Felleskostnader

Felleskostnadene dekker blant annet: Vedlikehold og rehabiliteringer av bygningsmassen og uteområdene, bygningsforsikring, kommunale avgifter, fyring, renhold, ansatte og nedbetaling av fellesgjeld (renter og avdrag).

I tillegg krever borettslaget inn månedlig som egen betalingskategori TV/Bredbånd.