Prisreguleringer

Skrevet av Rune Berge - 19 september 2017 - 15:53  -  Sist oppdatert 19 september 2017 - 15:58

I årene som kommer vil Enerhaugen Borettslag investere betydelige midler i nødvendig oppgradering av bygningsmassen. Derfor har vi i styret sett at vi ikke har noe annet valg enn å øke prisene på felleskostnader, parkeringsleie og vaskeri. I tillegg går prisen på TV noe opp.

Bakgrunnen for endringene

På Enerhaugen har vi i mange år holdt fellesutgifter og andre priser til beboerne svært lave, samtidig som vi har spist av oppsparte penger.

Generalforsamlingen har bedt styret om å få utredet tilstanden til bygningsmassen på Enerhaugen, og komme tilbake til generalforsamlingen med en plan for vedlikehold og oppussing de neste årene. Hva vi har fått ut av tilstandsanalysen og andre undersøkelser så langt er informert om blant annet i et eget spesialnummer av Ener’n.

I dag bruker borettslaget mer penger enn vi tar inn fra beboerne. Foran oss ligger kostnader på flere titalls millioner og dette er en umulig situasjon over tid. Derfor må vi snu trenden allerede nå, slik at vi kan begynne å spare så smått til det som kommer av utgifter de neste årene.

Denne økningen i fellesutgifter må du som beboer regne med at er den første økningen av flere økninger de neste årene. Nøyaktig hvor mye det øker, vet vi ikke før endelig plan for oppussing er besluttet. Vi lover at vi aldri skal øke utgiftene mer enn det vi ser oss nødt til, og at vi skal gjøre vårt beste for å forhandle gode avtaler for borettslaget som holder driftskostnadene så lave som mulig.

15 % økning i felleskostnader

Fra og med 1. november 2017 øker felleskostnadene for alle leiligheter med 15 %. Du ser det nye beløpet du skal betale på regningen du får for november.

Økt pris på TV

TV og internett er faste priser, som går direkte videre fra borettslaget til leverandøren. Leverandøren av TV har skrudd opp prisen, og derfor blir ny pris for TV 150 kroner per måned. Internett er den samme prisen som i dag. Prisen for TV og internett på din månedlige husleiefaktura øker med kr 19,- fra 1. november.

Prisøkning for leie av parkeringsplass

Parkeringsplassene våre er et kjærkomment tilbud for mange og vi skal fortsatt tilstrebe å holde prisene på et nivå som gjør de konkurransedyktig for beboerne våre. Garasjeanlegget trenger sårt en oppgradering av bl.a. avløp, sprinkelanlegg og ventilasjon. Derfor ser vi oss nødt til å øke prisen på parkeringsleie for å dekke kostnader til drift, vedlikehold og oppgradering av anlegget de neste årene.

Prisene som nå går opp vil fortsatt være langt lavere enn markedsleie for parkering i Oslo.

  • Fra 1. november 2017 koster det 600 kroner i måneden å ha parkeringsplass
  • 1. mai 2018 øker prisen igjen, fra da koster det 800 kroner i måneden å ha parkeringsplass
  • Tillegget for å ha el-bil blir 150 kroner per måned fra og med 1. november 2017

Prisen for vask og tørk øker

Vaskeriene er dyrere å drifte enn det du betaler per vask og tørk i dag. Med denne prisøkningen tror vi at inntektene og utgiftene skal gå i null så lenge bruken opprettholdes på omtrent samme nivå.

Ny pris for vask er 15 kroner, og ny pris for tørk er 5 kroner per kvarter fra og med 2. oktober 2017.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.