Oppussing

Det er mange som ønsker å pusse opp når de flytter inn i ny leilighet. For å sikre at ting gjøres på en riktig måte er det noen grunnregler som gjelder.
Alle endring i planløsningen må du søke om til styret. Hvis du skal endre bærevegger må du søke i henhold til Plan- og Bygningsloven. Tegning av ny og gammel planløsning (du trenger ikke arkitekt) sender du til styret sammen med en beskrivelse av jobben som skal gjøres. Når godkjenningen er klar fyller du ut «Avtale for oppussing» og så må du og styret signere den.

Styret ber på det sterkeste at all oppussing og endring av bad og kjøkken utføres etter gjeldende forskrift og kravene denne stiller til dokumentasjon. Alle som endrer planløsning eller gjør inngrep i byggets konstruksjoner, vegger, tak og gulv, må skrive under på en avtale der de påtar seg juridisk og økonomisk ansvar for de skader oppussingen eventuelt måtte påføre borettslaget.

Tillatte tidsrom

Vedvarende støyende oppussingsarbeide skal kun skje mellom klokken 8.00 og 16.00. Du må legge inn 2 timers pause i dette tidsrommet. Naboene må varsles om tidspunkt for pauser. Du må henge opp nabovarsel.

Generell boring og banking skal kun skje i tidsrommet:

  • Mandag – fredag: fra klokken 08.00 til klokken 20.00
  • Lørdag: fra klokken 10.00 til klokken 16.00

Søndager og helligdager har du ikke lov til å drive med støyende aktiviteter.

Arbeid som fører til inngrep i betongen er svært støyende, og bråket forplanter seg langt i blokkene. Disse reglene er laget for at oppussingsstøyen ikke skal bli for belastende for naboene og er i tråd med støyforskrifter gitt av Oslo kommune.

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere og andre som jobber for deg overholder reglene. Les mer om reglene for støy og stilletider.

Adgang for håndverkere

Det er ditt ansvar å passe på at håndverkere ikke lar dører inn til bygg og fellesarealer stå åpne.