Forsikringer

Forsikringen dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en skadedyrsforsikring.

  • Melding om skade meldes til forsikringsavdelingen i Obos.
    Telefon 22 86 55 00 eller e-post til: forsikring@obos.no med kopi til styret@ebrl.no
  • Forsikret hos Protector Forsikring ASA. Polisenummer: 1680824-1.1
  • Vakttelefon Protector: 24 13 18 88
  • Andelseier må selv regne med å betale egenandelen på kr 10.000.
  • Hver enkelt andelseier må i tillegg ha innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Oppstår det skade i leiligheten, skal andelseier sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til Forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 22 86 55 00 eller e-post forsikring@obos.no, med kopi til styret@ebrl.no.

Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet.