Status på garasjeprosjektet

Skrevet av Rune Berge - 31 august 2022 - 21:03  -  Sist oppdatert 31 august 2022 - 21:24

Arbeidene i garasjeprosjektet er i full drift etter en lengre sommerferie og mange har sikkert lagt merke til byggearbeidene som påvirker beboerne både innendørs og på utearealene våre. Flere beboere har den siste tiden etterspurt en oppdatering på fremdriften i det pågående prosjektet. Styret har som mål å informere beboerne løpende og selv om vi ikke har fullstendig oversikt per nå, velger vi allikevel å gå ut med den informasjonen vi har.

Styret har blitt lovet en ny fremdriftsplan fra entreprenøren i lang tid, men av ulike årsaker har vi ikke mottatt en fullstendig oppdatering siden tidlig i vår. Entreprenøren har gjort flere organisasjonsmessige endringer i sommer og vi vet at det har oppstått forsinkelser i leveranser som medfører endringer og et behov for å revidere den siste versjonen.

Varsler ytterligere utsettelser

Vi vil derfor allerede nå varsle at hele prosjektet tidligst vil være ferdigstilt i løpet av juni 2023, noe som er tre måneder lengre byggetid enn først antatt. Det er nå estimert overtakelse på E1-garasjen i løpet av oktober måned. E7-garasjen regner vi med å overta etter nyttår slik det ser ut for øyeblikket. Vi gjør oppmerksom på at det kan oppstå ytterligere forsinkelser.

Mesteparten av de støyende oppgavene i E1-garasjen er nå ferdigstilt, men det gjenstår fortsatt installasjon av nettingboder, porter og dører, oppmerking av parkeringsplasser og noen malingsarbeider. Helt til slutt vil vi få på plass boksene til det nye ladeanlegget for elbiler. Styret har satt som et tydelig krav om at det ikke startes opp arbeider i Smedgata-anlegget før vi får overtatt E1-garasjen som har vært under rehabilitering siden i fjor høst. På grunn av den den vanskelige parkeringssituasjonen i området vårt, ønsker vi ikke å sette enda flere beboere i en kinkig situasjon med midlertidig gateparkering.

Ikke uvanlig med forsinkelser

I et rehabiliteringsprosjekt av denne størrelsen, på eldre boligbygg, så vil det alltid være en risiko for at endringer og forsinkelser oppstår underveis. Det dukker opp nye problemstillinger som vi ikke har kontroll på før vi faktisk står med spaden i jorden, noe som medfører at vi må justere og endre på planer fortløpende. I tillegg har krigen i Ukraina og stor mangel på arbeidskraft komplisert fremdriften for entreprenøren i prosjektet.

En fyldigere beskrivelse av de gjenstående arbeidene og forventet fremdrift på de ulike delene av prosjektet vil bli publisert på nettsiden så raskt vi har fått en oppdatert plan fra entreprenøren. Vi forventer å ha dette klart innen midten av september. Vi beklager ulempene som endringene og forsinkelsene medfører for beboerne våre.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.