Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Du finner den på dørmatten din to til fire ganger i året (avhengig av hvor mye som skjer).

Dersom det er noe du savner å lese om, eller du har tips til saker vi kan ha med i Ener’n, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post med dine forslag. Send til enern@ebrl.no. Vi trenger også bilder, send oss gjerne bilder du tenker gjør seg godt i bladet.

Nyeste utgave av Ener’n

Nyeste utgave kom ut i desember 2021. Du kan lese den her:

Ener’n utgave 2 2021

Tidligere utgaver av Ener’n

Inngangspartiene våre har en infoskjerm som både styret, vaktmesterne og beboerne i borettslaget kan benytte seg av. Enerhaugen Borettslag består av 472 leiligheter fordelt på fire høyblokker og to lavblokker og derfor skjer det også mye hos oss til enhver tid. Styret ønsker å gi deg som beboer oppdatert informasjon så raskt som mulig og nå så mange som mulig. På samme måte kan du som beboere enkelt nå ut til alle beboerne ved å sende en tekstmelding inn til skjermen.

­­Din melding på tavla?
For å få ut nabovarsel eller andre praktiske beskjeder til beboerne i din blokk så kan du benytte deg av muligheten til å publisere en melding på skjermen. Det gjør du ved å sende en SMS med kodeord (se under her) og din melding til telefonnummer 59 44 65 30 (ordinær SMS-takst).

Gyldige kodeord:
Enerhauggata 1: E1
Enerhauggata 3: E3
Enerhauggata 5: E5
Enerhauggata 7: E7
Smedgata 32: S32
Smedgata 34: S34
Til alle skjermene: EBRLALLE

Eksempel på SMS til tlfnr 59 44 65 30:
E7 Nabovarsel! Vi pusser opp badet mellom kl 8 og kl 16 i perioden 1. mars – 25. mars. Det blir lagt inn en støypause hver dag fra kl 12 – 14. Ta kontakt med oss ved spørsmål. Hilsen Kari og Ole i leilighet 16 700.

I forbindelse med etableringen av de nye skjermene i 2019 så ble det laget en egen artikkel med spørsmål og svar. Den kan du lese her.

Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg til å velge styre.

Det kan også være ekstraordinære generalforsamlinger. På en ekstraordinær generalforsamling er det bare de sakene som står i innkallingen som blir behandlet.

Du kan melde deg på varsling via SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende.

Om du ønsker å motta slik varsling, kan du registrere deg i skjemaet nedenfor. De forskjellige feltene behøves for at du skal få sms når det er informasjon som angår din blokk, leilighet eller rørstige.

Tjenesten er gratis.

Du kan melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Informasjonskanaler

Ebrl.no

Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer.

Borettslagsavis

Borettslaget gir ut internavisa Ener’n flere ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra styret til beboerne, både for at beboerne skal bli holdt orientert om hva som foregår i borettslaget og i nærmiljøet. Send gjerne med innspill til hva du vil lese om – eller skrive om til styret. Her finner du både siste og tidligere utgaver av Ener’n.

Facebook

I tillegg til nettsiden har vi opprettet en åpen side for borettslaget på Facebook. Siden er til for å gi et innblikk i hvordan vi har det i Enerhaugen borettslag. Det er også opprettet en lukket gruppe for borettslagets beboere som gir en utvidet mulighet til å utveksle meninger, ideer, invitasjoner og så videre med hverandre. Bli medlem og delta i diskusjonen.

SMS-vasling

Du kan også melde deg på SMS-varsling om diverse viktig informasjon.

Oppslag i inngangspartiet

I inngangspartiet til hver blokk er det en digital informasjonstavle (infoskjerm). Det er lurt å følge med på disse. Her kommer forskjellig praktisk informasjon, varsler om arbeider og innkallinger. Du kan også legge ut informasjon til dine naboer ved å følge instruksjonen på skjermen eller lese mer i denne artikkelen.