Forsikringer

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring.

  • Melding om skade meldes til forsikringsavdelingen i Obos på telefon 22 86 55 00 eller med e-post til: forsikring@obos.no med kopi til styret@ebrl.no
  • Forsikret hos Gjensidige Polisenummer: 86457507 Vakttelefon Gjensidige: 03100
  • Andelseier må regne med å betale egenandelen på 6.000 kroner selv.
  • Hver enkelt andelseier må i tillegg ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00 eller e-post forsikring@obos.no, med kopi til styret@ebrl.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.