Varsel om økte felleskostnader

Skrevet av Rune Berge - 12 oktober 2021 - 22:11  -  Sist oppdatert 13 oktober 2021 - 10:34

Styret har nylig vedtatt en justering av felleskostnadene til borettslaget og parkeringsleie gjeldende fra 1. januar 2022. Endringene er i tråd med den generelle prisstigningen på varer og tjenester som borettslaget benytter seg av, samt utviklingen i konsumprisindeksen. Prisene på parkeringsleie ble sist justert i 2018. I tillegg varsler Telenor økt pris for kabel-TV.

  • Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 3,5 % fra 01.01.22 i tråd med generell prisstigning og utviklingen i konsumprisindeksen.
  • Prisen på parkering i borettslaget justeres opp med kroner 50 per måned fra 01.01.22. Det betyr at innendørs parkeringsplass i garasjene vil heretter belastes kr 850 per måned. Opplagsplasser og motorsykkelplasser vil koste kroner 450,- per måned. Ny pris på utendørs parkering (Enerhauggata 7) vil koste kr 550,- per måned.
  • Tillegget for lading av elbil med stikkontakt øker samtidig fra kr 150 til 250 pr måned (NB: ingen ledige elbil-plasser og lang venteliste). Et nytt og bedre tilbud for lading av elbiler vil være på plass etter at vi har fullført den planlagte rehabiliteringen av garasjeanleggene våre.
  • Telenor varsler ny abonnementspris for kabel-TV i borettslaget fra 1. januar 2022. Prisen øker med kroner 29 per måned og den nye prisen blir dermed kroner 249. Telenor-avtalen innebærer at alle beboerne får et rikt utvalg faste og valgfrie TV-kanaler, strømmetjenester og leie av T-We boks 2 med opptaksfunksjon.

    Den nye abonnementsprisen til Telenor kabel-tv vil være «låst» og ikke kunne økes de neste to årene som følge av den reforhandlede kontrakten med borettslaget. Kabel-TV og internett fremkommer som egne fakturalinjer på giro for felleskostnadene.

Nye giroer vil bli tilsendt den enkelte andelseier i god tid før forfall. Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense må du ta kontakt med banken din for å endre denne.

Hva betyr dette for deg?

Vi har laget noen regneeksempler som viser hvordan økningen i felleskostnader på 3,5 % og ny pris på kabel-TV påvirker felleskostnadene på ulike leilighetstyper:

Liten leilighet (2-roms)
I dag betaler andelseier A kr 3870 per måned (felleskostnader kr 3500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 4022 per måned (felleskostnader kr 3623 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 152 per måned.

Mellomstor leilighet (3-roms)
I dag betaler andelseier B kr 5170 per måned (felleskostnader kr 4800 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 5367 per måned (felleskostnader kr 4968 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 197 per måned.

Stor leilighet (4-roms)
I dag betaler andelseier C kr 5870 per måned (felleskostnader kr 5500 + internett/TV kr 370).
Fra januar 2021 endres beløpet til kr 6092 per måned (felleskostnader kr 5693 + internett/TV kr 399). Økningen blir på totalt kr 222 per måned.

Det er posten for felleskostnader og TV/Kabelanlegg som vil bli justert opp fra januar 2022. Internett-kostnaden blir ikke berørt denne gangen.

Kun regneeksempler

Vi gjør oppmerksom på at dette kun er ment som eksempler på tre ulike leiligheter (2-roms, 3-roms og 4-roms), men vi gjør oppmerksom på at borettslaget har svært stor variasjon i ulike leilighetstyper og størrelser.
Felleskostnadene til hver leilighet følger eierbrøken som ligger til grunn i borettslaget og beløpene varierer blant annet som følge av antall kvadratmeter og beliggenhet. For å finne ut nøyaktig beløp må du ta utgangspunkt i siste faktura som du har fått fra borettslaget som viser ditt nivå på felleskostnader.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.