Utleie

Skrevet av Thomas Dragsnes - 28 april 2016 - 12:42  -  Sist oppdatert 24 oktober 2022 - 10:59

Hvis du som andelseier skal leie ut hele eller deler av boligen din er dette regulert i borettslagsloven og av borettslagets egne vedtekter. Ny borettslagslov trådte i kraft 1.1.2020, hvor det blant annet ble lovfestet at andelseiere har rett til kortidsutleie inntil 30 dager pr år.

Regler for å leie ut hele boligen

Korttidsutleie inntil 30 dager pr år:

Fra og med 1. januar 2020 gjelder nye regler for korttidsutleie i borettslag. Andelseier har rett til å kunne leie ut hele boligen inntil 30 dager pr år, enten delt eller sammenhengende. For utleie inntil 30 dager pr år er det dermed ikke nødvendig å søke om bruksoverlating via OBOS. Grensen på 30 dager pr år er absolutt, og kan ikke overstiges. Dette vil typisk være utleie via airbnb eller tilsvarende.

Styret i Enerhaugen borettslag ønsker av sikkerhetsmessige årsaker å få beskjed om kortiddsutleie med informasjon om tidspunkt for utleie samt navn på leietaker. Dette gjøres pr epost til styret@ebrl.no.

Andelseier står ansvarlig overfor borettslaget ved utleie. Dette betyr at andelseier skal påse at husordensregler, stilletider og liknende følges av leietaker. Videre er det andelseier som står ansvarlig ved eventuell skade på borettslagets fellesarealer eller andre andelseieres boliger.

Utleie over 30 dager pr år:

Du må sende en søknad for å kunne leie ut hele leiligheten din. Dette kalles også bruksoverlating eller fremleie.

  • Du kan fylle ut en enkel søknad digitalt på Vibbo (beboerportalen til OBOS). Det gjør du under «Min bolig»: https://vibbo.no/enerhaugen/min-bolig
  • Du kan også benytte det manuelle skjemaet som du finner her: Fyll ut og send inn dette skjemaet til OBOS.
  • Du som er andelseier eller en person som er i nærstående familie med deg må ha bodd i leiligheten minst ett av de siste to årene
  • Du får maksimalt leie ut boligen i tre år sammenhengende

Skjemaet du fyller ut (digitalt eller manuelt) sender OBOS videre til styret. Styret må godkjenne leietageren og kan avslå søknaden dersom det foreligger omstendigheter ved leietager som gjør at avslaget fremstår som saklig. Dersom styret ikke godkjenner leietageren kan du søke om å leie ut til noen annen. Styret ønsker og har også krav på at andelseier oppgir en grunn for behovet for fremleie. Utleie reguleres både av borettslagsloven og av våre egne vedtekter. Andelseier betaler selv gjeldende gebyrer til OBOS for behandling, registrering og oppfølging av søknader om bruksoverlating.

Leie ut deler av boligen samtidig som du som er andelseier bor der

Du kan fritt ta opp i husstanden og ellers leie ut deler av boligen din samtidig som du som er andelseier bor der, uten godkjenning av styret. Du er ansvarlig for at leietagerne dine følger husordensreglene.

Du kan leie ut rom via Airbnb eller tilsvarende ordninger uten å søke styret så lenge du selv bor i leiligheten når rommet leies ut.

Utleie etter spesielle regler

Etter borettslagsloven er det særlig fire forhold som gir deg som er andelseier en utvidet rett til utleie. Dette kalles gjerne overlating av bruksretten med særlig grunn. Hvis dette er regler som det er aktuelt for deg å bruke, er det viktig at du spesifiserer dette i skjemaet du sender inn til OBOS.

Dette er de fire forholdene:

  1. Når andelseieren er en juridisk person, det vil si et privat eller offentlig selskap, ikke selv bor i boligen og hvor fremleie er en del av avtalen med borettslaget.
  2. Andelseieren skal være borte midlertidig og fraværet skyldes tungtveiende grunner, eksempelvis arbeid, utdanning, sykdom osv. Det er ingen tidsbegrensing eller krav til botid. Bestemmelsen forutsetter at fraværet er ment å være midlertidig, dvs. at andelseieren har til hensikt å flytte tilbake.
  3. Når bruken skal overlates til andelseierens nærstående – dvs. ektefelle, foreldre, besteforeldre, barn, barnebarn og fosterbarn og ektefellens foreldre, besteforeldre, barn og barnebarn.
  4. Bruksretten overlates til noen som etter ekteskapsloven eller husstandsfellesskapsloven har rett til dette, enten en slik rett følger av en rettslig avgjørelse eller av avtale.

Fremleie av garasjeplass er ikke tillatt

Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med garasjeansvarlig. Vanligvis må du si opp plassen, men i helt spesielle tilfeller kan det være mulig å få fremleie til garasjesøkere i borettslaget til selvkost.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.