Oppdatert fremdrift på garasjeprosjektet

Skrevet av Rune Berge - 10 april 2022 - 21:13  -  Sist oppdatert 19 april 2022 - 23:19

Rehabiliteringen av garasjeanleggene våre er et omfattende prosjekt som innebærer både innvendige og utvendige oppgraderinger. Dette berører beboerne våre både med hensyn til støy og redusert fremkommelighet, samt begrensinger på bruken av borettslagets grøntarealer. Fremdriftsplanen tilsier at det omtrent et år igjen av arbeidene og at prosjektet vil endelig avsluttes innen påsken 2023.

Styret får stadig spørsmål om de detaljerte planene for ulike deler av arbeidene som pågår og hvilke garasjer som blir stengt og åpnet på ulike tidspunkt. Det eneste som er helt sikkert er at denne planen endrer seg hele tiden etter hvert som arbeidene skrider fremover. Det er flere grunner til at planene endrer seg, men hovedsaklig er det på grunn av sykdom hos entreprenør, ukjente problemstillinger som dukker opp underveis og fordi vi av og til må gjøre tilpasninger og justeringer.

Hva er siste nytt om garasjene?

Rehabiliteringen av betongfundamentene i E1-garasjen har tatt lengre tid enn forventet og siste nytt er at garasjen vil kunne åpnes i løpet av august måned. Dette er en relativt stor forsinkelse, men foreløpig går det ikke ut over resten av prosjektet og den forventede sluttdatoen. Etter påske vil entreprenøren gå i gang med elektriske arbeider, pussing av betong, maling, legging av nytt dekke, installasjon av nettingboder, dører og porter. Det siste som skjer er at det blir installert et nytt ladeanlegg for el-biler. Til tross for store leveringsproblemer på ladebokser håper vi å få på plass ca 20 ladeplasser i E1-garasjen når den åpner i august.

Arbeidene i E7-garasjen er godt i gang og ligger i rute til ferdigstilling i slutten av september. 

Den siste garasjen i Smedgata 32/34 har forventet oppstart i løpet av august/september. Her vil de starte på øvre garasjeplan og den nederste tas helt til slutt til vinteren 2022/2023.

Hva skjer med uteområdene våre?

På grunn av arbeider med å tekke om takhagene våre for å tette pågående lekkasjer i garasjen så har gresset blitt fjernet i mellom E5/E7, samt i bakgården mellom S32/34. Et nytt lag med jord blir lagt på plass begge steder så snart arbeidene med tekking er ferdig. I prosjektet er det lagt til grunn at plenene skal sås på nytt og det vil derfor ta noe tid før de kan åpnes og tas i bruk av beboerne. Det er en mulighet for at utearealene ikke kan benyttes i løpet av årets sommersesong dersom plenene skal få vokse og bli robust nok til å tåle belastninger. I tillegg vil brakkeriggen legge beslag på deler av utearealene i Enerhauggata så lenge arbeidene pågår. 

Styret har bedt om et tilbud på ferdigplen som kan medføre en raskere åpning av utearealene. Prisen på ferdigplen har dessverre økt vesentlig i løpet av det siste året og styret må derfor vurdere hvorvidt det er økonomisk forsvarlig og innenfor prosjektets rammer å gå for et slikt alternativ. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om utearealene våre når vi vet mer.

Forsinkelser i Smedgata medfører avstengte områder

Det har dessverre oppstått forsinkelser knyttet til utbedringer i bakgården og takhagen i Smedgata. Forsinkelsene har oppstått på grunn av flere forhold: en svært komplisert og forsinket søknadsprosess med Oslo Kommune (som følge av en sammenslåing av flere kommunale etater) vedrørende utbedring av støttemuren opp mot Villa Enerhaugen, sykdom hos entreprenør og komplikasjoner som har oppstått knyttet til utbedring av sluk og membran i takhagen over garasjen.

Foreløpig har entreprenøren estimert at bakgården og hagen vil være helt eller delvis avstengt frem til midten av juni måned, men de jobber på for at området skal kunne åpnes så snart det lar seg gjøre.

Nedetid på internett

I forbindelse med prosjektet skal vi også legge nye traseer for fiberkablene til borettslaget. Dagens internettkabler går igjennom noen gamle rør i garasjeanleggene som skal fjernes i forbindelse med rehabiliteringene som pågår. Det blir derfor lagt helt nye fiberkabler i en alternativ trasé som ikke kommer i konflikt med infrastrukturen i garasjeanleggene.

Denne omleggingen vil dessverre medføre noe nedetid på internett. Fiberkablene må skjøtes om og det er en komplisert og tidkrevende prosess som vil kreve at internett tas ned omtrent en dag per blokk. Arbeidene med omlegging er allerede i gang og vi forventer at nedetiden vil bli varslet til beboerne omtrent en ukes tid før omkoblingen skjer. Vi har grunn til å tro at dette vil foregå i månedsskiftet april/mai, men vi vil komme tilbake med et mer nøyaktig tidspunkt etter påske.

 

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.