Lufting av radiatorer

I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i leilighetene. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur.

Avgir radiatorene eller vannrørene dine lyder, er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

SLIK LUFTER DU EN RADIATOR:

  1. Steng termostat/ventil, og vent noen sekunder.
  2. Forsiktig åpne lufteskruen (ca en halv omdreining). Om det er luft i radiatoren vil det komme suselyd.
  3. Lukk lufteskruen umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving.
  4. Åpne termostat/ventilen igjen.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.

For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på nærmeste jernvareforretning.

Radiatornøkkel

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.