Bedre sykkelparkering på Enerhaugen

Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye. Høsten 2020 ble det nedsatt… Les mer