Om oss

Fakta

Enerhaugen borettslag ligger i bydel Gamle Oslo, på adressene Enerhauggata 1-3-5 og 7 samt Smedgata 32 og 34. Bygningsmassen består av 4 høyblokker på fra 12 til 15 etasjer samt 2 lavblokker. Borettslaget har 470 andelsleiligheter og 2 vaktmesterleiligheter eid av borettslaget.

 • 73 hybelleiligheter på 30 kvm
 • 107 ettromsleligher på 40 kvm
 • 37 toromsleiligheter på 50 kvm
 • 219 treromsleiligheter på 72 kvm
 • 36 fireromsleiligheter på 90 kvm

Bygningsmassen er fra tidlig 60-tall, men det er foretatt betydelige oppgraderinger siden den gang. Blant annet er det elektriske anlegget totalrenovert, og fasader, balkonger og tak er utbedret, for flere detaljer se oversikt over borettslagets historikk nedenfor.

Fakturaadresse

S. 0054, Enerhaugen Borettslag
v/ OBOS
Postboks 6666 St.Olavs plass
0129 OSLO

Generell informasjon

Navn: Enerhaugen Borettslag
Selskapsform: Borettslag
Org. nummer: 948 152 525
Selskapsnummer: 0054
Byggeår: 1964
Boligbyggelag: OBOS
Heis: Ja
Dyrehold: Dyrehold tillates under forutsetning av at hundeerklæring om dette undertegnes og at den blir overholdt. Ved berettiget klage kan styret forlange dyret fjernet.
Parkering: Ja
Fellesfyring: Ja
Fellesvarmtvann: Ja

Forsikring

Forsikringen til borettslaget dekker bygningene og fellesareal. Den dekker også veggfast utstyr, godkjente bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Avtalen omfatter også en egen skadedyrsforsikring. Andelseier må regne med å betale egenandelen selv.

Finn kontaktinformasjon og les mer om bygningsforsikringen til borettslaget her.

Hver enkelt andelseier må i tillegg tegne egen innboforsikring som dekker innbo og løsøre.

Mer om borettslaget

Styret i Enerhaugen Borettslag er valgt av generalforsamlingen og består av:

   • 1 leder valgt for 1 år
   • 4 styremedlemmer valgt for 2 år
   • 2 varamedlemmer valgt for 1 år

For oversikt over hvem som til enhver tid sitter i styret, se kontaktsiden.

Enerhaugen Borettslag har heltidsansatte vaktmestere som har som oppgave å stå for den fysiske driften av borettslaget. Disse tar seg av plenklipping, strøing, snømåking og annet forefallende arbeid. Se videre informasjon om tjenester, informasjonskanaler og annet om borettslaget.

Vedlikeholdshistorikk

Borettslagets historikk over større vedlikehold og rehabilitering.

2016 –

Påbegynt oppgradering av uteområder

Påbegynt tilstandsvurdering av all bygningsmasse

2016

Parsellhager anlagt

2015

Nye heiser (Enerhauggata 7 og Smedgata 34)

Mindre fasade (betong) og dreneringsarbeider

2014

Nye heiser (Enerhauggata 3 og 5)

Nytt lås- og nøkkelsystem

Hybrid låssystem fra iLOQ for alle fellesdører i byggene

2013

Betongrehabilitering fasade E 1

Rensing av ventilasjonskanalene

Kontroll av brannslukkingsutstyret i alle leiligheter & fellesarealer

Oppussing fellesvaskerier og nye vaske-/tørkemaskiner

2012

Nye dører i inngangspartier og nye korridordører med dørautomatikk

Installering av kameraovervåking i fellesarealer

2011

Oppussing av korridorer og trapperom

2010 – 2010

Nytt fiberanlegg

2009 – 2009

Callingsystem. Varmeanlegg.

Nytt callingsystem. Innregulert varmeanlegg.

2007 – 2007

Skifte av stoppekraner

2007 – 2007

Oppgradering utomhus E 5,7

2006 – 2006

Brannslukker- og røykvarsler

Brannslukker og røykvarsler i alle leiligheter og fellesarealer

2006 – 2006

Heisdører i Smedgata 34

2006 – 2006

Nytt tak  S 34

2004 – 2004

Utomhusarbeid E 1-3

2003 – 2004

El-arbeid i fellesanlegg og leiligheter

2003 – 2004

Asbestsanering

2003 – 2003

Montert innvendige taknedløp

2003 – 2003

Innlagt fjernvarme i E 1,3,5,7

2002 – 2002

Rens av lufte-/avtrekkskanaler S 34 E 3,5,7

2001 – 2001

Rensing av lufte-/avtrekkskanaler i E 1

2001 – 2002

Balkongrehabilitering

2000 – 2000

Innlagt fjernvarme i S 32,34

Innlagt fjernvarme i Smedgata 32 og 34

2000 – 2000

Rensing av alle sluk og kjøkkenavløp

2000 – 2000

Rensing av lufte-/avtrekkskanaler i Smedgata

1999 – 1999

Utskifting av dørtelefoner

1999 – 1999

Betongrehabilitering

Betongrehabilitering av garasjeanlegg og brystninger mellom Enerhauggata 5 og Enerhauggata 7 og langs Sørligate

1993 – 1993

Gavlveggene rehabilitert

1993 – 1997

Heisene rehabilitert

1988 – 1989

Kjøkken- og soveromsvindu skiftet

Beboerforeninger

Det finnes to beboerforeninger i området; Tøyen Velforening og Grønland Beboerforening. Foreningene dekker våre nærområder og engasjerer seg begge i hvordan disse utvikler seg. Følg gjerne foreningene på Facebook. Borettslaget er medlem i begge foreningene.

Tøyen Velforening er en del av Løft Tøyen initiativet, som du kan lese mer om her: Løft Tøyen.