Styret har besluttet å gå over til Vibbo-portalen: www.vibbo.no/enerhaugen. Løsningen er utviklet av OBOS og fungerer som en informasjonskanal, oppslagstavle for både styret og beboerne, elektronisk arkiv, plattform for å gjennomføre digitale og fysiske generalforsamlinger og den inneholder flere andre nyttige funksjoner.

Selv om borettslaget har hatt en profil på Vibbo i flere år, er det først nå i 2023 at vi tar den aktivt i bruk. Løsningen er enkel å bruke for både beboerne og styret. Deler av innholdet ligger åpent tilgjengelig, mens enkelte tjenester kan først nås etter at man har logget seg inn. Beboerne benytter bank-ID for å logge seg på tjenesten første gang. Vibbo finnes også som egen app som kan lastes ned til mobiltelefonen.

Vibbo erstatter nettsiden og Facebook-gruppen

Alle nyheter og viktige beskjeder vil heretter publiseres på Vibbo-portalen og infoskjermene i inngangspartiet. Det er Vibbo som benyttes som plattform for generalforsamlingen og her kan andelseierne laste opp forslag som de ønsker å ta opp i møtet og ha en dialog med styret underveis.

Vibbo har også en oppslagstavle og et lukket diskusjonsforum som er tilgjengelig for alle andelseiere og medboere. Vi håper dette kan bli en nyttig kanal for å komme i kontakt med andre i borettslaget og for å kunne diskutere relevante problemstillinger for beboerne. Facebook-gruppen vil etter hvert fases ut til fordel for Vibbo.

Det er enkelt å komme i kontakt med styret på Vibbo og plattformen legger til rette for enklere saksbehandling og kommunikasjon med beboerne. Målsetningen er at Vibbo skal bidra til at beboerne finner frem til riktig informasjon raskt, at det er enkelt å komme i kontakt med styret og fremme dialog med andre beboere i borettslaget.

Styret er fortsatt tilgjengelig på e-post i en begrenset periode inntil videre, men vi oppfordrer beboerne til å ta i bruk Vibbo allerede nå. Styret kan også nås på telefon eller per brev i postkassen i Smedgata 32.

Ener’n er vår borettslagsavis i Enerhaugen Borettslag. Avisen kommer normalt ut på dørmattene før jul hvert år.

Dersom det er noe du savner å lese om, eller du har tips til saker vi kan ha med i Ener’n, setter vi stor pris på om du sender oss en e-post med dine forslag. Send til styret@ebrl.no. Vi trenger også bilder, send oss gjerne illustrasjoner eller bilder du tenker gjør seg godt i bladet.

Nyeste utgave av Ener’n

Nyeste utgave kom ut i desember 2022. Du kan lese den her:

Ener’n utgave 1 2022

Tidligere utgaver av Ener’n

Inngangspartiene våre har en infoskjerm som både styret, vaktmesterne og beboerne i borettslaget kan benytte seg av. Enerhaugen Borettslag består av 472 leiligheter fordelt på fire høyblokker og to lavblokker og derfor skjer det også mye hos oss til enhver tid. Styret ønsker å gi deg som beboer oppdatert informasjon så raskt som mulig og nå så mange som mulig. På samme måte kan du som beboere enkelt nå ut til alle beboerne ved å sende en tekstmelding inn til skjermen.

­­Din melding på tavla?
For å få ut nabovarsel eller andre praktiske beskjeder til beboerne i din blokk så kan du benytte deg av muligheten til å publisere en melding på skjermen. Det gjør du ved å sende en SMS med kodeord (se under her) og din melding til telefonnummer 59 44 65 30 (ordinær SMS-takst).

Gyldige kodeord:
Enerhauggata 1: E1
Enerhauggata 3: E3
Enerhauggata 5: E5
Enerhauggata 7: E7
Smedgata 32: S32
Smedgata 34: S34
Til alle skjermene: EBRLALLE

Eksempel på SMS til tlfnr 59 44 65 30:
E7 Nabovarsel! Vi pusser opp badet mellom kl 8 og kl 16 i perioden 1. mars – 25. mars. Det blir lagt inn en støypause hver dag fra kl 12 – 14. Ta kontakt med oss ved spørsmål. Hilsen Kari og Ole i leilighet 16 700.

I forbindelse med etableringen av de nye skjermene i 2019 så ble det laget en egen artikkel med spørsmål og svar. Den kan du lese her.

Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg til å velge styre.

Det kan også være ekstraordinære generalforsamlinger. På en ekstraordinær generalforsamling er det bare de sakene som står i innkallingen som blir behandlet.

Du kan melde deg på varsling via SMS om viktige hendelser i borettslaget som angår deg. Eksempler på varsler kan være vannavstengning, problemer med heisen, påminnelse om generalforsamling eller lignende.

Om du ønsker å motta slik varsling, kan du registrere deg i skjemaet nedenfor. De forskjellige feltene behøves for at du skal få sms når det er informasjon som angår din blokk, leilighet eller rørstige.

Tjenesten er gratis.

Du kan melde deg av tjenesten ved å sende EBRL STOPP til 26660.

Informasjonskanaler

Ebrl.no

Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer.

Borettslagsavis

Borettslaget gir ut internavisa Ener’n flere ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra styret til beboerne, både for at beboerne skal bli holdt orientert om hva som foregår i borettslaget og i nærmiljøet. Send gjerne med innspill til hva du vil lese om – eller skrive om til styret. Her finner du både siste og tidligere utgaver av Ener’n.

Facebook

I tillegg til nettsiden har vi opprettet en åpen side for borettslaget på Facebook. Siden er til for å gi et innblikk i hvordan vi har det i Enerhaugen borettslag. Det er også opprettet en lukket gruppe for borettslagets beboere som gir en utvidet mulighet til å utveksle meninger, ideer, invitasjoner og så videre med hverandre. Bli medlem og delta i diskusjonen.

SMS-vasling

Du kan også melde deg på SMS-varsling om diverse viktig informasjon.

Oppslag i inngangspartiet

I inngangspartiet til hver blokk er det en digital informasjonstavle (infoskjerm). Det er lurt å følge med på disse. Her kommer forskjellig praktisk informasjon, varsler om arbeider og innkallinger. Du kan også legge ut informasjon til dine naboer ved å følge instruksjonen på skjermen eller lese mer i denne artikkelen.