Bedre sykkelparkering på Enerhaugen

Sykkelkomiteen har utarbeidet flere forslag til tiltak for å forbedre sykkelparkeringen på Enerhaugen. Komiteen mener det er hensiktsmessig å satse på ulike løsninger, hvor man forbedrer eksisterende parkeringsplasser, men også utvider med nye. Høsten 2020 ble det nedsatt… Les mer

Hva mener du om sykkelparkering?

Mange av beboerne på Enerhaugen bruker sykkel, og flere har meldt inn at de ønsker bedre og tryggere sykkelparkering. Det har tidligere blitt gjort en del arbeid, blant annet har det kommet på plass flere sykkelrom i E7,… Les mer

Endelig kommer bysyklene til Enerhaugen

Oslo Bysykkel åpner endelig bysykkelstativet som vi vant i OBOS sin konkurranse i fjor. Dette kan vi takke vår beboer Chris for som sendte inn forslaget og høyt engasjement fra beboerne våre. Det har tatt sin tid med… Les mer