Plastkoppene byttes ut med sikkerhetsbryter

Skrevet av Rune Berge - 26 september 2019 - 15:08  -  Sist oppdatert 29 september 2019 - 14:06

Borettslaget er i ferd med å oppgradere sikkerheten i borettslaget og nå er det Enerhauggata 5 sin tur. Et nytt sikkerhetssystem for korridordørene våre erstatter den såkalte «plastkoppen». Bakgrunnen er gjentatte uønskede hendelser de siste årene og styret har mottatt flere oppfordringer fra beboerne om å oppgradere sikkerheten. Beboerne i Smedgata har testet løsningen det siste halve året og erfaringene herfra er gode.

Plastkoppene sin funksjon er å sikre at beboerne har en tilbakerømningsmulighet dersom det for eksempel skulle oppstå brann i tilknytning til fellesarealene våre. Dessverre opplever vaktmesterne til stadighet at koppene fjernes og de bruker mye tid og ressurser på å erstatte disse.

Styret har det siste året testet en ny løsning i utvalgte blokker i borettslaget der det har vært uønskede episoder for å se om det kan bidra til å øke sikkerheten. All erfaring fra så langt viser at den nye løsningen fungerer svært bra og vi utvider derfor løsningen til å omfatte hele borettslaget. Følg med på oppslag på infoskjermen i din blokk for nærmere opplysninger om når dette systemet blir installert hos deg.

Slik fungerer ny løsning

Den nye løsningen er designet for å kun benyttes ved en nødsituasjon. Du vil se en grønn, opplyst boks merket med «Emergency Door Release». Det hvite glasset kan trykkes inn og døren vil da åpnes. Når dette skjer vil en høy alarm starte for å varsle om at rømningsveien er i bruk. Styret og vaktmester har nøkkel for å tilbakestille denne alarmen og må kontaktes dersom alarmen blir utløst.

Plastkoppene som kunne rives av ved rømning blir nå fjernet siden de ikke lengre er nødvendige ved den nye løsningen.

Slik ser de nye boksene ut når de er på plass.

Tilrettelagt for brannvarslingsanlegg

Borettslaget har per i dag ikke et fellesanlegg for brannvarsling, men har de siste årene gjort tiltak for å øke brannsikkerheten ved å skifte ut alle de originale leilighetsdørene og korridordørene. Dette er et viktig tiltak for å sikre at hver leilighet forblir en egen branncelle som hindrer/forsinker spredning av brann.

Neste steg for å øke brannsikkerheten ytterligere, slik styret ser det, er å installere et felles brannanlegg i alle fellesarealene i borettslaget. De nye sikkerhetsmekanismene som nå innføres er kompatibelt med brannvarslingsanlegg som benyttes i borettslag og offentlige bygg slik at vi med enkle grep kan koble dette til et eventuelt fellesanlegg i fremtiden.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.