Nye informasjonsskjermer i inngangspartiene våre

­­Inngangspartiene våre har nylig fått et nytt tilskudd – en infoskjerm som både styret, vaktmester, daglig leder og beboerne i borettslaget kan benytte aktivt. Enerhaugen Borettslag består av 472 leiligheter fordelt på fire høyblokker og to lavblokker og derfor skjer det også mye hos oss til enhver tid. Styret ønsker å gi deg som beboer oppdatert informasjon så raskt som mulig og nå så mange som mulig og det er blant annet bakgrunnen for at vi nå har etablert disse skjermene. I denne artikkelen vil vi liste opp og svare på de mest stilte spørsmålene som har kommet på e-post til styret så langt.

Vi har mottatt følgende spørsmål fra beboerne:

Hva skal vi med disse informasjonsskjermene når vi allerede har så mange andre informasjonskanaler i borettslaget fra før?

Styret oppfatter at det er et stort behov for informasjon om det som til enhver tid foregår i borettslaget. Vi har mange kanaler for å informere som blant annet inkluderer nettsidene våre, e-post, brev/rundskriv, Enern, SMS og oppslag. Vi vet at det er mange av beboerne våre som ikke benytter seg av nettsidene våre, spesielt flere eldre har uttrykt bekymring for at de ikke får med seg det som publiseres der. Det er også mange som ikke har tegnet seg for SMS-tjenesten.
Oppslag i blokkene og rundskriv i postkassene er en effektiv kanal som når mange, men det er svært ressurskrevende og vi opplever at oppslag blir fjernet fra tavlene uten at vi er klar over det.

Fordelen med en infoskjerm er at vi når mange beboere raskt og effektivt. Vaktmester eller styret kan fortløpende publisere statusoppdateringer på saker som er under utvikling og velge om informasjonen skal vises i en eller flere blokker med et tastetrykk.

Beboerne kan også publisere meldinger til sin boligblokk ved å sende ut en SMS til et nummer som står på skjermen. På den måten kan beboerne for eksempel varsle om planlagte oppussingsarbeider eller det kommende 50-årslaget som avholdes neste helg.

Hvorfor fikk ikke beboerne mene noe om dette før beslutningen ble tatt?

Styret er valgt av generalforsamlingen til å forvalte borettslaget sine midler, sørge for forsvarlig drift og vedlikehold og tar veldig mange beslutninger på vegne av beboerne i løpet av et år. Innkjøp av infoskjermer til inngangspartiene våre er å anse som en mindre økonomisk investering og oppgradering av de allerede eksisterende oppslagstavlene. Det er generalforsamlingen som er det demokratiske beslutningsorganet i borettslaget og det er kun unntaksvis i forbindelse med større investeringer og omfattende vedlikehold som innebærer kjøp/salg av eiendom eller låneopptak at det blir innkalt til ekstraordinære generalforsamlinger.

Det vil alltid være ulike synspunkter på de estetiske aspektene ved innkjøp av for eksempel benker, tavler eller postkasser. Styret må derfor etter best evne forsøke å ta beslutninger til beste for beboerne og finne den løsningen som vi tror flest blir fornøyd med.

Plasseringen bekymrer meg også, da det kan se ut som om alt av borettslagsinformasjon blir synlig fra utsiden av blokka. Er dette forsvarlig?

I hovedsak kommer vi til å publisere informasjon her som også er offentlig tilgjengelig på nettsidene våre, men fordelen er at dette er en kanal som enkelt når alle i borettslaget – ikke bare de som oppsøker ebrl.no. Informasjon som vil komme på infoskjermene er løpende oppdateringer om driftsstans på heiser, utsetting av containere, stenging av vann etc.  Det er ikke snakk om publisering av sensitiv informasjon på tavlene.

Vi vil fortløpende vurdere innholdet som blir publisert.

Hva koster informasjonstavlene for borettslaget?

Styret har inngått en avtale om innkjøp av seks skjermer med stålramme og beskyttelsesglass inkludert levering og montering for om lag kr 15 000,- per oppgang. Dette er en svært gunstig avtale da monteringskostnadene inkludert elektrisk installasjon i seg selv er en betydelig kostnad, i tillegg til verdien på selve skjermen.

I tillegg kommer en mindre kostnad til årlig lisens for bruk av den medfølgende programvaren som også inkluderer en egen SMS-løsning for beboerne.

Skal det virkelig være reklame i inngangspartiet vårt, eller er dette noe dere kan velge bort?

Etter det styret har fått vite er det ikke mulig å velge bort reklame på skjermene per i dag.

Leverandøren av tjenesten, Styretavla, har lovet at reklamen som vises på skjermene skal være mest mulig lokalt tilpasset. Det er ikke mulig for store globale aktører å kjøpe reklameplasseringer her. Det er kun en begrenset del av skjermen som er satt av til reklame.

Elektroniske infotavler tas i bruk av flere og på flere steder. Mange sameier, borettslag, legekontor, apotek, kommuner og foretak har allerede tatt i bruk slike informasjonstavler. Reklame er en del av finansieringen av forretningsideen og driften til leverandører av infoskjermer. Vi har undersøkt både priser og betingelser fra flere leverandører. En av grunnene til at valget falt på Styretavla er at de har satt klare begrensninger og føringer på andel reklame per skjerm, i tillegg til at de prioriterer lokale annonsører. Det er også den eneste leverandøren styret har funnet som også inkluderer en løsning der beboerne kan sende inn oppslag til skjermen per SMS.

Det er mange av oss som savner byttehyllene i inngangspartiet. Hva skjer med hyllene som ble fjernet når dere satte opp skjermene?

Byttehyllene kommer tilbake og det pågår et prosjekt for å finne en egnet plassering i hver blokk. Vi vet at de er populære blant mange beboere, men dessverre opplevde vi også mye rot og søppel i og rundt de gamle hyllene.

Målsetningen er å lage noen klare regler for bruk av hyllene, samt en mer optimal plassering enn tidligere. Så snart de siste detaljene er klare kommer vi tilbake med mer informasjon om byttehyllene.

Slik hyllene var plassert tidligere var ikke i tråd med brannvernlovgivningen og bygningslovgivningen (rømningsveier etc.). De kunne derfor ikke fortsette å være montert på opprinnelig sted. Vi har derfor dette i bakhodet før vi monterer nye hyller.