Om oss

Fakta

Enerhaugen borettslag ligger i bydel Gamle Oslo, på adressene Enerhauggata 1-3-5 og 7 samt Smedgata 32 og 34. Bygningsmassen består av 4 høyblokker på fra 12 til 15 etasjer samt 2 lavblokker. Borettslaget har 471 andelsleiligheter og 1 vaktmesterleilighet eid av borettslaget.

 • 73 hybelleiligheter på 30 kvm
 • 107 ettromsleligher på 40 kvm
 • 37 toromsleiligheter på 50 kvm
 • 219 treromsleiligheter på 72 kvm
 • 36 fireromsleiligheter på 90 kvm

Bygningsmassen er fra tidlig 60-tall, men det er foretatt betydelige oppgraderinger siden den gang. Blant annet er det elektriske anlegget totalrenovert, heisene, fasader, balkonger og tak er utbedret. For flere detaljer se oversikt over borettslagets historikk i siste utgave av årsrapporten.

Fakturaadresse

S. 0054, Enerhaugen Borettslag v/ OBOS
Postboks 6666 St.Olavs plass
0129 OSLO

Generell informasjon

Navn: Enerhaugen Borettslag
Selskapsform: Borettslag
Org. nummer: 948 152 525
Selskapsnummer: 0054
Byggeår: 1964
Boligbyggelag: OBOS
Heis: Ja
Dyrehold: Dyrehold tillates under forutsetning av at hundeerklæring om dette undertegnes og at den blir overholdt. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet.
Parkering: Ja
Fellesfyring: Ja
Fellesvarmtvann: Ja

Forsikring

Forsikringen til borettslaget dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en egen skadedyrsforsikring. Andelseier må regne med å betale egenandelen selv.

Finn kontaktinformasjon og les mer om bygningsforsikringen til borettslaget her.

Hver enkelt andelseier må i tillegg tegne egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Mer om borettslaget

Styret i Enerhaugen Borettslag er valgt av generalforsamlingen og består av:

  • 1 leder valgt for 1 år
  • 4 styremedlemmer valgt for 2 år
  • 2 varamedlemmer valgt for 1 år

For oversikt over hvem som til enhver tid sitter i styret, se kontaktsiden.

Enerhaugen Borettslag har heltidsansatte vaktmestere som har som oppgave å stå for den fysiske driften av borettslaget. Disse tar seg av plenklipping, strøing, snømåking og annet forefallende arbeid. Se videre informasjon om tjenester, informasjonskanaler og annet om borettslaget.

Borettslagets historikk over større vedlikehold og rehabilitering.

Beboerforeninger

Det finnes to beboerforeninger i området; Tøyen Velforening og Grønland Beboerforening. Foreningene dekker våre nærområder og engasjerer seg begge i hvordan disse utvikler seg. Følg gjerne foreningene på Facebook. Borettslaget er medlem i begge foreningene.

Tøyen Velforening er en del av Løft Tøyen initiativet, som du kan lese mer om her: Løft Tøyen.