Justering av felleskostnader fra 1. september 2018

Skrevet av Rune Berge - 28 juni 2018 - 16:59  -  Sist oppdatert 28 juni 2018 - 16:59

Styret har etter en gjennomgang av borettslagets økonomi besluttet å øke felleskostnadene. Vi ser at det vil komme store kostnader for å vedlikeholde borettslagets bygningsmasse de neste årene.

I hovedsak er det tre grunner til at vi nå øker felleskostnadene våre:

1) Egenkapitalen slik den er i dag er i laveste laget og bør økes slik at borettslaget tåler uforutsette kostnader til ordinært løpende vedlikehold uten å måtte ta opp lån.

2) Det ble på en ekstraordinær generalforsamling i vår vedtatt å sette i gang med et forprosjekt i forbindelse med en større rehabilitering av garasjeanleggene våre. Økningen av felleskostnadene vil styrke borettslaget sin egenkapital som vil muliggjøre låneopptak og betjening av lån når en generalforsamling på et senere tidspunkt beslutter omfanget av denne rehabiliteringen.

3) Tilstandsvurderingen av borettslaget og undersøkelsene som ble gjennomført på fasader og bærende konstruksjoner i 2017, avdekket behov for å gjøre omfattende rehabilitering på flere områder som blant annet tak, fasader og våtrom. Styret mener at det er viktig å starte med sparing allerede nå selv om ikke alle nødvendige tiltak er endelig vedtatt av generalforsamlingen.

Styret har vedtatt å øke felleskostnadene med 20 % med virkning fra 1. september 2018. Kostnadene til TV og internett blir ikke berørt av denne økningen. Styret mener at denne økningen vil avhjelpe den økonomiske situasjonen og styrke egenkapitalen på lengre sikt. Vi ser for oss at fremtidige justeringer av felleskostnader vil være av et mer begrenset omfang.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.