Resultatene fra TV-undersøkelsen

Skrevet av Rune Berge - 28 april 2021 - 17:06  -  Sist oppdatert 28 april 2021 - 17:59

Tidligere i vinter gjennomførte styret en undersøkelse blant beboerne i borettslaget for å kartlegge interessen for felles TV-løsninger. Skal borettslaget fortsette med kollektivt TV-abonnement for alle eller gå over til individuelle løsninger der hver enkelt bestiller og betaler selv?

Undersøkelsen ble gjennomført både digitalt og i analog versjon på papir og vi fikk inn totalt 274 svar. Et klart flertall, 65 %, sier at de benytter dagens TV-løsning fra Telenor kabel-tv. Godt over halvparten av respondentene ønsker at borettslaget fortsetter å tilby en komplett løsning med et stort utvalg faste og valgfrie TV-kanaler. Samtidig er det interessant å lese at hele 69 % av respondentene oppgir at de selv betaler ekstra for tilgang til andre TV-tilbud og strømmetjenester ut over borettslagets tv-løsning.

Mange kommentarer og ønsker

Det kom inn 114 kommentarer i undersøkelsen fra beboerne som omhandler dagens tv-avtale og ønsker for fremtiden. I hovedsak har kommentarene handlet om tre ting:

  • Flertallet er fornøyd med dagens tv-tilbud.
  • Mange ønsker seg nyere TV-bokser (med wifi).
  • TV-løsningen må være brukervennlig.

Enkelte uttrykker også at de ikke ønsker en kollektiv TV-avtale i borettslaget.

Styret har hatt en lengre diskusjon om fremtidige TV-løsninger i borettslaget og veid ulike hensyn opp i mot hverandre. Etter å ha gjennomført undersøkelsen mener vi at det fortsatt er en overveiende aksept for å ha en felles TV-løsning for alle beboerne i regi av borettslaget.

Ny TV-avtale er på trappene

Styret innhentet tilbud fra de største tilbyderne av kabel-tv for å sikre at vi fortsatt får gunstige priser og vilkår fremover. Vi ønsker at løsningen fortsatt skal inneholde de mest populære norske kanalene, noen valgfrie kanaler, og gjerne et utvalg av strømmetjenester.

Så snart den nye tv-avtalen er signert vil vi gå ut med mer informasjon om hva det innebærer for våre beboere.

Bli varslet om nye innlegg. Vi sender ut en e-post hver mandag. Det er gratis og du kan melde deg av når som helst.