Oppstart fyring høsten 2019

Skrevet av Rune Berge - 23 september 2019 - 23:13  -  Sist oppdatert 29 desember 2019 - 20:00

Styret har nylig vurdert situasjonen ut i fra ute-temperatur og værutsikter, og har besluttet å starte opp fyringen for sesongen med drift fra førstkommende torsdag, 26.09.2019. Borettslaget følger retningslinjene for fyring og i første omgang aktiveres radiatorene på stue/kjøkken-siden av blokkene.

Så snart værutsiktene og utetemperaturene tilsier at vi er inne i en vedvarende kuldeperiode så vil radiator på soveromsdelen av blokkene aktiveres. Helt til slutt vil vi sette på radiatorene i fellearealene.

Husk å «lufte» radiator
I forbindelse med at varmen settes på igjen hver høst er det behov for lufting av radiatorene i hver leilighet. Dette gjøres for å fjerne luftlommer som svekker sirkulasjonen og som kan føre til at radiatorene ikke gir tilstrekkelig temperatur. Lager radiatorene eller vannrørene lyd (surkling), er dette tegn på at radiatoren trenger lufting.

Obs! Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut – da kan stengeventilen falle ut – og vannet vil ukontrollert flomme ut av lufteventilen.
For å foreta lufting trenger du en radiatornøkkel. Dersom du ikke har en slik nøkkel kan du ta kontakt med vaktmester eller kjøpe en på Clas Ohlson.

Slik ‘lufter’ du radiatoren

  1. Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.
    2) Åpne lufteskruen litt (ca en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luftsiving. Det vil kanskje komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.
    3) Åpne termostat/ventilen igjen.
    4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.