Nabovarsel

Støy er mindre irriterende om man vet årsaken til støyen og hvor lenge den varer. Vær en god nabo og heng opp et godt nabovarsel senest noen dager før støyen starter. Du må også holde deg innenfor grensene for når støy er tillat.

Vi har en mal for nabovarsel du kan fylle ut, skrive ut og henge opp. Med denne får naboene vite det de trenger om støyen du skal lage.

Hvis du vil, kan du også skrive ditt eget nabovarsel. Et nabovarsel bør inneholde:

  • Hva slags støy/arbeid
  • Tidspunkt for støy – vær presis
  • Tidspunkt for pauser
  • Aktuell leilighet
  • Kontaktinformasjon til deg
  • Kontaktinformasjon til håndverker