Informasjonskanaler

Ebrl.no

Nettsiden inneholder både generell informasjon om borettslaget, formelle dokumenter, praktisk informasjon, samt løpende informasjon til beboere om prosjekter, styrets arbeid og mer.

Borettslagsavis

Borettslaget gir ut internavisa Ener’n flere ganger i året. Dette er en informasjonskanal fra styret til beboerne, både for at beboerne skal bli holdt orientert om hva som foregår i borettslaget og i nærmiljøet. Send gjerne med innspill til hva du vil lese om – eller skrive om til styret. Her finner du både siste og tidligere utgaver av Ener’n.

Facebook

I tillegg til nettsiden har vi opprettet en åpen side for borettslaget på Facebook. Siden er til for å gi et innblikk i hvordan vi har det i Enerhaugen borettslag. Det er også opprettet en lukket gruppe for borettslagets beboere som gir en utvidet mulighet til å utveksle meninger, ideer, invitasjoner og så videre med hverandre. Bli medlem og delta i diskusjonen.

SMS-vasling

Du kan også melde deg på SMS-varsling om diverse viktig informasjon.

Oppslag i inngangspartiet

I inngangspartiet til hver blokk er det en digital informasjonstavle (infoskjerm). Det er lurt å følge med på disse. Her kommer forskjellig praktisk informasjon, varsler om arbeider og innkallinger. Du kan også legge ut informasjon til dine naboer ved å følge instruksjonen på skjermen eller lese mer i denne artikkelen.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.