Garasje

For å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no.

Kapasitet

Borettslaget har 188 garasjeplasser inne og 31 plasser ute.

Du kan maksimalt leie én garasjeplass per leilighet.

Leiepriser

Leiepriser per måned (gjeldende fra og med mai 2018):

  • Garasjeplass: 800 kroner
  • Motorsykkel: 400 kroner
  • Uteplasser: spør garasjeansvarlig (for tiden noen få ledige plasser)

Ved inngåelsen av kontrakten må du også betale et administrasjonsgebyr til OBOS. For tiden er det på 646 kroner.

Elbil

Du må betale 150 kroner ekstra i måneden for strøm for å lade elbilen din.

Alle plasser med stikkontakt er utleid. Borettslaget jobber med en plan for å bygge ut ladestasjoner for elbiler i garasjene. Vi kan ikke si noe sikkert om når ladestasjoner kan være på plass før vi har gjort vedtak om vedlikeholdsplan på ekstraordinær generalforsamling våren 2018.

Ventetid

Det er ikke garasjeplass til hver leilighet, så plassene er egne leieobjekter som kan leies av andelseiere for parkering av egen bil.

Alle plasser utleid, men ventetiden for ny plass for fossilbiler er kort.

Du må ha en bil for å få en plass. Det er ikke lov å fremleie plassen til andre. Ved salg av leilighet eller bil skal plassen gå tilbake til borettslaget.

Lagring

Du har lov til å oppbevare ett sett med dekk på garasjeplassen din. Du har ikke lov til å lagre andre gjenstander på garasjeplassen. Du må absolutt aldri oppbevare brennbar væske i garasjen.

Bilpool-ordninger

Bilkollektivet Oslo disponerer fire parkeringsplasser hvor de har biler som kan benyttes av deres medlemmer.

Hertz Bilpool har to parkeringsplasser hvor de har biler (en hybrid og en el-bil) som kan benyttes av deres medlemmer. Beboere i borettslaget har, etter gjeldende avtale, gratis innmelding og medlemsskap i Hertz Bilpool. Innmelding skjer på www.hertzbilpool.no og firmakode «enerhaugen» brukes for borettslagsvilkår. Denne skal kun benyttes av borettslagets beboere.

Fremleie

Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med garasjeansvarlig. Som regel må du si opp plassen, men i helt spesielle tilfeller kan det være mulig å få fremleie til garasjesøkere i borettslaget til selvkost.