Styret har besluttet å gå over til Vibbo-portalen: www.vibbo.no/enerhaugen. Løsningen er utviklet av OBOS og fungerer som en informasjonskanal, oppslagstavle for både styret og beboerne, elektronisk arkiv, plattform for å gjennomføre digitale og fysiske generalforsamlinger og den inneholder flere andre nyttige funksjoner.

Selv om borettslaget har hatt en profil på Vibbo i flere år, er det først nå i 2023 at vi tar den aktivt i bruk. Løsningen er enkel å bruke for både beboerne og styret. Deler av innholdet ligger åpent tilgjengelig, mens enkelte tjenester kan først nås etter at man har logget seg inn. Beboerne benytter bank-ID for å logge seg på tjenesten første gang. Vibbo finnes også som egen app som kan lastes ned til mobiltelefonen.

Vibbo erstatter nettsiden og Facebook-gruppen

Alle nyheter og viktige beskjeder vil heretter publiseres på Vibbo-portalen og infoskjermene i inngangspartiet. Det er Vibbo som benyttes som plattform for generalforsamlingen og her kan andelseierne laste opp forslag som de ønsker å ta opp i møtet og ha en dialog med styret underveis.

Vibbo har også en oppslagstavle og et lukket diskusjonsforum som er tilgjengelig for alle andelseiere og medboere. Vi håper dette kan bli en nyttig kanal for å komme i kontakt med andre i borettslaget og for å kunne diskutere relevante problemstillinger for beboerne. Facebook-gruppen vil etter hvert fases ut til fordel for Vibbo.

Det er enkelt å komme i kontakt med styret på Vibbo og plattformen legger til rette for enklere saksbehandling og kommunikasjon med beboerne. Målsetningen er at Vibbo skal bidra til at beboerne finner frem til riktig informasjon raskt, at det er enkelt å komme i kontakt med styret og fremme dialog med andre beboere i borettslaget.

Styret er fortsatt tilgjengelig på e-post i en begrenset periode inntil videre, men vi oppfordrer beboerne til å ta i bruk Vibbo allerede nå. Styret kan også nås på telefon eller per brev i postkassen i Smedgata 32.

Styret har besluttet at årets generalforsamling avholdes i St Hallvard Kirke onsdag 12. april 2023. Styret er opptatt av å sikre beboerdemokratiet med høy deltakelse på generalforsamlingen og vil derfor gå ut med informasjon om årets møte på et tidlig tidspunkt.

Andelseiere som ønsker det gis anledning til å sende inn forslag til generalforsamlingen. Årets frist er satt til mandag 13. februar 2023. Nytt av året er at innkommende forslag til generalforsamlingen leveres på Vibbo-portalen: www.vibbo.no/enerhaugen

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april, så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret trenger nødvendig tid til å behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn. Enkelte saker må utredes før styret kan ta stilling til forslaget. I tillegg kommer tilrettelegging og forberedelser i forkant av trykking av generalforsamlingsheftet som sendes ut i god tid før møtet og klargjøring for elektronisk publisering.

Vi minner om at forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må alltid være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

For at årsmøtet skal kunne ta stilling til saken din så er det viktig at den er formulert på en måte som gjør at andelseierne forstår hva du ønsker og det må være et tydelig forslag til vedtak.

 • Skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
 • Forklar hvorfor du mener dette er viktig
 • Formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
 • Send forslaget innen fristen som er satt til 13. februar 2023.
 • Forslag leveres på Vibbo-portalen til OBOS: www.vibbo.no/enerhaugen

Dersom du ønsker hjelp til å formulere forslaget ditt eller ønsker å ha en dialog med styret for å «finpusse» og klargjøre budskapet, så er det lurt å sende inn forslaget i god tid før fristen går ut.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen. Forslag kan også leveres i postkassen til styret og vaktmesterne i Smedgata 32 (inngangen ved barnehagen).

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Det er avdekket asbest flere steder i Smedgata-garasjen og denne skal fjernes og garasjen skal samtidig rengjøres for mulig asbeststøv. I forbindelse med asbestsaneringen som vil foregå i januar og februar 2023, vil samtlige dører og porter til parkeringsanlegget bli stengt like etter nyttår. Vi minner samtidig om at alle biler, sykler, motorsykler og dekk/rekvisita må ut av Smedgata-garasjen innen mandag morgen den 9. januar (Utsatt fra 3. januar).

Ikke tillatt å oppholde seg i garasjen

Alle dører og porter inn til begge garasjeplan i Smedgata vil bli skiltet: «ASBEST – ADGANG FORBUDT FOR UVEDKOMMENDE». Skilt vil være montert inntil asbestsanering er avsluttet med prøvetaking og analyser til dokumentert rengjøring er sluttført. Det er altså ikke tillatt å ta seg inn i garasjeanlegget og bryting av sperring vil kunne medføre asbestsanering av tilliggende områder. Sagt med andre ord, dersom beboere tar seg inn i garasjen mens saneringen pågår, så vil garasjeprosjektet ta lengre tid og bli vesentlig dyrere for borettslaget.

Dører vil kun bli sikret med tanke på selve saneringen. Det vil fortsatt være mulig å ta seg ut av dører og porter i garasjen i tilfelle evakuering ved for eksempel brann.

Siste nummer av borettslagsavisen Enern ble produsert og distribuert på dørmattene før jul. Den ferske utgaven og tidligere utgaver av Enern er også tilgjengelig i et digitalt arkiv her på nettsiden: https://www.ebrl.no/enern/

Det er ressurskrevende og kostbart å produsere borettslagavisen Enern på papir. Vi ser også at avisen har begrenset nyhetsverdi på grunn av den lange produksjons- og trykketiden. Enern blir derfor heretter et årlig julenummer ment som et supplement til nettsiden med oppsummering av det viktigste som har skjedd i borettslaget det siste året. Det vil også være aktuelt å trykke opp egne spesialnummer av Enern ved behov, slik vi gjorde i 2018 i forbindelse med vedlikeholdsplanen som ble utarbeidet for borettslaget.

Det sørvendte næringslokalet i første etasje av Smedgata 32 har nylig blitt renovert og er klargjort for nye leietakere. Etter at fysioterapeuten som tidligere benyttet lokalet pensjonerte seg for noen år siden, har lokalet blitt leid ut på kortidskontrakter og nå er det klart for ny leietaker.

Lokalet som er på rundt 50 kvadratmeter har blitt totalrenovert i 2022 og er nå bygget om til en effektiv planløsning som vi mener dekker dagens behov. Det tidligere tekjøkkenet og tilhørende vegger har blitt revet slik at lokalet nå fremstår mer åpent og innbydende. Dette grepet mener vi bidrar til at lokalet blir enklere å innrede. En ny kjøkkenkrok i åpen løsning med integrert oppvaskmaskin, kjøleskap og mikrobølgeovn har blitt etablert i motsatt ende av lokalet. I tillegg har vi fått på plass nytt gulv, veggene har blitt etterisolert, ny ledbelysning er på plass i taket og samtlige overflater er nymalt i lyse farger.

Vi ønsker oss stabile leietakere i det lyse lokalet som kan skilte med fin utsikt mot sydøst og lynrask internettforbindelse. Leietakerne vil ha felles inngangsparti med vaktmesterkontoret og treningsstudioet, samt dele på toalett og dusjfasiliteter. Kjenner du noen som ønsker å leie et mindre næringslokale? Rommet egner seg både som kontor, showroom eller et lite lager.

Sjekk ut annonsen på Finn.no og ta kontakt med styret@ebrl.no for å komme på befaring eller dersom du har spørsmål til betingelsene.

Entreprenøren vil førstkommende mandag, 7. november, gjøre et nytt forsøk på å asfaltere parkeringsplassene ved Enerhaugata 7 og begge innkjørslene til Smedgata-garasjen. I garasjen kan bilene gjerne stå parkert under hele operasjonen, men de som ønsker å benytte bilen må kjøre ut eller inn før klokken 8 på morgen. Det tillates ingen ut- eller innkjøring av garasjen før entreprenøren er ferdig på kveldstid etter klokken 18:00.

Parkeringsplassene ved Enerhauggata 7 må tømmes for biler i det samme tidsrommet og bilene kan parkere igjen på kvelden.

Oppsummert tidsplan:
Mandag 7. november oppstart asfaltering klokken 08:00 og avsluttes klokken 18:00. Dette gjelder både Smedgata-garasjen og p-plassene ved Enerhauggata 7.

Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende tider og at det kan oppstå endringer. Borettslaget beklager ulempene dette medfører for leietakere og beboere.

Den planlagte asfalteringen har blitt utsatt på ubestemt tid grunn av at det er meldt store nedbørsmengder de neste dagene. Det er selvsagt beklagelig, men entreprenøren mener det er nødvendig å finne ny tid dersom vi skal få til et fint sluttresultat. Gravingen har også tatt lengre tid enn forutsatt, noe som betyr at arbeidene fortsetter ved Enerhauggata 7 og i Smedgata på torsdag.

Arbeid som berører Smedgata-garasjen torsdag

Det skal graves ved innkjørselen til begge plan i Smedgata-garasjen og arbeidene ble dessverre ikke gjennomført som planlagt onsdag 2. november. Dermed vil torsdag 3. november gå med til graving, komprimering og forberedelser. I denne garasjen kan bilene stå parkert i garasjen under hele operasjonen, men de som skal benytte bilen må kjøre ut eller inn før klokken 8 på morgen. Det tillates ingen ut- eller innkjøring av garasjen før på ettermiddagen når garasjen åpner igjen for trafikk. Parkeringsplassene i Enerhauggata 7 kan benyttes fra og med torsdag kveld (etter kl 18) og frem til vi får beskjed om nytt tidspunkt for de gjenstående arbeidene.

Oppsummert tidspunkter Enerhauggata 7 og Smedgata-garasjen:
Torsdag 3. november oppstart graving ca klokken 08:00 og avsluttes innen klokken 18:00.

Vi minner om at asfalteringen har blitt utsatt, så vi må dessverre komme tilbake med nye datoer så snart det er bekreftet. Entreprenøren beklager ulempene dette medfører.

Det blir utført asfaltering onsdag 2. november og torsdag 3. november i borettslaget som får konsekvenser for de som leier parkering hos oss. Vi skal fjerne gammel og ødelagt asfalt langs uteparkeringsplassene ved Enerhauggata 7 og deretter legge et nytt lag med asfalt. I tillegg skal innkjørselen til samtlige garasjeanlegg oppgraderes, noe som får konsekvenser for de som trenger tilgang til bilene i Smedgata-garasjen denne uken.

Arbeid som berører p-plasser ved Enerhaugplassen (E7)

Det skal asfalteres ved uteparkeringen på Enerhaugplassen langs husveggen til Enerhauggata 7. Onsdag 2. november går med til graving, komprimering og forberedelser. Deretter kan bilene parkere igjen på kvelden og så må de bort igjen tidlig neste dag (før klokken 08:00). Arbeidene avsluttes torsdag kveld dersom alt går etter planen.

Oppsummert tidspunkter E7:
Onsdag 2. november oppstart graving klokken 08:00 og avsluttes klokken 18:00.
Torsdag 3. november oppstart asfaltering klokken 08:00 og avsluttes klokken 20:00.

Arbeid som berører Smedgata-garasjen

Det skal graves og asfalteres ved innkjørselen til begge plan i Smedgata-garasjen. Onsdag 2. november går med til graving, komprimering og forberedelser. Torsdag 3. november er dagen for selve asfalteringen. I denne garasjen kan bilene stå parkert i garasjen under hele operasjonen, men de som skal benytte bilen må kjøre ut eller inn før klokken 8 på morgen. Det tillates ingen ut- eller innkjøring av garasjen før på ettermiddagen på dag 1. Det samme gjelder dag to – bilene må ut eller inn før klokken 8 og kommer ikke inn eller ut av garasjen før på kvelden.

Oppsummert tidspunkter Smedgata-garasjen:
Onsdag 2. november oppstart graving klokken 08:00 og avsluttes klokken 15:00.
Torsdag 3. november oppstart asfaltering klokken 08:00 og avsluttes klokken 18:00.

Vi gjør oppmerksom på at dette er veiledende tider og at det kan oppstå endringer. Dette er nødvendige arbeider som må gjennomføres før vinteren kommer og det blir for kaldt ute. Borettslaget beklager ulempene dette medfører for leietakere og beboere.

Eide Entreprenør varsler at de vil gå i gang med Smedgata-garasjen på nyåret. Samtlige garasjer vil bli ferdigstilt senere enn først antatt som følge av en rekke med uheldige omstendigheter som medfører forsinkelser og komplikasjoner i prosjektet. Det betyr at samtlige garasjeanlegg vil være midlertidig ute av drift fra og med januar 2023, noe som selvsagt er sterkt beklagelig og en situasjon vi hadde håpet å unngå. Styret velger derfor å varsle om forsinkelsene allerede nå slik at leietakerne har nødvendig tid til å finne alternative parkeringsløsninger.

Et rehabiliteringsprosjekt i boligblokker fra 1960-tallet, i kombinasjon med pandemi og krigen i Ukraina, skaper både ekstra utfordringer og forsinkelser. Slik det ser ut nå vil E1-garasjen tidligst stå ferdig i april 2023, E7-garasjen ferdigstilles til sommeren og Smedgata-garasjen åpner igjen i november 2023. Det er selvsagt sterkt beklagelig for de som leier parkering hos oss at dette tar lengre tid enn tidligere forutsatt og alle de utfordringene det skaper for våre beboere.

Hvis vi ikke stenger Smedgata-garasjen til nyttår, så risikerer vi at borettslaget sitter igjen med store ekstrakostnader (rigg og drift, prosjektledelse m.m.) og et prosjekt som drar ut ytterligere i tid. Styret har forsøkt å leie ekstern parkeringskapasitet, men det er dessverre lite å oppdrive i bydelen slik det ser ut per i dag. Vi oppfordrer allikevel beboerne til å undersøke ledig kapasitet hos parkeringshus i nærheten. Borettslaget vil stille til rådighet noen ekstra uteplasser i bakgården i Smedgata og eventuelle ledige plasser utenfor Enerhauggata 7 som fordeles etter ansiennitetsprinsippet.

Bakgården i Smedgata er ferdig

Vi kan derimot glede oss over at mesteparten av arbeidene i Smedgata-bakgården er ferdigstilt. Bakgården og takhagen på garasjeanlegget har blitt utbedret med nysådd plen, ny kantstein og nylagt asfalt. I tillegg har det blitt gjort viktige utbedringer som ikke er like synlig som bl.a. tekking, drenering, nye sluk og avløpskummer. Etter avtale med Oslo Kommune har vi fått utvidet innkjørelsen til bakgården med omtrent en meter i bredden. Den gamle muren mot Villa Enerhaugen og barnehagen som var i ferd med å rase ut har blitt erstattet med en flott, plass-støpt mur i betong.

Nå gjenstår det kun å bygge opp ny trapp til kontordelen og rette opp noen overganger, samt gjenetablere plantekasser med jord til parsellhagen. Vi takker beboerne for tålmodigheten i den lange perioden med arbeider i bakgården og helt eller delvis nedstengte områder, noe som spesielt har preget de som bor i Smedgata 32.

E1-garasjen

Vi venter fortsatt på ferdigstilling av den første garasjen under E1 som nå har vært ute av drift i snart ett helt år. En viktig del av prosjektet har vært å rehabilitere betongfundamentene i garasje, noe som har vært mer komplisert og tidkrevende enn først antatt. I tillegg har vi fått på plass et nytt og mer effektivt ventilasjonsanlegg, epoxybelegg på gulvet, vegger og tak har fått flere strøk med maling, vi har hengt opp nye lamper og installert et moderne brannvarslingsanlegg.

Nå gjenstår det å få på plass porter og dører, i tillegg skal det installeres nye nettingboder, parkeringsplassene skal merkes og det gjenstår noen installasjoner til nytt ladeanlegg for elbiler. Ekstra lang leveringstid på nye garasjeporter, forsinkelser på ladestasjoner og lang leveringstid på dører er en sterk årsak til forsinkelsene. Det hører også med til historien at garasjeport-fabrikanten leverte porter med feil mål på første forsøk og at de opererer med opp til 16 ukers produksjonstid.

E7-garasjen

I Enerhauggata 7-garasjen har vi dessverre støtt på flere problemstillinger underveis som medfører at arbeidene tar lengre tid, noe som heller ikke er uvanlig i rehabiliteringsprosjekter i eldre boligblokker. Det dreier seg blant annet om utbedring av gulv på grunn, rehabilitering av betongen, reparasjon av en bærende konsoll som viste seg å ha større skader enn først avdekket og utbedring av vannrenner. Vi forventer at denne garasjen vil stå ferdig innen sommerferien neste år.

Smedgata-garasjen

Garasjen i Smedgata, begge plan, stenges for rehabilitering fra og med 5. januar 2023. Her er det avdekket flere skader som må utbedres og som kan medføre forlenget byggetid. Siden denne garasjen er størst i omfang, forventer vi derfor ikke ferdigstilling før tidligst november neste år slik det ser ut nå.

Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå flere forsinkelser og komplikasjoner og at prosjektet kan bli dyrere enn først antatt gitt den situasjonen vi står oppe i. Styret jobber allikevel hardt for å holde kostnadene nede så langt det lar seg gjøre og for at prosjektet skal ferdigstilles innen rimelig tid. Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører.

Borettslaget har fem Rognebærtrær på nedsiden av Enerhauggata 3, mot Gartnerløkka, som har vokst seg store og hindrer utsyn og lysinnslipp i de nederste leilighetene. Flere av trærne er skadet og ett av de har sluttet å blomstre og er i ferd med å dø. Styret har derfor besluttet at samtlige av disse skal felles og de vil i stedet bli erstattet med Prydkirsebærtrær. Kirsebærtrær vil være bedre egnet for den aktuelle plasseringen langs blokken ved gangveien og de vil blomstre vakkert i vårsesongen.

Arbeidene med felling, fresing, graving, bortkjøring og nyplanting vil foregå onsdag og torsdag i uke 41, altså 12. og 13. oktober. Det kan forekomme en del støy mens dette pågår og vi beklager ulempene dette medfører for beboerne. Kanskje er vi heldige og får opplevde blomstringen på de nye Kirsebærtrærne allerede til våren?

Styret har vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget med 5 % gjeldende fra 1. januar 2023. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Strøm, lånerenter og andre kostnader har økt vesentlig i 2022, i tillegg har vi fått vite at vann og avløp går opp 16,5 % i 2023, det er varslet en 12 % økning av renovasjonsgebyret og vi forventer at forsikring, renhold og andre kostnader vil øke.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 5 % påvirker ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 4000 per måned (felleskostnader kr 3572 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 4179 per måned (felleskostnader kr 3751 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 179 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5500 per måned (felleskostnader kr 5072 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 5754 per måned (felleskostnader kr 5326 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 254 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 6100 per måned (felleskostnader kr 5672 + internett/TV kr 428).
Fra januar 2023 endres beløpet til kr 6384 per måned (felleskostnader kr 5956 + internett/TV kr 428). Økningen blir på totalt kr 284 per måned.

Det er kun feltet «felleskostnader» som blir berørt av denne prisjusteringen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms) og at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Alle andelseierne har nå anledning til å bestille ny trådløs internettruter i henhold til den nye avtalen med OBOS Opennet. Fredag 23. september gikk det ut en SMS med instruksjoner til alle andelseierne som er registrert med riktig mobilnummer hos OBOS. Bestillingen gjøres ved å logge seg inn på minside.obosopennet.no.

De som ikke er i stand til å logge seg inn på «min side» kan ringe OBOS Opennets kundesenter for å legge inn en manuell bestilling på telefon 21 01 61 50. Kundesenteret er åpent mandag til fredag fra klokken 08:00 – 20:00 og lørdager fra klokken 10:00 – 14:00.

Vi gjør oppmerksom på at det kun er mulig å bestille en kostnadsfri ruter per andel og at den skal medfølge leiligheten ved et eventuelt salg og eierskifte.

Ruter sendes i posten etter bestilling

Ruter sendes som postpakke etter hvert som bestillingene mottas. Det må beregnes inntil en uke fra bestilling til produktet blir levert i posten. Det medfølger en enkel instruksjon for hvordan du setter opp den nye ruteren og de aller fleste vil enkelt få til dette selv. Det er selvsagt mulig å ringe kundesenteret dersom du står fast.

Trenger du hjelp til å sette opp ny ruter?

Mandag 10. oktober fra klokken 13.00 til 20:00 vil servicepersonell fra OBOS Opennet være tilgjengelig i borettslaget for de som ønsker hjelp til å montere og sette opp den nye ruteren. Dersom du trenger hjelp til oppsett er det viktig at ruter bestilles i god tid. Vi anbefaler at bestillingen gjennomføres senest fredag 30. september for å sikre at den når frem i posten i tide for installasjonen. OBOS Opennets personell vil være tilgjengelig på Vaktmesterkontoret i Smedgata 32 (inngang ved barnehagen) denne dagen.

Fire lokale og to amerikanske kunstnere skal etter avtale med styret fornye den gamle kunstveggen mot Gartnerløkka. Veggmaleriet i borettslaget blir en av totalt tre vegger som dekoreres denne uken. Dette skjer i forbindelse med arrangementet Oslo Byfestival.

Kunstnerne begynner allerede mandag kveld 19. september med forberedelser, og selve utførelsen vil finne sted tirsdag og onsdag. De som har balkong nederst ut mot baksiden kan kanskje lukke vinduene disse dagene pga. evt malingslukt. Det vil ikke lukt mye, men for sikkerhets skyld og sarte neser er dette kanskje lurt. Utover det så vil kunstnerne ikke gjøre mye ut av seg.

Ved spørsmål til prosjektet så kan hovedansvarlig Øivin Horvei kontaktes. Mobilnummer: 93260546.

Borettslaget betaler ingenting for verken arbeidene eller utstyret som benyttes i bytte mot at vi stiller området til disposisjon i en gitt periode.

Illustrasjonsbildet viser et eksempel fra tidligere arbeider i Gamlebyen i Oslo.

Styret har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra fredag 16. september 2022. Det tar litt tid å åpne hele anlegget og det kan derfor ta noen dager før alt blir innregulert riktig. Vi gjør oppmerksom på at det i høyblokkene kun er radiator på stue/kjøkken-siden som blir aktivert i første omgang i henhold til retningslinjene for fyring.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode vil deretter radiator på soveromsdelen av høyblokkene aktiveres. Varmen i fellesarealene blir satt på helt til slutt.

Vær forsiktig når du «lufter» radiator

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene, spesielt i de øverste leilighetene i høyblokkene. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen. For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren
1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
2) Åpne lufteskruen litt (ca en kvart til en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
3) Åpne termostat/ventilen igjen.
4) Er du fortsatt i tvil – spør vaktmester om hjelp

Arbeidene i garasjeprosjektet er i full drift etter en lengre sommerferie og mange har sikkert lagt merke til byggearbeidene som påvirker beboerne både innendørs og på utearealene våre. Flere beboere har den siste tiden etterspurt en oppdatering på fremdriften i det pågående prosjektet. Styret har som mål å informere beboerne løpende og selv om vi ikke har fullstendig oversikt per nå, velger vi allikevel å gå ut med den informasjonen vi har.

Styret har blitt lovet en ny fremdriftsplan fra entreprenøren i lang tid, men av ulike årsaker har vi ikke mottatt en fullstendig oppdatering siden tidlig i vår. Entreprenøren har gjort flere organisasjonsmessige endringer i sommer og vi vet at det har oppstått forsinkelser i leveranser som medfører endringer og et behov for å revidere den siste versjonen.

Varsler ytterligere utsettelser

Vi vil derfor allerede nå varsle at hele prosjektet tidligst vil være ferdigstilt i løpet av juni 2023, noe som er tre måneder lengre byggetid enn først antatt. Det er nå estimert overtakelse på E1-garasjen i løpet av oktober måned. E7-garasjen regner vi med å overta etter nyttår slik det ser ut for øyeblikket. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå ytterligere forsinkelser.

Mesteparten av de støyende oppgavene i E1-garasjen er nå ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt installasjon av nettingboder, porter og dører, oppmerking av parkeringsplasser og noen malingsarbeider. Helt til slutt vil vi få på plass boksene til det nye ladeanlegget for elbiler. Styret har satt som et tydelig krav om at det ikke startes opp arbeider i Smedgata-anlegget før vi får overtatt E1-garasjen som har vært under rehabilitering siden i fjor høst. På grunn av den den vanskelige parkeringssituasjonen i området vårt, ønsker vi ikke å sette enda flere beboere i en kinkig situasjon med midlertidig gateparkering.

Ikke uvanlig med forsinkelser

I et rehabiliteringsprosjekt av denne størrelsen, på eldre boligbygg, så vil det alltid være en risiko for at endringer og forsinkelser oppstår underveis. Det dukker opp nye problemstillinger som vi ikke har kontroll på før vi faktisk står med spaden i jorden, noe som medfører at vi må justere og endre på planer fortløpende. I tillegg har krigen i Ukraina og stor mangel på arbeidskraft komplisert fremdriften for entreprenøren i prosjektet.

En fyldigere beskrivelse av de gjenstående arbeidene og forventet fremdrift på de ulike delene av prosjektet vil bli publisert på nettsiden så raskt vi har fått en oppdatert plan fra entreprenøren. Vi forventer å ha dette klart innen midten av september. Vi beklager ulempene som endringene og forsinkelsene medfører for beboerne våre.

Vi har den siste tiden fått mange henvendelser fra beboere som melder om dårlig kapasitet i sykkelrommene i blokkene våre. Erfaringsvis vet vi at det står mange forlatte sykler fra tidligere beboere og med jevne mellomrom blir det derfor gjennomført en opprydning. Sist gang dette ble gjennomført var i 2018.

Vaktmester vil derfor gjennomføre en opprydningaksjon i borettslaget sine sykkelboder og på utendørsparkeringsplassene våre. Hensikten med sykkelaksjonen er å fjerne forlatte sykler som tar opp unødvendig plass og på den måten gjøre det mer attraktivt å være syklist på Enerhaugen.

Tre ukers frist

Alle syklene blir merket med et eget bånd som må fjernes innen en frist på tre uker. Syklene som fortsatt har bånd på seg etter denne perioden vil bli ansett som «eierløse» og fjernet av vaktmesterne for mellomlagring i borettslaget i inntil 2 måneder. Dersom ingen eiere melder seg i løpet av denne perioden har styret vedtatt at syklene vil bli overlevert til Oslo Kollega, som vi også har samarbeidet med flere ganger tidligere.

Alle syklene blir merket innen kort tid og senest innen 1. september. Syklene som fortsatt har et bånd på seg vil bli fjernet fra og med fredag 23. september (vi klipper låsene om nødvendig). Vaktmesterne mellomlagrer deretter syklene i et lukket område i borettslaget før vi overleverer syklene til Oslo Kollega.

Oslo Kollega er en arbeids- og inkluderingsbedrift med over 50 års fartstid på sitt felt. De jobber på oppdrag fra NAV og hovedsaklig Oslo Kommune. Oslo Kollega har som mål å bidra til å få folk som har falt utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner ut i fast jobb i ordinære virksomheter. De har eget sykkelverksted som vedlikeholder og reparerer sykler og selger de videre til befolkningen til gunstige priser. På den måten bidrar de til å inkludere flere i arbeidslivet, få flere ut i fast jobb, stimulere til økt gjenbruk og et grønnere miljø.

Styret vedtok før sommeren å oppgradere de fleste lampene i borettslaget og erstatte gamle lysstoffrør med moderne og energibesparende ledteknologi. Dagens lamper i korridorer og trappehus er i ferd med å passere 20 års drift og flere av de synger på siste verset og har helt eller delvis sluttet å fungere. Styret har innhentet tilbud på flere lampemodeller og sammenlignet både design, teknologi og pris. Det ble gjennomført en anbudskonkurranse med tre ulike leverandører og vi inngikk til slutt en avtale med Caverion. Dette selskapet kjenner borettslaget godt fra før og var de som kom best ut på pris.

Det er i hovedsak tre årsaker til at vi gjør dette nå:

 1. Dagens lamper er i ferd med å passere forventet levetid
 2. Ny led-teknologi medfører betydelig strømsparing for borettslaget
 3. Lampene lyser når strømmen forsvinner – styrker brannsikkerheten

Betydelige besparelser i strømforbruk

Kostnaden for å bytte ut i underkant av 600 lamper med sensor, ca 260 av de med nødbatteripakker inkludert demontering og bortkjøring av avfall for deponering kommer på omtrent 1,5 million kroner. Caverion har regnet på mulige besparelser og kommet frem til at borettslaget kan redusere strømforbruket med 200 000 kroner i årlige strømutgifter sammenlignet med i dag. Regnestykket forutsetter at vi tar i bruk den smarte teknologien i lampene som reduserer strømforbruket og det er tatt utgangspunkt i en kilowattpris på omlag to kroner. På toppen av dette kommer reduserte kostnader fordi borettslaget heretter slipper å bytte lyspærer og ikke minst besparelser i tid for vaktmesterkontoret.

De fleste lampene byttes

Alle inngangspartier, beboerkorridorer, heisrepoer og trappehus vil bli utsmykket med de nye lampene. De aller fleste tak- og vegglampene i borettslaget vil bli dermed bli byttet, med unntak av fellesvaskerier og enkelte rom i kjellerne våre som er mindre i bruk. Her vil vi i stedet forsøke å gjenbruke de nyeste led-lampene som vi allerede har installert flere steder de siste årene.

De nye lampene har siden februar måned vært testet ut i liten skala i 5. etasje utenfor heisene i Smedgata 34, samt i deler av beboerkorridoren. Hittil har det ikke vært noen problemer med lampene og vi har mottatt flere positive tilbakemeldinger. Lampene ligner litt på dagens modell, men med et noe mer moderne og slankere design.

Smarte lamper som «snakker sammen»

De nye lampene med betegnelsen Steinel Rs Pro Led har innebygd sensor som gjør at de aktiveres av bevegelse og de «snakker» med hverandre. Det betyr at lampene lyser opp etter hvert som et objekt beveger seg bortover korridoren og de dimmer ned igjen etter kort tid dersom det ikke er bevegelse i rommet. Lampestyrke, dimmetid og andre strømsparingsmuligheter kan enkelt styres med en app som vaktmesterne får tilgang til.

Vi trenger aldri å bytte lyspærer når vi går over til de nye led-lampene, noe som sparer borettslaget for penger og vaktmesterne får bedre tid til å gjøre andre viktige oppgaver.

Styrker brannsikkerheten

De nye lampene vil i tillegg til å være «evigvarende» bli utstyrt med batteripakker i alle korridorer og trapperom slik at vi er sikre på at det lyser selv når strømmen forsvinner. Det er viktig at vi har trygge og tydelig opplyste rømningsveier i forbindelse med brann og et eventuelt strømbrudd. Dette tiltaket vil sammen med de nye røykvarslerne i korridorene våre bidra til å styrke brannsikkerheten betydelig i borettslaget.

Oppstart montering i september

Lampene er bestilt og montørene starter opp med å fjerne de gamle og sette opp nye lamper i uke 36. De har beregnet at de skal være ferdig med prosjektet i løpet av 4 uker, men noen forsinkelser kan selvsagt oppstå. Caverion starter opp i Smedgata 32, deretter Smedgata 34, Enerhauggata 7, 5, 3 og til slutt Enerhauggata 1 som er beregnet ferdig i uke 39.

Montørene mener at dette er en enkel jobb som ikke medfører mye støy, men noe borring kan oppstå dersom det blir behov for det enkelte steder. I utgangspunktet skal de gjenbruke eksisterende infrastruktur og de vil kun strekke nye kabler dersom det er ytterst nødvendig. Montasje vil foregå på dagtid og antakeligvis noe kveldstid på hverdager i perioden, men vi forventer som sagt lite støy.

Styret har i samarbeid med vaktmesterne lagt til rette for at det åpnes et hobbyrom i Smedgata som beboerne kan benytte seg av til maling, snekring og andre hobbyaktiviteter. Lokalet befinner seg i første underetasje i Smedgata 32, det som tidligere fungerte som fellesvaskeri i denne blokka. Rommet har god belysning, nødvendig ventilasjon og tilgang til vask med varmtvann og såpe.

Enkelt innredet

I første omgang har vi innredet lokalet enkelt med arbeidsbenker langs veggene, samt at det er satt av en del plass på gulvet for de som trenger det. I tillegg er det montert en rekke nye stikkontakter til beboernes arbeidsverktøy. Vi har ikke satt ut noen stoler i første omgang, men det ønsker vi å få på plass etter hvert. Kom gjerne med innspill til andre ting som burde være der. Et eget toalett finnes tilgjengelig utenfor lokalet i selve trappeoppgangen. Vi forutsetter at beboerne selv tar med seg nødvendig utstyr og verktøy.

Kontakt vaktmesterne for tilgang

Beboerne i Smedgata 32 har allerede tilgang til rommet, men alle andre kan ta kontakt med vaktmesterkontoret for å få tilgang på nøkler.

Et vedtak fra generalforsamlingen i 2021 om å åpne opp for hobbyaktiviteter i den gamle vaktmestersentralen i Enerhauggata 7 har skapt noen utfordringer fordi det har vist seg å være lite hensiktsmessig med den type aktiviteter her. Det skyldes at dette lokalet er mer komplekst fordi det blant annet inneholder en teknisk varmesentral for fjernvarme og at det vil medføre store investeringer og tilpasninger på grunn av krav til rømningsveier, ventilasjon, belysning, adkomst etc.. Styret mener at lokalet i Smedgata 32 vil være et fullverdig alternativ og ønsker nå beboerne velkommen.

I dag åpner deler av hagen mellom E5 og E7 til bruk for beboerne. Gresset er ikke så sterkt enda og deler av arealet må sås på nytt og trenger mer vanning. Vi ber derfor om at brukerne av hagen utviser litt ekstra hensyn og at det ikke sparkes ball på plenen før den har blitt litt mer hardfør.

Det etableres en gangpassasje ned til nedre del av hagen og grillområdet og resten av plenen vil stenges av med sperrebånd og byggegjerder. Vi håper dette tiltaket vil være til glede for beboerne slik at folk kan nyte de siste sommerdagene og fine dager mot høsten. Benytt sjansen til å ta noen av middagene i hagen og ta gjerne i bruk fellesgrillen.

Oslo Kommune har i dag varslet at de skal gjennomføre en miljøkartlegging øverst på Gartnerløkka, parken nedenfor Enerhauggt 3. Dette skjer allerede fra i morgen, onsdag 10. august. Kommunen beklager sen varsling til borettslaget. Det er i første omgang snakk om å ta ut en del prøver fra området ved Gartnerløkka-parken som forberedelser til den planlagte oppgraderingen av området. Det vil derfor komme en del anleggsmaskiner og det vil være redusert fremkommelighet på brannveien onsdag og torsdag mens arbeidene pågår.

Styret har nylig fornyet internettavtalen til borettslaget. Det betyr at OBOS Opennet fortsetter å levere internett over fiber til beboerne de neste tre årene. Leverandøren forplikter seg til å vedlikeholde og oppgradere borettslagets tekniske infrastruktur og fibersentral i den samme perioden. Dette vil sikre en stabil oppkobling og raskt internett til alle leilighetene våre.

Ny trådløs ruter til alle

Styret har i tillegg fremforhandlet nye betingelser som innebærer at samtlige leiligheter får mulighet til å bestille en kraftig, trådløs ruter, helt kostnadsfritt fra OBOS Opennet. Ruteren beboerne vil få tilbud om, med modellbetegnelsen eero 6, er tilpasset den nyeste Wi-fi 6-standarden. I tillegg til å sørge for sikker og rask trådløs tilkobling, har ruteren et moderne og tiltalende utseende og den tar liten plass.

Fra tid til annen får vi rapporter fra beboere som opplever dårlig forbindelse eller treg internettilkobling. Selv om vi har fiberlinjer inn til samtlige leiligheter med tilnærmet ubegrenset hastighet og kapasitet, skyldes slike problemer som oftest feil på lokalt utstyr eller beboernes egne rutere. Den trådløse ruteren fra OBOS Opennet gjør det enklere for leverandøren å feilsøke og utbedre eventuelle problemer raskt.

Andelseierne kan selv bestille den trådløs ruteren kostnadsfritt i løpet av høsten. Mer informasjon kommer snart.

Prisjustering fra 1. oktober

Den nye avtalen innebærer en prisjustering fra 1. oktober. Ny abonnementspris blir kroner 179 per måned, som tilsvarer en økning på 29 kroner per måned sammenlignet med i dag. Den nye prisen vil forøvrig være låst i avtaleperioden frem til høsten 2025. Den nye månedskostnaden fremkommer på husleiefaktura for oktober 2022.

Styret har ikke lykkes med å finne leverandører som kan matche eller tilby lavere priser med tilsvarende hastigheter (1000 / 1000 MBPS) og er derfor av den oppfatning at borettslaget fortsatt har svært konkurransedyktige betingelser.

Arbeidene med rehabilitering av garasjer og takhager har nå pågått siden november i fjor og det går stadig fremover, men ikke helt i henhold til den første planen vi gikk ut med tidlig i fjor høst. Fordi det er krevende med større rehabilitering av eldre bygg, så vil det dukke opp ukjente forhold og problemstillinger underveis. Slike utfordringer vil medføre endringer i prosjektets fremdrift og derfor vil styret løpende informere beboerne etter hvert som vi får ny informasjon.

Status per juni 2022 er at garasjene i E1 fortsatt ikke er helt ferdigstilt, men nå gjenstår kun den aller siste innspurten. Det som har komplisert fremdriften er først og fremst krevende arbeider med rehabilitering av betongkonstruksjonene og noen utfordringer på grunn av nødvendig utbedring av ventilasjonen som heldigvis er løst. I tillegg opplever vi produksjonsproblemer og ekstra lang leveringstid knyttet til bestilling av nye garasjeporter, dører og ladeanlegg til elbiler. Dette er knyttet til situasjonen i verdensmarkedet, blant annet som følge av pandemien og krigen i Ukraina. Vi håper å kunne åpne den nyoppussede E1-garasjen i slutten av august, men vi tar allikevel forbehold om endringer.

Arbeidene med garasjekjelleren i E7 er godt i gang, men også her har det oppstått komplikasjoner med rehabilitering av bærekonstruksjon og betong. Arbeidene går stadig fremover, men vi kan måtte påregne noen flere forsinkelser før vi er i mål ut på høsten.

Vi kommer ikke til å starte med rehabilitering av S34-garasjen før vi er helt i mål med E1-garasjen.

Hage og uteområder

Hagen mellom E5 og E7 er i ferd med å bli reetablert, men området vil være avsperret i påvente av at jordmassene får satt seg og at gresset får grodd seg til. Vi håper å kunne åpne hagen i løpet av sensommeren slik at beboerne igjen kan benytte grillområdet med sittebenker og lekeapparater. Gresset vil nok trenge hele denne sesongen til å få satt seg ordentlig.

Uteområdene og bakgården i S32/34 vil være delvis avsperret og fortsatt være en byggeplass ut over sommeren. Det skyldes blant annet lang og komplisert byggesaksbehandling hos Oslo Kommune i forbindelse med utbedring av støttemur mot Villa Enerhaugen og oppgradering av sluk og membran i takhagen. Nå som vi har fått igangsettelsestillatelse til å etablere ny støttemur, vil arbeidene i bakgården til S32/34 fortsette i ukene som kommer med økt styrke.

Informasjon om videre fremdrift

Planen kan endre seg underveis og vi vil informere om den videre fremdriften etter hvert som prosjektet skrider fremover. En spesiell utfordring gitt inflasjonen og utfordringene byggebransjen står overfor akkurat nå, er å holde kostnadene innenfor den vedtatte rammen og unngå store forsinkelser. Styret jobber derfor aktivt med å finne gode løsninger for å ivareta både økonomien og sørge for nødvendig fremdrift i prosjektet.

Vi beklager så mye de forsinkelsene som oppstår og ulempene dette medfører for våre beboere. I tillegg ønsker vi å rette en spesielt stor takk til beboerne i E1 som har levd med tidvis mye byggestøy i en lengre periode – hold ut, snart er vi i mål.

Det er meldt sol og høye temperaturer fremover. Styret har derfor besluttet å stenge ned varmen i samtlige blokker med umiddelbar virkning fra fredag 6. mai. Det markerer samtidig slutten på årets fyringssesong. Varme på bad i høyblokkene vil imidlertid opprettholdes i en periode i påvente av en ny løsning for de som mangler andre varmekilder.

Beboere som har behov for ekstra varme i overgangen vår/sommer kan på forespørsel låne elektrisk ovn på vaktmesterkontoret.

I forbindelse med rehabiliteringsprosjektet som nå pågår skal det legges nye traseer for fiberkablene til borettslaget for å hindre at kabler kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene våre. Dagens internettkabler går igjennom noen eldre støpejernsrør i garasjeanleggene som må fjernes.

Omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett for beboerne i Enerhauggata 1, 3, 5 og 7. Beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging og planleggingen er allerede godt i gang og nå er datoene for selve omkoblingen klar.

Her ser du når du blir uten internett

Når fiberkablene blir koblet om i din blokk må du beregne at internett er borte i opptil 16 timer. Arbeidene starter opp klokken 06:00 og vil foregå ut over kvelden til alle ledningene er koblet om.

 • Tirsdag 3. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 5
 • Torsdag 5. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 3
 • Tirsdag 10. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 7
 • Torsdag 12. mai (kl 06:00 – 20:00): Enerhauggata 1

Noen vil få internettsignalene tilbake allerede etter en time, mens andre kan måtte vente til langt ut på ettermiddag/kveld. Dersom du ikke har fått internett tilbake i løpet av kvelden den aktuelle dagen så kan du ta kontakt med Obos Opennet påfølgende arbeidsdag for å få hjelp.

Vi gjentar at beboerne i Smedgata 32 og 34 blir ikke berørt av disse arbeidene.

Kan oppstå endringer eller feil mens arbeidene pågår

Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå nedetid hos beboere i andre blokker enn det som er forutsatt under her fordi vi dessverre har mangelfull dokumentasjon på kablene i dagens anlegg. Vi håper ikke at det skjer, men vi kan heller ikke garantere eventuelle feil eller endringer. Uansett vil nedetiden per leilighet ikke vare lengre enn en dag. Vi beklager ulempen den planlagte omkoblingen medfører for våre beboere.

Rehabiliteringen av garasjeanleggene våre er et omfattende prosjekt som innebærer både innvendige og utvendige oppgraderinger. Dette berører beboerne våre både med hensyn til støy og redusert fremkommelighet, samt begrensinger på bruken av borettslagets grøntarealer. Fremdriftsplanen tilsier at det omtrent et år igjen av arbeidene og at prosjektet vil endelig avsluttes innen påsken 2023.

Styret får stadig spørsmål om de detaljerte planene for ulike deler av arbeidene som pågår og hvilke garasjer som blir stengt og åpnet på ulike tidspunkt. Det eneste som er helt sikkert er at denne planen endrer seg hele tiden etter hvert som arbeidene skrider fremover. Det er flere grunner til at planene endrer seg, men hovedsaklig er det på grunn av sykdom hos entreprenør, ukjente problemstillinger som dukker opp underveis og fordi vi av og til må gjøre tilpasninger og justeringer.

Hva er siste nytt om garasjene?

Rehabiliteringen av betongfundamentene i E1-garasjen har tatt lengre tid enn forventet og siste nytt er at garasjen vil kunne åpnes i løpet av august måned. Dette er en relativt stor forsinkelse, men foreløpig går det ikke ut over resten av prosjektet og den forventede sluttdatoen. Etter påske vil entreprenøren gå i gang med elektriske arbeider, pussing av betong, maling, legging av nytt dekke, installasjon av nettingboder, dører og porter. Det siste som skjer er at det blir installert et nytt ladeanlegg for el-biler. Til tross for store leveringsproblemer på ladebokser håper vi å få på plass ca 20 ladeplasser i E1-garasjen når den åpner i august.

Arbeidene i E7-garasjen er godt i gang og ligger i rute til ferdigstilling i slutten av september. 

Den siste garasjen i Smedgata 32/34 har forventet oppstart i løpet av august/september. Her vil de starte på øvre garasjeplan og den nederste tas helt til slutt til vinteren 2022/2023.

Hva skjer med uteområdene våre?

På grunn av arbeider med å tekke om takhagene våre for å tette pågående lekkasjer i garasjen så har gresset blitt fjernet i mellom E5/E7, samt i bakgården mellom S32/34. Et nytt lag med jord blir lagt på plass begge steder så snart arbeidene med tekking er ferdig. I prosjektet er det lagt til grunn at plenene skal sås på nytt og det vil derfor ta noe tid før de kan åpnes og tas i bruk av beboerne. Det er en mulighet for at utearealene ikke kan benyttes i løpet av årets sommersesong dersom plenene skal få vokse og bli robust nok til å tåle belastninger. I tillegg vil brakkeriggen legge beslag på deler av utearealene i Enerhauggata så lenge arbeidene pågår. 

Styret har bedt om et tilbud på ferdigplen som kan medføre en raskere åpning av utearealene. Prisen på ferdigplen har dessverre økt vesentlig i løpet av det siste året og styret må derfor vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig og innenfor prosjektets rammer å gå for et slikt alternativ. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om utearealene våre når vi vet mer.

Forsinkelser i Smedgata medfører avstengte områder

Det har dessverre oppstått forsinkelser knyttet til utbedringer i bakgården og takhagen i Smedgata. Forsinkelsene har oppstått på grunn av flere forhold: en svært komplisert og forsinket søknadsprosess med Oslo Kommune (som følge av en sammenslåing av flere kommunale etater) vedrørende utbedring av støttemuren opp mot Villa Enerhaugen, sykdom hos entreprenør og komplikasjoner som har oppstått knyttet til utbedring av sluk og membran i takhagen over garasjen.

Foreløpig har entreprenøren estimert at bakgården og hagen vil være helt eller delvis avstengt frem til midten av juni måned, men de jobber på for at området skal kunne åpnes så snart det lar seg gjøre.

Nedetid på internett

I forbindelse med prosjektet skal vi også legge nye traseer for fiberkablene til borettslaget. Dagens internettkabler går igjennom noen gamle rør i garasjeanleggene som skal fjernes i forbindelse med rehabiliteringene som pågår. Det blir derfor lagt helt nye fiberkabler i en alternativ trasé som ikke kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene.

Denne omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging er allerede i gang og vi forventer at nedetiden vil bli varslet til beboerne omtrent en ukes tid før omkoblingen skjer. Vi har grunn til å tro at dette vil foregå i månedsskiftet april/mai, men vi vil komme tilbake med et mer nøyaktig tidspunkt etter påske.

 

Onsdag 20. april klokken 19:00 avholdes årets generalforsamling i St. Hallvard Kirk. Møtet foregår i Menighetssalen, et lokale vi også har benyttet oss av flere ganger tidligere.

Papirutgave av innkallingen til årsmøtet ble sendt til trykking denne uken og vi rakk dessverre ikke å få den ferdig før helgen. Vi har derfor lagt ut en digital versjon på nettsiden. Vi forventer at papirutgaven vil være klar og deles ut på dørmattene førstkommende mandag 11. april.

Trykk her for å se den digitale innkallingen til årets møte. Tidligere innkallinger og protokoller fra årsmøter i borettslaget finner du her.

Nå som våren er på vei er det mange beboere som begynner å planlegge utesesongen og klargjøring av balkongene. Vi minner om at borettslaget har en avtale med Lumon Norge som eneleverandør av innglassing til andelseiere som ønsker det. Årsaken til at vi har inngått en eksklusiv avtale om leveranse av balkonginnglassing med Lumon Norge er er at vi ønsker ett felles fasadeuttrykk i hele borettslaget.

Fra tid til annen sendes det ut flygeblader i postkassene våre fra konkurrerende firma som ønsker å tilby innglassing, men det er altså kun Lumon Norge som er godkjent av borettslaget og som kan benyttes.

Bør jeg vente med innglassing?

Vi minner om at oppgradering av fasadene våre er et av prosjektene som er høyt prioritert på vedlikeholdsplanen til borettslaget som Multiconsult presenterte for borettslaget i 2018. Du kan lese et redigert utdrag fra denne planen i en spesialutgave av Enern.

Et fremtidig prosjekt vedrørende oppgradering av fasadene våre vil mest sannsynlig inkludere bytte av vinduer og balkongdører, rehabilitering (og eventuelle endringer) av balkong, samt oppgradering av sluk/nedløp fra tak. På bakgrunn av dette kan vi derfor ikke garantere at dagens balkonginnglassing kan bestå. Andelseierne bes derfor vurderer hvorvidt det er økonomisk hensiktsmessig å installere balkonginnglassing nå.

Styret har vedtatt at årets generalforsamling vil avholdes i St. Hallvard Kirke onsdag 20. april klokken 19:00. Innkallingen blir trykket opp og levert ut på dørmattene i god tid før påske. Vi gleder oss til å møte andelseierne fysisk denne gangen.

PS: Vi tar forbehold om at det må være smittevernfaglig forsvarlig å avholde møtet fysisk og gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.

Styret har vært i dialog med Telenor på grunn av den mangelfulle TV-leveransen den siste tiden. Vi har krevd kompensasjon for bortfall av TV2-kanalene i desember og deler av januar. Telenor tilbyr borettslaget en engangskompensasjon for den kollektive TV-avtalen som kommer beboerne våre til gode. Alle andelseierne får derfor 150 kroner fratrukket på TV-delen av felleskostnadene for april måned.

TV-pakken fra Telenor koster normalt kroner 249 per måned/leilighet og har dermed blitt redusert til kroner 99 på husleiefakturaen for april måned. Vi gjør oppmerksom på at dette er en engangskompensasjon og at TV-avtalen vil faktureres til ordinærpris fra og med neste måned.

Det skal utføres kontroll av alle brannslukkere (pulverapparatene) tilhørende leilighetene i borettslaget. Du trenger ikke å være hjemme når kontrollen utføres. Pulverapparatet settes ut på dørmatten (ved leilighetsdøren din) i forkant. Kontrollen gjelder 1 stk 6kg brannslukningsapparat pr bolig. Firesafe AS står for gjennomføring av kontrollen på vegne av borettslaget.

Apparatene kontrolleres mandag 14. februar fra klokken 08:00 for henholdsvis Enerhauggata 1, 3 og 5. Tirsdag 15. februar fra klokken 08:00 kontrolleres pulverapparatene i Enerhauggata 7, Smedgata 32 og 34.

Beboere sette ut pulverapparatet på dørmatten sin før klokken 08.00. Sett gjerne ut apparatet noen dager i forveien dersom du ikke er hjemme den aktuelle dagen. Det kontrollerte apparatet tas inn i leiligheten etter kl 16.00 når kontrollen er gjennomført.

Spørsmål om denne kontrollen eller generelt om brannsikkerhet i borettslaget kan rettes til styret.