Dato for generalforsamling og forslagsfrist

Skrevet av Rune Berge - 9 januar 2018 - 10:49  -  Sist oppdatert 9 januar 2018 - 10:50

Det blir ordinær generalforsamling i Enerhaugen Borettslag tirsdag 3. april 2018. Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dem senest søndag 4. februar 2018.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg. Men det er lurt å notere datoen allerede nå.

Slik sender du inn forslag

I forslaget ditt bør du:

    • skrive klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
    • formulere et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over

Du sender forslaget til dagligleder@ebrl.no. Fristen er 4. februar 2018.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten, sender du det til Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo. Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen 4. februar 2018.

Hvis du vil ha hjelp til å formulere forslaget ditt, ta kontakt med daglig leder eller styret i god tid før forslagsfristen.

Vedlikehold og rehabilitering er ikke tema på den ordinære generalforsamlingen

I løpet av våren kommer styret til å avholde en ekstraordinær generalforsamling som skal følge opp vedlikeholdsplanen som ble bestilt av generalforsamlingen i 2016. Den ekstraordinære generalforsamlingen planlegger vi å avholde en til to måneder etter den ordinære generalforsamlingen. Derfor ber vi om at du ikke sender inn forslag om større vedlikehold på den ordinære generalforsamlingen.

Årsaken til at vi tar vedlikeholdsplanen på en ekstraordinær generalforsamling er både at vi har bestilt videre undersøkelser av bygningsmassen som et svar på funnene i tilstandsanalysen vi presenterte i 2017, og at vi ønsker å ha et godt møte for å behandle vedlikeholdsplanen, der vi kan konsentrere oss om den som eneste sak.

I forkant av den ekstraordinære generalforsamlingen kommer vi til å lage et informasjonopplegg som skal hjelpe andelseierne med å ta stilling til hvordan vi skal følge opp tilstandsanalysen.

 

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.