Hvorfor venter vi med å skru på varmen i borettslaget?

Skrevet av Rune Berge - 15 september 2019 - 19:43  -  Sist oppdatert 29 desember 2019 - 20:05

Fra tid til annen kommer det spørsmål om hvorfor styret venter med å sette på varme eller at varmen er begrenset til deler av bygget. Vi skal derfor forsøke å svare kort på hvorfor vi velger å avvente med å sette i gang oppvarming av byggene våre.

Fyringsutgiftene er den største enkeltutgiftsposten til borettslaget og det er Fortum Fjernvarme (tidl. Hafslund) som leverer energi til varmtvann og alle radiatorene på Enerhaugen. Fjernevarmeprisene styres etter samme prinsipp som strøm og kostnadene ved forbruk av fjernvarme tilsvarer derfor strømpris inkl. avgifter og nettleie. Utgiftene til fjernvarme øker dermed i takt med strømprisene. I perioden fra 2015 – 2019 har for eksempel kilowattprisen for fjernvarme økt med 68 prosent, noe som er mye mer enn normal prisstigning, og det medfører dermed dyrere oppvarmingskostnader for borettslaget.

Styret ønsker å begrense energikostnadene så langt det er mulig ved å fyre mer etter behov og mindre etter gammel vane. Fyringsanlegget er veldig ineffektivt og dyrt i overgangen mellom sommer og høst, eller vinter og vår. Beboere som ønsker oppvarming av leiligheten i overgangen mellom årstidene kan benytte egen varmekilde som går på strøm. Vaktmesterne har elektriske varmeovner til utlån for beboere som ikke har anledning til å anskaffe sin egen. Ta kontakt med vaktmester@ebrl.no eller tlf 923 02 123.

Les forøvrig mer om fyring i borettslaget på nettsidene våre: www.ebrl.no/fyring/

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.