Generalforsamlinger

Skrevet av Rune Berge - 24 oktober 2017 - 18:01  -  Sist oppdatert 22 april 2022 - 14:04

Generalforsamlingen (årsmøtet) er det høyeste, demokratiske organet i borettslaget. Generalforsamling avholde én gang i året. Alle andelseiere kan møte på generalforsamlingen med stemmerett (én stemme per andel), og ta beslutninger om reglene og driften av borettslaget, i tillegg til å velge styre.

Det kan også være ekstraordinære generalforsamlinger. På en ekstraordinær generalforsamling er det bare de sakene som står i innkallingen som blir behandlet.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.