

E7-garasjen må tømmes for biler innen 28. februar. Rivearbeidene starter opp tirsdag 1. mars og beboerne i E7 og E5 må påregne støyende betongarbeider i store deler av mars og april måned. Det blir lagt inn en pause i arbeidene i påskehøytiden. Detaljene rundt arbeidene med E7-garasjen vil vi måtte komme tilbake til, men det er planlagt ferdigstillelse innen 1. august.

Mange av leietakerne i E7-garasjen må dessverre finne egne løsninger for midlertidig parkering så lenge arbeidene pågår og vi beklager ulempene dette medfører. Så snart E1-garasjen åpner etter påske vil det åpne opp for mer parkeringskapasitet. Leietakerne vil selvsagt ikke bli belastet for parkering i den mellomperioden de står uten et tilbud fra borettslaget.

S34-garasjen med planlagt oppstart i mai

Vi planlegger for oppstart i øvre garasjeplan i Smedgata i starten av mai og nedre plan stenges i august. De detaljerte planene for Smedgata-garasjen kommer vi tilbake til i god tid før oppstart.

Det vil også pågå støyende aktiviteter i fellesarealene i flere av blokkene våre som følge av at det etableres brannvarsling i tilknytning til garasjeanlegget.

Oppdateringer på en infoskjerm nær deg

Garasjerehabiliteringen skal etter planen bli ferdigstilt i løpet av mars 2023. Vi vet at dette prosjektet oppleves som belastende for mange beboere. Dessverre må vi leve med støyende arbeider og et redusert parkeringstilbud i en god stund fremover. Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå endringer i fremdriften som kan skje i et så omfattende prosjekt.

Styret vil heretter oppdatere beboerne og varsle om støyende arbeider på informasjonsskjermene i inngangspartiet. Vi ønsker å varsle beboerne i god tid om de kommende arbeidene, men noen ganger oppstår det uforutsette situasjoner som gjør at styret må ta raske beslutninger for å komme videre. Vi jobber for at prosjektet skal komme i mål innen tiden og at vi lander trygt innenfor den økonomiske rammen.

Villa Enerhaugen er godt i gang med et større prosjekt som berører mange av våre beboere da de er nærmeste nabo til Smedgata 32 og 34. Det lages nytt opplegg for overvann/drenering og den gamle støttemuren langs Smedgata skal rives og fornyes. Sluttdato for arbeidene er satt til august 2022.

Se vedlagt informasjonsskriv her.

Valgkomiteen trenger forslag og tips til nye styremedlemmer samt medlemmer til valgkomiteen. Er du selv interessert i å være med, eller vet du om en nabo som du synes vil passe, så ta kontakt med oss i valgkomiteen. En prat med oss er helt uforpliktende.

Har du noen å foreslå, kan du gjerne gjøre det uten selv å spørre vedkommende – vi tar kontakt og finner ut om hun eller han har lyst. Det gis vanligvis honorar for verv i borettslaget.

Vi vil svært gjerne ha forslag på kvinner.

Det å være med i styret er lærerikt og interessant, og et viktig arbeid for vårt felles bomiljø og vår felles eiendom: Borettslaget Enerhaugen. Bli med på en innsats for fellesskapet!

Vi ber om å få ditt forslag så snart som mulig, og senest den 04.02.2022.

E-post: valgkomite@ebrl.no

Medlemmer av valgkomiteen:

 • Frode Lagset, tlf 930 79 997
 • Araceli Emblemsvåg, tlf 467 93 685
 • Hanne M, tlf 479 55 803

Det nærmer seg oppstart av grunnarbeidene i bakgården til Smedgata 32/34. I forbindelse med garasjerehabiliteringen skal takhagen og store deler av bakgården graves opp fordi membran og drenering må utbedres. Hensikten er å forebygge og stoppe mindre lekkasjer, samt hindre fremtidige skader på det etter hvert oppgraderte garasjeanlegget.

I tillegg skal støttemuren i bakgården som grenser opp mot eiendommen til Villa Enerhaugen utbedres da den i svært dårlig forfatning.

Støyende arbeider i vinter

Arbeidene starter opp mandag 31. januar og de mest støyende aktivitetene vil pågå i en periode på omtrent 10 uker med beregnet avslutning rundt påsketider. Entreprenøren jobber på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19 og har normalt fri på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Det vil pågå arbeider som oppfattes som støyende i forbindelse med graving og bortkjøring av masser, fresing av asfalt, pigging av betong og riving av eksisterende mur. I tillegg vil det bli utført reparasjoner i parsellhagen i Smedgata, noe som dessverre betyr at vi må ta bort alle pallekassene i en periode. Vi vil etablere nye pallekarmer og gjenåpne parsellhagen så snart arbeidene er ferdigstilt. Den såkalte «kirkeparsellen» vil ikke bli påvirket av disse arbeidene.

Byggegjerder og barrierer mens arbeidene pågår

Av sikkerhetsmessige årsaker vil deler av bakgården i Smedgata bli avstengt med byggegjerder mens arbeidene pågår. I enkelte perioder vil det ikke være mulig å ferdes i passasjen som i dag går mellom Smedgata og Sørligata. Det betyr at barnehagen må benytte inngangen fra sørsiden i Enerhauggata eller ta veien opp steintrappa i Sørligata.

Sykkelstativene i bakgården fjernes

I forbindelse med gravearbeidene må vi ta bort sykkelstativene i bakgården i Smedgata i en begrenset periode. Vi ber om at syklene flyttes umiddelbart. Siste frist for å flytte sykkel: Onsdag 26. januar.
Mekkestativet flyttes samtidig til «sykkelparkeringen» ved inngangspartiet til Enerhauggata 1 og 3.

Pappcontainerne og pakkebokser flyttes

For at entreprenøren skal få gjennomført oppdraget sitt er vi nødt til å gjøre noen tilpasninger og endringer. Pappcontainerne som i dag er plassert i bakgården vil flyttes midlertidig til fremsiden av Smedgata 34 på høyre side av heissjakt/inngangspartiet. Pakkeboksene fra Posten flyttes til området til høyre for bakre inngang S34, rett ved Sørli Plass.

Hagen og bakgården i Smedgata vil bli ferdigstilt og reetablert i løpet av sommeren. Vi tar forbehold om at det kan oppstå forsinkelser og endringer underveis i prosjektet.

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt dato for gjennomføring av årets generalforsamling og tidspunktet er satt til onsdag 20. april. Per nå planlegges det for en digital gjennomføring, men med mulighet for å avholde møtet fysisk dersom smittesituasjonen på et senere tidspunkt tilsier at det er trygt og praktisk mulig. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling om digital gjennomføring av årsmøtene for større borettslag og sameier i 2022 slik situasjonen er akkurat nå.

Frist for å sende inn forslag

Styret er opptatt av å sikre beboerdemokratiet med høy deltakelse på årsmøtet og vil derfor gå ut med informasjon på et tidlig tidspunkt. Vi ønsker også å sørge for at alle andelseiere som ønsker det gis anledning til å sende inn sine forslag til generalforsamlingen. Dersom du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest tirsdag 1. februar 2022.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret trenger nødvendig tid til å behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn. Enkelte saker må utredes før styret kan ta stilling til forslaget. I tillegg kommer tilrettelegging og forberedelser i forkant av trykking av generalforsamlingsheftet som sendes ut i god tid før møtet og klargjøring for elektronisk publisering.

Vi minner om at forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må alltid være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

For at årsmøtet skal kunne ta stilling til saken din så er det viktig at den er formulert på en måte som gjør at andelseierne forstår hva du ønsker og det må være et tydelig forslag til vedtak.

 • Skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • Forklar hvorfor du mener dette er viktig
 • Formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • Send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Dersom vi velger å gjennomføre generalforsamlingen digitalt vil den vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 20. april og vil lukkes etter seks dager den 26. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Lovendring gir borettslag adgang til å gjennomføre digitale møter

En egen koronaforskrift i 2020 ga midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Denne midlertidige forskriften har nå blitt gjort permanent i form av en lovendring på våren 2021 som fjernet det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlinge. Borettslag gis heretter permanent adgang til å gjennomføre årsmøtene digitalt. Endringen kom som følge av erfaringene mange borettslag og sameier har gjort seg etter endringene i koronaforskriften. En undersøkelse fra OBOS viser tydelig at de midlertidige reglene under pandemien i 2020 førte til en vesentlig økning i møtedeltakelsen.

Lovendringene opphever også kravet om forhåndssamtykke for å motta informasjon på e-post, og overlater til styret å avgjøre hvordan informasjon til beboerne skal gis. På den måten likestilles elektronisk kommunikasjon med kommunikasjon på papir.

Styret bør allikevel gjøre en vurdering av hvorvidt det er hensiktsmessig og nødvendig å gjennomføre et heldigitalt møte og tilrettelegge for at analoge brukere også får nødvendig informasjon og mulighet til å delta. Styret i Enerhaugen Borettslag er opptatt av at informasjon om møter og innhold skal fortsatt gjøres tilgjengelig på papir slik at eldre og analoge andelseiere får mulighet til å delta.

Det gjenstår fortsatt en god del graving og dreneringsarbeider i hagen mellom E5 og E7, samt betongrehabilitering i E1-garasjen. Vi vil derfor varsle beboerne i E1 særskilt om at det kan forekomme plagsom støy også på nyåret og vi beklager ulempene dette medfører. Mer konkret informasjon kommer over nyttår.

Det blir heldigvis pause i de støyende arbeidene i garasjeprosjektet i romjulen og entreprenøren tar seg en lengre juleferie fra 23. desember. Arbeidene starter opp igjen mandag 3. januar.

Styret ønsker alle beboerne en riktig god jul og et godt nytt år.

Vi ønsker å varsle om støyende arbeider i Enerhauggata 5 de neste ukene som følge av at elektriker skal legge opp nye kabler i fellesarealer og trappeløp. Et nytt brannvarslingsanlegg i parkeringskjellerne våre etableres i forbindelse med det pågående garasjeprosjektet. Det er arbeider i tilknytning til dette anlegget som nå går i gang. Elektrikerne vil starte med forberedelsene i Enerhauggata 5 allerede førstkommende helg. De støyende arbeidene vil først og fremst forekomme på dagtid i løpet av de to til tre neste ukene frem mot jul.

Brannsikring er en viktig del av prosjektet

En sentral del av prosjektet er å etablere et moderne brannvarslingsanlegg som gjør at vi effektivt kan varsle beboerne våre dersom et eventuelt branntilløp skulle oppstå i garasjeanleggene i fremtiden.

Vi ber også om forståelse for at det generelt vil være en del støyende arbeider i forbindelse med dette prosjektet. Styret har som mål å varsle om spesielt støyende aktiviteter for å sikre forutsigbarhet for beboerne. Vi må allikevel ta forbehold om at støyende arbeider vil kunne forekomme på kort varsel så lenge dette prosjektet pågår.

Generalforsamlingen i 2021 ga styret tillatelse til å selge den tidligere vaktmesterleiligheten i Enerhauggata 7. Leiligheten har blitt betydelig modernisert det siste året og nå er den klar for salg. Gulvet er oppgradert med gjennomgående, lys enstavs eikeparkett helt uten terskler i alle oppholdsrom. Veggoverflater og himlinger har også blitt malt i 2021. Balkongen er for øvrig innglasset og har moderne skyvedør.

Her får du altså en flott leilighet med direkte adkomst fra bakkeplan uten trapper, mye lys og fin utsikt til hagen.  Tips gjerne venner og bekjente som kan være interessert.

Kun en visning er satt opp – mandag 6. desember kl 19:00. Velkommen skal du være.

Trykk her for å se annonsen på Finn.no

Selv om vi må påregne en del støy nå som garasjeprosjektet pågår vil vi varsle om spesielt inngripende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i en periode fremover. Slik det ser ut nå vil entreprenør ta unna de aller mest støyende arbeidene intensivt i begge garasjeplanene i løpet av de neste 4-5 ukene for å bli ferdig med rivejobben. Det betyr pigging og boring i betong knyttet til søylepunkter og fundamenter i både øvre- og nedre del av garasjen i perioden frem til nyttår. Det vil også forekomme noe boring i betongen etter nyttår, men da i mindre omfang i forbindelse med montering av diverse installasjoner.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i denne riveperioden.

Vi beklager ulempene dette medfører for våre beboere i byggeperioden.

Styret har besluttet å utbedre skadene ved inngangspartiet til E1 og E3, samt rehabilitere trappen ved Tøyen Fitness. Det har lenge vært et ønske om å rydde opp og utbedre disse områdene som bærer preg av stor slitasje og lite gjennomtenkte løsninger. Tiltakene som gjøres nå vil både estetisk løfte helhetsinntrykket av borettslaget og gjøre områdene tryggere å ferdes i. Styret er opptatt av å gjøre det sikrere for beboere og besøkende å ferdes i området vårt, ikke minst med hensyn til blinde- og svaksynte.

Prosjektene ble lagt ut samlet på anbud tidligere i høst og styret endte til slutt opp med å inngå avtale med Gartnerhagen, en mestergodkjent anleggsgartnerbedrift i Oslo. Prosjektet starter opp i uke 49 og målsetningen er å bli ferdig i løpet av uke 51 (siste uken før jul) dersom alt går etter planen. Kostnaden for utbedring av inngangspartiet til E1/E3, trappen ved Tøyen Fitness inkl. kantsteinsarbeider er samlet sett beregnet til å koste en halv million kroner. Prosjektet vil kostnadsføres på det ordinære drifts- og vedlikeholdsbudsjettet til borettslaget.

Rehabilitering ved inngangspartiet til E1 og E3

Asfalt, betong og kantstein ved inngangspartiet til blokkene og matbutikken har delvis løsnet og blitt ødelagt de siste årene. Skadene har oppstått som følge av slitasje fra tunge kjøretøy, biler og andre ytre påkjenninger over flere tiår.

Følgende arbeider skal gjøres ved inngangspartiet til E1/E3: Betongstøping og utbedringer av trapp mot butikken. Membranarbeider og tekking av betongdekket i forbindelse med underliggende trafostasjon. I tillegg vil sittebenken i betong ved inngangen til matbutikken utbedres med nye trespiler.

Ny trapp ved Tøyen Fitness

Tilsvarende vil vi også utbedre trappen som går fra lokalene til Tøyen Fitness og ned til garasjeinnkjørselen i Sørligata 11 (p-kjeller tilhørende Smedgata 32/34). Her vil eksisterende trappeløsning rives og langsgående asfaltkant fjernes. Målsetningen er at denne traseen skal reetableres i tråd med borettslagets øvrige trapper. Den nye trappen vil bygges opp på nytt ved bruk av smågatestein og granittkantstein. Trappen tilpasses terrenget og vil være mer i henhold til moderne krav.

I tillegg vil de løse kantsteinene i betong langs Sørligata og hagearealet til Smedgata 32 byttes ut med kantstein i granitt.

Det legges opp til mye gjenbruk av materialer i forbindelse med reetablering av trapper og kantstein, noe som både er bra for miljøet og økonomien i prosjektet.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være noe redusert fremkommelighet og at det kan forekomme støyende gravearbeider på dagtid mens prosjektet pågår.

I forbindelse med garasjerehabiliteringen er Enviro Entreprenør godt i gang med grunnarbeidene i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Det vil derfor forekomme noe støy i forbindelse med graving og bortkjøring av masser i en periode frem til slutten av januar 2022. Arbeidene foregår på dagtid, mandag til og med torsdag, fra klokken 7 til klokken 19. Fordi entreprenør jobber lange dager mandag til torsdag vil det ikke være gravearbeider på fredager. Vi gjør oppmerksom på at det unntaksvis kan oppstå avvik fra denne planen.

Hagen vil bli reetablert i løpet av våren 2022 med gress, sittebenker og lekeapparater med mindre det oppstår forsinkelser i prosjektet.

Adkomstvei, parkering og anleggsbrakker

Det har blitt etablert egen adkomst- og kjørevei for anleggsmaskiner, samt parkeringsplasser for entreprenøren på plenen. I tillegg er det satt opp en brakkerigg i tilknytning til øvre del av hagen. Brakkene skal benyttes som kontor, spise- og pauserom, samt toalett for arbeiderne som jobber på prosjektet.

Slik ser riggplanen ut for området mellom E5 og E7.

I løpet av de neste 15-18 månedene mens prosjektet pågår vil plenen derfor i deler av perioden være avsperret som følge av anleggsarbeider. Anleggsriggen vil bestå av åtte brakker fordelt på to etasjer og vil bli benyttet av arbeiderne, funksjonærer og byggeleder på dagtid.

Flere av de kommunale parkeringsplassene mellom Enerhauggata 5 og 7 vil også bli avstengt i perioden mens prosjektet pågår, så følg med på skilting i området for å unngå bøter eller borttauing av bilen din.

Styret kommer tilbake med løpende informasjon om de kommende arbeidene og hvilke konsekvenser det medfører for beboerne etter hvert som prosjektet skrider fremover.

Selv om vi må påregne en del støyende arbeider etter hvert som arbeidene med garasjeprosjektet skrider frem så vil vi varsle om spesielt støyende arbeider tilknyttet Enerhauggata 1 (E1) i neste uke. Tirsdag, onsdag og torsdag i uke 46 (16. – 18. november) skal asfaltdekket på øvre garasjeplan i E1 freses bort med maskiner. Det vil også forekomme pigging i betong knyttet til søylepunkter der maskinene ikke kommer til.

Arbeidene foregår på dagtid fra klokken 8 til 17 og vi gjør oppmerksom på at det kan oppleves som til dels svært støyende i perioder. Vi beklager ulempene dette medfører og vi vil også anbefale beboerne i E1 om ikke å ha hjemmekontor disse dagene.

Etter flere år med grundig planlegging og forberedelser er vi nå klare til å gå i gang med garasjerehabiliteringsprosjektet. Prosjektet vil foregå over en periode på 15 måneder (redusert fra opprinnelig 18 måneder) med oppstart i uke 45. Borettslaget har inngått avtale med Eide Entreprenør som totalt sett kom best ut i anbudskonkurransen med syv konkurrerende foretak vinteren 2020. Norconsult har vært rådgiver for borettslaget i forprosjektet og vil fortsatt bistå oss med prosjektledelse så lenge arbeidende pågår.

Øvre plan Enerhauggata 1 er først ut

Mandag 8. november starter Eide Entreprenør opp med rivearbeidene i øvre garasjeanlegg i Enerhauggata 1. Garasjeansvarlig vil kontakte de som leier parkering i Enerhauggata 1 øvre plan snarest med informasjon om de praktiske konsekvensene dette medfører.

Det planlegges for ca 3 måneder jobbing i øvre plan av E1 før entreprenør går videre til nedre plan av E1-garasjen i februar neste år.

Etablering av brakkerigg og graving i hagen

Samtidig med oppstart i øvre plan på E1-garasjen vil det bli etablert en brakkerigg for entreprenøren i hagen mellom Enerhauggata 5 og 7. Her vil det også pågå gravearbeider på nedre deler av takhagen vår, altså den delen av plenen som ligger over garasjeanlegget tilhørende Enerhauggata 7. Gravearbeidene vil pågå fra november 2021 – mars 2022 og det vil ikke være mulig å benytte utearealene på plenen i denne perioden. Årsaken til at plenen graves opp er fordi vi er nødt til å legge ny membran som sikrer at garasjene våre forblir tørre i fremtiden. Hagen vil bli opparbeidet på nytt med plen, sittegrupper og beplantning så snart det lar seg gjennomføre.

Videre fremdrift

Entreprenøren vil starte gravearbeider i hagen mellom Smedgata 32 og 34 i løpet av vinteren 2022. Garasjene i Enerhauggata 1 vil ferdigstilles i løpet av vinteren 2022. Enerhauggata 7 er neste i køen våren 2022. På sensommeren 2022 vil øvre garasje Smedgata 32/34 stenges og rehabiliteres og ut over høsten 2022 er det nedre plan Smedgata 32/34 som er sist ut.

Vi kommer tilbake med en mer detaljert fremdriftsplan og de praktiske konsekvensene dette medfører etter hvert som prosjektet kommer i gang.

Midlertidig parkering tilbys så langt det er mulig

Styret er opptatt av å ivareta dagens leietakere i garasjeanleggene mens arbeidene pågår. Så langt det er mulig vil leietakerne tilbys midlertidig parkeringsplass ved ledighet i de garasjene som til enhver tid ikke er under rehabilitering, eller på borettslagets utendørsparkering bak E7. Likevel kan flere av de som leier garasjeplass måtte påberegne å ha bilene stående gateparkert i rehabiliterings-/byggeperioden. Det vises her til ordningen med beboerparkering. Det vil ikke bli innkrevd leie i den perioden leietaker av parkeringsplass må parkere utenfor borettslagets parkeringstilbud.

Bakgrunnen for prosjektet

Siden oppstarten av forprosjektet høsten 2018, har styret jobbet tett sammen med Norconsult for å avklare nødvendige tiltak basert på tilstandsanalysen som ble gjennomført på oppdrag fra generalforsamlingen i 2016. Dette har resultert i følgende anbefalte tiltak i borettslagets tre garasjeanlegg:

• Betongrehabilitering
• Drenering rundt garasjeanleggene
• Membran på innvendige betongdekker og under takhager
• Oppgradering av elektrisk anlegg
• Oppgradering av brannsikkerhet, inkl. varslingsanlegg i fellesarealer (også boligetasjene) og fornyelse av sprinkleranlegg
• Ladestasjoner til elbiler
• Montering av nettingboder i forbindelse med parkeringsplasser
• Utskifting av garasjeporter og branndører
• Delvis oppgradering av ventilasjonen

Styret har nylig vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget og parkeringsleie gjeldende fra 1. januar 2022. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Prisene på parkeringsleie ble sist justert i 2018. I tillegg varsler Telenor økt pris for kabel-TV.

 • Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3,5 % fra 01.01.22 i tråd med generell prisstigning og utviklingen i konsumprisindeksen.
 • Prisen på parkering i borettslaget justeres opp med kroner 50 per måned fra 01.01.22. Det betyr at innendørs parkeringsplass i garasjene vil heretter belastes kr 850 per måned. Opplagsplasser og motorsykkelplasser vil koste kroner 450,- per måned. Ny pris på utendørs parkering (Enerhauggata 7) vil koste kr 550,- per måned.
 • Tillegget for lading av elbil med stikkontakt øker samtidig fra kr 150 til 250 pr måned (NB: ingen ledige elbil-plasser og lang venteliste). Et nytt og bedre tilbud for lading av elbiler vil være på plass etter at vi har fullført den planlagte rehabiliteringen av garasjeanleggene våre.
 • Telenor varsler ny abonnementspris for kabel-TV i borettslaget fra 1. januar 2022. Prisen øker med kroner 29 per måned og den nye prisen blir dermed kroner 249. Telenor-avtalen innebærer at alle beboerne får et rikt utvalg faste og valgfrie TV-kanaler, strømmetjenester og leie av T-We boks 2 med opptaksfunksjon.

  Den nye abonnementsprisen til Telenor kabel-tv vil være «låst» og ikke kunne økes de neste to årene som følge av den reforhandlede kontrakten med borettslaget. Kabel-TV og internett fremkommer som egne fakturalinjer på giro for felleskostnadene.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 3,5 % og ny pris på kabel-TV påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 3870 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 4022 per måned (felleskostnader kr 3623 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 152 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5170 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 5367 per måned (felleskostnader kr 4968 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 197 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 5870 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 6092 per måned (felleskostnader kr 5693 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 222 per måned.

Det er posten for felleskostnader og TV/Kabelanlegg som vil bli justert opp fra januar 2022. Internett-kostnaden blir ikke berørt denne gangen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms), men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Alle leilighetene i borettslaget er tilkoblet et porttelefonanlegg, som gjør at beboere kan fjernstyre utgangsdører og korridordører når noen ringer på. Det finnes et porttelefonanlegg for hver blokk. Alle leilighetene har et tilhørende svarapparat (Aiphone, modellbetegnelse GH-1AD) der beboerne kan snakke med de som ringer på og slippe inn de som kommer på besøk. Det finnes et ringepanel ved hovedinngangen til hver blokk og et panel utenfor hver leilighetskorridor der besøkende kan kalle opp leilighetene (ringeklokkenummer + bjelletast).

Med hensyn til sikkerheten er det viktig at beboere ikke slipper inn ukjente eller personer som av ulike grunner ikke skal ha adgang til borettslaget.

Opplever du feil på anlegget tar du kontakt med vaktmester eller styret. Før du kontakter borettslaget kan du gjerne sjekke at volumknapp og ringeknapp er riktig innstilt (disse er normalt på undersiden av svarapparatet).

 

Ikke tillatt å frakoble eller omkoble anlegget på egenhånd

Anlegget er svært følsomt og en feilkobling på et svarapparat i en leilighet vil kortslutte hele anlegget slik at potensielt hundre leiligheter blir berørt. Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å flytte på svarapparatet eller midlertidig ønsker å koble ut anlegget i forbindelse med oppussing tar kontakt med vaktmester først. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å koble ut anlegget på en trygg måte og noen ganger søker vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med reparasjon av uautorisert utkobling og/eller planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet ansvarlig andelseier.

Ringeknapp ved leilighetsdør

Fra gammelt av har alle leilighetene installert en egen ringeknapp utenfor inngangsdøren og vi er glad for at denne fortsatt fungerer hos mange beboere. Vi gjør oppmerksom på at borettslaget ikke lengre kan reparere feil som oppstår på denne innretningen da dette er utdatert teknologi. Beboere bes heller investerer i egne trådløse ringeknapper som enkelt kan erstatte den originale innretningen. Slike trådløse ringeknapper selges rimelig på flere store multivarehus som for eksempel Clas Ohlson, Jula og Jernia.

Vi inntar nå aller siste fase i prosjektet på Petrine Ryghs Vei (området sør for Enerhauggata 3, 5 og 7) som vil bestå av noe støy fra maskinbruk i uke 41 og 42 (ukene etter høstferien).

Arbeidsoppgaver som skal utføres er:

 • Fjerning av kork.
 • Legging av nytt fallunderlag.
 • Fjerning av masser under tredekket og remontere spiler på vegg
 • Fjerne flettverksgjerdet og montere nytt rekkverk på Enerhaugplassen

Arbeidstid: Hverdager mellom kl. 07.00-15.30, lørdager kl. 07.00 -1300. Av hensyn til beboerne kommer vi ikke til å utføre støyende arbeider i tidsrommet før kl. 0800.

Har dere spørsmål eller kommentarer er det bare å ta kontakt med Solveig Torp på tlf: 41507297.

Med vennlig hilsen
Braathen Landskapsentreprenør AS

Det oppstod noen komplikasjoner i forbindelse med arbeidene på bunnledningene i Enerhauggata 3 og vi må derfor stenge vann og avløp for tre stiger/rørstammer for å fullføre jobben. Toalett- og dusjbrakker vil være tilgjengelig for beboerne som er berørt i hagen mellom E5 og E7 på dagtid. Kode for å komme inn i brakkene er som tidligere: stjernetast 232323 stjernetast.

Stige 15, 18 og 19

Alle som har et internt leilighetsnummer (ringeklokkenummer) i Enerhauggata 3 som slutter på 15, 18 eller 19 vil bli berørt av en ny, men heldigvis kortere nedstenging av vann og avløp. De resterende stigene/stammene i E3 vil ikke bli berørt av denne nedstengingen.

Vann og avløp stenges for stige 15, 18 og 19 fra klokken 9 – 16 på tirsdag 5. oktober og onsdag 6. oktober . Det vil være mulig å benytte vann og kloakk/avløp etter arbeidsdagens slutt på tirsdagen (etter klokken 16) og frem til onsdag morgen når arbeidet fortsetter kl 09:00. Vi håper at TT-teknikk blir ferdig litt før tiden på onsdag, men det vil vi først vite i løpet av neste uke og vi varsler beboerne per SMS og på infoskjermen i inngangspartiet så snart det er avklart.

Vi beklager ulempene dette medfører og håper at alt går etter planen slik at de blir raskt ferdig med jobben.

Ønsker du SMS-varsel fra borettslaget når det foregår arbeid som påvirker deg? Det er gratis og du melder deg på her: https://www.ebrl.no/sms/

Du kan når som helst melde deg av SMS-tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

I høstferien er vi i Enerhaugen Borettslag så heldige at vi får besøk av et omreisende barneteater som skal opptre for oss på plenen mellom Enerhauggata 5 og 7. Små og store barn kan få oppleve et fyrverkeri av en forestilling og vi håper flest mulig tar seg tid til dette mandag ettermiddag i høstferien.

Hvor: På plenen mellom Smedgata 32 og 34
Når: Mandag 4. oktober kl 15:00
Gratis for alle. Forestillingen støttes med midler fra Oslo Kommune.

Hvem er Campingkompaniet?

Campingkompaniet er et omreisende teaterkompani som blei stifta i 2016 av skuespillerne Sofia Knudsen Estifanos og Lisa Birkenes Thun. Kompaniet har som overordna mål å tilby lavterskel kvalitetskultur til folk der de er, og hver sommer siden 2017 har Sofia og Lisa turnert Norge på langs og tvers i den veldig fargerike bilen sin for å gjøre nettopp det. Campingkompaniet spiller fargerike og fjasete fortellerteater-versjoner av kjente folkeeventyr, og er ekstremt fleksible på hva som kan være en scene – samfunnshus, blackboxer, sætre, amfier, lavvoer, parkeringsplasser, rundkjøringer, lekeplasser, hager, gårdstun og bakgårder har alle vært besøkt.
Nabolagsturne-konseptet de nå reiser rundt med er støtta av Oslo kommune, og årets er den tredje av sitt slag. En hvilken som helst Oslo-boer kan enkelt bestille kompaniet hjem til sitt nærområde helt gratis. Og vi gleder oss til å komme og spille hos deg!

Askeladden og de BESTE hjelperne

Årets forestilling heter «Askeladden og de BESTE hjelperne», er regissert av Mats Eldøen og Cathrine Frost Andersen og er en co-produksjon med Det Andre Teatret. Den forener det gøyeste fra to verdener: farger, konfetti, og fortellerglede fra Campingkompaniet og impro og lek fra Det Andre Teatret. Forestillinga handler om Ester Askeladd som legger ut for å bygge et skip som går like godt til lands som til vanns og i lufta med, slik at hun kan vinne Prinsessa og halve kongeriket. På veien møter hun både en og to og tre hjelpere hun kan spørre om råd. Men viser det seg kanskje at de beste hjelperne finnes i publikum? Vi får se!