15
jun
Lansering av Områdeløft Tøyens boligstudie
14:00 til 16:30
15-06-17

For beboere som er interessert, invitasjon fra Områdeløft Tøyen og Områdeløft Grønland:

Velkommen til lansering av Norges kanskje mest omfattende samling av eksempler og anbefalinger for boligsosisale løsninger. Studien dokumenterer at boligsosiale løsninger er et effektivt politisk virkemiddel for å oppnå sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft

Tid: Torsdag 15. juni, 14:00-16:30

Sted: Parken, Aktivitetshuset K1 (Kolstadgata 1)

Hovedfunnet fra arbeidet med områdeløftet og denne studien er følgende: For å nå målet om gode boligsosiale løsninger må de som arbeider profesjonelt eller politisk med bolig være villige å stille om og tenke utradisjonelt. Å lytte til innbyggere, sosiale entreprenører og frivillige, og å skape nye boligsosiale løsninger sammen med dem. Det er nøkkelen.

Denne studien dokumenterer at gode boligsosiale løsninger er innen rekkevidde, men krever en klar visjon og konkrete prosjekter. Nå er tiden inne, og Bydel Gamle Oslo kan gå i front.

Innledninger fra hovedansvarlig for studien, Sarah Prosser (Programkontoret for områdeløftene på Tøyen og Grønland) og medforfatterne Ole Pedersen (Nedenfra) og Arild Eriksen (Eriksen/Skajaa arkitekter), samt innlegg fra folket, politikere og fagpersoner og diskusjon om pilotprosjektene og anbefalingene som foreslås. Lett bevertning.