Smedgata-garasjen stenger og flere forsinkelser

Skrevet av Rune Berge - 24 oktober 2022 - 23:31  -  Sist oppdatert 26 oktober 2022 - 23:36

Eide Entreprenør varsler at de vil gå i gang med Smedgata-garasjen på nyåret. Samtlige garasjer vil bli ferdigstilt senere enn først antatt som følge av en rekke med uheldige omstendigheter som medfører forsinkelser og komplikasjoner i prosjektet. Det betyr at samtlige garasjeanlegg vil være midlertidig ute av drift fra og med januar 2023, noe som selvsagt er sterkt beklagelig og en situasjon vi hadde håpet å unngå. Styret velger derfor å varsle om forsinkelsene allerede nå slik at leietakerne har nødvendig tid til å finne alternative parkeringsløsninger.

Et rehabiliteringsprosjekt i boligblokker fra 1960-tallet, i kombinasjon med pandemi og krigen i Ukraina, skaper både ekstra utfordringer og forsinkelser. Slik det ser ut nå vil E1-garasjen tidligst stå ferdig i april 2023, E7-garasjen ferdigstilles til sommeren og Smedgata-garasjen åpner igjen i november 2023. Det er selvsagt sterkt beklagelig for de som leier parkering hos oss at dette tar lengre tid enn tidligere forutsatt og alle de utfordringene det skaper for våre beboere.

Hvis vi ikke stenger Smedgata-garasjen til nyttår, så risikerer vi at borettslaget sitter igjen med store ekstrakostnader (rigg og drift, prosjektledelse m.m.) og et prosjekt som drar ut ytterligere i tid. Styret har forsøkt å leie ekstern parkeringskapasitet, men det er dessverre lite å oppdrive i bydelen slik det ser ut per i dag. Vi oppfordrer allikevel beboerne til å undersøke ledig kapasitet hos parkeringshus i nærheten. Borettslaget vil stille til rådighet noen ekstra uteplasser i bakgården i Smedgata og eventuelle ledige plasser utenfor Enerhauggata 7 som fordeles etter ansiennitetsprinsippet.

Bakgården i Smedgata er ferdig

Vi kan derimot glede oss over at mesteparten av arbeidene i Smedgata-bakgården er ferdigstilt. Bakgården og takhagen på garasjeanlegget har blitt utbedret med nysådd plen, ny kantstein og nylagt asfalt. I tillegg har det blitt gjort viktige utbedringer som ikke er like synlig som bl.a. tekking, drenering, nye sluk og avløpskummer. Etter avtale med Oslo Kommune har vi fått utvidet innkjørelsen til bakgården med omtrent en meter i bredden. Den gamle muren mot Villa Enerhaugen og barnehagen som var i ferd med å rase ut har blitt erstattet med en flott, plass-støpt mur i betong.

Nå gjenstår det kun å bygge opp ny trapp til kontordelen og rette opp noen overganger, samt gjenetablere plantekasser med jord til parsellhagen. Vi takker beboerne for tålmodigheten i den lange perioden med arbeider i bakgården og helt eller delvis nedstengte områder, noe som spesielt har preget de som bor i Smedgata 32.

E1-garasjen

Vi venter fortsatt på ferdigstilling av den første garasjen under E1 som nå har vært ute av drift i snart ett helt år. En viktig del av prosjektet har vært å rehabilitere betongfundamentene i garasje, noe som har vært mer komplisert og tidkrevende enn først antatt. I tillegg har vi fått på plass et nytt og mer effektivt ventilasjonsanlegg, epoxybelegg på gulvet, vegger og tak har fått flere strøk med maling, vi har hengt opp nye lamper og installert et moderne brannvarslingsanlegg.

Nå gjenstår det å få på plass porter og dører, i tillegg skal det installeres nye nettingboder, parkeringsplassene skal merkes og det gjenstår noen installasjoner til nytt ladeanlegg for elbiler. Ekstra lang leveringstid på nye garasjeporter, forsinkelser på ladestasjoner og lang leveringstid på dører er en sterk årsak til forsinkelsene. Det hører også med til historien at garasjeport-fabrikanten leverte porter med feil mål på første forsøk og at de opererer med opp til 16 ukers produksjonstid.

E7-garasjen

I Enerhauggata 7-garasjen har vi dessverre støtt på flere problemstillinger underveis som medfører at arbeidene tar lengre tid, noe som heller ikke er uvanlig i rehabiliteringsprosjekter i eldre boligblokker. Det dreier seg blant annet om utbedring av gulv på grunn, rehabilitering av betongen, reparasjon av en bærende konsoll som viste seg å ha større skader enn først avdekket og utbedring av vannrenner. Vi forventer at denne garasjen vil stå ferdig innen sommerferien neste år.

Smedgata-garasjen

Garasjen i Smedgata, begge plan, stenges for rehabilitering fra og med 5. januar 2023. Her er det avdekket flere skader som må utbedres og som kan medføre forlenget byggetid. Siden denne garasjen er størst i omfang, forventer vi derfor ikke ferdigstilling før tidligst november neste år slik det ser ut nå.

Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå flere forsinkelser og komplikasjoner og at prosjektet kan bli dyrere enn først antatt gitt den situasjonen vi står oppe i. Styret jobber allikevel hardt for å holde kostnadene nede så langt det lar seg gjøre og for at prosjektet skal ferdigstilles innen rimelig tid. Vi beklager sterkt de ulempene dette medfører.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.