Det er viktig at du setter deg inn i de husordensreglene som gjelder for balkongen. Nedenfor følger et utvalg viktige punkter om balkongen din:

Ikke gjør endringer av balkongen uten lov

Balkongen din er del av byggets fasade. Du har ikke lov til å endre farge på vegger eller sette inn andre vinduer og dører enn de som er godkjent av styret.

Dersom du ønsker å male den hvite eller brune veggen må du benytte riktig fargekode og maling.
Oversikt over fargekodene for balkonger:

 • Vegg brun: S8010-Y10R (balkongdør og vindu har samme farge) *)
 • Vegg hvit: S0502-Y *)
 • Himling: S0502-Y *)
 • Gulv: NCS 2502 – Y (Epoxymaling “Gjøco»)

*) Maling beregnet for utendørs bruk, halvblank for vegger og matt/silkematt for himling. Merke/type er underordnet; Butinox, Trebitt, Jotun e.l.

Kontakt vaktmester ved spørsmål.

Rømningsluken

Det skal til enhver tid være mulig for beboere å bruke rømningsluken som går via balkongene i høyblokkene. Hvis du sperrer for åpning av brannluken kan du i verste fall blokkere rømningsveien for dine naboer.

Avløp

Avløpet på balkongen din er dimensjonert for regn- og smeltevann. Ikke hell store mengder vann til vasking eller vanning rett i sluket. Vi setter pris på at du holder balkongen din ren, men unngå å helle vann på gulvet.

Innglassing

Du kan glasse inn balkongen din hvis du bor i en av høyblokkene og bruker Lumon Norge AS som leverandør. Du må søke om godkjenning fra styret før du glasser inn balkongen din.

Opplever du problemer eller trenger service på balkonginnglassingen? Da må du ta kontakt med Lumon Norge for å få hjelp.

Dersom du har innglasset balkong er det ikke lov å installere oppvarming på balkongen, hverken i form av varmeovner, varmekabler eller lignende. Dersom du varmer opp luften slik at den blir varmere enn ute, forårsaker dette kondens på vegger og tak som fører til fuktskade. Du kan holdes økonomisk ansvarlig hvis du forårsaker skade på bygget.

Borettslaget la frem en plan for fremtidig vedlikehold på en ekstraordinær generalforsamling i 2018. Rehabilitering av fasader og balkonger inngår i denne langtidsplanen. Vi gjør det derfor oppmerksom på at innglassing av balkonger kan komme i konflikt med fremtidig rehabilitering av fasadene.

Solskjerming

På balkongen skal det kun benyttes utvendig solskjerming fra Lady, slik at alle balkonger i borettslaget er like. Vi har en avtale med Lady persienner om rabatt for beboere i Enerhaugen borettslag. Du kan bestille utvendig solskjerming for balkongen på www.lady.no.

Vi har avtale med Lumon Norge AS om levering av innvendig solskjerming (solgardiner). Også med Lumon har vi en rabattavtale for våre beboere. Innvendig solskjeming for balkongen kan bestilles: magnus.fischer@lumon.com eller www.lumon.no.

Grilling

På grunn av hensynet til brannvern er det ikke tillatt med kullgrill på balkongene i borettslaget, men vi ber deg også ta forholdsregler ved bruk av elektrisk eller gassgrill. Vær varsom ved grilling på balkongen din da det kan være plagsomt for naboen din som får sjenerende matlukt og stekeos sigende inn på sitt soverom.

Hva med å heller benytte en av de flotte fellesgrillene?

Støy

Husk at husordensreglene også gjelder på balkongen. Det er svært lytt fra balkong til foranliggende blokk. Vis derfor hensyn og ta ansvar for dine gjester når du oppholder seg på balkongen.

Røyking

Bruk askebeger når du røyker. Slå aldri av asken utenfor rekkverket; den faller som oftest ned på balkongen til naboen under deg. Sigarettrøyk kan være til sjenanse ved innsig hos naboer, så vis hensyn og forståelse.

Dersom du har skyvedør

Døren er stor og tung og lyden forplanter seg lett til andre deler av bygget. Det er derfor fint om du skyver døren forsiktig frem og tilbake og unngår slamring.

Vedlikehold og oppussing av bad

Alle originale bad i borettslaget fra 1960-tallet har for lengst oppnådd sin beregnede levetid og bør ut fra dette forhold derfor totalrehabiliteres. For de som ønsker å rehabilitere badene sine, anbefales det å vurdere hvor store ressurser man ønsker å legge ned i et nytt bad. Dersom du har et eldre bad, men ikke dusjer direkte på gulvet kan du kanskje komme langt med noen enkle grep for å få et litt mer moderne og funksjonelt bad (ny maling, skifte ut baderomsmøbler etc.).

Husk inspeksjonsluke til rørsjaktene
Vi minner om at fellesrør for vann og avløp passerer igjennom badene i blokka. Noen rør går igjennom sjakter og disse må ikke fjernes eller flyttes i forbindelse med oppussing. Dersom vann- eller kloakkrør bygges inn eller lukkes i egne kanaler så må det legges til rette for inspeksjonsluker. Dette for å få adkomst til rør uten å måtte gjøre større inngrep på bad i forbindelse med lekkasjesøk eller andre nødvendige ettersyn på rør.

Dusjing direkte på gulv
Hvis du har bad fra byggeår, vil dusjing rett på gulvet kunne føre til fuktskader og lekkasje. I slike bad skal det enten dusjes i badekar eller i dusjkabinett med avløp til sluk. Hvis du unnlater å foreta pliktig vedlikehold, eller utfører arbeider på badet i strid med lov eller forskrift og det oppstår en skade, kan du bli erstatningsansvarlig, både overfor borettslaget og skadelidende nabo.

Refusjon ved skifte av sluk
Ved rehabilitering av bad anbefales det at sluk skiftes. Om du bytter ut et originalt sluk fra byggeår (1960-tallet), kan du få refundert kr 5000 ved å fremlegge kvittering for styret som viser at arbeidet er utført av godkjent foretak.

Regelverk og søknadsplikt
Oppussing av bad er ikke et søknadspliktig tiltak. Dette med mindre at brannskillet brytes. Dvs. at du f.eks. pigger hull i gulv mot nabo ifm. skifte av sluk o.l., i så fall må du søke kommunen om tillatelse på forhånd. Husk også at endring av planløsning (utvidelse av bad, sammenslåing av rom mv.) må godkjennes av styret på forhånd.

Selv om tiltaket ikke er søknadspliktig vil vi minne om at alle materielle krav i plan- og bygningsloven med byggteknisk forskrift (TEK17) gjelder. Det vil si at bl.a. fall til sluk, ivaretakelse av lekkasjevann, bruksvann i våtromssone og vanntette sjikt skal ivaretas. Det vises spesielt til TEK17 §§13-15 og 15-5 fjerde ledd. Det vises også til dokumentasjonskravene i TEK17 kapitel 2. https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/13/vi/13-15/

Det er ikke lov eller forskriftskrav å følge ulike private bransjenormer som f.eks. «våtromsnormen». Slike normer kan likevel være en ekstra «garanti» for å finne frem til seriøse foretak som har erfaring med våtromsrehabilitering, og er derfor noe man privatrettslig kan avtale og legges til grunn for kontrakt.

Denne artikkelen ble sist oppdatert desember 2020.

Nabovarsel

Støy er mindre irriterende om man vet årsaken til støyen og hvor lenge den varer. Vær en god nabo og heng opp et godt nabovarsel senest noen dager før støyen starter. Du må også holde deg innenfor grensene for når støy er tillat.

Vi har en mal for nabovarsel du kan fylle ut, skrive ut og henge opp i din korridor. Med denne får naboene vite det de trenger om støyen du skal lage.

Hvis du vil, kan du også skrive ditt eget nabovarsel. Et nabovarsel bør inneholde:

 • Hva slags støy/arbeid
 • Tidspunkt for støy – vær presis
 • Tidspunkt for pauser
 • Aktuell leilighet
 • Kontaktinformasjon til deg
 • Kontaktinformasjon til håndverker

Husk at støyene bærer godt i blokkene våre og det er derfor lurt å varsle alle beboerne i blokka om arbeidende du er i ferd med å sette i gang. Det kan du gjøre ved å sende inn ett oppslag til infoskjermen i din blokk. Les mer om hvordan du går frem for å publisere nabovarsel på din skjerm her.

Skal du gjøre endringer i planløsning? Da må du sende en søknad til styret. Les mer om hva en slik søknad bør inneholde og andre viktige forhold du må ta hensyn til. 

Støy og stilletider

Når man bor så tett som i vårt borettslaget, er det viktig med både hensyn, tålmodighet – og gode nabovarsler.

Tidspunkt for støyende aktiviteter

Det skal være ro i leiligheten din fra klokken 22.00 til klokken 06.00 både på hverdager og i helgene.

Støyende aktiviteter (som for eksempel boring, banking og musikkøvelser) som forstyrrer naboene dine har du bare lov til i noen deler av døgnet:

 • Hverdager fra klokken 08 til klokken 20
 • Lørdager fra klokken 10 til klokken 16

Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter.

Regler for vedvarende støy

Ved oppussing som innebærer boring eller banking i betongen kan lyden spre seg til hele blokken. Det er derfor viktig at sørger for at slikt arbeid skjer så raskt som mulig. 

 • Vedvarende støy (som for eksempel pigging, langvarig boring, og banking) må slutte klokken 16 også på hverdager
 • Ved vedvarende arbeid på betongen må du legge inn to timer med pause i løpet av dagen

Nabovarsel

Borettslaget har en standard mal for nabovarsel du kan bruke for å varsle naboene dine.

Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder.
Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep i byggets konstruksjoner, vegger, tak og gulv, må søke styret og skrive under på en avtale før arbeidene settes i gang. Avtalen legger klare føringer for hvordan arbeidene skal gjennomføres for å redusere ulemper for andre beboere og den pålegger andelseier et juridisk og økonomisk ansvar for de eventuelle skadene som oppussingen måtte påføre borettslaget.

Hvordan går jeg frem for å søke til styret?

Du lager en tegning/skisse av ny og gammel planløsning. Du trenger ikke benytte en arkitekt (en enkel skisse er nok). Skisse/tegninger sender du til styret sammen med en beskrivelse av jobben som skal gjøres.

Beskrivelsen bør inneholde følgende informasjon:

 1. hvem som skal utføre arbeidene (håndverker eller egeninnsats?)
 2. start og sluttdato for oppussing (ca-dato holder)
 3. hva som skal gjøres

Styres nås enklest per e-post: styret@ebrl.no

Styret fyller deretter ut en standard oppussingsavtale etter mal fra Enerhaugen Borettslag som til slutt signeres av andelseier og en representant fra borettslaget (styret/driftsleder).

Hvis du skal gjøre endringer i bærende konstruksjoner så må du huske å søke i henhold til Plan- og bygningsloven.

Styret ber på det sterkeste at all oppussing og endring av bad og kjøkken utføres etter gjeldende forskrifter og kravene denne stiller til dokumentasjon.

Avfallshåndtering og container

Ved større oppussing og rehabiliteringsarbeider kan det oppstå et behov for utendørsoppbevaring av avfall i containere og/eller sekker. Vi ønsker å presisere at følgende retningslinjer gjelder ved utendørsoppbevaring av avfall:

 • Containere og avfallssekker må av hensyn til brannvern plasseres minimum fem meter fra bygninger.
 • Avfall skal fraktes bort raskest mulig for videre deponering. Det er kun tillatt å oppbevare oppussingsavfall i containere/sekker i maksimalt to døgn på fortau/gate i borettslaget.
 • Sekker og containere som lagres utendørs i borettslaget skal merkes med navn og leilighetsnummer.
 • Sekker og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.
 • Sekker og containere må plasseres slik at de ikke stenger / blokkerer rømningsvei og må ikke plasseres over kumlokk.

Oslo Kommune (ved Bymiljøetaten) kan i noen tilfeller bøtelegge borettslaget for ulovlig plassering av container. Slike gebyr vil borettslaget viderefakturere ansvarlig andelseier (+ fakturagebyr til OBOS i henhold til gjeldende prisliste).

Vaktmester kan på forespørsel veilede andelseierne om egnet plassering av container og sekker.

Tillatte tidsrom for oppussing

Vedvarende støyende oppussingsarbeider skal kun skje mellom klokken 8.00 og 16.00. Du må legge inn 2 timers pause i dette tidsrommet. Naboene må varsles om tidspunkt for pauser. Du må henge opp nabovarsel.

Generell boring og banking (men ikke vedvarende støy) skal kun skje i tidsrommet:

 • Mandag – fredag: fra klokken 08.00 til klokken 20.00
 • Lørdag: fra klokken 10.00 til klokken 16.00

Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter.

Arbeid som fører til inngrep i betongen er svært støyende, og bråket forplanter seg langt i blokkene. Disse reglene er laget for at oppussingsstøyen ikke skal bli for belastende for naboene og er i tråd med støyforskrifter gitt av Oslo kommune.

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere og andre som jobber for deg overholder reglene. Les mer om reglene for støy og stilletider.

Asbest i luftekanalen

Det er påvist asbest i luftekanalene våre. Selv om asbest er forbudt å benytte i dag er det i utgangspunktet ikke farlig så lenge materialene forblir uberørt. Ved oppussing av kjøkkenet er det flere andelseiere som har ønsket å fjerne luftekanalen som går fra ytterveggen på kjøkkenet og inn til baderommet. Styret krever at demontering av luftkanaler utføres av et firma som håndterer asbest på riktig måte – og som har tillatelse til det fra Oslo Kommune. Firma som er godkjent benytter spesialutstyr og dekker til på en slik måte at asbeststøv ikke kommer i kontakt med andre deler av leiligheten.

Arbeidstilsynet har publisert en liste over virksomheter i Oslo som har tillatelse til å håndtere asbest:

https://www.arbeidstilsynet.no/registre/virksomheter-med-tillatelse-asbest/

Vær forsiktig med borettslagets felles infrastruktur

Borettslaget har mange faste installasjoner i leilighetene som ikke må ødelegges i forbindelse med oppussing da det kan slå ut hele eller deler av anlegget og dermed berøre mange av dine naboer. Det dreier seg om infrastruktur i form av rør og kabler knyttet til for eksempel internett, kabel-TV, oppvarming/radiator og porttelefonanlegget.

Vi ber derfor om at andelseiere som ønsker å flytte på svarapparatet til porttelefonanlegget, kabel-TV-kontakten eller endre plasseringen av fiberboksen til internett bes kontakte vaktmester. I noen tilfeller kan vaktmester bistå med å koble ut anlegget på en trygg måte og ofte søker vi bistand fra fagfolk. Kostnader forbundet med reparasjon av uautorisert utkobling og/eller planlagt utkobling av anlegget vil bli belastet ansvarlig andelseier.

Normalt tillater vi ikke at radiatorer kobles ned eller flyttes på da dette vil kreve nedtapping av anlegget og slitasje på koblinger og rør med all den risikoen det medfører. Dersom du allikevel har en spesiell god begrunnelse for å gjøre inngrep på radiatoranlegget i din leilighet så SKAL vaktmester kontaktes slik at de kan gjøre en vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Ikke gjør endringer på balkongen uten lov

Balkongen din er en del av byggets fasade. Du har ikke lov til å endre farge på vegger eller sette inn andre vinduer og dører enn de som er godkjent av styret.

Dersom du ønsker å male den hvite eller brune veggen, er fargekodene henholdsvis S0502-Y og S8010-Y10R. Kontakt vaktmester ved spørsmål.

Les mer om balkongene her.

Adgang for håndverkere

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere ikke lar dører inn til bygg og fellesarealer stå åpne. Trenger du flere sett med nøkler til fellesarealene våre? Ta kontakt med vaktmester for å bestille. Se mer informasjon om nøkler her.

Dører

Etter at det ble vedtatt endring i vedtekt på generalforsamling våren 2015 er ansvaret for utskifting av ytterdører til leilighetene andelseiers ansvar. I 2015 – 2017 ble alle leilighetsdører fra 1960-tallet skiftet ut.

Alle korridordører og inngangsdører til blokkene ble skiftet ut i 2012 og nytt lås- og nøkkelssystem ble installert i 2014.

Avtrekksvifter

Kun avtrekksvifter med omluft og kullfilter er lov, mens avtrekksvifter med utluft ikke er lov. Det er ikke tillatt å føre luft fra avtrekksvifte inn i ventilasjonskanalene i bygget.

Vi gjør oppmerksom på at i leiligheter med en luftekanal på kjøkkenet som tilsynelatende går ut til fasaden, føres denne direkte inn på naboens balkong. Denne skal derfor heller ikke kobles til avtrekksvifte.