Prosjekter

Rehabilitering og oppgradering av Enerhaugen

Oppgradering av uteområdene