Container

Skrevet av Rune Berge - 23 august 2021 - 13:34

Borettslaget bestiller containere som alle beboerne kan bruke for å kvitte seg med ting flere ganger i året.

I 2021 kommer det container til borettslaget på følgende datoer:

  • Uke 5:   01.02 til 05.02 Blandet avfall + elektrisk avfall
  • Uke 18: 03.05 til 07.05 Blandet, elektrisk og farlig avfall
  • Uke 34: 23.08 til 27.08 Blandet avfall + elektrisk avfall
  • Uke 44: 01.11 til 05.11 Blandet, elektrisk og farlig avfall

Containerne står som hovedregel fra mandag til fredag. Blir de fulle så bestiller vi tømming og det blir satt ut nye containere fortløpende. Containerne blir plassert ved Enerhauggata 5 og tilsvarende i bakgården til Smedgata 32 og 34.

I de store containerne skal du kun kaste ordinært avfall. Vi har egne, litt mindre containere til elektrisk avfall (for eksempel lamper, brødristere, TV og annet elektrisk forbruksmateriell).

Svarte og fargede søppelsekker ikke tillatt

Vi minner om at det ikke er tillatt å kaste avfall i sorte og fargede søppelsekker i containerne. Norsk Gjenvinning skal sortere og deponere avfallet vårt riktig og dermed må innholdet i containerne være synlig. Sorte og fargede sekker medfører høye gebyrer for borettslaget. Det er fortsatt tillatt å kaste søppel i gjennomsiktige sekker.

Transparente søppelsekker selges hos de fleste dagligvarebutikker og multivarehus. Vi minner om at det heller ikke er tillatt å kaste bildekk og annet farlig avfall i containerne.

Innsamling farlig avfall (NYHET 2021)

Malingsrester, løsemidler, gassbeholdere o.l. regnes som farlig avfall. Dette må du ikke kaste i ordinære containere eller søppelsjakter.

Vi har fått til et samarbeid med Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall, to ganger i året: vår og høst. Avfallet blir samlet inn i lukkede containere med kodelås for å unngå at barn eller uvedkommende får tilgang.

Datoene for innsamling av farlig avfall blir publisert i listen over her så snart det er klart.

Husk at det er alltid mulig å levere avfall (inkludert farlig avfall) helt gratis på Kampen minigjenbruksstasjon eller Grønland/Tøyen mobile minigjenbruksstasjoner.

Kast riktig så slipper vi dyre gebyrer

Dersom elektrisk avfall feilaktig kastes i container for ordinært avfall eller farlig avfall kastes ulovlig i containerne medfører dette ekstra gebyrer og kostnader for borettslaget. I ytterste konsekvens kan dette føre til en reduksjon eller bortfall av dette populære containertilbudet i fremtiden.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.