Utleie

Det er forskjellige regler hvis du skal leie ut hele boligen din eller en del av den. Det finnes også noen unntaksregler.

Regler for å leie ut hele boligen

Du må sende en søknad for å kunne leie ut hele leiligheten din. Dette kalles også bruksoverlating eller fremleie.

Skjemaet du fyller ut sender OBOS videre til styret. Styret må godkjenne leietageren og kan avslå søknaden dersom det foreligger omstendigheter ved leietager som gjør at avslaget fremstår som saklig. Dersom styret ikke godkjenner leietageren kan du søke om å leie ut til noen annen. Styret ønsker og har også krav på at andelseier oppgir en grunn for behovet for fremleie. Utleie reguleres både av borettslagsloven og av våre egne vedtekter.

Korttidsutleie via sider som Airbnb, eller liknende, er bare tillatt så lenge du som andelseier bor i leiligheten samtidig som du leier ut (altså at du leier ut en del av leiligheten og ikke hele leiligheten).

Leie ut deler av boligen samtidig som du som er andelseier bor der

Du kan fritt ta opp i husstanden og ellers leie ut deler av boligen din samtidig som du som er andelseier bor der, uten godkjenning av styret. Du er ansvarlig for at leietagerne dine følger husordensreglene.

Hvis du skal leie ut via Airbnb eller tilsvarende ordninger er det altså greit så lenge du leier ut et rom samtidig som du bor i leiligheten. Det er ikke greit hvis du leier ut hele leiligheten.

Utleie etter spesielle regler

Etter borettslagsloven er det særlig fire forhold som gir deg som er andelseier en utvidet rett til utleie. Dette kalles gjerne overlating av bruksretten med særlig grunn. Hvis dette er regler som det er aktuelt for deg å bruke, er det viktig at du spesifiserer dette i skjemaet du sender inn til OBOS.

Dette er de fire forholdene:

  1. Når andelseieren er en juridisk person, det vil si et privat eller offentlig selskap, ikke selv bor i boligen og hvor fremleie er en del av avtalen med borettslaget.
  2. Andelseieren skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner, eksempelvis arbeid, utdanning, sykdom osv. Det er ingen tidsbegrensing eller krav til botid. Bestemmelsen forutsetter at fraværet er ment å være midlertidig, dvs. at andelseieren har til hensikt å flytte tilbake.
  3. Når bruken skal overlates til andelseierens nærstående – dvs. ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og fosterbarn og ektefellens foreldre, besteforeldre, barn og barnebarn.
  4. Bruksretten overlates til noen som etter ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven har rett til dette, enten en slik rett følger av en rettslig avgjørelse eller av avtale.

Fremleie av garasjeplass er ikke tillatt

Du får ikke lov til å fremleie garasjeplassen din. Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med garasjeansvarlig. Vanligvis må du si opp plassen, men i helt spesielle tilfeller kan det være mulig å få fremleie til garasjesøkere i borettslaget til selvkost.