Strøm til leiligheten

Skrevet av Rune Berge - 28 oktober 2016 - 12:58  -  Sist oppdatert 2 desember 2020 - 22:25

Sikringsskapet ditt står i gangen utenfor leiligheten din. Du kan kjøpe nøkkel til skapet fra vaktmester – bestillingsskjema og betaling her.

Alle har automatisk strømmåler. Du har ansvar for å tegne strømavtale for din egen leilighet. På forbrukerrådet sine nettsider kan du lese mer om strøm, nett og bytte av kraftleverandør.

Strøm og nettleie til fellesarealene dekkes av husleien. Det samme gjelder varmtvann og fyring som går via sentralfyringen.

Sikringsskapet er andelseiers vedlikeholdsansvar
Det elektriske anlegget ble rehabilitert felles i borettslagets regi på begynnelsen av 2000-tallet og det ble trukket nye ledninger og satt inn automatsikringer i sikringsskapet til hver enkelt leilighet. Det elektriske anlegget i leiligheten (fra og med hovedsikringen i sikringsskapet) er en del av andelseier sitt vedlikeholdsansvar. Jordfeilautomatene skal testes regelmessig og ved feil på anlegget må du ta kontakt med autorisert elektriker for å få hjelp til å lokalisere problemet og utbedre feilen.

Slik tester du jordfeilbryterne
En grei regel er at du bør teste jordfeilbryterne minimum to ganger i året.

  1. Trykk på testknappen til jordfeilbryteren. Jordfeilbryteren kobler ut strømmen og hendelen foran jordfeilbryteren detter ned.
  2. Vipp hendelen opp igjen og strømmen skal nå komme tilbake.
  3. Hvis hendelen ikke detter ned når du tester jordfeilbryteren er den defekt og du må kontakte en autorisert elektriker for å få den byttet.

Automatsikringene mine slår ut. Hva gjør jeg?
Det kan skyldes flere forhold. Noen ganger slår sikringen ut fordi kapasiteten på strømkursen er mindre enn det faktiske forbruket. Har du skrudd på for mange kjøkkenapparater samtidig på samme strømkurs?

Andre ganger er det rett og slett jordfeil i leiligheten, det være seg lamper, kjøkkenmaskiner og andre elektriske apparater som har overledning eller jordfeil som slår ut sikringene. En jordfeil på ditt elektriske anlegg kan i ytterste konsekvens skape problemer for andre naboer i nærheten av deg og i verste fall føre til skader på både utstyr og mennesker. Det er derfor viktig å avdekke årsaken til problemet og få rettet opp feil snarest mulig.

I noen sjeldne tilfeller skyldes det feil på anlegget som sitter utenfor leiligheten, fra andre steder i blokka eller for eksempel tilfeldige utslag fra t-baneanlegget under borettslaget. Selv om vi har automatsikringer så er de av eldre dato (fra starten av 2000-tallet). Automatsikringer er under stadig teknologisk utvikling og moderne jordfeilautomater blir stadig bedre til å skille mellom små, ubetydelige feil og mer alvorlige tilfeller. Automatsikringer kan også bli slitne etter hvert som årene går og dermed bli mer upresise og sensitive for feil.

Finn en løsning i samarbeid med en autorisert elektriker
Det kan være smart å vurdere å bytte/oppgradere jordfeilautomater med en nyere type som ikke slår ut sikringene like ofte dersom du opplever gjentatte feil som skyldes forhold utenfor din kontroll. Det finnes flere typer automater på markedet og det kan være lurt å velge en variant fra en anerkjent leverandør av nyere dato. Noen jordfeilautomater har en funksjon som gjør at de tåler litt mer avvik før de respondere og slår av strømmen, andre klarer i større grad å skille mellom eksterne og interne feil på anlegget. Borettslaget har blant annet god erfaring med Eaton sin jordfeilautomat av typen xDigital, se eksempel under her:

Når jordfeilautomaten kobler ut strømmen hos deg er det uansett et tegn på at noe er galt og da er det viktig at du raskt finner en god løsning i samarbeid med en autorisert elektriker.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.