Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg til å velge styre.

Det kan også være ekstraordinære generalforsamlinger. På en ekstraordinær generalforsamling er det bare de sakene som står i innkallingen som blir behandlet.

SMS-varsling

Du kan melde deg på varsling via SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende.

Om du ønsker å motta slik varsling, kan du registrere deg i skjemaet nedenfor. De forskjellige feltene behøves for at du skal få sms når det er informasjon som angår din blokk, leilighet eller rørstige.

Tjenesten er gratis.

Du kan melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 2434.

Ener’n

Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Du finner den på dørmatten din fire ganger i året.

Dersom det er noe du savner å lese om, eller du har tips til saker vi kan ha med i Ener’n, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post med dine forslag. Send til enern@ebrl.no. Vi trenger også bilder, send oss gjerne bilder du tenker gjør seg godt i bladet.

Nyeste utgave av Ener’n

Nyeste utgave kom ut i oktober 2019. Du kan lese den her:

Ener’n utgave 2, 2019

Tidligere utgaver av Ener’n

Ener’n utgave 1, 2019

Ener’n utgave 4, 2018

Ener’n utgave 3, 2018

Ener’n utgave 2, 2018

Ener’n Spesial, 2018

Ener’n utgave 1, 2018

Ener’n utgave 4, 2017

Ener’n utgave 3, 2017

Ener’n utgave 2, 2017

Ener’n utgave 1, 2017

Ener’n utgave 4, 2016

Ener’n utgave 3, 2016

Ener’n utgave 2, 2016

Ener’n utgave 1, 2016

Ener’n utgave 4, 2015

Ener’n utgave 3, 2015

Ener’n utgave 2, 2015

Ener’n utgave 1, 2015

Ener’n utgave 4, 2014

Ener’n utgave 3, 2014

Ener’n utgave 2, 2014

Ener’n ekstra mars 2014

Ener’n utgave 4, 2013

Ener’n utgave 3, 2013

Ener’n utgave 2, 2013

Ener’n utgave 1, 2013

Ener’n utgave 4, 2012

Ener’n utgave 3, 2012

Ener’n utgave 2, 2012

Ener’n utgave 1, 2012

Ener´n utgave 4, 2011

Ener’n utgave 3, 2011

Ener’n utgave 2, 2011

Ener’n utgave 1, 2011

Ener’n utgave 3, 2010

Ener’n utgave 2, 2010

Ener’n utgave 1, 2010

Informasjonskanaler

ebrl.no

Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer.

Borettslagsavis

Borettslaget gir ut internavisa Ener’n fire ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra styret til beboerne, både for at beboerne skal bli holdt orientert om hva som foregår i borettslaget og i nærmiljøet. Send gjerne med innspill til hva du vil lese om – eller skrive om til styret. Her finner du både siste og tidligere utgaver av Ener’n.

Facebook

I tillegg til nettsiden har vi opprettet en åpen side for borettslaget på Facebook. Siden er til for å gi et innblikk i hvordan vi har det i Enerhaugen borettslag. Det er også opprettet en lukket gruppe for borettslagets beboere som gir en utvidet mulighet til å utveksle meninger, ideer, invitasjoner og så videre med hverandre. Bli medlem og delta i diskusjonen.

SMS-vasling

Du kan også melde deg på SMS-varsling om diverse viktig informasjon.

Oppslag i ganger og heiser

I ganger og heiser er det informasjonstavler. Det er lurt å følge med på disse. Her kommer forskjellig praktisk informasjon, varsler om arbeider og innkallinger.