Siste nytt om fremdriften i garasjeprosjektet

Skrevet av Rune Berge - 4 februar 2022 - 18:23  -  Sist oppdatert 6 februar 2022 - 18:19

Garasjeprosjektet har pågått en stund og her kommer en oppdatering på fremdriften. Mange beboere lurer nok på hva som skjer, hvor lenge arbeidene pågår og hvordan det påvirker oss som bor i borettslaget. Vi vet at det er en utfordring at det pågår arbeider mange steder i borettslaget samtidig med ulempene dette medfører i form av støy, redusert fremkommelighet og færre parkeringsplasser. I tillegg er vi i den uheldige situasjonen at Oslo Kommune har redusert gateparkeringen i området som følge av at det bygges ny sykkelvei i Jens Bjelkesgate. De pågående arbeidene i Smedgata langs Villa Enerhaugen bidrar også til støy, redusert fremkommelighet og færre p-plasser.

Enerhauggata 1-garasjen ferdig etter påske

De mest støyende rivearbeidene og de større inngrepene i betongkonstruksjonen i Enerhaugata 1-garasjen er nå ferdigstilt i begge plan. Fremover vil det pågå en prosess med elektrokjemisk behandling  slik at vi får stoppet videre forringelse av betong og armering. Behandlingen tar 4-6 uker og vil heldigvis ikke oppleves som støyende. Deretter vil det bli utført pussing, enklere overflatebehandling og lagt opp strøm og belysning. Den siste fasen av prosjektet i E1-garasjen vil være av litt mer støyende karakter og foregår i april. Det betyr borring i betongen i forbindelse med etablering av sportsboder, installasjon av dører og porter og til slutt et nytt ladeanlegg for elbiler. Vi forventer at E1-garasjen vil være ferdig og klar for «innflytting» i slutten av april. Garasjeansvarlig vil komme tilbake med praktisk informasjon om hvordan vi legger opp kabalen når det nærmer seg overtakelse.

Pågående arbeid på utearealene våre

En viktig del av prosjektet handler om å stoppe aktive vannlekkasjer i garasjeanleggene våre for å sørge for at vi unngår fremtidige problemer i betongkonstruksjonen. Garasjen mellom E5 og E7 ligger under takhagen mellom blokkene våre. Entreprenøren graver derfor dypt i hagen for å avdekke både tak og vegger med tanke på dreneringsarbeider og utbedring av membranen. Dette vil vesentlig redusere risikoen for ytterligere vanninntrenging i konstruksjonen i fremtiden, noe som forlenger levetiden på anlegget vårt.

Tilsvarende gravearbeider er satt i gang i Smedgata 32 og 34. I løpet av de kommende ukene vil entreprenøren frese bort asfalten og grave opp bakgården fordi store deler av garasjen i Smedgata ligger under asfalten og plenen. I Smedgata-garasjen har vi flere områder med fuktig betong og tydelige skader i konstruksjonen som må utbedres.

I løpet av juni måned er det planlagt å tilbakeføre bakgården og reetablere takhagene slik at vi igjen kan grille pølser, spise is og nyte sommerdagene på borettslagets utearealer.

E7-garasjen med oppstart 1. mars

E7-garasjen må tømmes for biler innen 28. februar. Rivearbeidene starter opp tirsdag 1. mars og beboerne i E7 og E5 må påregne støyende betongarbeider i store deler av mars og april måned. Det blir lagt inn en pause i arbeidene i påskehøytiden. Detaljene rundt arbeidene med E7-garasjen vil vi måtte komme tilbake til, men det er planlagt ferdigstillelse innen 1. august.

Mange av leietakerne i E7-garasjen må dessverre finne egne løsninger for midlertidig parkering så lenge arbeidene pågår og vi beklager ulempene dette medfører. Så snart E1-garasjen åpner etter påske vil det åpne opp for mer parkeringskapasitet. Leietakerne vil selvsagt ikke bli belastet for parkering i den mellomperioden de står uten et tilbud fra borettslaget.

S34-garasjen med planlagt oppstart i mai

Vi planlegger for oppstart i øvre garasjeplan i Smedgata i starten av mai og nedre plan stenges i august. De detaljerte planene for Smedgata-garasjen kommer vi tilbake til i god tid før oppstart.

Det vil også pågå støyende aktiviteter i fellesarealene i flere av blokkene våre som følge av at det etableres brannvarsling i tilknytning til garasjeanlegget.

Oppdateringer på en infoskjerm nær deg

Garasjerehabiliteringen skal etter planen bli ferdigstilt i løpet av mars 2023. Vi vet at dette prosjektet oppleves som belastende for mange beboere. Dessverre må vi leve med støyende arbeider og et redusert parkeringstilbud i en god stund fremover. Vi må også ta forbehold om at det kan oppstå endringer i fremdriften som kan skje i et så omfattende prosjekt.

Styret vil heretter oppdatere beboerne og varsle om støyende arbeider på informasjonsskjermene i inngangspartiet. Vi ønsker å varsle beboerne i god tid om de kommende arbeidene, men noen ganger oppstår det uforutsette situasjoner som gjør at styret må ta raske beslutninger for å komme videre. Vi jobber for at prosjektet skal komme i mål innen tiden og at vi lander trygt innenfor den økonomiske rammen.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.