Forslagsfrist 13. februar

Skrevet av Rune Berge - 29 januar 2023 - 19:15  -  Sist oppdatert 29 januar 2023 - 19:19

Styret har besluttet at årets generalforsamling avholdes i St Hallvard Kirke onsdag 12. april 2023. Styret er opptatt av å sikre beboerdemokratiet med høy deltakelse på generalforsamlingen og vil derfor gå ut med informasjon om årets møte på et tidlig tidspunkt.

Andelseiere som ønsker det gis anledning til å sende inn forslag til generalforsamlingen. Årets frist er satt til mandag 13. februar 2023. Nytt av året er at innkommende forslag til generalforsamlingen leveres på Vibbo-portalen: www.vibbo.no/enerhaugen

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april, så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret trenger nødvendig tid til å behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn. Enkelte saker må utredes før styret kan ta stilling til forslaget. I tillegg kommer tilrettelegging og forberedelser i forkant av trykking av generalforsamlingsheftet som sendes ut i god tid før møtet og klargjøring for elektronisk publisering.

Vi minner om at forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må alltid være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

For at årsmøtet skal kunne ta stilling til saken din så er det viktig at den er formulert på en måte som gjør at andelseierne forstår hva du ønsker og det må være et tydelig forslag til vedtak.

  • Skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til
  • Forklar hvorfor du mener dette er viktig
  • Formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • Send forslaget innen fristen som er satt til 13. februar 2023.
  • Forslag leveres på Vibbo-portalen til OBOS: www.vibbo.no/enerhaugen

Dersom du ønsker hjelp til å formulere forslaget ditt eller ønsker å ha en dialog med styret for å «finpusse» og klargjøre budskapet, så er det lurt å sende inn forslaget i god tid før fristen går ut.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen. Forslag kan også leveres i postkassen til styret og vaktmesterne i Smedgata 32 (inngangen ved barnehagen).

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoen i kalenderen allerede nå.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.