Innsamling av farlig avfall

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2020 - 14:00  -  Sist oppdatert 28 april 2020 - 16:20

Borettslaget har inngått avtale med renovasjonsetaten i Oslo Kommune om innsamling av farlig avfall. I perioden 3. juni til og med 9. juni vil det bli satt ut flere containere for innsamling av farlig avfall i borettslaget.

Hva mener vi med farlig avfall?

Rengjøringsmidler, spraybokser, gassbeholdere, batterier, malingsrester, lakk, lim, løsemidler, bilpleieprodukter og plantevernmidler går oftest under denne avfallskategorien. Dette er spesialprodukter som skal oppbevares og avhendes på riktig måte. Det er ikke tillatt å kaste slike varer i vanlig husholdningsavfall.

Hvordan fungerer ordningen?

Alle containerne/boksene vil være utstyrt med en kodelås for å sørge for at ikke uvedkommende eller barn får tilgang til innholdet. Boksene blir plassert ut i nærheten av inngangspartiet eller i umiddelbar nærhet. Når de er fulle så er det ikke anledning å sette noe utenfor eller ved siden av. Da må du forsøke en av de andre boksene i nærheten eller ta kontakt med vaktmester. Farlig avfall skal håndteres på en forsvarlig måte og må ikke være tilgjengelig for barn eller andre som kan skade seg. Kode til låsene vil bli distribuert på infoskjermene i inngangspartiet og per SMS for de som er tilknyttet borettslaget sin SMS-tjeneste.

Evaluering av containertilbud

Ordningen med container for farlig avfall vil bli evaluert etter denne første runden. Styret vil i fremtiden forsøke å samkjøre tiltaket i forbindelse med de andre containerne dersom det er praktisk mulig.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.