Enerhagen parsellhager

Skrevet av Rune Berge - 17 januar 2018 - 14:14  -  Sist oppdatert 27 mars 2019 - 14:58

Borettslaget har 91 parseller fordelt på 75 stk bak St. Hallvard kirke, populært kalt «Kirkeparsellen», og 16 stk i tilknytning til Smedgata 32 (mot Sørligata). En parsell består av to pallekasser som utgjør ca. to kvadratmeter dyrkeflate.

I Kirkeparsellen er de to kassene satt sammen i to ulike høyder der den ene pallen er dypere med mer jord enn den andre. Det er mulig å endre på dette ved å legge til en ekstra pallhøyde slik at de er like dype/høye. Dette forutsetter at parsell-leier bekoster ekstra karm og påfylling av jord selv.

Parsellene i Smedgata 32 består av tre pallekarmer oppå hverandre og med det forholdsvis dyp jord. Årsaken til dette er at murkanten rundt parsellene vil skygge for mye for solen om man ikke kom så høyt opp.

Parsellene er forutsatt dyrket etter økologiske prinsipper, ingen kunstgjødsel eller giftsprøyting.

Litt om driften av parsellhagene
Hagelaget, Enerhagen, er organisert som er som et lag hvor de som leier parsell er medlemmer. Parseller kan bare leies av personer som har adresse i borettslaget. Laget skal organiseres med et styre bestående av 4 personer som er valgt av medlemmene. Parsellstyret sin oppgave er å drifte parsellene i henhold til de retningslinjer styret i Enerhaugen borettslag har satt. Parsellstyret skal også være tilgjengelige for medlemmene og ta i mot og behandle innspill, ideer og tanker fra disse.

Når man har fått tildelt en parsell så beholder man den inntil man selv sier opp eller flytter ut av borettslaget. Forespørsler om leie av parsell sendes på e-post: hagelaget@ebrl.no. Er det fulltegnet settes man på venteliste. Erfaringsmessig så blir det ledige plasser ved oppstart av ny sesong.

Hagelaget har også en gruppe på Facebook som heter Enerhagen. Dette er en lukket gruppe hvor medlemmer får tilgang ved å sende en forespørsel på siden.

Trykk her for en oversikt over borettslaget sin kontaktinformasjon.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.