Generalforsamling 2021 og forslagsfrist

Skrevet av Rune Berge - 12 januar 2021 - 22:41  -  Sist oppdatert 13 januar 2021 - 15:46

Styret i Enerhaugen Borettslag har nylig vedtatt at også årets generalforsamling gjennomføres digitalt fra 7. – 15. april. Dette er i tråd med OBOS sin anbefaling for større borettslag om å gjennomføre møter digitalt av smittevernmessige hensyn.

Frist for å sende inn forslag

Hvis du har forslag til generalforsamlingen, må du sørge for at styret har mottatt dette senest mandag 1. februar 2021.

Hvorfor så tidlig frist for å sende inn forslag?

Selv om generalforsamlingen først avholdes i april så er det mange forberedelser som skal gjøres i forkant av denne. Styret skal blant annet behandle og ta stilling til alle forslag som kommer inn, noen saker må utredes og alt må legges inn i generalforsamlingsheftet som trykkes opp og sendes ut i god tid før møtet. Forslag til generalforsamlingen kan sendes inn hele året, men må være styret i hende innen den kunngjorte fristen.

Slik sender du inn forslag

  • skriv klart og tydelig hva du ønsker at generalforsamlingen skal ta stilling til og hvorfor du mener dette er viktig
  • formuler et konkret forslag til vedtak som generalforsamlingen kan stemme over
  • send forslaget på e-post til styret@ebrl.no innen fristen som er satt til 1. februar 2021.

Hvis du vil sende forslaget ditt i posten er riktig adresse «Enerhaugen Borettslag, Smedgata 32, 0651 Oslo». Pass på å postlegge det i tide til at det kommer frem innen fristen.

Du får en formell innkalling med tid, sted og alle saksdokumentene når generalforsamlingen nærmer seg, men det er lurt å notere datoene i kalenderen allerede nå.

Slik fungerer digital generalforsamling

Den digitale generalforsamlingen vil bli avholdt på Vibbo.no som er OBOS sin beboerportal. Møtet åpner onsdag 7. april og vil lukkes etter åtte dager den 15. april. Alle andelseiere som har samtykket til digital kommunikasjon og/eller har registrert et mobilnummer hos OBOS vil få en tekstmelding med informasjon om hvordan de kan delta i det digitale møtet.

Innkalling med årsregnskap, beretning, innkommende saker og innstilling fra valgkomiteen vil bli tilgjengelig digitalt. Det vil også bli trykket opp en papirversjon som deles ut til beboerne. Andelseiere som ikke har anledning til å benytte elektroniske hjelpemidler vil gis anledning til å levere inn manuell stemmeseddel til styret innen en gitt frist.

Har du registrert riktig kontaktopplysninger?

Dersom du ikke allerede har registrert eller trenger å oppdatere mobilnummer og e-postadresse hos OBOS oppfordrer vi deg til å gjøre det snarest mulig slik at alt ligger klart når vi åpner møtet. Logg deg inn på «min side» på Obos.no eller Vibbo.no for å sjekke hvilke opplysninger vi har registrert på deg.

Det er også mulig å få hjelp til å oppdatere opplysningene ved å ringe eller sende en e-post til vår rådgiver hos OBOS, Line Hovland. Kontaktinformasjon til Line Hovland finner du her.

Midlertidig forskrift om digitale møter kan bli permanent

Regjeringen åpnet opp for et midlertidig unntak fra det lovbestemte kravet om fysisk oppmøte på generalforsamlingen i 2020 i en egen koronaforskrift. Forskriften gir midlertidig adgang til å signere møteprotokoller elektronisk, og at borettslag kan kommunisere elektronisk med andelseierne. Regjeringen foreslo høsten 2020 at den midlertidige løsningen gjøres til en fast ordning og forslaget har nylig vært ute på høring. Lovforslaget kommer som følge av de erfaringer man har gjort seg etter koronaforskriften. Inntil lovforslaget er behandlet ferdig i Stortinget forventer OBOS at myndighetene også i 2021 vil gi borettslag midlertidig adgang til å avholde digital generalforsamling som følge av pandemien.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.