Garasje

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2016 - 13:03  -  Sist oppdatert 11 januar 2022 - 14:55

Se også informasjon om parkering for gjester i området rundt borettslaget.

Har du spørsmål, eller ønsker å leie garasjeplass, send en epost til garasje@ebrl.no.

Rehabilitering av garasjeanleggene

Rehabilitering av garasjeanleggene ble vedtatt på ekstraordinær generalforsamling i september 2020. Det planlegges for oppstart i løpet av høsten 2021. Det legges opp til etappevis rehabilitering ved at ett og ett garasjeplan rehabiliteres og ferdigstilles, slik at parkeringssituasjonen underveis i prosjektet blir mest mulig smidig. Så langt det er mulig vil eksisterende leietakere tilbys midlertidig parkeringsplass ved ledighet i de garasjeplanene som til enhver tid ikke er under rehabilitering, eller på borettslagets utendørsparkering bak E7.

Borettslaget vil publisere detaljer fremdriftsplan når den er ferdigstilt, og ta kontakt med de som berøres av rehabiliteringen.

Midlertidig stans i nye leieforhold

For at flest mulig av de eksisterende leietakere i garasjene skal få midlertidig parkeringsplass under rehabiliteringen, har borettslaget stanset inngåelser av nye kontrakter for langsiktige leieforhold. Borettslaget beklager ulempene dette måtte medføre. Det vil allikevel være en mulighet å leie plass på kortidsbasis (minimum 1 måned) såfremt det er ledige plasser.

Kapasitet i dagens garasjeanlegg

Borettslaget har 180 innendørs garasjeplasser og 18 utendørs parkeringsplasser. I tillegg er det noen opplagsplasser og motorsykkelplasser.

Leiepriser

Leiepriser per måned (gjeldende fra og med 1. januar 2022):

  • Garasjeplass: 850 kroner
  • Utendørs parkeringsplass: 550 kroner
  • Motorsykkel: 450 kroner
  • Opplagsplass (ikke fri tilgang til inn/utkjøring): 450 kr

Ved inngåelsen av kontrakten må du også betale et administrasjonsgebyr på 763 kr til OBOS (pris per januar 2022).

Borettslaget leier også ut plasser til eksterne, da gjelder egne priser. Ta kontakt med garasjeansvarlig for mer informasjon.

Elbil

Du må betale 250 kroner ekstra i måneden for strøm for å lade elbilen din.

Alle ladeplasser er for tiden utleid, og det er venteliste for de som ønsker å lade elbil. Det er kun kapasitet for elbillading for to biler per garasjeplan. Selv om det er stikkontakt ved flere av garasjeplassene er det ikke lagt opp nok strøm til at flere enn i dag kan lade. Ureglementert/ulovlig lading av el-bil vil kunne medføre oppsigelse og utestengelse fra borettslagets parkeringstilbud.

Rehabiliteringen av garasjeanleggene inkluderer installering av 80 el-billadere og klargjøring for el-billadere på de fleste garasjeplassene og utendørs bak E7. Det nye ladeanlegget vil gi borettslaget et bedre og tryggere anlegg for lading av elbiler som imøtekommer fremtidens etterspørsel etter utslippsfrie personbiler.

Ventetid

Det er ikke garasjeplass til hver leilighet, så plassene er egne leieobjekter som kan leies av andelseiere for parkering av egen bil. Inngåelse av nye kontrakter er midlertidig stanset i forbindelse med rehabilitering av garasjeanleggene.

Du må ha en bil for å få en plass. Det er ikke lov å fremleie plassen til andre. Ved salg av leilighet eller bil skal plassen gå tilbake til borettslaget.

Lagring

Du har lov til å oppbevare ett sett med dekk på garasjeplassen din. Du har ikke lov til å lagre andre gjenstander på garasjeplassen. Du må absolutt aldri oppbevare brennbar væske i garasjen.

Bilpool-ordninger

Bilkollektivet Oslo disponerer fire parkeringsplasser hvor de har biler som kan benyttes av deres medlemmer.

Hertz Bilpool har to parkeringsplasser hvor de har biler (en hybrid og en el-bil) som kan benyttes av deres medlemmer. Beboere i borettslaget har, etter gjeldende avtale, gratis innmelding og medlemsskap i Hertz Bilpool. Innmelding skjer på www.hertzbilpool.no og firmakode «enerhaugen» brukes for borettslagsvilkår. Denne skal kun benyttes av borettslagets beboere.

Fremleie

Dersom du har garasjeplass og skal fremleie leiligheten din, må du ta kontakt med garasjeansvarlig. Som regel må du si opp plassen, men i helt spesielle tilfeller kan det være mulig å få fremleie til garasjesøkere i borettslaget til selvkost.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.