Rens av ventilasjonskanaler i leilighetene på nyåret

Skrevet av Rune Berge - 12 november 2020 - 13:59  -  Sist oppdatert 12 november 2020 - 23:56

Borettslaget har fått henvendelser om at luftkanalene på bad og kjøkken enkelte steder har dårlig luftgjennomstrømning. Det er derfor nylig gjennomført kontroll og stikkprøver for å sjekke tilstanden i borettslaget. Det viste seg at flere av kanalene er tette og tiltak må derfor settes inn. Sist gang ventilasjonskanalene ble renset var for åtte år siden. Kanalene bør kontrolleres og rengjøres med jevne mellomrom. Målet er å oppnå bedre luftavtrekk og inneklima i leilighetene våre.

Driftsleder har på oppdrag fra styret gjennomført en anbudsrunde med tilhørende befaring. Vi har fått inn sammenlignbare tilbud fra tre spesialister på området. I denne prosessen har vi utfordret alle aktørene på spesielt to forhold. Det dreier seg om tiltak knyttet til koronasituasjonen og hensynet til asbestholdige materialer i luftesjaktene våre.

Etter en grundig vurdering har borettslaget inngått avtale med Din Ventilasjon AS som vil rense og kontrollere alle avtrekkskanalene i borettslaget. Det innebærer at de må ha tilgang til samtlige leiligheter for å komme til avtrekksluker på bad og kjøkken.

Arbeidene starter opp i januar 2021

Arbeidene vil starte opp andre uken i januar og pågå i 4-6 uker. Selskapet jobber seg systematisk gjennom alle leiligheter i en blokk før de går videre til neste. Det legges en konkret plan med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet. Informasjon om dette vil komme ut til beboerne i god tid før arbeidene starter opp. Dersom det planlagte tidspunktet ikke passer vil det være mulig for beboerne å gjøre nye avtaler med selskapet på en alternativ dato. Din Ventilasjon AS har lovet å være svært fleksible for å finne gode løsninger. Vi understreker at du som andelseier er pålagt å slippe inn håndverkere som skal gjennomføre nødvendig service for borettslaget. Andelseiere som ikke holder avtaler kan måtte betale et gebyr for kostnader knyttet til gjentakende forsøk.

Setter inn egne koronatiltak

Avtrekkskanalene til borettslaget er konstruert i samme periode som bygningene på 1960-tallet. Det planlegges derfor for en del HMS-tiltak som skal sikre en god og trygg gjennomføring av jobben. Selskapet og dets samarbeidspartnere vil stille enda høyere krav til kvalitet i gjennomføringen enn de retningslinjene som allerede foreligger fra Arbeidstilsynet og Folkehelseinstituttet. Det vil blant annet bli installert egne kraftige vifter med spesielle filter som suger opp alle løse partikler mens arbeidene pågår. Din Ventilasjon AS benytter nylonbørster som sikrer skånsom behandling av alle overflater og arbeiderne vil benytte hansker, beskyttelsesmasker og desinfisere alle berøringspunkter i leilighetene. 

Har du spørsmål allerede nå?

Selv om selskapet har inngått samarbeidsavtale med to andre firmaer vil beboerne og borettslaget kun forholde seg til Din Ventilasjon AS som fast kontaktpunkt. Ved spørsmål til jobben så vil det være mulig å ringe eller sende en e-post. Geir Eriksen er daglig leder i Din Ventilasjon AS og han treffer du på telefonnummer 993 56 295 og per epost: geir@dinventilasjon.no

Den konkrete planen med dato og klokkeslett for hver enkelt leilighet er ikke klar enda, men så snart den foreligger kan Remi Ødegaard kontaktes for å gjøre eventuelle endringer og tilpasninger, telefon 40 00 26 61 eller epost: remi@dinventilasjon.no

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.